منو

آغاز نامه ها

Share

 

pdf من مسافر (نویسنده: مسافر کورش آذرپور)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf  حشیش THC ( نویسنده : مسافر علی جلالی )

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf کالبد شکافی وافور (نویسنده: مسافر علی اشکذری)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf از نظام آباد تا وین (نویسنده: مسافر عباس امیر معافی)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf آفریده‌ای به نام انسان (نویسنده: همسفر شهره آذرپور)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf چالش های درمان اعتیاد - 1383 ( نویسنده : مسافر علی خدامی) 

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf خواب و اهمیت آن در درمان اعتیاد (نویسنده : مسافر علی صداقت)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf درمان چاقی با الگو گرفتن از روش DST (نویسنده : مسافر علیرضا زرکش)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf لژیون و گروه درمانی و تاثیر آن بر درمان اعتیاد (نویسنده : مسافر محمد صداقت)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf نقش داروی اپیوم در درمان اعتیاد و عوامل موثر بر آن (نویسنده: مسافر سعید نمکی)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf تحلیل مفهوم خدمت بر اساس جهان بینی کنگره 60 (نویسنده: مسافر مجتبی دهقانی)

-------------------------------------------------------------------------------------------

pdf بررسی و تجقیق آماری در مورد اثر درمانی OT (شربت تریاک) (نویسنده : مسافر میثم اسماعیل قصاب)

 

 

 

 

 

 

 

https://congress60.org/Fa-IR/page/96/پایان-نامه-های-اعتیاد-کنگره-60
Share
انواع مواد مخدر
مقالات و توشتارها