تاریخ
شنبه 22 مهر 1396

فایل صوتی سی دی آموزشی «دامنه ارتعاش» از استاد امین

موضوع : فایل های صوتی
فایل صوتی «دامنه ارتعاش» با استادی آقای امین دژاکام
فایل صوتی سی دی آموزشی «دامنه ارتعاش» از استاد امین

سلام:

عزیزانی که امکانات مالی و بانکی دارند، شایسته است به ازاء دانلود هر سی دی مبلغ یک هزار تومان (1000 تومان) به کارت شماره
1368-7810-1410-6362 به نام حسین دژاکام واریز نمایند و 
کسانی که امکانات مالی و بانکی ندارند می توانند به صورت رایگان سی دی ها را دانلود نمایند.
در ضمن لازم نیست فوری به ازاء دانلود هر سی دی مبلغ آن را پرداخت نمایید، می توانند پس از دانلود چندین سی دی و با گذشت زمان مبلغ سی دی ها را پرداخت نمایید.

با احترام - دژاکام

 

در راستای گسترش فعالیت‌های سایت کنگره 60 و نظر به اهمیت استفاده از سی دی‌های آموزشی، کنگره 60 در نظر دارد از این پس فایل صوتی سی‌دی‌های آموزشی و جهان‌بینی قدیمی را جهت استفاده علاقه‌مندان در سایت قرار دهد. ضبط صدا در گذشته توسط دستگاه های واکمن بر روی نوار کاست صورت میگرفته است؛ لذا اگر فایل های صوتی از کیفیت صدای مطلوبی برخوردار نیستند پیشاپیش عذر خواهی می کنیم.

 

 
1 وادی اول (91) 48:32 5.82MB متن وادی اول
2 وادی دوم (91) 51:22 6.16MB متن وادی دوم
3 وادی سوم (91) 59:54 7.19MB متن وادی سوم
4 وادی چهارم - بخش یک (91) 1:01:22 7.37MB متن وادی چهارم 
5 وادی چهارم - بخش دو (91) 1:07:15 4.04MB متن وادی چهارم 
6 وادی چهارم - بخش سه (91) 1:00:49 3.56MB متن وادی چهارم 
7 وادی پنجم - بخش یک (91) 1:04:42 7.76MB متن وادی پنجم
8 وادی پنجم - بخش دو (91) 1:07:42 8.12MB متن وادی پنجم
 
9 وادی ششم - بخش یک (91) 53:06 6.38MB متن وادی ششم
10 وادی ششم - بخش دو (91) 1:00:27 7.26MB متن وادی ششم
11 وادی هفتم - بخش یک (91) 1:00:45 7.29MB متن وادی هفتم
12 وادی هفتم - بخش دو (91) 1:03:39 7.64MB متن وادی هفتم
 
13 وادی هشتم - بخش یک (91) 00:59:26 7.12MB متن وادی هشتم
14 وادی هشتم - بخش دو (91) 1:09:41 8.37MB متن وادی هشتم
15 وادی نهم - بخش یک (91) 00:56:45 6.80MB متن وادی نهم
16 وادی نهم - بخش دو (91) 01:15:42 9.06MB متن وادی نهم
17 وادی نهم - بخش سه (91) 01:05:20 7.82MB متن وادی نهم
18 وادی دهم - بخش یک (91) 00:58:46 7.06MB متن وادی دهم
19 وادی دهم - بخش دو (91) 00:54:26 6.54MB متن وادی دهم
20 وادی دهم - بخش سه (91) 00:50:28 6.05mb متن وادی دهم
21 وادی یازدهم - بخش یک (91) 01:05:07 7.82MB متن وادی یازدهم
22 وادی یازدهم - بخش دو (91) 01:01:50 8.00MB متن وادی یازدهم
23 وادی یازدهم - بخش سه (91) 00:54:22 6.72MB متن وادی یازدهم
24 وادی دوازدهم - بخش اول 00:58:29 7.02MB ---
25 وادی دوازدهم - بخش دوم 01:00:47 7.30MB ---
26 وادی دوازدهم - بخش سوم 01:09:00 8.28MB ---
27 هیزم‌شکن - بخش اول 1:01:24 7.37MB ---
28 هیزم‌شکن - بخش دوم 00:59:45 7.16MB ---
29 هیزم شکن - بخش سوم 00:58:10 6.98MB ---
30 هیزم شکن - بخش چهارم 00:59:30 7.14MB ---
31 هیزم شکن - بخش پنجم 01:10:34 8.47MB ---
32 بدل 1:07:45 4.07mb ---
33 دیپلماسی 00:58:23 3.42MB ---
34 پل 1:03:20 5.77MB ---
35 طلا 00:56:53 6.83MB ---
36 طلب 00:56:52 6.83MB ---
37 خدا و انسان  00:58:30 7.02MB ---
38 احساس همسفر 00:56:58 6.84MB ---
39 نقش آموزش و خدمت در رهایی 1:00:02 7.21MB ---
40 مجنون 01:10:05 8.41MB ---
41 تکامل در جسم - 92 01:10:03 8.41MB ---
42 بازی پازل 00:52:41 6.32MB ---
43 کرم شب تاب 00:37:26 4.49MB ---
44 سخنان بیداری 01:01:07 7.33MB ---
45 ناپیداها 01:14:45 8.98MB ---
46 طلب ظلم - بخش 1 00:58:04 6.97MB ---
47 طلب ظلم - بخش 2 01:06:28 7.98MB ---
48 ایمان 00:52:23 6.29MB ---
49 کلام 00:54:49 6.58MB ---
50 عقاب درون 00:56:04 6.73MB ---
51 مهر 00:59:26 7.13MB ---
52 خدمت و خیانت 01:01:13 7.35MB ---
53 اتللو - بخش اول 01:02:48 7.54MB ---
54 اتللو - بخش دوم 01:02:56 7.51MB ---
55 اتللو - بخش سوم 01:04:15 7.71MB ---
56 اتللو - بخش چهارم 01:02:17 7.47MB ---
57 اتللو - بخش پنجم 01:07:03 8.05MB ---
58 اتللو - بخش ششم 01:02:39 7.52MB ---
59 اتللو - بخش هفتم 01:03:57 7.67MB ---
60 اتللو - بخش هشتم 01:19:30 9.54MB ---
61 ماه درخشان (93/03/13) 01:12:13 8.67MB ---
62 آغاز شگفت انگیز - 1 (93/05/14) 01:09:30 8.34MB ---
62 آغاز شگفت انگیز - 2 (93/05/21) 00:58:58 7.08MB ---
63 تجزیه - (93/05/28) 01:01:31 7.38MB ---
64 نگاهی به گذشته و نیم نگاهی به آینده 01:01:06 7.32MB ---
65 شو شود (85/09/15) 01:01:45 7.41MB ---
66 اضداد (85/12/02) 01:02:24 7.49MB ---
67 لایه ها (1392/12/20) 00:51:56 6.23MB ---
68 حقیقت 00:55:17 6.64MB ---
69 شَک (1389/05/05) 00:43:01 5.16MB ---
70 آغاز کنگره 60 (1389/10/28) 00:58:39 7.04MB ---
71 بند محکم تر (1390/07/19) 01:00:07 7.22MB ---
72 هدف(1390/09/18) 00:54:14 6.57MB ---
73  تنها آمدن و تنها رفتن(1389/10/21) 00:57:08 6.89MB ---
74 شکارجان(1389/10/07) 01:03:55 7.66MB ---
75 کوله پشتی 00:55:24 6.65MB ---
76 پادشاه و کنیز بخش اول 00:58:30 7.2MB ---
77 پادشاه و کنیز بخش دوم 00:59:11 7.10MB ---
78 پادشاه و کنیز بخش سوم 01:02:30 7.62MB ---
79 پادشاه و کنیز بخش چهارم 00:59:42 7.17MB ---
80 پادشاه و کنیز بخش پنجم 01:01:12 7.35MB ---
81 پادشاه و کنیز بخش ششم 01:01:35 7.39MB ---
82 پادشاه و کنیز بخش هفتم 01:01:35 7.39MB ---
83 پادشاه و کنیز بخش هشتم 01:0:27 7.27MB ---
84 فلسفه - بخش اول 00:58:52 7.07MB ---
85 فلسفه-بخش دوم 01:07:22 8.09MB ---
86 فلسفه-بخش سوم 01:00:44 20.08MB ---
87 فلسفه بخش چهارم 01:09:48 23.09MB ---
88 تزکیه در صور پنهان-بخش اول 01:02:53 14.03MB ---
89 تزکیه در صور پنهان-بخش دوم 01:02:53 14.03MB ---
90 رودخانه به عقب بر نمی گردد 01:10:48 12.01MB ---
91 خیال شفا 01:00:32 13.08MB ---
92 وادی سیزدهم(بخش اول) 01:11:54 12.03MB ---
93 وادی سیزدهم(بخش دوم) 01:00:23 10.03MB ---
94 وادی سیزدهم(بخش سوم) 01:08:29 17.07MB ---
95 تکرار تاریخ 00:45:01 07.73MB ---
96 شادابی از مصرف مواد مخدر در آغاز مصرف 00:55:41 09.55MB ---
97 احول 00:56:39 09.72MB ---
98 لحظه ای دشواری 00:50:30 08.66MB ---
99 امواج مخصوص 01:01:44 10.05MB ---
100 ساختن قالب 00:44:15 20.01MB ---
101 میزان دانایی 01:01:14 28MB ---
102 تسلیم 00:55:18  25.3MB  ---
103 ابراهیم ادهم 00:56:41 28.8MB ---
104 چرا می آییم؟ 01:10:49 32.4MB ---
105 مجنون 01:09:45  31.9MB    ---
106 اس لحه حق1 00:31:22  14.3MB ---
107 اسلحه حق 2 00:20:13 9.25MB ---
108 الهام 01:13:30 25.2MB ---
109 معرفت 01:02:32 21.4MB ---
110 تکامل عقل 00:31:33 10.9MB ---
111 سوزن و نخ 00:56:20 25.6MB ---
112 بایگانی 01:03:56 29.2MB ---
113 انتقال 00:59:32 27.00MB ---
114 مغز 01:00:00 27.8MB ---
115  18 سوال  00:57:23 26.2MB ---
116 دیدبان 00:52:29 24.0MB ---
117 فراز و نشیب 00:57:38 26.3MB ---
118 15سوال 00:50:49 23.2MB ---
119 نی نوازان 00:58:05 26.5MB ---
120 ژن 01:17:51 35.6MB ---
121 نور شمع 01:02:49 28.7MB ---
122 انگور 00:58:47 26.9MB ---
123 بنیان 00:46:07 21.1MB ---
124 دره سبز 01:00:54 27.8MB ---
125 پرداخت بها 00:51:41 23.6MB ---
126 خاصیت 01:01:30 28.1MB ---
127 زمان 00:59:24 27.1MB ---
128 روح 01:17:41 35.5MB ---
129 نفس و روح 01:04:56 29.7MB ---
130 شرط بندی 01:00:46 27.8MB ---
131 2 مجسمه 00:58:54 26.9MB ---
132 رب و مربی 01:02:00 28.5MB ---
133 تعلل 00:53:21 24.4MB ---
134 تعادل 00:49:06 22.4MB ---
135 بهترین راه 00:57:32 26.3MB ---
136 امید و ناامیدی 00:57:16 26.2MB ---
137 میزان 00:55:10 25.1MB ---
138 اجرای قوانین 01:05:16 29.7MB ---
139 دنیای تازه 01:05:16 29.7MB ---
140 خواست 01:05:16 29.7MB ---
142 تاجر 01:05:16 29.7MB ---
143 بدون حس بخش اول 00:58:15 26.6MB ---
144 بدن حس بخش دوم 00:54:21 24.8MB ---
145 خروج از تاریکی 01:18:56 36.1MB ---
146 مجلس ختم 01:01:41 28.2MB ---
 
 
1 قیاس (درمان اعتیاد) 1:02:33 3.75MB ---
2 حس 1 و 2 (درمان اعتیاد) 58:23 3.50MB ---
3 کوه 00:34:12 4.10MB ---
4 امواج بازدارنده و ذهن 01:19:32 9.54MB ---
5 زمین 00:35:07 4.22MB ---
6 شمشیر در سنگ 01:17:02 9.24MB ---
7 بازتاب 01:15:35 9.07MB ---
8 موانع محبت - بخش اول 1:38:21 11.8MB ---
9 موانع محبت - بخش دوم 1:50:51 13.3MB ---
10 قضاوت 01:09:56 8.40MB ---
11 فوتون 00:41:10 4.94MB ---
12 فلز وجودی و انرژی 00:55:33 6.67MB ---
13 یین و یانگ - بخش اول 00:39:04 4.69MB ---
14 یین و یانگ - بخش دوم 00:40:05 4.81MB ---
15 گره عشق - بخش اول 01:54:23 13.7mb ---
16 گره عشق - بخش دوم 02:16:52 16.4mb ---
17 گره قدرت - بخش اول و دوم 00:55:25 6.6mb ---
18 خانواده بخش اول و دوم 01:07:53 10.2mb ---
19 سیاه چاله ها 00:49:55 6.01mb ---
20 طبیعت 00:31:37 5.42mb ---
21 امواج بازدارنده و ذهن 01:11:33 13.6mb ---
22 علم بخش اول 00:48:28 8.32mb ---
23 علم بخش دوم 01:00:52 10.04mb ---
24 خوی وحشی 0:31:52 28.05mb ---
25 کبر 01:01:18 28.00MB ---
26 سم 00:33:47 15.3MB ---
27 معلم 00:54:41 25.00MB ---
28 حس 00:57:59 26.5MB ---
29 ساختار درون 01:01:48 28.2MB ---
30 جهان بینی 1و2 01:11:08 32.5MB ---
31 بخشش 01:17:10 35.3MB ---
32 دامنه ارتعاش 00:47:45 21.8MB ---
 
 
1 وادی اول - بخش یک 00:07:25 920kb ---
2 وادی اول - بخش دو 00:09:01 1.08mb ---
3 وادی دوم - بخش یک 00:07:20 909kb ---
4 وادی دوم - بخش دو 00:09:32 1.15mb ---
5 وادی دوم - بخش سه 00:08:34 1.03mb ---
6 وادی سوم - بخش یک 00:07:59 988kb ---
7 وادی سوم - بخش دو 00:11:44 1.41mb ---
8 وادی چهارم - بخش یک 00:05:53 730kb ---
9 وادی چهارم - بخش دو 00:09:20 1.12mb ---
10 وادی چهارم - بخش سه 00:11:45 1.41mb ---
11 وادی چهارم - بخش چهار 00:11:07 1.33mb ---
12 وادی پنجم - بخش یک 00:05:53 729kb ---
13 وادی پنجم - بخش دو 00:07:51 970kb ---
14 وادی پنجم - بخش سه 00:06:17 778kb ---
15 وادی ششم - بخش یک 00:08:26 1.01mb ---
16 وادی ششم - بخش دو 00:10:47 1.30mb ---
17 وادی ششم - بخش سه 00:07:51 970kb ---
18 وادی هفتم - بخش اول 00:09:01 1.08mb ---
19 وادی هفتم - بخش دوم 00:13:07 1.57mb ---
20 وادی هفتم - بخش سوم 00:11:10 1.34mb ---
21 وادی هشتم-بخش اول 00:11:10 1.28mb ---
22 وادی هشتم-بخش دوم 00:11:10 1.36mb ---
23 وادی هشتم-بخش سوم 00:11:10 2.14mb ---
24 وادی هشتم-بخش چهارم 00:11:10 1.57mb ---
25 وادی نهم-بخش اول 00:11:49 1.40mb ---
26 وادی نهم-بخش دوم 00:14:20 1.73mb ---
28 وادی نهم-بخش سوم 00:13:52 1.67mb ---
29 وادی نهم-بخش چهارم 00:12:35 1.52mb ---
30 وادی نهم-بخش پنجم 00:07:54 0.99mb ---
31 وادی دهم-بخش اول 00:04:04 582Kb ---
32 وادی دهم-بخش دوم 00:11:05 1.21mb ---
33 وادی دهم-بخش سوم 00:11:03 1.33mb ---
34 وادی دهم-بخش چهارم 00:09:46 1.17mb ---
35 وادی دهم-بخش پنجم 00:10:06 1.22mb ---
 
 
1 آوای کنگره 60 00:02:59 2.74mb ---
2 آوای تولد 00:05:03 4.63mb ---

 

 

 

 

تعداد بازدید از این مطلب : 1028358
ادامه مطالب در آرشیو فایل های صوتی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
453 نظر  
 • امین پ لژیون یکم گنجعلیخان کرمان
زمان ارسال
1400/05/08 2:17:5
خدا قوت خدمت اقای مهندس واستاد امین عالی
 • قاسم لژیون دوم دهخدا قزوین
زمان ارسال
1400/02/29 22:14:41
سلام.خداقوت خدمت جناب مهندس دژاکام وخانواده محترم ایشان.
 • زهرا
زمان ارسال
1400/01/20 15:51:17
سلام دوستان زهرا هستم یک همسفر با عرض خدا قوت ازمسئولین سایت میخاستم که بررسی کنند چرا نمیشه سی دی دانلود کرد ممنون
 • مسافر خلیل
زمان ارسال
1399/12/29 1:51:49
سلام دوستان خلیل هستم یک مسافر امکانش هست که کسی راهنمایی کنه سی دی های مهندس که کربوط به امور مالی پس انداز بدهی و کلا مسايل مالی هستند کدامند تشکر میکنم
 • علی
زمان ارسال
1399/12/26 18:26:24
دوستان میتوانند سی دی ها رو از اپلیکیشن سایت دانلود کنند. شما میتوانید با شارژ کیف پول در اپ هر سی دی رو دوهزار تومان دانلود کنید.
 • محمد رجبی ل 16
زمان ارسال
1399/10/23 19:30:30
سلام. به بزرگواران و استادن کنگره 60 من نسخه ووب داشتم اما یکی دوو رووزی هست اصلا وارد نمیشه . اگه وارد میشه قفل شده وو هیچ کاری نمیشه انجام داد.لطفا راهنمایی فرمایید.
 • سعید لژیون سوم اروند5437
زمان ارسال
1399/10/02 12:37:54
سلام و درود به همه عزیزان و زحمت کشان کنگره 60. جهت اطلاع مدتی هست که پی گیر دانلود چند سی دی هستم ولی دانلود نمیشه و کلا خطا میزنه. لطفا بررسی کنید. ممنون
 • سعید
زمان ارسال
1399/09/20 13:26:16
با سلام و خسته نباشی این فایلها صوتی دانلود نمیشه
 • مهدی
زمان ارسال
1399/09/19 11:28:52
درود بر شرف شما ... خدا خیر و برکت به شما بده . خیلی وقته فایل ها قابل دانلود نیست ... لطفا بررسی فرمایید . با سپاس ...
 • عباس سعیدز
زمان ارسال
1399/09/12 21:33:50
خداخیرتان بده اگرقصدتون کمکه این فایلهارو حداقل رایگان بزاریدفایل بزرگترین متفکرهم اینطوری پولی نیست.
 • مسافر اصغر نمایندگی آزادی
زمان ارسال
1397/09/14 22:9:33
با عرض سلام خدمت آقای مهندس دژاکام خدا به شما عمر با عزت بدهد
 • حسین
زمان ارسال
1397/09/13 17:29:36
باعرض سلام وخداقوت به شمامهندس عزیز استاد حسین دژاکام وخانواده محترمتان که درراستای درمان اعتیاد بنیان گذار بودید ازخدای منان برای شما وخانواده شما ودیگردوستان که فعالیت میکنند طول عمرباعزت وتن سالم خواهانم باسپاس فراوان از شما که هیچگونه این زبان قادربه جبران این عنایت خدادادی به شمارانیستم فقط میتونم بگم همواره خداوند یاریاورشما وخانواده شما باشدانشالله.
 • مسافر محسن ره جوی آقای وحدت
زمان ارسال
1397/09/12 12:33:24
الهی دورسرت بگردم آقای حسین دژاکام، خیلی دوستت دارم خیلی😢😊❤ ارزوی سلامتی و طول عمر برای شما و خانواده محترمتون و دارم. بخاطر این همزمانی و اینکه تونستم از آموزش های شما بهره بگیرم هر لحظه خداوند رو شکر گذارم.
 • مسافر علی ل 6نماینده گی رودهن
زمان ارسال
1397/09/11 22:32:11
باسلام وخسته نباشید به تمامی خدمتگذاران خانواده ی بزرگ کنگره ی 60بخصوص اقای مهندس دژاکام و خانواده محترم. خوشحال که اولین نفر هستید که در دنیا توانسته اید صورت مسئله ی اعتیاد را تا الان حل کنید راست گفت پیامبر عزیز اگر علم در ثریا باشد مردانی از پارس به ان دست میابند امیدوارهستم بتوانم قطره ای باشم در این اقیانوس بیکران وباعث سیراب شدن تشگان این اقیانوس باشم تا بتوانم در کنار خانواده ی بزرگ کنگره ی 60 ثابت قدم باشم انشالله باتشکر
 • مسافر منصور
زمان ارسال
1397/09/08 23:37:18
سلام بر بنیان گذار کنگره 60 و تمامی خدمت گزاران کنگره لطفاً درصورت امکان آوای شکر گزاری رو هم در سایت قرار بدین ممنون
 • مجیدف شیروان
زمان ارسال
1397/09/03 23:3:32
سلام باعرض خداقوت حضورتمامی زحمتکشان کنگره من حضورهمه اساتیدکنگره رادرجلسات شیروان احساس میکنم چراکه ایمان دارم این فضای الهی ازبرکت حضورانهاست ازاستادعزیزم اقای اختری ممنون هستم به خاطرهمه اموزشهایش ودرنهایت ازبنیان کنگره ممنونم وعاشق دیدارشم
 • علیرضا
زمان ارسال
1397/09/03 17:59:21
واقعا علمی که در کنگره آموزش داده میشه هیچ . با سپاس فراوانجای دنیا مانندش پیدا نمیشه
 • حبیب
زمان ارسال
1397/08/25 22:25:17
با سلام حبیب هستم مسافر.مدتی هست که دیگه سیستمم سی دی ها رو نمیخونه و از کارگاههای آموزشی عقب افتادم اگر ممکنه فایل سی دی ها رو بذارید و همون مبلغ سی دی رو از این طریق دریافت کنید..اطفا سی دی برگشت و عناصر معرکه گیری رو آپلود کنید..با تشکر فراوان
 • همسفر اعظم
زمان ارسال
1397/08/25 19:35:49
سلام بر عزیزان و خدمت گزاران سایت خداقوت اگر امکان دارد وادی چهاردهم استاد و نگهبان آقای مهندس را بگذارید. سپاسگزارم
 • امیر عباس
زمان ارسال
1397/08/22 21:12:19
با سلام و عرض خدا قوت،لطفا سی دی مال رو هم قرار بدید.با تشکر
 • حسین
زمان ارسال
1397/08/16 0:35:37
سلام خسته نباشید....خداقوت...میخواستم بگم اگه میشه سی دی سیستم xروکه مهم ترین سی دی هستش روبذاریدتوسایت...مچکرم
 • حامد
زمان ارسال
1397/08/10 22:37:47
سلام و سپاس فراوان .از اقای دژاکام .وگردانندگان سایت
 • امیر حسین نمایندگی صالحی
زمان ارسال
1397/08/10 22:15:36
با سلام و عرض ادب و خدا قوت به جناب مهندس و همه زحمت کشان کنگره ۶۰، امانت گذاشتم اما ظاهرا هنوز تایید نشده!؟ با دیدن المنت خودم قوت قلبی میگیرم که صدای من به گوش مهندس رسیده و اینکه تا ۲ ماه قبل حتی تصور درمان و رهایی برام غیر ممکن بود، اما الان شده. شو شود اجرا شده و شدن یه. همه عزیزانی که ممکنه المنت منو بخونن؟ میگم که از من نا امید تر در ضمیمه رهایی از آمار ایکس وجود نداشت.اما الان به فضل خداوند و کنگره ۶۰ دارم درمان میشم. پس همه شماها هم می تونید. بازم سپاس بیکران به همه شما عزیزان
 • سجاد محمودی
زمان ارسال
1397/08/09 16:30:5
سلام ب تمامی زحمت کشان سایت خوب کنگره من نمیتونم دانلود کنم فقط پخش میشه 8507
 • امیر حسین
زمان ارسال
1397/08/08 21:26:3
با سلام و عرض ادب و خدا قوت، اگر امکان داشته باشه، تمامی سی دی های کنگره رو در سایت قرار بدید، بارها پیش اومده که سی دی که از نمایندگی میگیرم ایراد داشته و تا بخوام برای تعویض ببرم زمان قابل توجهی از دست دادم و فرصت طلایی برای یادگیری از دستم رفته. اگر امکان داره بررسی کنید
 • Ali Bagheri
زمان ارسال
1397/08/05 0:53:52
سلام ضمن عرض تشكر فراوان ازشما جناب مهندس وهمچنين تشكر ويژه بابت شعبه كرمان ومديريت اقاي عليرضا دژاكام كه ايشان هم براي كنگره زحمات زيادي ميكشند ،پايدار باشيد انشاالله
 • مسافر هادے از ڪلینیڪ اهــــــــــــورا
زمان ارسال
1397/08/01 17:16:41
با سلام خدمت زحمت کشان سایت کنگره،اگر امکانش هست سی دی هفته رو تو سایت هم بزارید تا بتونیم دانلود بکنیم چون هستند کسانی مثل من که شرایط گوش کردن سی دی رو با دستگاه وی سی دی ندارند . ممنون از لطفتون
 • محمد جواد
زمان ارسال
1397/07/30 2:20:45
سلام و درود بر خانواده بزرگ گنگره ۶۰ و پدر بزرگوارش جناب مهندس دژاکام. محمدجواد ل ۸ ش دانیال اهواز
 • کریم
زمان ارسال
1397/07/23 20:19:35
سپاس از همه دوستان عزیز و پر تلاش در وبلاگ شعبه دانیال _ مسافر کریم _لژیون هفتم_
 • مسافر امیر لژیون دوم نمایندگی رودهن
زمان ارسال
1397/07/22 3:49:24
درود بیکران و خدا قوت خدمت شما جناب مهندس دژاکام و خانواده کنگره 60 برای تشکر هیچ کلمه ای پیدا نکردم که لایق اینهمه لطف و محبتهای شما نسبت به ما باشد. نهایت تشکر و سپاس از شما
 • مسافر جلال از شعبه عمان سامانی شهرکرد
زمان ارسال
1397/07/21 11:52:30
آقای مهندس عزیز خداوند به شما توفیق هدایت و خدمت به بندگانش را عطا نموده،از خداوند می خواهم که قدر دان این نعمت بزرگ الهی باشم و به جایی برسم که با تمام وجود از بنده گی خداوند به خودم افتخار کنم...عمرتان طولانی و راهتان پر رهرور باد
زمان ارسال
1397/07/17 9:28:37
 • همسفر
زمان ارسال
1397/07/11 18:35:58
سلام صوت سیدی احترام رو هرچقدر میگردم داخل فایل های صوتی نمیبینم امکانش هست که صوتشو بگذارین؟
 • مسافر مجتبی رهجوی حسن طاووسی از شعبه نیک اباد
زمان ارسال
1397/07/06 13:17:36
سلام و دورود فراوان خدمت اقای مهندس امید وارم که خدا سلامتی و طول عمر با عضت بهشان بدهت که واقعا بهشت روی زمین هامن کنگر60
 • ستار
زمان ارسال
1397/07/06 11:25:51
بادرود بیکران به بنیانگذار گنکره 60وتمامی کسانی که به نحوی در این مجموعه خدمت وهمکاری میکنند وبه امید روزی که هیچ معتادی در دنیا وکشور عزیزمان ایران از درد ورنج اعتیاد عذاب نکشد و ریشه اعتیاد کند شود ،ان شاءالله در خدمت به هم درد های خودتون موفق وپایدار باشید.وروزی برسد بنده حقیر هم از اعتیاد رها بشوم وبتوانم در گنکره به نحوی خدمت نمایم .واین راه را تا آ خر عمر ادامه دهم .سپاسگزارم
 • اکبر . شعبه وحید
زمان ارسال
1397/07/03 20:55:17
سپاس . من با استفاده از سی دی ها زندگیم در حال تغییره . خدا آقای مهندس و حفظ کنه و سلامتی بده به خودش و خانوادش
 • همسفرپریسا
زمان ارسال
1397/07/03 16:32:59
باسلام وسپاس فراوان ازآقای مهندس عزیزوتمامی دوستان ک زحمات فراونی میکشند.واقعاخیلی خیلی لطف میکنید.انشالله ماهم بتوانیم روزی خدمتگذاران واقعی بشویم.
 • محمد مسافر،فردوسی،مشهد،
زمان ارسال
1397/07/03 10:51:47
باسلام به خدمتگزاران باعشق خیلی دوست داشتنی هستین ،احترامات ویژه به مهندس،خیلی ممنون از محبتهای بلاعوض،
 • همسر فاطمه،ح
زمان ارسال
1397/07/02 23:27:19
تشکر فراوان به خاطر اینکه باعث شدید به حال خوب برسیم،شعبه سهروردی
 • همسفر عاطفه
زمان ارسال
1397/07/02 16:12:41
سلام. از جناب اقای مهندس.استاد امین و سایر دوستان خدمتگزار در کنگره بینهایت سپاسگزارم.خوشحالم که هنوز انسانیت موج میزند.
 • مسافر علی لژیون دوم شعبه تخت جمشید شیراز
زمان ارسال
1397/07/01 22:29:20
خدا قوت . بسیار عالی هست که این فایل ها به صورت اسان در دسرس ما قرار دادین. خیلی ممنونم.
 • علی باغجری شعبه عطاریشابور
زمان ارسال
1397/06/22 23:59:39
سلام قسم میخورم سیمت به بالاوصل است شک ندارم خداپشت پناهت
 • مرضیه
زمان ارسال
1397/06/19 8:50:54
باسلام وخداقوت به آقای مهندس وتمامی خدمتگزاران کنگره ۶۰،لطفااگه براتون مقدوره سی دی های هفتگی راروی سایت بزارین ،متشکرم
 • مسافر مسلم شیراز لژیون دوم
زمان ارسال
1397/06/18 22:27:16
عرض سلام و خدا قوت خدمت تمامی خدمتگذاران کنگره 60. ممنون از امکانات صوتی ،سپاس از قسمت سایت اصلی کنگره
 • حسین
زمان ارسال
1397/06/18 15:39:43
سلام تشکرفراوان دارم ازهمه خدمت گذارانی که درکنگره خدمت میکنند انشاالله که خداوند به همه شما توفیق بدهدکه در راه احیای انسانها بدون هیچ چشم داشتی خدمت میکنید
 • محمد
زمان ارسال
1397/06/18 13:17:13
ممنون . ک دسترسی ها را راحت تر میکنید. شعبه ی امین قم
 • همسفرليلا
زمان ارسال
1397/06/17 7:21:30
درودوصددرودبه شماوخانواده گرامى؛سپاس اززحمات شما،ازخداسلامتى وطول عمربراشما خواهانم ،سپاس از شما بخاطرنورى كه ازخدا داريدوبه ماانتقال ميدهيد
 • همسفرليلا
زمان ارسال
1397/06/17 7:21:27
درودوصددرودبه شماوخانواده گرامى؛سپاس اززحمات شما،ازخداسلامتى وطول عمربراشما خواهانم ،سپاس از شما بخاطرنورى كه ازخدا داريدوبه ماانتقال ميدهيد
 • مسافرامین
زمان ارسال
1397/06/13 0:21:25
باسلام و خدا قوت خیلی خوب وعالی هستند با تشکر
 • شهرام
زمان ارسال
1397/06/12 21:35:51
سلام تشکر از کنگره ۶۰ ومهندس عزیز
 • علی حسن
با سلام وخسته نباشید خدمت جناب مهندس تمامی مسئولین ودست اندرکاران کنگره 60بخصوص راهنمای عزیزم آقا علی خان بیگی خوشحالم که من هم عضو کوچکی از خانواده کنگره 60هستم خدارا شاکرم که دراین مسیر قرار گرفتم
 • همسفر زهرا
زمان ارسال
1397/06/12 17:54:47
هفته سایت مبارک و خیلی ممنون بابت مطالب ارزندتون
 • شهریار-رشت
زمان ارسال
1397/06/12 17:29:40
خدا قوت و عرض ادب
 • رهجو
زمان ارسال
1397/06/12 7:34:11
باتقدیر وتشکر ازشما مهندس عزیز
 • امراله
زمان ارسال
1397/06/11 17:46:43
سلام خیلی عالیست
 • حسین طلا طبایی
زمان ارسال
1397/06/07 19:10:57
سلام. بسیار عالی
 • سما
زمان ارسال
1397/06/07 10:44:22
چرا سخنان جدید نمیگذارید . من کنگره ای نیستم اما سخنان شما را دوست دارم
 • مهدی
زمان ارسال
1397/06/06 11:17:12
درود و بینهایت سپاس بابت تمامی زحماتی که بدون ادعا و با خلوص نیت میکشین ، ایامتان پر از نور و سرمستی باد .
 • علیرضا
زمان ارسال
1397/06/01 16:51:9
با سلام ممنون از بابت سی دی ها چرا سی دی های جدید رو نمیزارید خیلی از سی دی ها نیست داخلدسایت
 • علیرضا
زمان ارسال
1397/06/01 16:50:3
با سلام ممنون از بابت سی دی ها چرا سی دی های جدید رو نمیزارید خیلی از سی دی ها نیست داخلدسایت
 • رضا ازکرمان
زمان ارسال
1397/05/15 12:28:21
سلام خداقوت سپاسگذارم
 • پژمان
زمان ارسال
1397/05/11 13:15:59
سپاس
 • محمود
زمان ارسال
1397/05/08 17:2:32
سلام و تشکر از شما عزیزان که امکان دسترسی به این سی دی ها را فراهم کرده و باعث شدید آز حمل دستگاه در مسافرت راحت باشم.سپاس
 • رسول صمدی شیخ بهایی
زمان ارسال
1397/04/22 23:46:7
سلام به آقای مهندس و خانواده کنگره60 خیلی ممنون از این همه آموزش مشکلات دیگه برام سخت نیست
 • شهلا
زمان ارسال
1397/04/17 11:49:11
با سلام خدمت اقا مهندس که این علم بی کران را در اختیار ما گذاشتن امید وارم که از جهل ونادانی رها شوم
 • محمد
زمان ارسال
1397/04/14 7:7:55
سلام دوستان محمد هستم یه همسفر از اکادمی دیدگاه من درمورد کنگره 60 به مانند کشتی کاملا امنی هست که اگر مسافر یا همسفری اجازه ورود پیدا کند ازهر گرد اب وموجهای وحشی وطوفان دریایی، صددرصد در امان خواهد ماند . من خودم وخانواده ام اجازه ورود به این کشتی را پیدا کردیم وشخصا بعنوان یه نجات یافتهاز جهل ونادانی از کنگره سپاس گذارم .
 • محمد
زمان ارسال
1397/04/11 3:50:40
خداخیرتون بده.تشکر ویژه از جناب اقای مهندس عزیز
 • شهرام تنباکویی اصفهانی
زمان ارسال
1397/04/03 0:18:47
سلام خسته نباشیدوخداقوت میگم به پدرکنگره۶۰-من دنبال سی دی فضولی خیلی تولیست با دیدکردم ولی...پیدانکردم اگه بهم رهنمابکنیدممنون میشم درضمن ازاصفهان هستم.شیخ بهایی لژیون۲۳
 • رضا
زمان ارسال
1397/03/26 15:10:31
سلام ایا امکان شنیدن فایل صوتی وادی چهاردهم از استاد وجود دارد؟
 • مجتبی ایرانپور. شادآباد
زمان ارسال
1397/03/16 19:52:59
ممنون و خدا قوت به همه دوستان.
 • محمدلژیون ششم آکادمی
زمان ارسال
1397/03/06 5:18:31
اشک میریزم و خدا رو شاکرم که کنگره 60 شاد زیستن رو به من هدیه داد
 • مسعود
زمان ارسال
1397/03/02 21:42:29
با سلام وآرزوی توفیق و قبولی طاعات و عبادات شما خادمین کنگره وجناب مهندس دژاکام.از خدا میخواهم تا در کنگره بمانم به آرزویم که خدمت و کمک به همدردام هست برسم.آمین مسعود.لژیون هفدهم شعبه پروین اعتصامی اراک
 • سلمان
زمان ارسال
1397/03/02 18:59:51
سی دیهای جدید بزارید خواهشا من دسترسی به کنگره ندارم بااین سی دیها زندگی جدیدی را شروع کردک خواهشا سی دیهای بیشتری توسایت بزارین
 • همسفر زهره از دانیال اهواز
باسلام و خداقوت خدمت همگی فرشته های سفیدبال کنگره 60 به ویژه مهندس دژاکام نازنین و خانواده محترمشان هفته معلم و همچنین هفته راهنما را بشما که بزرگترین راهنمای زندگی من بوده و هستید از عمق جانم و با تمام قلبم تبریک میگویم و ارزو میکنم بابرکت ترین و باعزت ترین طول عمر نصیب شما عزیزان باشد و خداوند به من کمترین هم لیاقت خدمتگزاری در این کانون پرمهر و محبت را بدهد...
 • م.عباسی
زمان ارسال
1397/02/12 11:27:51
با سلام و عرض ارادت خدمت استاد بزرگوار مهندس دژاکام از زمانی که سی دی های شما رو گوش کردم کلام شما تنها التیام بخش ذهن و قلب خسته ام شده است هرشب با کلام شما ذهنم را سامان میدهم و با ذهنی آرام و امیدوار به خواب میروم،بی اغراق باید بگویم شما بهترین استاد و معلمی هستید که تا به امروز داشتم و دوست دارم امروز که روز معلم است را به شما که بهترین معلم این روزگار هستید تبریک بگویم و از خداوند برای شما عمرباعزت و سلامت آرزو کنم.خداقوت استاد
 • رسول صمدی شیخ بهایی
زمان ارسال
1397/02/11 23:19:42
عرض سلام و خدا قوت به کساییکه به مخلوقین خالصانه خدمت میکنن
 • امیر
زمان ارسال
1397/02/09 14:35:23
باسلام به تمام خدمت گذاران کنگره60 چند وقتی میشود که هیچ سی دی جدیدی از اقای مهندس واستاد امین در سایت گذاشته نشده در صورت امکان برای اعضا بزارید متشگرم
 • امین (غفار ) لژیون یکم قزوین
زمان ارسال
1397/01/27 0:23:5
سلام به تمامی اعضای کنگره60 امیدوارم روزگارتان درخشان باشد.
 • ناهید همسفر محمدصادق شعبه الهیه مشهد
زمان ارسال
1397/01/26 11:34:12
با عرض سلام و ادب و احترام ‌‌‌ خدمت جناب مهندس و تمامی عزیزانی که حامی و پشتیبان کنگره ۶۰ هستند و عرض خدا قوت خدمت عزیزانی که در سایت فعالیت میکنند . سپاس . لژیون ۲ شعبه الهیه
 • همسفر مهری از اصفهان شعبه امین گلی از لژیون یکم
زمان ارسال
1396/12/27 15:43:29
سلام و خدا قوت پیشاپیش سال جدید را به همه تبریک عرض میکنم به خصوص خانواده اقای مهندس حسین دژکام ..لطفا فایل صوتی خط سوم را بگذارید ممنون
 • مسافر سعیداز شعبه سهروردی
زمان ارسال
1396/12/23 17:49:51
با سلام و درود خدمت شما بنیان گذار کنگره شصت آقای مهندس دژکام.وخسته نباشیدمیگم به تمام اعضای کنگره شصت الخصوص به راهنمای خوبم آقا پژمان.پیشاپیش سال نو را تبریک میگویم
 • محمد صادق
زمان ارسال
1396/12/12 11:20:5
تشکر از شما
 • محسن نیکان شیخ بهایی اصفهان
زمان ارسال
1396/11/30 11:1:51
ضمن عرض سلام وخداقوت ازهمه شماعزیزان که برای خدمت به خلق خدا معنای عشق واقعی را درک کرده اید تشکر میکنم وارزوی بهترینها رابریتان دارم.
 • مسافرامیر فردوسی مشهد
زمان ارسال
1396/11/25 23:37:22
سلام یه شماعزیزان خدایاشکرت باکنگره آشنایم کردی. شکر شکر شکر هزارماشاالله به آقای مهندس دژاکام بسیارعزیز استادامین عزیز وخانواده بزرگ کنگره مقدس60
 • امیر
من به عنوان یک مسافر خیلی راضی ام از کنگره 60 و ممنونم از زحمات آقای مهندس دژاکام وخدا قوت میگم به همه عزیزان که من رو در این راستا قرار دادند
 • مسافر مجتبی از مشهدالرضا شعبه الهیه
باتشکراززحمات شما بزرگواران امیدوارم به وسیله کنگره وآموزشهای ناب کنگره بتوانم به تعادل و تکامل وآرامش مطلوب در رفتار گفتار کردار و پندار خود برسم از همه شما عزیزان و اعضای محترم التماس دعا دارم
 • همسفر راحله نمایندگی اکادمی.
زمان ارسال
1396/11/12 18:28:9
با سلام و خدا قوت. لطفا در صورت امکان سی دی های کتاب ۶۰ درجه هم به لیست اضافه کنید . با سپاس فراوان. در پناه قدرت مطلق باشید.
 • محمد
زمان ارسال
1396/11/09 13:58:34
خدا قوت و خسته نباشید میگم به خدتمتگزاران سایت،اگر امکانش بود که CD های بیشتری در دسترس قرار میگرفت، خیلی عالی میشد،
 • مسافراحمد ازمیرداماداصفهان
زمان ارسال
1396/11/07 15:7:57
ممنون اززحمات شما لطفا فایلهای صوتی بروزترشودوسی دی های جدید واردشود
 • فریبا امیدوار
زمان ارسال
1396/11/03 21:18:8
الهی قدرت مطلق حافظ کنگره۶۰ وزحمتکشان این مجموعه پاک که در این دنیایی که همه چیز رو به یخبندان است گرما را وارد خانه های بیمارانی کرد که دنیا آنها را فراموش کرده بود باشد ودرپناه خود قرار دهد.آمین
 • همسفر آرزو
زمان ارسال
1396/10/28 17:42:18
سلام و خدا قوت خدمت عزیزانی که در سایت کنگره زحمت می کشند ، ان شاالله به تمام خواسته های قلبیتان دست یابید در پناه خدا .
 • مازیار
زمان ارسال
1396/10/02 1:19:29
در ضمن از گرداننده های سایت کنگره ۶۰ تشکر فراوان دارم.واقعا کنترل و مدیریت سایت کار بسیار سخت و وقت گیری می باشد هر چند که لذت فراوانی دارد.آن هم در مسیر خدمت در کنگره.خدا قوت میگم به خاطر زحمات شما
 • مازیار
زمان ارسال
1396/10/02 1:14:35
واقعا نمیدانم با چه زبانی از کنگره ۶۰ و همه خدمتگزاران تشکر کنم.کنگره به من شخصیت داد.به من زندگی داد.به من همه چیز داد.اقای مهندس دژکام و همه خادمین کنگره مطمئن باشید احترام نزد خداوند بزرگ محفوظ است.از همتون سپاسگزارم
 • adel
زمان ارسال
1396/09/21 21:52:0
درخواست فایل صوتی همسفر
 • سید محمد
زمان ارسال
1396/09/21 12:39:23
با تشکر از تمامی خدمات الخصوص از فایلهای صوتی منم یک گرفتارم چون گذشته شماها عزیزان.از فایلهای صوتی خیلی خوشم اومدالبته تا جای که شنیدم. تمامشو دانلود کردم ولی فعلا نتونستم حداقلترین مبلغی رابخاطر اینهمه فایل صوتی با ارزش بدم خدا لطف کن تا بتونم چون شماها منم ازاد شم تا بتونم از شرمندگی این خدمات شمادر بیام .علی یارتان وخدا نگهدارتان باشد
 • همسفر مهدیه
زمان ارسال
1396/09/15 10:27:34
ممنون از زحمات تمام عزیزان.خداوند بهترینهارو نصیبتان کند
 • مهدی
زمان ارسال
1396/09/13 4:3:46
خدا را شاکرم از خلقت عزیزانی چون شما
 • محمد صادق
زمان ارسال
1396/09/04 16:16:31
تشکر و قدرانی
 • عباس
زمان ارسال
1396/09/03 19:26:12
بسیار عالی کامل ودقیق
 • مسافر علی انتظامی از مشهد
زمان ارسال
1396/08/11 23:58:16
با سلام،به مهندس دژاکام پدر بزرگوارم بابت تمام مطالبی که به من آموختی تشکر تشکر تشکر امیدوارم در تردد آیید و همچنان نگهبانی باشید برای کنگره آن روز که جوجه عقاب ها تبدیل به عقاب شده باشند آماده القا و دریافت الهام برای اجرای حق و سیر تکامل در طبقات بعدی
 • همسفر مریم از نمایندگی میرداماد اصفهان
زمان ارسال
1396/08/09 15:37:18
خداروشاکرم که بعد از 15 سال تخریب مسافرم بالاخره توانستیم پا به کنگره بگذاریم وبه امید خدا یک ماه دیگر رها میشویم. واقعا از همه اعضای سایت که در این راه تلاش میکنند سپاسگزارم .چرا که اگر سایت نبود من هرگز با کنگره آشنانمی شدم . امید دارم با همکاری همه اعضا ودستان مهربان همه افراد .در دورترین نقطه های ایران نیز یه شعبه دایر شود.چرا که اگر در شهرماهم بود زودتر ما رها شده بودیم .ولی به همه عزیزان که درشهرشان شعبه نیست میگویم یه جایی باید دل کندتا به خواسته خود رسید ما نیز دل کندیم وبه اصفهان امدیم به قصد رهایی . اعتیاد دیگر مسئله لاینحلی نیست به لطف خداوند و مهندس دژاکام .که فقط خداوند میتواند جواب زحمات ایشان را بدهد. امیدوارم هر عزیزی که این متن را میخواند فقط امیدوار شود وقدم در بهشت کنگره بگذاردومطمئن باشد که حتمی از دام اعتیاد رها میشود به شرطی که خودش بخواهد وصبر پیشه کند وایمان داشته باشد . خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر خود بخواهند.
 • مهرداد
زمان ارسال
1396/08/08 20:22:19
خیلی عالی خسته نباشید ولی یه سریع از سی دی ها موجود نیست باز هم ممنون......
 • فریبرز همایونی
انچه در بالا وجود دارد بیشتر به یک معجزه شبیه است و این باور که زمان معجزه دیگر گذشته است را به نابودی محکوم میکند . پیچیده ترین مسایل فلسفی را با انچنان زبان ساده ای مطرح نموده که گویی اشعار و قصه های کودکانه را بیان میکنند . خوشحالم که پس از قرنها که نام ایرانی از صفحه پیشرفت و ابداعات علمی عقب بود بار دیگر در یکی از بزرگترین کشفهای عالم که در اینده انقلابی در روشهای درمان و تشخیص بیماریهای گوناگون ایجاد مینماید پیشقدم هستیم. نام حسین دژاکام صفحه ای زرین را در تاریخ ما گشود و در اینده بر تارک علوم خواهد درخشید .
 • سیدعلی حسینی نمایندگی باباطاهرهمدان
زمان ارسال
1396/08/04 15:8:16
خدارا شاکرم که مدت هشت ماه است که ازگرداب اعتیادرها شدم.برخودم وظیفه دیدم که از شخص مهندس دژاکام وراهنمای بسیارخوبم جناب علی بخشی تشکر کنم وبرای کلیه دست اندرکاران کنگره ارزوی بهروزی سلامت وموفقیت دارم.
 • مهتاب همسفر
زمان ارسال
1396/07/23 15:29:28
باعرض سلام وادب خدمت جناب اقای مهندس دژاکام وخانواده محترمشان.شما زندگی راحتی خیلی بهترازقبل به من دادیدتاابد دعاگوی شما هستم وآرزوی سلامتی وموفقیت براتون دارم.
 • كيوان
زمان ارسال
1396/07/23 9:57:1
سلام جناب مهندس دژاكام از خداوند منان طول عمر و زندگى با عزت و شوكت براى شما و خانواده محترمتون خواستارم و تا روزيكه زنده ام خدمتگذار شما و كنگره خواهم بود
 • مرتضی فردی
زمان ارسال
1396/07/14 1:15:4
با سپاس از خداوند متعال که آسمان و زمین ازآن اوست ودر زمینش دری برایه مان گشود تا آرامشی همیشگی در زندگیمان داشته و نشانگر این مسیر مستقیم جناب مهندس دژاکام میباشد ، آقای مهندس سپاسگذار شما و همه خدمت گذاران سایت میباشم تنتون سالم و پر انرژی .
 • مسافر فرود از لژیون 19 سلمان فارسی اصفهان
زمان ارسال
1396/06/30 2:53:27
با سلام و عرض ادب خدمت جناب مهندس دژاکام عزیز که این روش مقدس را بوجود آورد تا ما ره گم کرده گان دوباره به زندگی برگردیم و شخصیت ترور شده خودمان را دوباره ترمیم کنیم
 • مهدی بلالی
زمان ارسال
1396/06/29 14:27:13
از تمامی خدمتگذاران کنگره60ممنون و متشکرم
 • فریدون مسافر زنجان
زمان ارسال
1396/06/26 11:11:43
خدا قوت به بچهای سایت خسته نباشید وبه مهندس و خانواده محترم آرزوی سلامتی از خداوند را دارم
 • حمیده همسفر مجید
زمان ارسال
1396/06/26 11:9:34
خدا قوت به همه عزیزان.
 • مسافر جلیل
زمان ارسال
1396/06/21 16:53:27
سلام خدا قوت به خانواده کنگره 60 و نگهبان کل سیدیه هفت اندام رو کی میزارید داخل البوم مرسی
 • حسن عبدالهي(شعبه قم)
زمان ارسال
1396/06/20 18:18:58
عرض سلام وادب وخداقوت وتقديم صميمانه ترين تشكر
 • مسافرسیدحسین
زمان ارسال
1396/06/19 15:47:11
باسلام و خدا قوت به مسئول سایت و خواستم از جناب مهندس عزیز و خانواده محترمشان به خصوص خانم آنی و استاد امین فقط میتونم بگم که از خدا سلامتی برای جناب مهندس و خانواده محترشم طلب میکنم امید است هزار ساله باشید. آمین
 • حسین
زمان ارسال
1396/06/19 10:55:6
آقای مهندس دژاگاه،سی دی و راهنماييهاي شما واقعا راه گشا و چراغ راه کنگره می باشد امیدوارم همواره پیروز و سربلند باشید،خسته نباشید استاد.
 • مسافر علی انتظامی
زمان ارسال
1396/06/19 8:9:11
با سلام خدمت معلم و پدر بزرگوارم. بابت تمام آموزشهایی که به من و ما میدهید تشکر میکنم و تمام تلاشم را خواهم کرد برای بودن و رشد توسعه کنگره
 • حمید
باسلام وخداقوت وسباسگذاری از زحمات شما من فایل سی دی گوهرجان رو میخاستم اما داخل قسمت فایل ها نبود اگر امکانش هست برام بفرستین متشکدم
 • علیرضا شهرری لژیون چهاردهم
سلام،پیام زمام دار راستی را گوش کردم ولی دو بار،ادامه سی دی را هنوز گوش نکردم،بطور خلاصه بنظر این حقیر مفهوم پیام،فهمیدن عشق واقعی است،فهمیدن عشق به معنای حقیقی.سپاس سپاس سپاس
 • علیرضا شهرری لژیون چهاردهم
سلام،لطفا درگاه پرداخت بانکی در همین وب سایت قرار دهید لطفا،سپاس.
 • مسافر مجید
زمان ارسال
1396/05/30 9:29:37
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب مهندس وخانواده گرامی وکلیه عزیزان زحمت کش در قسمت سایت کنگره 60
 • همسفرسیدحسین ازتبریز
زمان ارسال
1396/05/29 12:1:26
سلام خدا قوت وخسته نباشید انشااله خداوند متعال هم در این دنیا وهم در آخرت اجرتان بدهد
 • رضازندفخرایی
زمان ارسال
1396/05/28 1:48:29
باسلام وخدا قوت به تمامی عزیزانی که درهرقسمت سایت کنگره 60 فعالیت دارند(چه آشکاروچه غیرآشکار)خدمت میکنند خسته نباشید عرض میکنم قدرت مطلق یارومددکارهمه شماعزیزان باشد. ان شاالله که هر روز به جایگاههای خدمتی بالاتری نایل شوید . رضا زند فخرایی - لژیون هشتم آکادمی
 • رضا
زمان ارسال
1396/05/23 23:29:23
با عرض سلام و خداقوت ،به همه دوستانی که در این قسمت زحمت میکشند و خدمت میکنند،رضا هستم مسافر، حدود 3ماه است که با کنگره آشنا شدم و از جناب مهندس و کلیه کسانی که این خدمات را برای استفاده ما بوجود آورده اند کمال سپاس و تشکر را دارم و امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشند
 • مسافر مجیدقزوین
زمان ارسال
1396/05/23 21:57:31
خداقوت وخسته نباشیدبه خدمت گزاران که به انسانیت خدمت میکننددرکنگره60
 • مسافر بهروز(حسنانی)
زمان ارسال
1396/05/23 11:33:43
سلام عرض خسته نباشید ممنون از همه شما مخصوصا جناب مهندس
 • اميد
زمان ارسال
1396/05/23 10:29:28
خداقوت .بابت زحمت هايي ك ميكشيد تو سايت سپاسگذارم
 • کاوه از شعبه وحید
زمان ارسال
1396/05/19 7:27:58
عرض سلام و خداقوت ویژه ب خدمتگذران بی ادعای کنگره 60 خواستم بگم واقعا این قسمت فایل صوتی خیلی به من کمک کرد مخصوصا الان که توو تعطیلات تابستانی هستیم فقط حالمو با گوش دادن به سی دی ها خوب میکنم و به این نتیجه رسیدم که حالا حالاها به کنگره و آموزش هاش نیاز دارم ، انشالا خداوند متعال سلامتی روزافزون و طول عمر با عزت به آقای مهندس و خانواده محترمشان بده که همه چی از اونا داریم
 • mohamad
زمان ارسال
1396/05/19 4:7:2
سلام و خسته نباشید خدمت مهندس دژاکام و شما عزیزان زحمت کش ک در سایت فعالیت و خدمت میکنید همیشه شاد و سرزنده باشید.. انشاءالله همیشه شاد و سرزنده باشین
 • محمود
زمان ارسال
1396/05/14 19:1:10
از شما تشکر میکنم بخاطر مطالب که زندگی دوباره به من داد فقط من نمیدونم فایل صوتی را دانلود کنم راهنمای کنید
 • رضا
زمان ارسال
1396/05/12 23:7:59
با عرض سلام و خداقوت من حدود 3ماه است که سفرم را آغاز نموده ام و فقط امیدوارم جناب آقای مهندس و خانواده محترمشان عاقبت به خیر شوند ،اگر ایشان این کار عظیم را ادامه نمیدادند چه بلایی سر من وامثال من میامد
 • ایمان
زمان ارسال
1396/05/11 8:35:13
خدا قوت به تمام دست اندرکاران کنگره انسان ساز 60
 • محمد حسین فرزو
زمان ارسال
1396/05/11 4:7:28
سلام و تشکر از مهندس عزیز که با تلاش بی وقفه خود وهمکاران باعث شدید تا هیچ کمبودی را ما در همه زمینه ها احساس نکنیم ، خدا قوت خسته نباشید
 • محمد سفر اولی نمایندگی صالحی
زمان ارسال
1396/05/11 1:30:19
باسلام وعرض خداقوت وتبریک هفته سایت.انشالله بتوانم در سفر دوم جبران مافات کنم مالی ومعنوی
 • مسافر مهدی
زمان ارسال
1396/05/10 18:34:18
سلام خواهشا بعد از پخش سی دی های جدید در لژیون ها سریع در سایت گذارید..با تشکر ..مشهد الهیه لژیون14
 • حسن کدخدایی
زمان ارسال
1396/05/09 16:27:53
خدا قوت ویژه به همه عزیزان زحمت کشان کنگره 60
 • اکبر خسروشاهی
زمان ارسال
1396/05/08 1:42:32
بسیار عالی ، سلام و خداقوت خدمت عزیزان زحمت کش سایت علی الخصوص شهروز آذرپور و احسان عزیز و تشکر ویژه از مهندس گرامی، اگر امکانش هست سس دی های قدیمی رو هم به این مجموعه باارزش اضافه کنید که بسیار عالی تر میشه
 • فرشاد
زمان ارسال
1396/04/27 23:5:8
لطفا سی دی هیچ را بگذارید
 • شهریار
زمان ارسال
1396/04/22 17:57:17
سلام دنبال وادی 14 گشتم فایل صوتی نبود ممنون میشم اضافه کنید
 • مسافر امیر
زمان ارسال
1396/04/21 21:12:10
سلام و درود بر زحمت کشان و دست اندر کاران کنگره ۶۰ و در راس آنها آقای مهندس دژاکام امیدوارم حالتان همیشه خوب خوب باشد و در جایگاه های بالاتر معنوی قرار بگیرید اگر امکان دارد فایل های صوتی سایر سی دی ها را جهت بهره برداری در سایت بگذارید بر قرار باشید
 • همسفرعصمت
زمان ارسال
1396/04/16 9:2:7
باعرض احترام وادب خدمت بنیانگذارکنگره 60 بسیارسپاسگزارم بخاطرزحمت هایی که باعشق برای مامیکشید.
 • مسافر ابوالفضل
زمان ارسال
1396/04/02 13:12:20
خدا را شکر که اگه یه مدتی چند ساله رو تو تاریکیها بودم حالا با لطف وعنایت خدا وراه پیداکردن اونم صراط مستقیم تو کنگره 60 از تاریکیها درامدم فقط خواستم از مهندس عزیز واستاد عزیزم جناب اقای محمداختری که پایه گذار لژیون شیروان هستن وخیلی زحمت میکشن تشکر کنم ایشالا هرچه دراین دنیا میخواهند به ان برسن خدا نگهدارشون باشه
 • نیایش
زمان ارسال
1396/03/23 3:8:1
سلام خدا قوت هر چه قدر دنبال وادی 14 گشتم فایل صوتی نبود ممنون میشم اضافه کنید
 • هاشم
زمان ارسال
1396/03/21 1:4:32
خیلی عالی بود .خدا قوت مسافر
 • رضی
زمان ارسال
1396/03/03 18:42:51
باسلام وخسته نبلشید اهل یکی ازشهرهای استان گیلانم متاسفانه فاصله تاشعبه کنگره زیاد است دردرون بسیار ناراحتم موندم چکار کنم اگه ممکنه مرا راهنمایی فرمایید
 • مهدی
زمان ارسال
1396/03/03 12:43:46
سلام.مسافر مهدی هستم از شعبه گیلان.لژیون اقای ایمانپرور میخواستم از اقای مهندس دژاکام تشکر کنم بابت بنای کنگره و زحمات زیادی که در راستای آن کشیدن و خود و خوانواده گرامی شان را وقف این راه مقدس کردند. سایت هم عالی است و کاملا بروز و آموزنده.با تشکر فراوان مسافر مهدی.
 • احسان رجائی/ زنجان
زمان ارسال
1396/03/02 10:40:32
خیلی ممنونیم از همه خدمتگزاران کنگره درود و خداقوت . وجودتان پایدار...
 • سید علی حسینی نمایندگی باباطاهر
زمان ارسال
1396/02/18 15:38:57
امروز که از دام اعتیاد رها شدم خدارا شاکرم.ازجناب مهندس دژاکام وراهنمای خوبم جناب علی بخشی کمال تشکر و قدردانی را دارم
 • اذر عابدی
زمان ارسال
1396/02/02 22:38:59
خدا قوت...عشق جاریست در کنگره
 • مسافر عطا از کرمانشاه
زمان ارسال
1396/01/24 0:5:29
با توجه به اینکه رهائی های پی در پی کرمانشاه نشان از زحمات شبانه روزی راهنمای دلسوز ان و بردباری اعضا ء‌دارد برخود واجب دانسته این موفقیت را به جناب مهندس وخانواده کنگره 60 و راهنمای دلسوزش تبریک عرض نمایم
 • هانیه.نمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1396/01/21 10:49:51
خدا قوت با تشکر از زحمات شما
 • مسافر:علی محمد_شعبه قم لژیون آقای کریمی
زمان ارسال
1396/01/16 0:2:19
سلام ودرود بی پایان خدمت آقای مهندس و تمامی مسولین و مسافران وهمسفران گنگره ۶۰.شروع سال جدید بر تمامی دوستان و سروران مبارک و آرزو میکنم یک یک عزیزان در تمامی مراحل زندگی موفق و سرشار از محبت باشین
 • مسافر مجتبی-شعبه کرمان- لژیون آقای محسن نقدی
زمان ارسال
1395/12/13 19:58:21
از پدر معنوی کنگره 60 جناب آقای مهندس دژاکام بابت قرار دادن سی دی ها کمال تشکر و قدردانی را دارم . من همه سی دی ها را دانلود کردم. گوش دادن به این سی ی ها در کنار آموزش گرفتن از کنگره مسیر زندگی منو عوض کرد. خداوند انشالله به همه بانیان کنگره پاداش و رحمت عطا کنه. امیدوارم بتوانم به موقع در قبال استفاده رایگان از سی دی ها جبران خدمت و وظیفه کنم. و یا در صورت توانمندی هزینه آن را در آینده پرداخت کنم.
 • قاسم رهجوی آقافرید ازشعبه کرج
زمان ارسال
1395/12/10 0:58:17
باسلام،قاسم هستم یک مسافر، تقدیم به بنیان کنگره جناب مهندس یامهندس،همتت والا تویی مفتاح راه// چون سبب گشتی،دری بگشوده ایی،درقعرچاه یا مهندس،گربه آن حالت تو می ماندی بقا// بی تفکر کی ، رسیدی مرتورااین ارتقاء ارتقاء تورهایی بخش نسلی درگلند // چون رهاگشتند مریدانت همه اهل دلــــــــــند
 • عبدالله سلیمانی
زمان ارسال
1395/12/10 0:22:8
سلام .مهندس عزیز خسته نباشید سی دی های بروز را نمیتوانم در سایت پیدا کنم چکار کنم تهیه کنم از سایت ممنونم راهنماییم کنید
 • مهدی
زمان ارسال
1395/12/04 14:16:56
سلام مهدی هستم یک مسافر حال من خیلی خوبه امیدوارم حال شما هم خوب باشه و با یک کلمه شاید ذره ای از خستگی تن شما رو بیرون کنم از تنتون ممنونم شما در حق من نهایت خدمت رو به جا اوردین بهترین ها رو از خدا بگیرین
 • آیت تقویان
زمان ارسال
1395/11/30 0:10:0
با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان.بعضی‌ وقتها با خودم فکر میکنم که اگر کنگره وجود نداشت آخر کارم چی میشد و آنوقته که خدا را شکر میکنم وبرای آقای مهندس از خدا طلب سلامتی میکنم
 • مینا همسفر
زمان ارسال
1395/11/29 0:7:55
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت مهندس، من از شعبه چالوسم، جناب مهندس این هفته گروه خانواده‌ی چالوسوتعطیل کردین من خواهش میکنم این شعبه تنها امید ما برای رسیدن به روشنایی است لطف کنین درهای این خانه‌ی امید مارونبندید.ما در رنج به سر می بریم من عاجزانه خواهش می‌کنم .
 • حسن
زمان ارسال
1395/11/27 23:7:48
رهجو
 • علی انتظامی
زمان ارسال
1395/11/26 23:53:10
با عرض سلام خدمت بنیان کنگره جناب مهندس دژاکام، هرچقدر بخوام از کلمات برای رسوندن حسم ب شما یاری بگیرم نمیتونن حق مطلب عدا کنن، فقط میگم دوست دارم استاد ممنون ک بهم یاد دادی
 • همسفر نازیلا
زمان ارسال
1395/11/17 9:46:4
اقای مهندس بابت این همه بزرگواری از شما ممنونیم .انشالله که دوستان این لطف و بزرگواری شما رو قدر میدونن و قطعا حمایت میکنن ومن هم به نوبه خودم در حد توانم حمایت میکنم .انشالله !
 • حسن عبدالهی- شعبه امین قم
زمان ارسال
1395/11/16 23:40:57
سلام از خدمات انسان دوستانه اتان سپاسگزارم-درودبرمهندس عزیز
 • سعیدجعفری
زمان ارسال
1395/11/13 15:58:43
عرض ادب سپاس بابت مطالب پربار و ارزشمند و گوهربار ان شاالله دوستان حمایت بفرمایند یک زمانی حاضربودیم برای بدست آوردن حال خوب الانمون هر کاری و هر هزینه ای رو متقبل بشیم حالا هزینه ی ناچیز یک سی دی که دانلود میکنیم رو ندیم واقعا بی انصافیه... تقدیر و تشکر... درس هوشیاری برو در مکتب مستان بخوان... چون که این مکتب به مستی میکشد هوشیار را
 • مجتبی آستانیان
زمان ارسال
1395/11/12 22:55:6
سلام خیلی خوبه ولی کیفیت فایل ها بسیار پایین
 • محراب مهرابی . الهیه مشهد
زمان ارسال
1395/11/10 10:22:30
سلام . مدت 4 ماهه سفر میکنم و نزیدیک به دو ماه است که مسئول نشریات لژیونم هستم از وقتی که این خدمت را گرفته ام علاقه زیادی به گوش کردن سی دی پیدا کرده ام . امیدوارم همچنان ادامه یابد .
 • مریم
زمان ارسال
1395/10/25 15:2:51
با سلام و تشکر.میخواستم بدونم چرا تعداد سی دی هایی که در شعب کنگره هست نمیتونم از اینجا پیدا کنم و سی دی ها به روز نمیشن مثلا سی دی مشگل که نبود
 • علیرضا بهشهر
زمان ارسال
1395/10/12 9:49:30
با سلام هر زمان که من یک سی دی از محصولات کنگره رادانلود میکنم بدلیل عدم دسترسی به حساب بانکی شتاب وجه آن را به نشریات شعبه تحویل میدهم با تشکر
 • حسین
زمان ارسال
1395/10/03 9:11:30
به نظر من سی دی ها تصویری باشند بهتره،دراین صورت سفر اولی ها تمرکز بهتری
 • محمد
سلام من سی دی هاروازشعبه میخرم برای پشتیبانی کنگره ولی چون میخام ازطریق گوشی گوش کنم مجبورم دانلودهم بکنم ایرادی هم نداره امابعضی ازسی دی هاروکه جدیدن نمیشه دانلودکنم بایدچکارکنم ممنونم جواب بدین درودبه همه زهمتکشان کنگره 60
 • سیدعلی حسینی لژیون آقای علیرضا بخشی از همدان
زمان ارسال
1395/09/30 18:1:47
باسلام.مدت ده ماه سفرمیکنم.اعتراف میکنم که تا قبل از ورود به کنگره کور بودم.بااینکه فکرمیکردم زیاد میفهمم.امادر دنیایه تاریکی صدچشم داشته باشی کوری.خداروسپاس میگم که فرصت سفردراختیارم قرارداده شدتا پیداکنم خودم را.ودرک کنم عشق را.ازناجیهای خودم ابتداشخص مهندس وبعدبرادر بزرگوارم جناب علی بخشی راهنمایه کاربلدم کمال تشکررادارم.موفق باشید
 • مسافر سعید
زمان ارسال
1395/09/28 0:50:28
با عرض سلام و احترام خدمت استاد گرانقدر و عزیز جناب مهندس دژکام ضمن عرض تشکر فراوان از حضرتعالی و تمام زحمتکشان و خدمتگزاران کنگره 60،مارا از دعای خیر خود دریغ نفرمائید. در بهشت پروردگار ،گوارای وجودتان ،شراب چشمه کوثر
 • مسافر اسفند یار از شعبه سهروردی خمینی شهر
زمان ارسال
1395/09/22 21:52:17
باسلام و درود فراوان حضور سرور و استاد گرانقدر جناب مهندس دژاکام امیداست در پناه حضرت حق پیروز و موید باشد.
 • مسافر اسفند یار از شعبه سهروردی خمینی شهر
زمان ارسال
1395/09/22 21:41:48
باسلام و درود فراوان حضور سرور و استاد گرانقدر جناب مهندس دژاکام امیداست در پناه حضرت حق پیروز و موید باشد.
 • حسن
زمان ارسال
1395/09/13 12:45:18
حق نگهدارتان باد وخداوند به افای مهندس سلامتی عنایت بفرمایید.
 • حسین زارع
زمان ارسال
1395/09/09 10:56:38
با سلام من هم به نوبه خود از جناب اقاي مهندس دژاكام و خانواده محترم كمال تشكر را دارم .......... مسافر حسين زارع
 • همسفر انسیه
زمان ارسال
1395/09/09 8:26:19
ممنون و سپاسگزار به خاطر تمام زحمت هاتون خداروشکر که شما هستید و من میتونم آموزش بگیرم
 • مسافر مهدی میرمحمدی
زمان ارسال
1395/09/06 22:32:39
سلام و درود به تمامی عزیزان خدمتگذار،حق یارتان باد
 • مسافر حمید
زمان ارسال
1395/08/30 11:15:51
از تمامی زحمات شما سپاسگذارم.
 • حسن عبدالهی- شعبه امین قم
زمان ارسال
1395/08/26 19:16:48
باسلام وتشکراز زحمات شما
 • مهران
زمان ارسال
1395/08/24 20:49:22
با سلام و خسته نباشید فراوان ب تمامی افراد کنگره و خدمتگزاران آن.خواستم از دست اندرکاران کنگره خواهش کنم خواهش کنم که تمامی cd و فایل های صوتی را در سایت بگذارند،با تشکر.
 • مجس
زمان ارسال
1395/08/20 12:9:46
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت نگهبان کنگره .من از شما بسیار ممنونم . اگر ممکن هست سی دیهای قدیمی تر رو لطف میکنید در فروشگاه اینترنت بذارید که استفاده کنیم
 • مسافر مصطفی
زمان ارسال
1395/08/13 21:34:49
سلام ممنون از زحمات بی وقفعه شما عزیزان اگه میشه همه سی دی هارو بزارید مرسی
 • مسافر مسلم
زمان ارسال
1395/07/26 6:17:4
درود به زحمت کشانِ کنگره60.خداقوت مهندس دژاکام . خیلی عالیه فایلهای صوتی
 • محبوبه
زمان ارسال
1395/07/05 13:34:10
من دنبال متن سرود سر کلاسهاتون هستم.....گلباران....میشه متنشو به ایمیلم بفرستین؟؟؟یا ی گوشه تو سایت بذارین مرسی
 • شهناز
زمان ارسال
1395/07/04 13:12:42
سلام ممنون وسپاس از شما بات این امکاناتی که در این بخش گذاشتین باعث شده من در محل کارم هم در زمان استراحت بتونم به مطالب مفید کنگره گوش کنم و از وقتم نهایت استفاده را بکنم البته من اینها تهیه کردم ولی در منزل موجود دارم ولی وجود این سی دی ها در سایت خیلی به من کمک میکنه خیلی تشکر میکنم وبسیار عالی وبجا
 • حسین
زمان ارسال
1395/07/03 23:10:58
بسیارعالی اما ای کاش این همه روی مادیات زوم نمی کردید واز حرمت واساس وهدف که غیر انتفایی بود فاصله نمی گرفتید
 • فرهاد صادقپور
باسلام وخسته نباشید ازاین همه زحمت وتلاش شما ممنونیم (فرهاد از شعبه سلمان فارسی اصفهان)
 • reza
زمان ارسال
1395/06/28 19:5:5
بسسار عالئ وخوب هست ممنون مسافر رضا راهنما اقای رامین سعادت جو
 • سیدعلی حسینی لژیون آقای علیرضا بخشی از همدان
زمان ارسال
1395/06/26 3:57:40
باسلام .امروز برایم روز دیگریست .رنگ و بوی سلامتی .عشق و محبت.به دنیاجور دیگرنگاه میکنم .بوی زندگی مرا به یاد کودکی می اندازد.گویا سالها بود این بورا فراموش کرده بودم.ازهمه متشکرم
 • مسافر نادر
زمان ارسال
1395/06/24 10:50:12
عالی بود به امید سفر خود آنطوری که راهنمایان میخواهند به اتمام برسانم
 • فاضل مهدلو