English Version
English

نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد

نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد

موضوع: نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد: دیدگاه آقای حسین دژاکام از ایران

یک سیستم درمانی را تصور کنید که درمان دارویی را به مدت محدود اجرا می‌کند، حمایت اجتماعی روانی و به‌صورت گروه‌های همتا برای خانواده دارد، مسابقات ورزشی دارد، در حوزه هنر فعال است و خدمات اجتماعی نیز انجام می‌دهد.

تصور کنید که یک اجتماع از افراد در ریکاوری که هدف جمعی آن‌ها بازسازی اساسی جسم، ذهن، شخصیت، روح و روابط است.

برای بیش از ۱۵ سال من در چنین مجموعه‌ای دخیل بوده‌ام: کنگره ۶۰ یک اجتماع ریکاوری با شعبات متعدد در سرتاسر جمهوری اسلامی ایران.

من مقالاتی درباره تاریخ و متدهای کنگره ۶۰ منتشر کرده‌ام و مصاحبه‌های متعددی با بنیان‌گذار آن آقای حسین دژاکام درباره موضوعات رهبری در اجتماعات ریکاوری و استفاده از راهنما و کمک راهنما در کنگره ۶۰ انجام دادم (لینک به مقالات).

اخیراً درباره نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد با آقای دژاکام مصاحبه‌ای به انجام رساندم.

بیل وایت:
کنگره ۶۰ در بسیاری از حوزه‌های حمایت ریکاوری بی‌همتاست. درمان دارویی، حمایت گروه همتا، حمایت از گروه خانواده و دخیل بودن در همه‌چیز از قسمت ورزش گرفته تا هنر. چرا فراهم کردن چنین خدمات وسیعی برای رویکرد شما به درمان اعتیاد ضروری بوده است؟


آقای حسین دژاکام:
قبل از پاسخ به این سؤال باید معنای روان را مورد کاوش قرار دهم. من یک مهندس هستم بنابراین چیزهای جدید را تنها بر اساس اندازه‌گیری و منطق قبول می‌کنم.
ذهن من همواره به دنبال یک پاسخ آشکار است. من از دوستانم که phd روانشناسی دارند پرسیدم روان را تعریف کنید، آن‌ها گفتند پاسخ‌های متفاوتی وجود دارد. من پرسیدم چگونه می‌خواهید روان را درمان کنید درحالی‌که تعریفی برای آن ندارید به همین خاطر است که آن‌ها مشکلات روانی را به‌صورت اختلالات دسته‌بندی کرده‌اند و دقیقاً به همین دلیل درمان‌های روشنی نداریم.
به اعتقاد من روان خلق‌وخوست به کلام دیگر ترکیب رفتار و افکار است. نکته کلیدی این است که این المان‌ها در فرد مصرف‌کننده روی تعادل نیستند. به‌منظور درمان اعتیاد ما باید این تعادل را بازگردانیم و برای موفق شدن در این کار باید دو ستون روان را آدرس‌دهی کنیم. اولی جسم است، در کنگره ۶۰ ما می‌دانیم که به خاطر استفاده بلندمدت از مواد مخدر سیستم ایکس از تعادل خارج‌شده است و این سیستم از طریق متد دی اس تی متعادل می‌شود (استفاده از شربت تریاک برای ۱۱ ماه).
ستون دوم آن‌گونه که ما در کنگره ۶۰ میگوییم جهان‌بینی است یعنی افکار، نگرش و ادراک ما.
جهان‌بینی در درمان اعتیاد و ریکاوری نقش بی‌همتایی دارد و بدون بازسازی جسم و تغییر جهان‌بینی درمان اعتیاد غیرممکن است. برای درمان اعتیاد ما باید جسم، روان و جهان‌بینی را حل کنیم. آموزه‌های حقیقی جهان‌بینی آن چیزی است که اعضای ما را از آنچه بوده‌اند تبدیل به شهروندان قانون‌مدار و مفید می‌کند.
آموزش‌های مربوط به جهان‌بینی در کتاب عشق چهارده وادی برای ریکاوری که روی وب‌سایت شما قرار گرفته است موجود می‌باشد.

بیل وایت:
من خصوصاً به حوزه جهان‌بینی و نقش آن در کنگره ۶۰ علاقه‌مندم جهان‌بینی را چگونه تعریف می‌کنید و اهمیت آن در درمان اعتیاد چگونه است؟

آقای حسین دژاکام:
یکی از بزرگان ما مولانای رومی چنین نوشته است:
ای برادر تو همان اندیشه‌ای / مابقی خود استخوان و ریشه‌ای
گر گل است اندیشه تو گلشنی / ور بود خاری تو هیمه گلخنی
گر گلابی بر سر و جَیبت زنند / ور تو چون بولی برونت افکنند.
جهان‌بینی درباره ادراک ماست و اینکه ما جهان بیرون و جهان درون را چگونه می‌بینیم. درباره این است که خودمان، خانواده، دوستان و همکاران، جامعه، گیاهان، حیوانات و کل جهان هستی و جایگاه خودمان در آن را چگونه می‌بینیم.
همان‌گونه که شعر بالا اشاره می‌کند اگر افکار ما یا جهان‌بینی ما مانند گل باشد آنگاه در باغ قرار می‌گیریم و اگر افکار ما مانند خار باشد آنگاه در بیابان قرار می‌گیریم.
جهان‌بینی تأثیر عمیقی بر ریکاوری از اعتیاد دارد ریکاوری بدون جهان‌بینی مانند دین بدون کتاب مقدس یا کشور بدون قانون است.
من اعتقاد دارم که جهان‌بینی باید به افراد کمک کند تا از تاریکی‌ها خارج شوند و به آن‌ها اعتمادبه‌نفس بدهد، شجاعتی برای انجام غیرممکن‌ها، جهان‌بینی پیوند میان فرد و خانواده را محکم می‌کند، ضعیف‌ترین ما را تبدیل به قوی‌ترین می‌کند و به ما می‌آموزد که چگونه انسان باشیم و چگونه با همدیگر صحبت کنیم، این کلید بازپس‌گیری تعادل است.

بیل وایت:
به نظر می‌رسد که جهان‌بینی المان‌های مختلفی دارد نقش دین، معنویت یا فلسفه در جهان‌بینی چیست؟

آقای حسین دژاکام:
این‌ها المان‌های کلیدی جهان‌بینی هستند اما امروزه دین اشتباهاً با خرافات ترکیب‌شده است. معنویت و فلسفه نیز با مغلطه آمیخته است. بیایید فراموش نکنیم که علم نیز با توهم آمیخته است این یعنی بعضی از یافته‌ها در دنیای امروز علم واقعی هستند و باقی یافته‌ها وهمی از علم هستند.
برای اینکه بتوانیم به دین را از خرافات و فلسفه را از مغلطه جدا کنیم ما به ذوالقرنین به‌عنوان راهنما نیاز داریم این شخصی است که به‌طور هم‌زمان در دنیای ما زندگی می‌کند اما می‌تواند حیات بعد از مرگ را نیز ببیند.

بیل وایت:
حوزه ارزش‌های شخصی یا شخصیت در جهان‌بینی چگونه است؟

آقای حسین دژاکام:
اعضای کنگره ۶۰ آزاد هستند که ارزش‌های شخصی و متفاوتی داشته باشند. اجازه بدهید توضیح دهم؛ در تاریخ ایران ما حمام‌های عمومی داشتیم و مردم مبلغ کمی پرداخت می‌کردند تا از این حمام‌ها استفاده کنند.
این حمام‌ها مکانی گرم با آب داغ بودند و کارگرانی برای انجام شست و شوی مراجعه‌کنندگان داشتند.
قانونی وجود داشت که هر مشتری برای ورود به این حمام‌ها باید تمامی لباس خود را از تن بر کند. هر شخص  یک تکه کوچکی پارچه تحویل می‌گرفت تا به دور کمر خود گره بزند، منظورم این است که درون حمام همه چه پادشاه چه وزیر یا شهروند عادی یک شکل بودند.
هر شخصی که وارد کنگره ۶۰ می‌شود با اسم کوچک صدا زده می‌شود و ما از نام خانوادگی یا عناوینی مانند دکتر، مهندس، ژنرال و غیر استفاده نمی‌کنیم. تنها من را مهندس صدا می‌زنند و آن به خاطر تحصیلات من به‌عنوان یک مهندس نیست بلکه بابت این موضوع است که من مهندس سیستم کنگره ۶۰ هستم.
تغییرات در شخصیت و ارزش‌ها بخش مهمی از ریکاوری اعتیاد در کنگره ۶۰ است. بدون تغییر مناسب در جهان‌بینی ما نمی‌توانیم روان یا خلق‌وخوی فرد را تغییر دهیم. اگر جهان‌بینی به‌درستی تغییر کند قطعاً شخصیت تغییر خواهد کرد و فرد دیدگاهی متفاوت به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها خواهد داشت.

بیل وایت:
کیفیت روابط شخصی چگونه در رشد جهان‌بینی قرار می‌گیرد؟

آقای حسین دژاکام:
روابط در سه دسته قرار می‌گیرد:
کیفیت روابط با خود
کیفیت روابط با مردم اطراف
و کیفیت روابط با جامعه اجتماعات و تمام هستی.
ابتدا ما باید به فرد آموزش دهیم که چگونه خود را ببخشد و دوست داشته باشد. هر شخص باید بیاموزد که عواقب رفتار گذشته خود را بپذیرد و متوجه شود که صفات و رفتارهای گذشته نباید آینده زندگی فرد در ریکاوری را دیکته کند.
سپس به اعضای خود می‌آموزیم که اشتباهات خود را به گردن اعضای خانواده و دوستان نیندازند. ما باید بیاموزیم که چگونه همه‌چیز را در تعادل داشته باشیم. حتی عشق ورزیدن و مراقبت از دیگران باید متعادل باشد و عشق ورزیدن مانند باران است اگر زیاد باران بیاید سیل و ویرانی خواهیم داشت و اگر باران نبارد با خشکسالی روبرو خواهیم شد. باید بیاموزیم که در روابطمان با انسان‌های اطراف تعادل را رعایت کنیم تا شاد باشیم و این‌گونه است که باید بیاموزیم  روی خودمان حساب کنیم.
هرکدام باید از خودمان بپرسیم که ما برای اجتماع و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم چه کرده‌ایم.

بیل وایت:
تغییر روابط با اجتماع چگونه در کنگره ۶۰ حاصل می‌شود؟

آقای حسین دژاکام:
تلاش‌های کنگره ۶۰ در این زمینه در کتاب چهارده وادی برای ریکاوری آمده است.
فرد باید آموزه‌های جهان‌بینی را بیاموزد تا بداند که چگونه با خود، خانواده و اجتماع در ارتباط باشد.
این پروسه به آرامی از شرکت در کلاسهای جهان‌بینی، ورزش، هنر و پروژه‌های خدمات اجتماعی آغاز می‌شود. نتیجه این است که اعضای ما در زندگی شخصی و شغل‌های خود موفق هستند.
به‌عنوان مثال یک عضو کنگره ۶۰ که یک مغازه دارد یاد می‌گیرد چگونه با مشتری‌ها ارتباط برقرار کند، بنابراین مشتری‌های زیادی دارد یا اگر مکانیک باشد تلاش زیادی می‌کند تا بهترین مکانیک شود.
یک چیزی از دوست عزیز مشترکمان دکتر کورتز که خداوند او را رحمت کند به یادم آمد.
در اوایل ارتباطاتمان او از من پرسید که آیا با هفت گناه کبیره که در کتاب مقدس آمده است آشنایی دارم یا خیر و من پاسخ دادم که با هفت گناه کبیره آشنا هستم اما من اعتقاد دارم تنها یک گناه کبیره وجود دارد که آن جهل است. اگر فردی بتواند از جهل فاصله بگیرد هزاران گناه را می‌تواند متوقف کند. همان‌گونه که بیماری‌ها در سیستم ایکس ریشه دارند (نوروبیولوژی) ریشه مشکلات بشر در جهل نسبت به طبیعت وجودی او است. یک جهان‌بینی متحرک و فعال برای ریکاوری از اعتیاد و پذیرفتن بشریت لازم است.

بیل وایت:
آیا حوزه‌های دیگری درباره نقش جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد موجود می‌باشد؟

آقای حسین دژاکام:
تنهایی مطلب را اضافه می‌کنم که مهم‌ترین نکته در ریکاوری و جهان‌بینی این است که این مطلب چگونه در هر فرد به دنبال ریکاوری رشد می‌کند. آموزه‌های ما باید واقعی و قابل اجرا باشد آموزه‌های ما باید قدرت، اعتمادبه‌نفس، شجاعت و مقاومت را القا کند. به‌عنوان مثال اگر ما به یک فرزند بگوییم که او جاهل و نادان است و اشتباهات اصلاح‌ناپذیر انجام داده است آنگاه ما فردی ضعیف خلق خواهیم کرد که قطعاً شکست خواهد خورد.
اگر به جای آن به همان کودک بگویید تو یک اشتباه انجام داده‌ای که می‌توانی اصلاح کنی آنگاه یک شهروند مسئولیت‌پذیر را خلق کردیم بین این دو رویکرد تفاوت عظیمی نهفته است.
چیزی که می‌خواهم بگویم این است که جهان‌بینی در ریکاوری از اعتیاد بسیار مهم است و همان‌طور  آنچه ما آموزش می‌دهیم و اینکه چه کسی آموزش می‌دهد نیز بسیار اهمیت دارد.
از طریق آموزش‌های صحیح و تشویق در کنگره ۶۰ ما از مصرف‌کننده‌های درمانده، رهبران و قهرمانان ملی ساخته‌ایم.

Title: The Role of Worldview in Addiction Recovery: Perspectives from Mr. Hossein Dezhakam, Iran

Tags: addiction recovery, worldview

Image: Hossein Dezhakam addressing conference Photo in Bills photo file.

Imagine a treatment setting that integrates time-limited reparative medication support, sustained psychological and peer-based personal and family social support, athletic competition, involvement in the arts, and community service activities. Imagine a community of recovering people whose collective goal is nothing short of the fundamental reconstruction of one’s body, mind, character, spirit, and relationships. For more than 15 years, I have been involved with such a setting: Congress 60, a recovery community with branches throughout the Islamic Republic of Iran. I have published papers on the history and methods of Congress 60 (See HERE and HERE) and posted prior interviews with its founder, Mr. Hossein Dezhakam, on recovery community leadership and Congress 60’s use of Guides and Co-Guides. I recently interviewed Mr. Dezhakam on the role of “worldview” in addiction recovery. 

Bill White: Congress 60 is unique in the many dimensions of recovery support it provides: medication support, peer support, family support, and involvement from everything from athletics to the arts. Why was providing such a broad menu of support so essential to your approach to addiction treatment?

Mr. Hossein Dezhakam: Before answering your question, I must first explore the meaning of psyche. I am an engineer and therefore I always accept new things only based on reason and measurement. My mind always requires a clear answer.7I have asked my friends who hold a PhD in psychology to define psyche. They answer that such definitions are diverse. I asked them, “How are you going to cure psyche whileyou don’t know a definition for it?” That is why they are categorizing psyche problems as“disorders” and why we lack clear and unique treatments.

According to me, psyche is mood, in other words, the combination of behavior and thoughts. The key point is that these elements are not in balance in the addicted person. To cure addiction, this balance must be restored. To achieve that we must address the psyche’s two pillars. The first is the body. In Congress 60, we understand that the X system is out of balance due to prolonged drug use and is restored through our DST method (the use of opium tincture titrated over 11 months). The second pillar isthat we refer to in Congress 60 as one’s worldview—our thoughts, attitudes, and perceptions. Worldview plays a unique role in addiction treatment and recovery. Without body repair and a change worldview, the cure of addiction is not possible. To cure addiction we must take care of the body, psyche, and worldview. The true teachings of worldview arewhat transforms our members from what they were into law abiding and contributing citizens. Our teachings related to worldview are outlined in our book Love 14 Valleys forRecovery , which is posted on your website.

Bill White: I am particularly interested in the importance of this dimension of worldview and its role in in Congress 60. How would you define worldview and its importance to addiction recovery?

Mr. Hossein Dezhakam: One of our elders Maulana Rumi has written:"You are your thought brother the rest of you is bones and fiber.If you think of roses then you are a rose garden.If you think of thorns then you are fuel for the bath stove.If you are rose water you are sprinkled on head and Bosom; and if you are stinking like urine then you are cast out."Worldview is all about our perception and how we see the outside world and the inside world. It is how we see ourselves, family, friends, colleagues, society, plants, animals, and the whole universe and our place in it. As the poem above indicates if our thoughts or worldview are like a flower, then we will be in a garden, and if our thoughts are like a thorn, then we will be in a desert.The worldview has a profound effect on recovery from addiction. Recovery without worldview is like a religion without holy book or a country without laws. I believe worldview must help an individual to get out of the darkness and provide one with self-confidence. It provides courage to do the Impossible. It strengthens the bonds between the person and the family. It turns the weakest of us into the strongest by teaching us how to be human and how to speak with each other. It is the key to regaining balance.

Bill White: There seem to be many elements of worldview. What role does religion, spirituality, or philosophy of living play within worldview?

Mr. Hossein Dezhakam: These are key elements of worldview, but today religion is mistakenly combined with superstition and spirituality and philosophy distorted by sophistry [the use of false arguments to deceive]. And let us not forget that science is mixed with illusion these days with some findings representing true science and others the illusions of science. In order to separate religion from superstition and philosophy from sophistry, we need a "zolgharnenin" as a guide—a special person who simultaneously lives in our world but who can see a world that comes after our bodies cease living.

Bill White: What about the dimension of personal values or character within worldview?

Mr. Hossein Dezhakam: Members of Congress 60 are free to have different personal values. Let me explain. Within the history of Iran, we had public baths and people wouldpay a small amount of money in order to use these baths. The baths were a warm placewith hot water where workers washed the clients. There was a rule that any client in order to enter these baths must remove all of his clothing. Each person was provided a small piece of cloth to tie it around the waist. My point is that inside the bath everybody looked the same whether they were king, minister, or civilian. Each person who enters Congress 60 is called by their first name; we do not use family names or any titles like doctor, engineer, general, and so forth. Only I am called engineer and that is not because of my education as an engineer but because I am the engineer of the Congress 60 system. Changes in character and values are an essential part of addiction recovery within Congress 60. Without proper changing of worldview, we cannot change the psych or themood of the person. If worldview changes properly, it is most certain that the personalitywill change and the person will have a different view toward values and vices.

Bill White: How does the quality of personal relationships fit into this worldview development?

Mr. Hossein Dezhakam: Relationships falls into three different categories:1. The quality of relationship with self,2. The quality of relationship with people around the individual, and 3. The quality of relationship with community, society and one’s whole existence. We must first teach the individual how to forgive and love oneself. Each must learn how to accept the consequences of his previous actions and to realize that past attributes and actions do not have to dictate the future of one’s life in recovery. We then teach our members to stop blaming family members or friends for their failures.We must learn how to keep everything at balance. Even loving and caring for others must be balanced. Loving is like raining. If it rains too much then we will have flooding and destruction, and if it doesn't rain then we will face drought. We must learn to keep the balance in our relationships with those around us in order to be happy and that requires learning to count on ourselves. And we each must ask what we have done for the community and the society that we are living in.

Bill White: How is changing relationship to one's community achieved in Congress 60?

Mr. Hossein Dezhakam: Congress 60's efforts in this area are outlined in our 14 Valleys for Recovery book.7An individual must learn the worldview teachings in order to learn how to communicate with himself, family, and the community. The process takes place slowly from participating in worldview classes, in sports and the arts, and in community service projects. The result is that our members are very successful in their own jobs and personal lives. For example, a Congress 60 member who has a shop learns how to communicate with clients so he has many customers. If he is a mechanic,he strives to become the best mechanic. I just remembered something from our dear mutual friend Dr. Kurtz, may he rest in peace. At the beginning of our communications, he asked me if I was familiar with the
seven great sins written in the holy book. I responded that I was familiar with seven great sins but that I believed there was only one great sin, which is ignorance.7İf a person can achieve distance from ignorance, thousands of sins can be avoided.7Just asillnesses are rooted in the X system [one’s neurobiology], the roots of human problems lie in ignorance toward the nature of our existence. A vibrant worldview is essential for recovering from addiction and embracing our humanity.

Bill White: Are there other dimensions of the role of worldview in addiction recovery?

Mr. Hossein Dezhakam: I would only add that the most important point in recovery andworldview is how this is developed within each person seeking recovery. Our teachings must be real and applicable. Our teachings must elicit power, self-confidence, encouragement, and resilience. For instance, if we convey to a son that he is ignorant and stupid and has made uncorrectable mistakes, then we will create a weak person assured to fail. If instead, we say to that child, “You have made a mistake for which you can and will make amends”, then we create a responsible citizen. There is a huge difference between these two attitudes.7What I'm trying to say is that worldview is very important in addiction recovery as is what we are teaching and who is conducting the teaching. Through proper teachings and encouragement within Congress 60, we have made leaders, including national athletic champions, out of people once hopelessly addicted.

منبع سایت پروفسور ویلیام ال وایت

مترجم: احسان رنجبر

تنظیم: مسافر ابراهیم

ویژه ها

دیدگاه شما

137 دیدگاه

 • خیام شعبه ی گیلان لژیون هشتم،

  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز زنده باد مهندس دژاکام،برقرار ومانا باشد کنگره ی ۶۰، درود درود درود

 • خیام شعبه ی گیلان لژیون هشتم،

  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز زنده باد مهندس دژاکام،برقرار ومانا باشد کنگره ی ۶۰، درود درود درود

 • محمد پژوه ( لژیون ۲۰ شعبه آکادمی )

  درود بی پایان خدا به مهندس عزیز.... انشالله همیشه پاینده و سلامت و مستدام باشید...🌹🌹🌹

 • همسفرنجمه ا لژیون هفتم شعبه شیخ بهایی

  باسلام وخداقوت خدمت آقای مهندس بزرگواربسیارتابسیارازسخنان شمالذت بردم وآموختم خدای مهربانم راشاکرم که به من این توفیق رادادکه شاگرد شما باشم واز دانش ودانسته های شما استفاده کنم وبیاموزم

 • همسفر ظریفه لژیون22ازشعبه شیخ بهایی

  عرض سلام وادب خدمت تمامی اعضاءکنگره شصت نقش جهان‌بینی درروان وریکاوری اعتیادآور رافرمودندبسیارنقش اساسی دارد وهمچنین کسانی که آموزش می دهندبسیارخدای مهربانم را شاکرم که درعصری زندگی می کنم که راهنمایان بسیارمعنوی وخوب دارم🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • همسعرمحبوبه س لژیون چهارم شعبه سهروری اصفهان

  سلام وخداقوت خدمت اقای مهندس پایداررررباشید🙏🙏

 • مجتبی خادم

  بخاطر مهندسی درمان اعتیاد وبه تعادل رسیدن هر کسی که خواسته دارد ومتدهای بدون نقص من به کنگره و بنیان آن احترام میگذارم زنده با کنگره 60 زنده با مهندس دژاکام

 • مجتبی لژیون هفت بنیان حسن ابدار خانه

  سلام اقای مهندس شما برای تمام ایرانیان وا تمام دنیا یک نور ر خودادای هستین دوست دارم

 • مسافرمجیدلژیون دوم نمایندگی شیروان

  عرض خسته نباشیدوخداقوت خدمت همه اعضای کنگره پیروزوهمواره درآرامش باشید

 • مسافر صفر لژیون۱۱

  سلام خداوند سایه مهندس رابرسر کنگره مستدام بدارد که بر درد بی درمان راهی گذاشت جاودانی

 • فریده همسفر فرهاد لژیون 4

  با تشکر و سپاس فراوان از جناب مهندس برای راه اندازی کار خیرشون و تشکر از اعضای کنگره 600

 • اعظم همسفر لژیون هشتم

  سلام خداقوت میگم ب همه ی اعضای کنگره وخداوندراشاکرم واز خداوند می خواهم که عمر باعزتی ب آقای مهندس بدهد واین توفیق را به من بدهد ک یک روزی آقای مهندس را از نزدیک ببینم🙏🌹🌹🌹🌹🌹

 • عابدین لژیون 8

  سلام و خدا قوت خدمت همه اعضای کنگره 60 و از آقای مهندس عزیز سپاسگزارم و خدارو شکر میکنم که مسیر کنگره تو زندگی منم قرار گرفت ایشالا که همیشه پایدار و سربلند باشید ❤️❤️

 • عباس هستم یک مسافر،،از لژیون ۱۱،شعبه کاسپین استان قزوین

  باسلام خدمت جناب مهندس عزیز،،، امید است انشالله به امید حق همیشه شاد و تندرست باشید و در کنگره 60 همیشه درخشان و به عنوان بنیانگذار کنگره 60در تمام دنیا حاظر باشید تا به امید حق همه مردم جهان از این سیستم فوق‌العاده ،،،که دقیق مهندسی شده بهرمند شوند،،درود بر شرف بزرگ مردانی که در ارصه کنگره60 خدمت وفعالیت خود را بدون چشم داشت در اختیار عموم گذاشته اند اللخصوص جناب مهندس حسین دژاکام،،، سپاس از زحمات شما⁦🙏🏼⁩⁦❤️⁩

 • مسافر مرتضی لژیون ۱۵شعبه پروین اعتصامی

  سلام بر معلم فداکاری و محبت. خداوند سایه شما را بر سر ما مستدام بدارد.بر خودم میبالم که چنین سرنوشتی دارم و لایق شاگردی بودم.

 • حمدالله هستم از لژیون سوم باباطاهر همدان

  با سلام و درود به آقا مهندس دژکام بنیان گذار کنگره و به تمام عزیزان که در کنگره زحماتی میکشند خدا قوت و خسته نباشی عرض میکنم

 • علیرضا یقین لو لژیون ۱۸ نمایندگی دهخداقزوین

  سلام علیرضاهستم یک مسافر امیدوارم سایه شماهمیشه بالای سر کنگره ۶۰ باشه وما بتونیم از شما یاد بگیریم نحوه درست زیستن وعشق ورزیدن رو باتشکر

 • ابوذر

  سلام. ازخداوند مهربانم طلب بودنت را داریم چون از سر نیاز، سخت احتیاج و لازمت داریم از اینکه خیلی ساده و ملموس، تعاریف به معانی واقعی خود معنی، و انتقال داده میشوند، برایم لذت بخش است، و چقدر این موضاعات قبل از ورود به کنگره، غریبه وحتی یه لحظه تفکر دراین باب برای ما بوجود نمیآمد وچقدر از اهمیت بالای برخوردار هستند. ممنونیم

 • مسافر عارف ل۱۱ نیما یوشیج

  سلام و عرض ادب درود بر شما بزرگمرد ، خدا قوت دارم خدمت استاد بزرگ جناب آقای مهندس دژاکام عزیز.خداوند بزرگ را بسیار تا بسیار شاکرم که شاگرد کوچک کنگره ۶۰ هستم واز آموزش های ناب شما بهره می گیرم. خدمت آقای ویلیام وایت خداقوت عرض می کنم وتشکر می کنم بابت این همکاری و همیاری به امید جهانی شدن کنگره ۶۰

 • سهراب انجمیان لژیون یکم شعبه باباطاهر همدان

  بنام خداوند جان و خرد ..سخنان بحق وجامع آقای حسین دژاکام در مورد درمان وجهانبینی ازحقیقتی آشکار پرده بر داشته وحل صد درصد معضل اعتیاد به مواد مخدر است تنها راه حل آموزشهای ناب کنگره و استفاده ازشربت اپیون در زمان معین ومیزان مصرف بیمار می‌باشد وخرسندم از اینکه شاگرد کوچکی از این دریای ژرف آموزش و پرورش کنگره شصت و استاد دژاکام عزیز می‌باشم..سپاس گذار شما وشاکر خدای جان. مسافر سهراب

 • مسافرغلامرضا ل ۲پروین اعتصانی

  سلام دوستان، باعرض سلام وخداقوت به خدمت بنیان کنگره جناب اقای مهندس عزیز وخدمت تمام زحمت کشان که باتمام وجود درحال خدمت هستن

 • حجت اله لژیون چهارم شعبه تخت جمشید شیراز

  خداقوت به مهندس عزیز که زندگی را به کام خیل عظیمی از انسانها شیرین کرد دستمریزاد

 • محسن

  درود به همه ی دیده بانان بزرگ که خدمت سرلوحه زندگیشون هست،خواهشی که دارم به کنگره ی ۶۰ بوشهر هم یه سر بزنید تا از نزدیک متوجه این همه منیت و برخورد بد ایجنت بشوند،درطول دوماه گذشته ۲۳ نفر از مرزبان و کمک راهنما و رهجو بخاطر عملکرد ایشان ریزش داشته ایم و این یعنی یک زنگ خطر

 • مسافرمحمدرضا نمایندگی ساوه

  سلام وعرض ادب خدمت مهندس دژاکام خدا قوت واقعا عالی و کاربردی بود متشکرم

 • فاطمه قویدست

  خداقوت آقای مهندس. سپاسگزارم. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻لژیون4، بنیان. مشهد.

 • معصومه همسفرمجیدلژیون چهارم بنیان مشهد

  بسیار فوق العاده بود سپاس بهترین دانشمند قرق خداقوت به شما جناب رنجبر وتک تک خدمت گزاران کنگره ۶۰ همسفر زارع

 • همسفر معصومه لژیون دوم

  سلام وخداقوت خدمت آقای مهندس امیدوارم همیشه سالم پایدار و پیروز باشید شما با این جهان بینی ودرمان جسم و روح و روان زندگی بسیاری از انسانها را احیا کرديد با تمام وجود از شما تشکر می کنم سایتون مستدام

 • حمدالله هستم از لژیون سوم باباطاهر همدان

  سلام خدمت آقای مهندس حسین دژکام و خانواده محترمشان تشکر می کنیم بابت همچنین بستری که فراهم کردی تا ما بتوانیم به رهای برسیم

 • محمدعلی

  سلام مسافر محمدعلی از لژیون دهم نمایندگی نیمایوشیج بهشهر سلام ودرود بی پایان خدمت جناب مهندس وخوانواده محترمشان. زحمات وتلاشهای شمارا برای نجات خانواده بزرگ اعتیاد وفراهم کردن چنین بستری که امروز من میتوانم به راحتی از آن استفاده کنم که انشاءالله درمان شوم سپاس میگویم خداوند سایه شما را بر سر ما نگهداری. آمین

 • مسافر علی اصغر ازلژیون شیشم شعبه مسعود کرج

  سلام و درود خدمت آقای مهندس دژاکام و خانواده ایشان فقط خواستم تشکر کنم که همچین بستری برای ما و خانوادهای ما فراهم کردید خداوند عمر با عزت به شما و خانواده محترم شما عطا بفرماید ممنون و مچکرم🙏🙏❤❤❤⚘⚘⚘⚘⚘⚘🌷🌷🌷🌷🌷

 • مسافر امین لژیون 4 شعبه صائب تبریزی

  باعرض سلام وخسته نباشین خدمت ابر مرد کنگره60 آقایی حسین دژاکام واقعاً خوشحالم که تونستم باکنگره آشنا بشم وقدمی در راستایی بهبودی خودم بردارم!انشاللّه هیچ وقت سایتون از سر کنگره کم نشه آقایی مهندس و پیروز و سربلند باشین!

 • مسافر محمد چالوس لژیون چهارم

  درود بر مهندس دژاکام و خدا قوت به مترجم و تنظیم کننده این گزارش.

 • زهرا یاوری لژون ۲

  خداقوت مردبزرگ

 • مجید شعبه وحید لژیون ۴

  سلام و خدا قوت اول به آقای مهندس دژاکام و خانواده محترم شان من خيلی خوشحالم که عضوی از خانواده کنگره هستم

 • همسفر فریبا لژیون 11 نمایندگی کاسپین قزوبن

  با سلام و عرض ادب و احترام خدمت بزرگ مرد تاریخ که برگیری از دانش و آگاهی رو در زندگیم مدیون ایشون هستم ممنون از آموزشهای عالیتون، همیشه سالم و سربلند باشید.با تکر از گروه سایت

 • یوسف لژیون دهم کاسپین قزوین

  سلام وخداقوت ممنون آقای مهندس ♥♥

 • مسافرحسین،لژیون ۲،شعبه شهرضا

  عرض سلام،ادب واحترام محضربزرگ مردتاریخ سازجناب مهندس دژاکام وتمام عزیزان کنگره۶۰،فدای همه شما،دست تمام خدمتگذاران کنگره رامیبوسم شادوسالم باشید الهی💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐این ۱۴تادسته گل تقدیم به همه کنگره شصتیهای باصفا

 • مسافر امیر

  سلام و درود به مهندس دژاکام مسافر امیر هستم لژیون ۱۸ شهرری الحق که مهندس گنگره ۶۰ هستی مهندس ساختن انسان سالم

 • رجب مسافر ل۱۱

  ممنون آقای مهندس

 • قنبر علی

  سلام دوستان قنبر علی هستم یک مسافر از لژ یون ششم شعبه مسعود کرج خداوند سایه ی مهندس را بر سرمان مستدام بدارد در واقع اگر رفتار من با اطرافیانم درست باشد خیلی ازمشکلات حل می شود

 • پروین هستم یک مسافر

  خیلی عالی بود به قول آقای مهندس جهانبینی یعنی خلق و خوی آدم من اول باید مشکلم با خودم حل بشه بعد بتونم فرد مثبتی تو جامعه و خانواده باشم و وقتی از خودم در زندگی رضایت داشته باشم یعنی تو بهشت هستم 😊🙏🏻 خدا قوت به اعضای سایت 💐🧿👍🏻

 • نسرین همسفر لژیون ۷. کرج

  باسلام و خدا قوت خدمت آقای مهندس سخنان ارزنده ای را بیان کردید که چراغ راه من رهجوباشد ممنونم از لطف شما ممنونم از شما که در سایت مشغول خدمت هستید خدا قوت

 • همسفر زهره لژیون 4 از شعبه وحید

  باعرض سلام وادب خدمت شما جناب اقای مهندس استفاده بروم از سخنان گوهر بار شما ممنون از شما وهزاران بار تشکر وقدر دانی که ما رو با جهان پیرامون خودمان اشنا کردی

 • خدادادیک مسافر لژیون 2شعبه شهرضا

  سلام ودرود بر بنیانگذار کنگره 60 وتمام مسافران چقدرمتنها ارامبخش وتاثیر بخش برایم بود

 • مسافر علیرضا لژیون۱۴شعبه وحید

  جناب آقای مهندس دژاکام خداروشکر درزمانی زندگی میکنم ک شما دراین زمان حضور دارید وبازم هم خداروشکرمیکنم ک مصرف کننده شدم تابتونم درکنگره۶۰ سفرکنم ازتمامی زحمات شمامتشکرم🙏😊♥️

 • مسافرمجتبی بطحائی ملاصدرا

  عرض سلام وخداقوت ،خدمت بزرگ استادکنگره ۶۰مهندس عزیزبسیارآموزش گرفتم وتوانستم بفهمم که اعتیادچه تخریب‌های برروی فیزیولوژی منگذاشته ،انشاا...که به آرزوهای خوددست پیداکرده وسالیان سال مستدام باشید

 • همسفر فاطمه لژیون یکم نجف آباد

  ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت بنیان و خانواده بزرگ کنگره شصت بسیار تا بسیار سپاسگزاریم و سر افرازیم کا با آموزشهای ناب کنگره آشنا می شویم و به حس خوب می رسیم و دریچه ای از اندیشه های ژرف در ذهنمان بارور می شود تا خود را هر چه بیشتر بشناسیم.🌹🌹🌹🌹🌹🌹

 • مسافر علی از لژیون چهارم گیلان رشت راهنما محترم ارش

  خدا قوت به جناب مهندس دژاکام وخسته نباشی به سلطان قلبها مهندس عزیز .با مساحبه جنابعالی انرژی کافی گرفته ام خداوند شمارا برای همه ماسلامت وحفظ نماید چونکه همه ما برای ارتقای دانش به روز کنگره به شما نیاز داریم

 • محمد

  با سلام و خدا قوت خدمت سلطان محبت جناب آقای مهندس دژاکام عزیز.خداوند شما را برای همه حفظ کند.ارادتمند همگی.محمد لژیون سوم کرج

 • حمدالله هستم از لژیون سوم باباطاهر همدان

  عرض سلام و خدا قوت خدمت آقا مهندس ممنون بابت زحماتی که برای ما میکشد

 • فرود ل۴ تخت جمشیدشیراز

  سلام خداقوت،بسیارمفیدوآموزنده بود. سپاس ازبرگردان این مصاحبه... به امیدخدمت به تمام دردمندان

 • مسافرامیرلژیون ۲ اهواز

  سلام وخداقوت ودرود خدا بر بنیان گزاره کنگره سپاس از مطالب جزاب و زیباتون که عشق وعلاقه منو روزبروز به کنگره ورهایی از دام اعتیادرا افزایش میدهدوخوشحالم که درمکتبی هسنم که استادش مهندس دژاکام است،وهرروزسپاسگزارخالق خودهستم..

 • شیرین

  سلام خدمت شما آقای مهندس دژاکام چقدر زیبا و کامل صحبت میکنید آنچنان که حرفهایتان بردلها می نشیندبسیار آموختم ولذت بردم مخصوصاااین جمله آنان را خیلی دوست داشتنم که فرمودید: ریکاوری بدون جهان بینی وصل دین بدون کتاب ویا کشور بدون قانون است . سلامت و پایدار باشید

 • همسفر زهرا لژیون4

  سلام و خدا قوت به استاد بزگ اقای مهندس واقعن همیشه صحبت هاتون جالب و جدید و دوست داشتنیه هیچوقت فکر نمیکردم کنگره اینقد روی رفتار من تاثیر بزاره ومن با اینکه شمارو تا به حال از نزدیک ندیدم اونقدر به حرفاتون گوش کنم و به خیلی از اونها عمل کنم ممنونم ازتون به خاطر همه ی خوبیهاتون

 • محسن لژیون21

  سلام وقعا توضیحات مهندس جامع وپراز آموزش بود سلامت باشی همیشه

 • بهروزلژیون11کاسپین

  سلام لذت بردیم خداقوت

 • رضا هستم. همسفر لژیون 3

  سلام. بسیار خوشبختم که در سرزمینم مردان دانشمندی مانند جناب مهندس تشریف دارند و خدا را سپاسگزارم و آرزوی رشد کنگره 60 را در سطح جهان دازم

 • شهلا لژیون ۱۴ از کرج

  سلام وسپاس گزارم از بنیان گنگره شصت که عضوی از کنگره هستم وجهان بینی باعث تغییر،نگرشم به زندگی وباعث سلامتی وتعادل روح وروانم گردید شکرشکرشکر

 • نیلوفر لژیون ۲۵ خانم فخری

  بسیار عالی خداقوت

 • جبرئیل لژیون یکم تبریز

  سلام و درود به آقای مهندس عزیز واقعا لذت بردم افتخار می کنم که از اعضای کنگره ۶۰هستم .

 • مسافرحسین لژیون۵شعبه کرج رهجوی آقاتورج

  امیدوارم آقای مهندس به همه آرزوهایتان دست یابیدچراکه تمامی آنان برای خیروسلامتی جهانیان میباشد.آمین

 • علی صغز همسفر لژیون دوم اگادمی

  سلام. تشکر ازاقای مهندس و همه خدمتگزاران کنگره۶۰ برای ارائه این مطلب جالب و ارزشنمد که خیلی از اصول کنگره ۶۰را تشریح می کند.

 • اسمعیل محمدی لژیون دهم زنجان

  سلام و درود بی پایان بر همه خدمتگزاران کنگره۶۰ 💐💐

 • بهمن لژیون سوم شعبه دهخدا قزوین

  با سلام و درود به همه دریادلان خدمتگزار در مجموعه کنگره شصت از بنیان گرامی تا تمامی زیر مجموعه زحمتکش در همه شعبات صحبتهای جناب مهندس دژاکام و جناب دکتر وایت بصورت پرسش و پاسخ واقعا برای همگان در مورد جهان‌بینی روشن کننده مسیر راه واموزشی بیمانند برای تمامی مسافران است اگر آن را آویزه جان و دل کنیم انشاالله

 • مسافر رمضان لژیون ۶ پرستار

  سلام وخدا قوت به آقای مهندس حسین ژاکام که از این مطالب زیبا برای ما صحبت میکند وما استفاده میکنیم خدا را شکر که در این دوران آقا ی مهندس حسین دژاکام هستیم شکر شکر شکر

 • علی چنگیزی

  به درستی این تغییر در جهان بینی من بود که زندگی مادی و معنوی من را دکتر تغییر کرد. بدون تغییر، نمیتوان تبدیل و ترخیص شد.

 • مسافر مهدی.لژیون ۹.نمایندگی خمین

  سلام و درود خدمت دوستان و خدا قوت جناب مهندس و پروفسور بیل .بسیار کامل و جامع بود واقعا زیبا توصیف کردن و سخن گفتن.درود درود درود

 • پیام

  بسیار بسیار آموزنده،طبق معمول جناب مهندس به قدری زیبا و عالی مطالب را باز نموده اند که کم سواد ترین و بی‌توجه ترین انسان ها را شیر