نوشتارهای کنگره 60

سم نزدايي

Share

معتادان را مار نگزيده كه سم زدايي مي كنيم
۱۴ اصل اعتياد : سخنرانی در سمينار سراسری اعتياد ، چالش ها و درمان ها ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان آبانماه ۸۱

متن سخنراني

بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم
 فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو در اندازيم
 
اگر غم لشگر انگيزد كه خون عاشقان ريزد
 من و ساقي به هم سازيم و بنيادش براندازيم
 
چو در دست است رودي خوش بزن مطرب سرودي خوش
 كه دست افشان غزل خوانيم و پاي گوبان سراندازيم
 
يكي از عقل مي لافد يكي طامات مي بافد
 بيا كين داوري ها را به پيش داور اندازيم
 


بله يكي از عقل مي لافد و يكي طامات مي بافد؟
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند

من مهندس الكترونيك بودم و يك محقق در الكترونيك بودم ، از بد حادثه به اينجا پناه آورده ام ، من تمامي پزشكان و روانپزشكان را از صميم قلب دوست دارم ، انسان را دوست دارم ، علم را دوست دارم ، به من مي گفتند تو مهندس برقي ، نبايد در علم پزشكي و روان پزشكي و اعتياد مداخله كني چون درسش را نخوانده اي ، پاسخ من اين بود:
من خود اعتيادم ! من خود مواد مخدرم ! من خود كتاب اعتيادم ! من ويروس اعتيادم ! من خود جرمم ! من خود بيمارم ! من در دم و درمانم ! من 17 سال معتاد حرفه اي بوده ام و قريب پنج سال از اعتياد آزادورها هستم ، من زبان دارم . خودم خودم را براي شما تعريف مي كنم . نقاط ضعف و قدرتم را بيان مي كنم ، براي شما مي گويم درد چيست و درمان چيست به شما ميگويم با روشهاي موجود درمان شده ام يا نه ! شما بعنوان عالم و دانشمند قضاوت كنيد ، من هر چه مي گويم آرزو ميكردم پزشك يا روانپزشك بودم تا شما مرا مي پذيرفتيد ، ولي خداوند نخواست و زندگي مرا بگونه اي ديگر رقم زد و خواست من بيش از 20 سال روي سيستم هاي پيچيده صنعتي كار كنم و عيب آنها را مشخص كنم ولي در همان حال به اعتياد كشيده شدم و با كوله باري از بدبختي هاي اعتياد عاقبت بفكر عيب يابي خودم افتادم .
تجربياتم را در كتاب عبور از منطقه 60 درجه زير صفر منشر نمودم . كه تاكنون 5 نوبت تجديد چاپ شده و اكثر نقاط كور درمان اعتياد در اين كتاب شكافته شده و روش جديد درمان اعتياد ابداع گرديده است .
من دست يك يك شما هموطنان خودم را مي فشارم . در 21 ژوئن سال 2000 طبق اعلاميه NIDA سازمان دارويي وابسته به وزارت بهداشت آمريكا، روش درمان اعتياد ، تدريجي پله اي ، كه اينجانب طراحي نمودم ، كه درمان اعتياد با استفاده از خود مواد مخدر بعنوان دارو مي باشد ، بعنوان بهترين و كم خطرترين و با راندمان ترين روش اعلام گرديد و 15 كشور بزرگ جهان آن را تائيد نمودند و اكنون هزاران ، هزار نفر با استفاده از اين روش درمان شده اند يا در حال درمان هستند ، براي من گريه آور است كه در داخل كشورم هنوز عزيزان از اين موضوع اطلاع ندارند و حتي چون من پزشك نيستم روي سخنانم بعضي ها حتي فكر هم نمي كنند، من با اكثر خبرگزاري هاي معتبر جهان مصاحبه
داشته ام ، با هيئت هاي علمي انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، اسپانيا ، نشست داشته و طبق دليل روش هاي آنها را نقد كرده ام و نقاط ضعف آنها را بيان نمودم .
به اولين كنگره پزشكي سراسري ايران در زاهدان مقاله علمي 
صورت مسئله اعتياد را ارائه كردم كه پذيرفته شد در آن مقاله روش هاي درمان اعتياد موجود را مردود اعلام كردم .
اكنون طبق بخشنامه مركز دانشگاه آزاد اين مقاله و ساير مقالات من براي استفاده استادان و دانشجويان به بيش از 150 دانشگاه ارسال شده است ، در بيش از 20 دانشگاه سخنراني داشته ام . اكنون 
دبير کل کنگره ۶۰ و عضو هيئت مديره آن هستم ، مركز تحقيقاتي و گروه درماني كنگره 60 را بنيان نهادم و تمامي روش ها و قوانين آن را مكتوب نمودم .
كنگره 60 هم اكنون يكي از موفق تريم نوع گروه درماني در سطح جهان مي با شد ، همه روزه دانشجوياني براي تحقيق نزد من مي آيند و رساله خود را مي نويسند هم اكنون صدها نمونه كه به درمان قطعي رسيده اند ، ترياك ، هروئين ، ترزيق و قرص و اعتيادهاي وحشتناك نزد من مي باشند و آماده هستند هر كجا كه بگوئيد بيايند و سخن بگويند مگر براي اثبات هرگونه علم يا سخن علمي راهي جز بوته آزمايش و تجربه وجود دارد؟
اكنون در هفته 14 جلسه گروه درماني كنگره 60 در 5 نقطه تهران برگزار مي شود كه حداقل افراد گروه از 50 نفر تا 400 نفر مي باشند و همه خدمات بصورت رايگان ارائه مي گردد.

ما سر شوريدگان را به كجا بايد شد !
معتادان را مار نگزيده كه سم زدايي مي كنيم !


سم امر نسبي است و سم زدايي در پزشكي كاربرد ويژه اي دارد.
مواد مخدر براي كسانيكه آن را مصرف نمي كنند سم است و حتي اثر كشنده دارد اما براي فرد معتاد كه هر روز آن را مصرف مي كند مثل سم عمل نمي كند .
اعتياد مسموميت مزمن نيست ، هر كس اين تعريف را ارائه نموده است مفهوم سم و اعتياد را نشكافته است .
اعتياد : جايگزيني مزمن است . چون مواد مخدر خارجي دقيقاً جايگزين سيستمهاي توليد كننده مواد شبه افيوني و سيستم درد بدن شده است ، ( مثل : اندروفين ها ، دينورفين ها و آنكفالين ها و ...)
اين تعريف « مسموميت مزمن » جهاني را گمراه نموده است چون در اين تعريف ، مسئله سم مطرح مي شود و فردي كه سم مصرف كرده بايد سم زدايي شود.
ما اگر بخواهيم شخص معتاد به مواد مخدر را سم زدايي كنيم نيازي به روشهاي آنچناني و پر هزينه نيست . كافي است نصف قاشق چايي خوري جوهر ليمو در آب حل نمائيم و يا يك استكان آب ليمو و يك كاسه ترشي به فرد معتاد بخورانيم تا ظرف مدت كوتاهي سم زدايي شود. ديگر نه نياز به بيهوشي مي باشد و نه جراحي مغز و نه تعويض خون و غيره ....
اما در تعريف جايگزيني ، جايگزين مطرح مي شود ، مواد مخدر جايگزين مواد شبه افيوني بدن شده و نبايد جايگزين را به يكباره حذف نمائيم .
ما زماني مي توانيم جايگزين را حذف كنيم كه سيستم توليد كننده مواد شبه افيوني بدن راه اندازي شده با شد.
امروز در سطح جهان معتادان خواستار و علاقمند به درمان و رهايي از اعتياد را گروه گروه به مسلخ سم زدايي مي برند و چون جواب نمي گيرند مي گويند : اعتياد درمان ندارد و معتاد اراده! ؟
كسي نيست سئوال كند : خارج كردن تركش بمبهاي جنگي از يك شهري كه 10 سال تمام بمباران شده چه اثري روي خرابيهاي تاسيسات شهري دارد ، و خارج كردن بقاياي بمبهاي مواد مخدر از جسم شخص معتاد ، چه اثري روي تخريبهاي جسم او دارد. مضافاً به اينكه جسم انسان ، خود به خود سه روزه بقاياي مواد مخدر را از جسم معتاد خارج مي كند ولي ما بدون توجه به مكانيزم جسم ، مواد جايگزين را خارج مي كنيم و زلزله اي را در حدود 8 ريشتر در جسم معتاد بوجود مي آوريم كه اثرات بسيار مخرب و نابود كننده دارد!
به فضل خداوند اكنون 14 اصل از اعتياد را مطرح مي نمايم تا به كمك دانشمندان عزيز تكميل گردد:

اصل يكم : مواد مخدر
ماده مخدر به ماده اي گفته مي شود كه انسان را از حالت تعادل طبيعي خارج نمايد . بنابر اين به غير از مواد مخدر شناخته شده الكل ، حشيش و داروهاي روان گردان عادت آور كه بدون تجويز پزشك متخصص مورد استفاده قرار گيرند نيز ماده مخدر محسوب مي گردند.

اصل دوم : معتاد كيست
معتاد فرد بيماريست كه بر اثر استفاده مكرر از مواد مخدر در قسمت جسم ، روان و جهان بيني (‌تفكر و انديشه ) او تخريب ايجاد گرديده و از تعادل خارج شده است .

اصل سوم : جايگزيني
اعتياد مسموميت مزمن نيست ، اعتياد جايگزيني مزمن است ، چون مواد مخدر خارجي جايگزين مواد مخدر داخلي يا جسم گرديده است .

اصل چهارم :‌روان
معتاد بيما راست . اما بيمار الزاماً و ذاتاً رواني نيست ! همانطوريكه انسان مست بيمار رواني نيست . حركات نامعقول او اثرات الكل است و همينطور اختلالات رفتاري فرد معتاد در اثر مصرف يا عدم مصرف مواد مخدر مي باشد .

اصل پنجم : زمان
طول درمان اعتياد در اكثر مواد مخدر مثل ترياك ، هرويين ، الكل ، داروها در قسمت جسم يا راه اندازي سيستمهاي توليد كننده مواد شبه افيوني بدن حدوداً 11 ماه است و مثل فرآيند حاملگي ، زمان بخصوص دارد و ما طول درمان را با هيچ دارويي نمي توانيم كاهش اساسي بدهيم .
توضيح اينكه : اين مدت 11 ماه فقط در اثر تجربه هاي گوناگون بدست آمده است .

اصل ششم : بهترين دارو
بهترين و كاملترين دارو براي درمان هرگونه اعتياد همان مواد مخدر مصرفي فرد معتاد است كه در طول زمان طبق محاسبات دقيق ميزان مصرف آن را كاهش مي دهيم تا به موازات كاهش مصرف مواد مخدر سيستمهاي از كار افتاده جسم فرصت بازسازي خود را داشته باشند . براي الكل ، الكل ، براي ترياك ، ترياك ، براي هروئين ، ترياك ، جون هروئين و ترياك هر دو از يك خانواده هستند و پايه هر دو مرفين است .

اصل هفتم : عكس العملهاي جسم
عوارض قطع ناگهاني مصرف در خانواده ترياك شامل دو بخش است :
الف – عكس العملها يا اختلالات آشكار ، طول درمان يك تا دو هفته .
علائم :‌اسهال ،‌عطسه ، خميازه ، آب ريزش بيني و چشم ، بي خوابي ، استخوان درد ، پرش عضلات .
ب – عكس العملها يا اختلالات پنهان ، طول درمان ده ماه و نيم .
علائم : افسردگي ، تنبلي ، بي خوابي ، عدم ميل به زندگي ، بالا رفتن ميل جنسي ، ناتواني جنسي ، تمايل به خودكشي ، كند ذهني .
علت : عدم تعادل سيستمهاي شبه افيوني بدن .
توضيح : بعضي از مواد مخدر مثل حشيش فقط علكس العملهاي پنهان را دارد به همين دليل فكر
مي كنند حشيش اعتياد ندارد.

اصل هشتم : سم زدايي
قطع سريع مواد مخدر يا سم زدايي باعث ايجاد شوك مخرب در فرد معتاد مي شود و ترميم اثرات اين تخريب بسيار مشكل و در بعضي موارد غير قابل جبران است . بنا براين ، بستري ، بيهوشي ، و درمانهاي سرپايي امروزي به منظور سم زدايي فاكتورهاي غلط در درمان اعتياد هستند !

اصل نهم : داروهاي رواني يا روان گردان
براي درمان اعتياد بايستي فقط از داروهاي استاندارد درمان اعتياد استفاده شود و استفاده از داروهاي خواب آور ، روان گردان ، ضد افسردگي و داروهايي كه مربوط به بيماران رواني مي باشد ، فرآيند درمان اعتياد را به تعويق مي اندازد و شخص دوباره به اعتياد برمي گردد. در حاليكه به مصرف اين داروها نيز عادت كرده است ، عوارض طولاني مدت اين داروها به مراتب بيش از مواد مخدري مثل ترياك و هروئين است .

اصل دهم : گروهبندي معتادان
معتادين به سه گروه اصلي تقسيم مي شوند :
الف – نامزدهاي اعتياد يا معتادان تفريحي كه مواد مخدر را به صورت تفنني مصرف مي كنند اين افراد معتادان آينده را تشكيل مي دهند ، شايسته است پيشگيري به عمل آيد.
ب - معتادان دوستار اعتياد ، شايسته است مهار گردند.
ج – معتادان خواستار رهايي از اعتياد ، شايسته است درمان شوند.

اصل يازدهم : روشهاي ترك و درمان اعتياد
الف – ترك سقوط آزاد يا قطع سريع مواد مخدر بدون استفاده از هرگونه ماده اي .
ب – ترك شبه سقوط آزاد يا اصطلاحاً سم زدايي .
ج – ترك سنتي با استفاده از مواد مخدر مصرفي و كاهش آن در مدت كوتاه حدوداً 20 روز
د – روش درمان تدريجي يا پله اي : روش ابداعي اينجانب كه مشروح آن در كتاب عبور از منطقه 60 درجه زير صفر به چاپ رسيده است در اين روش مواد مخدر مصرفي يا داروي جايگزين كه مطابق با استانداردهاي جهاني باشد در طول مدت 11 ماه به تدريج كاهش مي يابد و به صفر مي رسد.
توضيح : اعتياد موضوعي فقط رفتاري نيست كه آن را ترك نماييم . اعتياد بيماري است و بيماري ترك ندارد و بايستي درمان شود.

اصل دوازدهم : تعادل
درمان اعتياد ، فوق ترك اعتياد است و رسيدن به تعادل ، فوق درمان است اشخاصي كه پس از ترك اعتياد به اعتياد بازگشت مي نمايند در اثر عدم تعادل جسم آنهاست كه درمان نشده است .
اشخاصي كه پس از درمان جسم به اعتياد بازگشت مي نمايند در اثر عدم تعادل جهان بيني آنهاست زيرا در طول درمان بايستي روي تفكر و جهان بيني يا نگرش فرد معتاد كار شود و از حالت افيوني بودن خارج شود تا به تعادل جسمي ، رواني و جهان بيني برسد .

اصل سيزدهم : آگاهي
بزرگترين اصل در پيشگيري ،‌مهار و درمان اعتياد آگاهي است مشروط به اينكه فرد پيشگيري كننده ، مهار كننده و درمان كننده اعتياد ، خودش اعتياد را كاملاً بشناسد و آن طوريكه اعتياد هست نه آن طوريكه تصوير مي نمايند چون اعتياد در شروع كار بسيار جذابيت دارد و در آخر بدبختي .

اصل چهاردهم :
هيچ فرد يا پزشگ يا روانپزشك ، روانشناس كه اعتياد را به صورت تخصصي نخوانده و كارآموزي نكرده است نمي تواند و نبايد معتادان را درمان نمايد. چون هر معتاد الزاماً بيمار رواني نيست !


با تقديم احترام
مهندس حسين دژاكام
نگهبان كنگره  60

https://congress60.org/Fa-IR/page/41/سم-نزدايي
Share
انواع مواد مخدر
مقالات و توشتارها