English Version
English

آخرین عنوان ها

 
Data pager

در تعطیلات به جسم خود استراحت بدهیم

همسفر مرضیه درباره تعطیلات این چنین بیان کرد: نیروهای منفی و بازدارنده هیچ موقع تعطیل نمی‌شوند و این آموزش‌ها و آگاهی ما هستند که تعطیل می‌شود‌.

تأثیر کلام راهنما در رهجو

کمک راهنما همسفر نرگس در مقاله خود نوشت: برای داشتن لژیون قوی، علم و دانش کمک‌راهنما باید به‌روز باشد.

کنگره، جایگاه عشق ومحبت

کمک راهنمای تازه واردین همسفر طاهره در مقاله خود با دستور جلسه«وادی چهاردهم و تاثیر آن روی من» چنین گفت: قبل از کنگره خود را باور نداشتیم، اعتماد ...

ویژه ها