تاریخ
سه شنبه 4 آذر 1399

بخششی به وسعت آسمان

موضوع : گفت و گو
در خدمت عزیزانی هستیم که بهای رهایی و آرامش خود را با بخشش پرداخت کرده‌اند و عضوی از لژیون سردار شده اند، اکنون توجه شما را به این گفت و گو جلب می‌نماییم.
بخششی به وسعت آسمان

بخشیدن یکی از صفات خداوند است و آنگاه‌که خداوند از روح خود در انسان دمید به انسان این حس زیبا را داد تا به‌وقت آن، از این صفت در برابر دیگران و مال و احساس خود استفاده کنندو زمانی که بخشش رخ می‌دهد انگار انسان خود را به خدایش نزدیک‌تر حس می‌کنند.

وقتی برای اولین بار وارد کنگره 60 شدید جه احساسی داشتید؟

هم‌سفر زهرا: اولین باری که وارد کنگره شدم یک احساس آرامش به من دست داده بود و فکر می‌کردم که وارد یک فضای امن و معنوی شده‌ام.انگار این نوید را به من می‌داد که راه درمان پیداشده و همین‌جاست.

هم‌سفر شهربانو: اول که حس غریبی داشتم و حال خوبی نداشتم. یک دنیا غم در دلم تلنبار شده بود، اما حس خوب این مکان و کسانی که آنجا بودند به من هم منتقل شد و تا حدودی آرام شدم.

هم‌سفر صدیقه: حس خیلی خوبی داشتم و احساس کردم جای خیلی مقدسی هست و همین‌طور هم بود.

هم‌سفر سارا: من وقتی وارد کنگره شدم حالم خیلی بد بود و به کنگره هم حس خوبی نداشتم و دچار سردرگمی بودم و اصلاً باور نمی‌کردم کسانی که اینجا هستند زمانی مصرف‌کننده بودند.

 

به نظر شما رعایت قوانین کنگره جه تأثیری دررسیدن به حال خوش دارد؟

هم‌سفر زهرا: قوانین برای سامان‌دهی جلوگیری از هرج‌ومرج وضع‌شده است. حالا این قوانین برای شهر، خانه، کنگره یا هر مکان دیگری باشد و پیروی کردن از آن هاباعث ایجاد نظم می‌شود و جایی که منظم باشد انسان حال خوشی دارد و از بودن در آن مکان احساس لذت دارد.

هم‌سفر شهربانو: هر وقت که بتوانیم قوانین و حرمت‌های جامعه‌ای که در آن هستیم را رعایت کنیم مطمئنا آرامشی که از رعایت قوانین مدنظر هست به زندگی من اثر مطلوب می‌گذارد. در کنگره هم همه قوانین برای رسیدن به حال خوش وضع‌شده است و من با رعایت آن قوانین اول به خود احترام می‌گذارم و این باعث تعادل و حال خوش می‌شود.

 هم‌سفر صدیقه: قوانین کنگره همه بر اساس احترام و ادب و محبت است و این خود باعث حال خوش می‌شود.

هم‌سفر سارا: مسلماً وقتی قوانین کنگره را نگاه می‌کنیم، به درمان امیدوار می‌شویم زیرا همه قوانین برای رسیدن به یک درمان اساسی وضع‌شده‌اند.

منظور از خدمت سالم چیست؟

هم‌سفر زهرا: خدمت سالم یعنی خدمت صادقانه و خالصانه و بدون هیچ چشم‌داشتی به هم نوعان خود کمک کردن هست. خدمت سالم در کنگره بر اساس عدالت، معرفت و عمل سالم هست.

هم‌سفر شهربانو: خدمتی که با علم و آگاهی برای پیش برد یک هدف مشخص انجام شو دو با میل و رغبت باشد و نتیجه آن گامی به جلو برای رسیدن به هدفی والا و باارزش و در مسیر درست و حقیقت باشد، به نظر من خدمت سالم هست.

هم‌سفر صدیقه: خدمتی که آمیخته با عشق بلاعوض باشد و برای یاری‌رساندن به هم‌سفر و مسافر انجام شود در مسیر درمان خدمتی سالم هست.

هم‌سفر سارا: خدمت سالم یعنی خدمتی که عشق بلاعوض در آن وجود داشته باشد و بدون هیچ چشم‌داشتی انجام شود و درنهایت به حس خوب منجر شود.

 

بخشش چه حسی در شما به وجود می‌آورد؟

هم‌سفر زهرا: بخشیدن یک حس آرامش و سبک‌بالی به من می‌دهد و باید ببخشیم تا در درگاه الهی بخشیده شویم.

هم‌سفر شهربانو: بخشیدن یکی از صفات خداوند است و آنگاه‌که خداوند از روح خود در انسان دمید به انسان این حس زیبا را داد تا به‌وقت آن، از این صفت در برابر دیگران و مال و احساس خود استفاده کنند و زمانی که بخشش رخ می‌دهد انگار انسان خود را به خدایش نزدیک‌تر حس می‌کنند.

هم‌سفر صدیقه: زمانی که من احیا وزندگی را در فرزند خود احساس کردم و به‌عین دیدم که این اتفاق در کنگره رخ‌داده است، بخشش من قطره‌ای است در برابر اقیانوس رحمت بیکران خداوندی.

هم‌سفر سارا: بخشش حس خوشحالی و بزرگی را در من ایجاد کرد، چیزی که قبلاً آن را تجربه نکرده بودم.

نظر شما در مورد دستور جلسه جشن گل‌ریزان و لزوم برگزاری آن را بیان کنید؟

هم‌سفر زهرا: برگزاری جشن گل‌ریزان باعث تشویق اعضا می‌شود. این‌یک یادآوری برای همه ماست که زکات رهایی و حال خوش خود را با بخشش مال خود در چشم گل‌ریزان ادا کنیم.

هم‌سفر شهربانو: دستور جلسه گل‌ریزان مثل تمام دستور جلسه‌های کنگره برای آموزش گرفتن است. من یاد می‌گیرم برای چیزی که دریافت می‌کنم  بهایی بپردازم. بهای رسیدن به آرامش، رهایی از پیوندهای نامیمون که در سال‌های عمرم از روی جهل و ناآگاهی در من ریشه‌دار شده بود را باید پرداخت کنم. جشن گل‌ریزان لازم و ضروری است برای آموزش گرفتن من.

هم‌سفر صدیقه: جشن گل‌ریزان برای محکم شدن پایه‌های مالی کنگره برای آیندگان لازم است. کنگره با کمک مالی گذشتگان شکل گرفت تا ما امروز باشیم و از این آموزش‌ها بهره ببریم.

هم‌سفر سارا: اگر امروز من و امثال من به کنگره کمک نکنیم، فردا کنگره‌ای نخواهد بود تا افراد دیگری به درمان برسند و این شکوه کنگره را نشان می‌دهد.

 

چه چیز باعث شد که شما به‌عنوان یک هم‌سفر خودتان را موظف به شرکت در لژیون سردار بدانید؟

هم‌سفر زهرا: کمک من به کنگره در قبال کمک کنگره به من خیلی ناچیز است و آرامشی که کنگره به من داد را نمی‌توانم جبران کنم و وظیفه خود می‌دانم تا به کنگره کمک کنم تا چراغ این مکان برای همیشه روشن بماند تا دیگران هم به آرامش برسند.

هم‌سفر شهربانو: این حس در من وجود داشت اما قوی نبود و فکر می‌کردم قادر به انجام آن نیستم اما باگذشت زمان و تغییر حس در من و لطف خدا انگیزه‌ای در من بیدار شد و از مسافرم تشکر می‌کنم که در این نقطه شروعی بود تا از تفکر به نقطه عمل برسم.

هم‌سفر صدیقه: وظیفه خود می‌دانم که در این عمل بزرگ شرکت کنم تا دیگران هم بتوانند به درمان و آرامش برسند.

هم‌سفر سارا: وقتی مسافرم به درمان رسید همه خانواده حال خوشی یافتند و همین‌طور من هم‌سفر از ناامیدی‌ها و غم‌ها رها شدم و کسب این آرامش انگیزه من برای انجام این عمل خیر شد.

 

عشق در کنگره چگونه معنا می‌شود؟

هم‌سفر زهرا: عشق در کنگره بامحبت و کمک بلاعوضی که اعضا به یکدیگر دارند و آن محبتی که نسبت به هم در خود احساس می‌کنند معنا می‌شود.

هم‌سفر شهربانو: واژه عشق را قبلاً هم شنیده بودم ولی خود عشق را در کنگره شناختم. عشق واقعی از آزادمردی نشایت گرفته که رهایی انسان‌ها برایش از آبروی خود برایش مهم‌تر بود. عشقی که ذره‌ذره به انسان‌های دیگر تزریق کرد تا معنی واقعی آن را به همه انسان‌ها جاری کند. امیدوارم من هم روزی به درک این عشق برسم.

هم‌سفر صدیقه: عشق واقعی عشق خالق به مخلوق است و این عشق درکنگره عشق بلاعوض در لباس خدمت صادقانه تجلی کرده است.

هم‌سفر سارا: عشق در کنگره یعنی درمان و رسیدن به حال خوش و آرامش معنا می‌شود.

 کنگره 60 را چگونه به دیگران معرفی می‌کنید؟

هم‌سفر زهرا:سعی می‌کنم با تغییراتی که در خود وزندگی‌ام ایجادشده دیگران را تشویق کنم که به این مکان امن و آرام بیایند.

هم‌سفر شهربانو: من همیشه کنگره را اول برای درمان اعتیاد معرفی می‌کنم اما در پیوست آن این مکان مقدس را دانشگاه انسان سازی و شناخت انسان از ابعاد مختلف برای رسیدن به مقام و جایگاه ربوده‌شده از انسان میدانم و برایم باعث افتخار است که در این وادی قرارگرفته‌ام.

هم‌سفر صدیقه: کنگره 60 ازنظر من بهشتی بر روی زمین است و انسان‌های درمانده و بیمار را درمان می‌کند.

هم‌سفر سارا: کنگره 60 به‌عنوان بهترین انجمن درمان اعتیاد شناخته‌شده است که درمان این بیماری را به‌صورت تدریجی انجام می‌دهد.

حضور هم‌سفر در کنار مسافر چه تأثیری درروند درمان دارد؟

هم‌سفر زهرا: وقتی به شهری سفر می‌کنیم با داشتن هم‌سفر احساس لذت بیشتری داریم و باعث می‌شود که سختی‌های سفر کمتر به نظر بیاید در کنگره هم همین‌طور است زیرا فرد تحت درمان است و با داشتن هم‌سفر احساس آرامش می‌کند.

هم‌سفر شهربانو: مسافر بدون هم‌سفر هم در این مسیر می‌تواند حرکت کند و به رهایی برسد ولی وقتی هم‌سفر در کنار مسافر باشد می‌توانند باهم به اوج برسند و هم‌سفر بالی می‌شود برای رسیدن به جایگاه والای رهایی با آرامش، امنیت و سلامتی بیشتر.

هم‌سفر صدیقه: هم‌سفر بال پرواز مسافر است و به مسافر خود می‌تواند اعتمادبه‌نفس و آرامش بدهد تا مسیر درمان را به‌درستی طی کند.

 هم‌سفر سارا: به نظر من هم‌سفر تأثیر زیادی در درمان مسافر دارد و بستر را برای درمان مسافر خود فراهم می‌کند.

کلام آخر...

هم‌سفر زهرا: دلم می‌خواهد جز خدمتگزاران کنگره 60 باشم و از خدا می‌خواهم کمکم کند تا در این مسیر ثابت‌قدم باشم و در این راه از راهنمای خوب خودم خانم مریم تشکر می‌کنم که با آموزش‌های خوب خود ما در این راه حمایت کرده‌اند.

هم‌سفر شهربانو: از جناب آقای مهندس دژکام که عشق و آزادمردی را به ما هدیه داد و دست کسانی را گرفت که در حال غرق شدن بودند، سپاسگزارم و تشکر ویژه از خانم محدثه عزیزم که در لحظه‌های ناآرام زندگی‌ام و در اشک‌ها و لبخندهایم در کنارم بود و برایش هر چه خوبی را آرزو دارم.

هم‌سفر صدیقه: سپاس بیکران اول از خدای خودم که راه کنگره را به من نشان داد و شخص بزرگ مثل آقای مهندس را سر راه ما قرارداد. قدردان زحمات راهنمای خوب خودم خانم مریم هستم و برای ایشان بهترین حال را آرزو دارم.

هم‌سفر سارا: آرامشی که دارم مدیون کنگره هستم. از جناب مهندس و خانواده ایشان تشکر می‌کنم و از راهنمای خوبم خانم مریم که با صبر و شکیبایی باحال خراب من همراه شد و به من امید داد تا در کنگره بمانم تشکر و قدردانی دارم.

 

تهیه و تنظیم: همسفر سونا لژیون یازدهم
نمایندگی کاسپین

تعداد بازدید از این مطلب : 572
ادامه مطالب در آرشیو گفت و گو
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
8 نظر  
  • صدیقه علیخانی ل 3کاسپین
زمان ارسال
1399/09/07 21:37:28
خداقوت به شما عزیزان مصاحبه ی خوبی بود
  • همسفر معصومه لژیون سوم کاسپین
زمان ارسال
1399/09/05 21:28:0
خداقوت خدمت همه عزیزان لذت بردم.انشالله همیشه در آرامش باشید. تشکر از خانم سونای عزیز بابت مصاحبه دلنشینشون.
  • همسفر مهناز لژیون چهارم کاسپین
زمان ارسال
1399/09/05 18:40:10
خدا قوت به اعضای سایت
  • همسفر معصومه لژیون ۱۰کاسپین
زمان ارسال
1399/09/05 17:54:3
با عرض سلام و تبریک به این ۳ عزیز انشاالله در مسیر کنگره موفق و پایدار باشند وبا تشکر خدمت خانم سونا عزیزم و خداقوت خدمت گروه سایت
  • صدیقه علیخانی ل 3کاسپین
زمان ارسال
1399/09/05 10:46:29
خداقوت به شما عزیزان
  • امین سواری شعبه سهروردی
زمان ارسال
1399/09/05 10:20:49
خداقوت خدمت تمامی خدمتگزاران گرامی..موفق و پیروز باشید
  • همسفر مریم شعبه سلمان فارسی
زمان ارسال
1399/09/04 0:18:55
خدا قوت خدمت شما خدمتگزاران عزیز. بسیار عالی بود
  • همسفر نازنین نمایندگی کاسپین
زمان ارسال
1399/09/03 10:51:52
خدا قوت خدمت همه عزیزان ، گفت و گو بسیار آموزنده ای بود تشکر و خدا قوت خدمت خانم سونا عزیز
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب