English Version
English

مشارکت مکتوب_ پاداش نیکو

مشارکت مکتوب_ پاداش نیکو

سلام دوستان ملیحه هستم یک همسفر
باید عاشق باشی تا بتوانی از عشق سخن بگویی، همه انسان‌ها سرشار از عشق‌اند، چون مخلوقِ خداوند و ذره‌ای از وجود باری‌تعالی هستند. خداوند عشق است و ما وقتی می‌توانیم به او برسیم که کامل شده باشیم، یعنی خود او شویم، او صفات خود را در وجود همه انسان‌ها قرار داده و این به خود ما بستگی دارد که این صفات را در خود تقویت کنیم یا نه.
عشق به معنی گذشتن، رفتن، بازگشتن، کامل شدن و پیوستن به او، که از او هستیم. من قبل از ورود به کنگره هم دنبال عشق و محبت بودم چون عشق، تنها چیزی است که نمی‌توان بدون آن زندگی کرد. تو باید عاشق باشی تا با آموزش، بتوانی از گذرگاه‌های سخت عبور کرده و بدون هیچ انتظاری به مخلوقی دیگر که درگیر تاریکی‌هاست، کمک کنی. هرچند ممکن است خودِ تو هم درگیر تاریکی باشی ولی اگر عاشق باشی با همت، تلاش، خواسته و دانایی به روشنایی عظیم خواهی رسی. شاید تصور کنی که همه این‌ها، شعار است و واقعیت چیز دیگری است و این کار، شدنی نیست، اما من در کنگره یاد گرفتم که همه چیز شدنی است، فقط کافی است تو بخواهی. با عشق به جایی می‌رسی که درنهایت، همه چیز و همه کس را دوست خواهی داشت. در پیام سفر اول، وعده پاداش نیکویی داده می‌شود، می‌گوید: آن‌جا تو را پاداشی نیکو خواهد بود و آن پاداش، بند عشقی است که میان تو و قدرت مطلق الله، برقرار می‌گردد، این بند عشق چیزی به جز عشق و محبت به خالق و خدمت به مخلوقش نیست. همیشه با خود می‌گویم عاشق باش و محبت کن اما هیچ انتظار و توقعی نداشته باش تا به این حس قشنگ سفر اول برسی.

سلام دوستان زهره هستم یک همسفر
محبت درسی است که آغاز و پایان مشخصی ندارد و هیچ‌وقت به پایان نمی‌رسد. محبت به لمس، سخن و صوری و قراردادی نیست، محبت دو سر یک کمان بی‌انتهاست که ابتدا و انتهایش مشخص نیست. محبت به معنی دوست‌داشتن، گرایش داشتن و لذت بردن از چیزی است. پایه محبت، شعور و آگاهی است، انسان جاهل و نادان نمی‌تواند به محبت دست پیدا کند. از محبتی که در جهت خیرِ محض باشد، عشق پدید می‌آید. عشق، آن‌ چیزی است که چرخش جهان را زیبا و ارزشمند می‌کند و متعلق به کل هستی، همه موجودات و انسان‌ها است. خداوند، زندگی و بودن و نبودن، همگی عشق‌ هستند. چیزی که همه را  در کنگره به تکاپو وامی‌دارد، عشق است.
عشق، یعنی گذشتن از خویش، به همین دلیل راهنماها و تک‌تک خدمت‌گزاران کنگره، بدون هیچ توقع و چشم‌داشتی، مشغول خدمت به هم‌نوع خود هستند. همین عشق است که باعث می‌شود همه‌‌ سختی‌ها را بر خود هموار سازند، از تعلقات خود جدا شوند و به تک‌تک انسان‌های درمانده خدمت کنند. با عشق، کنگره روزبه‌روز قوی‌تر شده و محصول می‌دهد. عشق، رهجو را به حرکت درمی‌آورد و از یک فرد بیمار و ناتوان، فردی توان‌مند و خدمتگزار می‌سازد. امواج عشق در همه‌جا موج می‌زند، فقط کافی‌ است دستت را دراز کنی تا آن را دریافت کنی، اما شرطی دارد، اینکه دستانت را از کینه، نفرت، انتقام‌جویی، حسادت و دیگر صفات ناپسند خالی کنی.

سلام دوستان فریده هستم یک همسفر
محبت یکی از جلوه‌های باری‌تعالی و نوری برگرفته از اوست. محبت قانون زندگی و اساس هر کار در جهان است. محبتِ واقعی نامتناهی است و محدودیت ندارد. محبت، عصاره جان هر کدام از ما انسان‌هاست و اگر بتوانی از عصاره‌ای که در خود اندوخته‌ای به دیگران هم نثار کرده و باعث شادی آن‌ها شوی، آن‌وقت است که عاشقی و ظرف محبتت پُر است و هرچه به دیگران بدهی پُرتر هم می‌شود. چه چیز زیباتر از این است که با تمام وجودت دوست بداری؟
جهان بر پایه عشق و محبت بنا شده و محبت، تنها وسیله‌ای است که می‌توان با آن، حقیقت موجود در جهان یعنی خداوند را درک کرد. عشق، دارای جلوه‌های متعددی است، عشق به کلِ جهان هستی، انسانیت، مردم، زندگی، طبیعت، فطرت انسانی و به میهن و در نهایت عشق میان دو محبوب. باید در برابر عشق سرِ تعظیم فروآوری و از همه‌ احکامش پیروی کنی، عشقِ بین عاشق و معشوق باید هر روز تجدید شود تا غبار کهنگی بر آن ننشیند، این امر سبب می‌شود که عشق در مصاف با دشمنانش پیروز گردد.

گردآوری و نگارش: رابط خبری همسفر افضل لژیون کمک‌راهنما همسفر فاطمه (لژیون یکم)
ارسال: همسفر وجیهه لژیون کمک‌راهنما همسفر زینب (لژیون دوم)
همسفران نمایندگی وکیلی

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .