English Version
English

آخرین عنوان ها

 
Data pager

کمک مالی تنهایی مرا پوشش داد

همسفر بتول از نمایندگی ستارخان در جلسه لژیون سردار چنین گفت: زمانی که با هستی هماهنگ می‌شوی و کمک مالی می‌کنی، در هر جایگاهی که قرار داری بسیار ...

حذف زمان نتیجه عکس می دهد

کمک‌راهنما همسفر زهرا از نمایندگی شادآباد درباره دستورجلسه وادی دوازدهم چنین گفت: بدون درنظر گرفتن زمان هیچ ‌موضوعی امکان‌پذیر نیست و دیده می‌شود که برخی با حذف زمان ...

مسابقه کمانداران آماتور کنگره 60، تقدیر از مرزبانان دوره قبل و امضای پیمان مرزبانان جدید

روز جمعه بیست‌ و‌ چهارم دی‌ماه ۱۴۰۰، کمانداران آماتور کنگره ۶۰ با یکدیگر به رقابت پرداختند. در ادامه جلسه هشتم از دور یازدهم جلسات جهان‌بینی ویژه کمانداران کنگره ...

کنگره بهشت موعود همسفر

کمک‌راهنما همسفر ام‌البنین درباره دستورجلسه «هفته همسفر» گفت:اگر همسفری صورت‌مسئله اعتیاد و روش درمان را قبول نکند و نداند که این‌ها چه هست، نمی‌تواند به مسافرش کمک کند.

ویژه ها