تاریخ
سه شنبه 1 مهر 1399

باز شدن قفل اعتیاد با کشف صورت مسئله اعتیاد

موضوع : مقالات
همسفر فریده: جناب مهندس اعتیاد را یک بیماری معرفی کردند که از تزویج انسان و مواد مخدر تشکیل‌شده و سیستم‌های تولیدکننده مواد افیونی و سیستم ضد درد بدن را به‌تدریج تضعیف و در ادامه از کار می‌اندازد.
باز شدن قفل اعتیاد با کشف صورت مسئله اعتیاد

یکی از مشکلات دیرینه بشر در مورد معضل خانمان‌برانداز اعتیاد توسط جناب مهندس دژاکام؛ کاشف و مبدع روش درمان قطعی اعتیاد در کنگره ۶۰ طی سال‌ها تحقیق، تفکر، تفحص و تجارب متعدد با یافتن صورت‌مسئله اعتیاد مرتفع شد. در ادامه می‌پردازیم به این موضوع که صورت‌مسئله اعتیاد این شاهکار کنگره ۶۰ که باعث بازسازی کل بدن می‌شود چیست؟ 

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف  ما انسان‌ها در مواجهه با مسائلی که در زندگی پیش روداریم این است که درک درست، همه‌جانبه و عمیقی راجع به مشکل پیش‌آمده نداریم و گاهی بسیار ساده‌انگارانه و سطحی درصدد یافتن راهی در جهت حل آن موضوع برمی‌آییم. همین است که در طول زمان شکست‌های متعدد و جبران‌ناپذیری خورده و گاهی رهایی از این گذرگاه‌های صعب‌العبور، غیرممکن نموده و به قیمت جان افراد تمام می‌شود. بنابراین درک صورت‌مسئله در هر موضوعی، یکی از ارکان اصلی حل مسئله محسوب می‌شود و همان‌طور که استاد امین فرمودند: با واقف شدن بر صورت‌مسئله و پیدا کردن گره و مشکل آن، ۵۰ درصد  قضیه حل می‌شود. ازآنجایی‌که اعتیاد از تزویج انسان و مواد مخدر حاصل‌شده است برای درمان باید شناخت کافی از این دو و تأثیرات متقابل آنها بر هم را پیدا کرد.
 
انسان از دو قسمت صور آشکار و صور پنهان تشکیل‌شده است که ارتباطی تنگاتنگ باهم دارند. صور آشکار یا جسم انسان از میلیاردها سلول تشکیل‌شده است که علاوه بر اینکه هر سلول مستقلاً همانند یک شهر عمل می‌کند؛ در تعامل با سلول‌های دیگر با راهبری عقل، کشور وجودی و ماهیت رفتارها و شخصیت ما را به وجود آورده‌اند. همان‌طور که در یک کشور تأثیر واردات بر تولیدات داخلی گاه مخرب و گاه سازنده است در کالبد ما هم گرچه ورود مواد اولیه برای تولیدات دستگاه‌های بدن اساسی و حیاتی است؛ اما اگر محصول تولیدشده دستگاه‌ها بی‌رویه از خارج وارد بدن شود به‌تدریج کارخانه‌های تولیدی را تضعیف کرده و از کار خواهند انداخت و نیاز بدن به واردات، مشهود خواهد شد. این همان گره کور درمان بود که بنیان کنگره ۶۰، در مقاله علمی خودشان پس از تجارب بسیار شکافتند و تصور نادرست اعتیاد مسمومیت است را منتفی اعلام کرده و فرمودند: " اعتیاد جایگزینی مزمن است." بدین معنی که در طول زمان، به دنبال مداومت بر استفاده از مواد مخدر بیرونی، دستگاه‌های تولیدکننده مواد شبه افیونی بدن، ضعیف و یا ازکارافتاده و مواد افیونی خارج از جسم، جایگزین مواد شبه افیونی‌ای که دستگاه‌های بدن تولید می‌کردند؛ شده‌اند.
 
 
پس از دریافت این موضوع، سفر هزار فرسنگی را با قدم اول خودشان آغاز کردند و در سال ۷۶ موفق به ترمیم سیستم‌ها و کارخانجات ازکارافتاده بدن خود شدند و مثلثی تحت عنوان مثلث درمان اعتیاد که شامل جسم، روان و جهان‌بینی بود را برای افراد خواستار درمان و رهپویان این مسیر مطرح نمودند. بسیار زیبا فرمودند استاد که: "درد و رنج بشر از دانش‌های کشف نشده است." و "علم مشکل نیست؛ هر چیزی کلیدی دارد." چنین نیست که یک مسئله به هزاران راه، قابل‌حل باشد؛ آن‌چنان‌که امروز رواج دارد و هرکسی، به طریقی برای حل معضل اعتیاد راهکار ارائه می‌دهد. اما متأسفانه در زمانه‌ای به سر می‌بریم که: " قفل‌سازان بسیارند و کلیدسازان اندک". روش‌هایی مثل: ترک‌های یابویی، کتک، کمپ، دعا، ابوالفضل درمانی، سم‌زدایی، URD و UROD، طب سنتی، قرص، کپسول‌های گیاهی، ذهن درمانی، یوگا، ورزش و .... و یا درمان نگه‌دارنده که یک دارویی را تا آخر عمر به فرد تجویز می‌کنند و اگر حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت دوز مصرفی بالا نرود؛ وابستگی از انواع مواد، به‌نوعی ظاهراً مجاز به‌صورت دارو تغییریافته و رهایی و خلاصی از آن ممکن نیست. به عبارتی:
 
هرکسی از ظن خود شد یار من               از درون من نجست احوال من
 
جناب مهندس اعتیاد را یک بیماری معرفی کردند که از تزویج انسان و مواد مخدر تشکیل‌شده و سیستم‌های تولیدکننده مواد افیونی و سیستم ضد درد بدن را به‌تدریج تضعیف و در ادامه از کار می‌اندازد و بدن برای حفظ تعادلش، نیازمند به مصرف مواد مخدر بیرونی می‌شود. بنابراین همان‌طور که برای درمان هر بیماری، روشی خاص مطرح می‌شود برای بیماری اعتیاد نیز که یک مسئله علمی است فقط یک راه خاص وجود دارد و آن‌هم ترمیم و بازسازی این سیستم‌های ازکارافتاده است. بنابراین درروش درمانی کنگره ۶۰، به جهت درمان جسم، مصرف مواد طبق پروتکل حذف می‌شود و با ارائه دارویی کامل، سالم و مفید به نام شربت اپیوم تینکچر یا اوتی، مقدار مناسب و مشخصی از دارو، در زمان‌های مشخص در سه وعده در روز و به مدت ۱۰ الی ۱۱ ماه تیپر می‌شود تا به‌تدریج ضمن صفر شدن مقدار دارو، سیستم‌های ازکارافتاده، بازسازی‌شده و درمان انجام پذیرد. لازم به ذکر است که بدین‌جهت از دارو استفاده می‌شود که بدن دچار شوک فیزیولوژیک نشود و به قول جناب مهندس: زمانی که یک چیزی را از کسی می‌گیریم؛ برای بر هم نخوردن تعادل شخص و درمان با کمترین تخریب، باید بهترین و مؤثرترین چیز را جایگزین کنیم. البته در کنار داروی مناسب، راهکارهای مناسب برای تغذیه درست، همچنین توصیه به ورزش و حتی شرایط انجام آن، در رشته‌های متعدد با تمام امکانات فراهم‌شده است.
 
اما ازآنجاکه انسان از دو صور آشکار و پنهان متشکل شده است بنابراین درمان در یک جهت و فقط با در نظر گرفتن جسم، کار خردمندانه‌ای نمی‌باشد. ازاین‌رو مثلث درمان برای هر موضوعی، بر روی ۳ مقوله جسم، روان و جهان‌بینی شخص باید انجام پذیرد. در مقوله روان، ضمن تعبیر جامع آن به خلق‌وخو، آموزش‌های متعدد و به‌روزی را، پیوسته در اختیارداریم که به شناخت ما از خودمان، مواد و جهان پیرامون، کمک شایانی می‌کند و این شناخت و آگاهی، راه را برایمان نمایان می‌سازد و به‌تدریج با درک آن‌ها تغییرات شگرفی را جهت تعادل در افکار، نگرش و رفتار خود پدیدآوریم. این دانایی و شناخت، همچون نور دوربینی است که هر چه بیشتر شود؛ واضح و مسلم بلاهایی که سر جسم و سیستم‌های شبه افیونی خود آوردیم را به نمایش می‌گذارد. به قول استاد که به جناب مهندس فرمودند: "تو درون انسان‌ها را به خودشان آدرس و نشانی می‌دهی و دانستن شناخت خودشان بسیار تا بسیار در دگرگونی آنها مؤثر است." 
 
جناب مهندس راه درمان اعتیاد را بر راه‌گم‌کردگان، به‌صورت یک اتوبان آسفالت و علامت‌گذاری شده، با گارد ریل‌هایی که در صورت خطا، هوشیارانه به مسیر اصلی بازگردیم را در ۳ سفر برای ما بیان نمودند که پایان سفر اول رهایی از مواد را به خواست خداوند تجربه می‌کنیم. سفر دوم سفری است برای رسیدن به خود و سفر سوم، سفری برای رسیدن به‌قدرت مطلق یا خالق خودمان می‌باشد که راه نفوذ به این مسیر، گذشتن از قلب انسان‌هاست. بدیهی است که خواست قوی و تلاش‌های مداوم و مستمر درگذر از موانع سفر، قطعاً سکوی پرش به سمت تعادل و تکامل ماست. امیدوارم که با توجه به صورت‌مسئله اعتیاد، در مسیر درست‌ درمان، جهت احیای خودمان گام برداریم چراکه: " درمان فوق ترک و تعادل فوق درمان است."

 
 
نویسنده: کمک راهنمای محترم لژیون چهارم سرکار خانم فریده
وبلاگ همسفران لویی پاستور
تعداد بازدید از این مطلب : 474
ادامه مطالب در آرشیو مقالات
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
15 نظر  
 • همسفر سمیرا از شعبه چالوس لژیون سوم
زمان ارسال
1399/07/04 20:38:2
بسیار عالی و آموزنده
 • مهدی ا لژیون دوم کاسپین
زمان ارسال
1399/07/03 17:25:45
بسیار زیبا،، ممنون
 • مصطفی بیات
خدا قوت خانم فریده خدا به قلمتون برکت بده
 • محمد علی
زمان ارسال
1399/07/02 7:2:17
سلام و خدا قوت به همسفران محترم کنگره60؛ از آموخته هاتون آموختم موفق باشید
 • مسافرجهانبخش ل سوم تخت جمشید
زمان ارسال
1399/07/01 17:18:43
باعرض سلام واحترام .مطالب بسیارآموزنده بودممنون
 • مسافر رضا زنگنه. کرمانشاه
زمان ارسال
1399/07/01 14:24:6
سلام از این مطلب آموزنده بسیار استفاده کردم و خیلی جامع و زیبا در مورد صورت مساله اعتیاد صحبت شده که جا داره از نویسنده ی محترم کمال تشکر را داشته باشم.
 • سعید لژیون سوم اروند5437
زمان ارسال
1399/07/01 13:22:15
همسفر محترم واقعا خیلی عالی در خصوص صورت مسئله اعتیاد توضیح دادین و از اونجای که مسیر درمان درکنگره را به جاده اسفالت با گارد ریل تشبیه کردین که حتی اگر کسی قصد خروج از جاده را داشته باشه با کمک گارد ریل به مسیر برمیگرده خیلی خوشم اومد و دقیقا فهمیدم که کمک راهنماهای مسافران و همسفران چه نقش مهمی میتونن در درمان مسافران داشته باشند و آنها را برای ادامه درمان راهنمائی کنند. ممنون از متن عالی که نوشتین.تنتان سالم و قلمتان سرافرازباد.
 • فرشته لژیون ۴
زمان ارسال
1399/07/01 13:18:39
خدا قوت استاد عزیزم بسیار شیوا و کامل واقعا لذت بردم ممنون
 • پوران همسفر عباس شاداباد1
زمان ارسال
1399/07/01 11:23:10
خداقوت کمک راهنمای موفق سرکار خانم فریده عزیز؛بسیارعالی بیان کردید استفاده کردم ودرس واموزش گرفتم. خداقوت به گروه وبلاگ
 • طاهره
زمان ارسال
1399/07/01 9:41:22
سلام و عرض خداقوت خدمت خانم فریده عزیز ،استاد عزیزم مثل همیشه بی نظیر بودید
 • همسفر سمیه لژیون ۴
زمان ارسال
1399/07/01 9:32:14
خداقوت خانم فریده عزیز. بسیار پربار و شیوا بود.
 • الهام .لویی پاستور
زمان ارسال
1399/07/01 9:24:32
خدا قوت خانم فریده عزیز.بسیار تا بسیار بهتون تبریک میگم بخاطر قلم زیبایتان ومقاله های پی در پی تان.مثل همیشه مطالب کامل وجامع وساده وروان بود بسیار لذت بردم.
 • همسفر ندا
زمان ارسال
1399/07/01 7:59:19
خداقوت عرض میکنم به سرکار خانم فریده عزیز،خیلی کامل و جامع فرمودید ،سپاسگزارم از شما ،خیرخدمتتان در زندگیتان جاری
 • بهار لژیون ۴
زمان ارسال
1399/07/01 7:59:8
خدا قوت سرکار خانم فریده عزیز شما عالی هستید .ان شاءالله خیر خدمت در زندگیتون جاری باشه
 • همسفر خندان
زمان ارسال
1399/07/01 7:42:14
خانم فریده عزیز، قلمتون رو خیلیییی دوست دارم. پر از حس خوب و‌انرژی🌹خدا قوت
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب