English Version
English

نمایندگی �������� ������ ����������  باکس جستجو

 
Data pager

ما قطعاً با سیگار کشیدن و یا کارهای دیگر، خواسته یا ناخواسته، به طبیعت خسارت وارد کرده‌ایم.(حکیم هیدجی)

ایجنت محترم همسفر لیلا در مورد دستور جلسه «درختکاری» در روز پنجشنبه مورخ 18 اسفندماه ۱۴۰۱گفتند: تنها پنجره اکسیژن در کره زمین، درخت‌ها و گیاهان هستند.

درکنگره ۶۰ یاد می‌گیریم برای طبیعت و محیط‌زیست، ارزش زیادی قائل باشیم و چگونه از آن استفاده کنیم.(شیروان)

ایجنت محترم مسافر محمد در مورد دستور جلسه «درختکاری» روز شنبه مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱گفتند: ما در کنگره آب‌میوه های متنوعی داریم که، درختکاری یکی از آن‌ها است.