English Version
English

خلاصه سی‌دی تکاثر

خلاصه سی‌دی تکاثر

در کتاب آسمانی برای زندگی از چند حلقه یا مرحله نام‌برده می‌شود که به ترتیب لهو و لعب، زینت، تفاخر، تکاثر می‌باشند. لهو و لعب منظور دوران بچگی است که با بازی کردن و سرگرمی با اسباب بازی سپری می‌شود.
مرحله بعد زینت است که در دوران نوجوانی و با نوعی سرکشی سپری می‌شود، سپس در مرحله تفاخر با توجه به‌ظاهر و فخرفروشی و نشان دادن برتری خودش می‌گذرد و حلقه آخر تکاثر به معنی کثرت است و می‌خواهد اموال و دارایی جمع کند. هر انسانی در طول حیات این حلقه‌ها را طی می‌کند که از دوران طفولیت و کودکی شروع می‌شود و بعد از آن وارد حلقه جوانی می‌شود که با غرور، جهل و نادانی همراه است، اما حلقه سوم که باعث تحول در شخص می‌شود، در این حلقه تغییرات ذره‌ذره شروع می‌شود، با شکست، ناکامی‌ها، بالا و پایین شدن‌های زندگی از غرورش رفته‌رفته کاسته می‌شود و مهم‌ترین حلقه همین حلقه سوم است. در این حلقه شخص باید با تصحیح اشتباهات، گذشته را جبران کند و برای ورود به حلقه‌های بعدی خود را آماده نماید و این قضیه در نفس گیاهان و حیوانات هم قابل‌مشاهده است، مثلاً مقایسه یک گیاه بی‌ثمر بیابانی با یک درخت گردو یا در حیوانات مقایسه یک کرم با یک عقاب که تفاوت هرکدام کاملاً مشهود است.

علت گفتن این مطالب این است که؛ شخص تفکر کند و از نیروی خفته‌ی و ناخودآگاه خود کمک بگیرد. چون عبور از مرز بین این دو حلقه بسیار دشوار و پیچیده است. بعضی‌ها برای ورود به مرحله یا حلقه چهارم با مصرف مواد مخدر می‌خواهند این کار را انجام بدهند و شاید هم به حلقه چهارم وارد بشوند اما از سمت و جهت منفی وارد خواهند شد که همان تعبیر یا مثل ورود به جهنم است. به همین خاطر مرحله سوم را مرحله امتحان نیز گفته‌اند چون بعضی وقت‌ها در این مرحله شخص جذب ماده و مادیات می‌شود و این‌ها آنانی هستند که سرشار از هستیات عالم اشباح می‌شوند که همه‌چیز را مادیات می‌دانند و این همان تکاثر است. خیال می‌کنند اموال برایشان ماندگار است و این عادت را تا پایان زندگی خود ادامه می‌دهند، این نوع تفکر حساب گرایانه است و نه عقل گرایانه چون به فکر نیک و بد اعمال خویش نیستند. در بدو ورود به مرحله  چهارم حیات مورد غضب کائنات قرار می‌گیرند و از دایره امتحان خارج می شوند. این‌ افراد به مرحله حیوانی باز می‌گردند و از تفکر و اندیشه سالمی برخوردار نیستند.

 

نویسنده، ویراستار، تصویرگر و ارسال: همسفر معصومه رهجوی کمک‌راهنما همسفر صدیقه (لژیون یکم)
همسفران نمایندگی ملایر

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .