تاریخ
چهار شنبه 2 بهمن 1398

بذر تفکر با حرکت آبیاری می شود

موضوع : کارگاه های آموزشی کنگره 60
دیده بان امور مالی کنگره60 در کارگاه آموزشی همسفران اراک: خدمت در کنگره ۶۰ هرچند پایین و بالا ندارد ولی شاید از دید سفر اولی‌ها فرق کند؛ اما برای خود من هیچ فرقی ندارد، اگر من نگهبان نظم باشم باید بتوانم در آن جایگاه خدمت خوب انجام دهم و دیده‌بان هم که باشم فرقی نمی‌کند، هرکسی در هر جایگاهی قرار بگیرد آن حکمی است که باید در آن جایگاه قرار بگیرد و باید به نحو احسن انجام دهد؛ چه مسافر و چه همسفر.
بذر تفکر با حرکت آبیاری می شود

چهارمین جلسه از دور چهل و ششم کارگاه‌های خصوصی همسفران کنگره 60؛ نمایندگی پروین اعتصامی اراک با استادی همسفر سمیه، نگهبانی موقت همسفر مریم و دبیری موقت همسفر اعظم، با دستور جلسه « وادی پنجم و تأثیر آن روی من » با حضور دیده‌بان محترم امور مالی آقای مجید سلامی دوشنبه تاریخ 30 دی‌ماه 1398 ساعت 15 آغاز به کار کرد.

سخنان استاد:

به افرادی که امروز شال راهنمای تازه واردین را گرفتند تبریک میگویم، به‌خصوص به مسافر عزیزم و خانم زهرا هم لژیونی خودم؛ تبریک ویژه خدمت تمام همسفران عزیز بابت این هفته زیبا که گذشت و به اولین همسفران کنگره ۶۰، خانم آنی عزیز، خانم کماندار، استاد امین و خانم شانی، هفته همسفر را تبریک میگویم و اگر الآن اینجا هستیم و حال همه ما خوب است به دلیل برکت وجود این عزیزان است.

در جهان ما تفکر قدرت مطلق حل نیست؛ بلکه توأم با رفتن و رسیدن آن را کامل می‌نماید. همان‌طور که می‌دانیم از وادی اول تا وادی پنجم تمام تمرکز ما روی فکر کردن و چگونه فکر کردن است. وادی اول تفکر را تعریف می‌کند، وادی دوم اینکه هیچ انسانی جهت بیهودگی خلق نشده است، تنها کسی که به انسان کمک می‌کند خود او است و همان‌طور که جلوتر می‌رویم به‌جایی می‌رسیم که دستور حرکت می‌دهد، در وادی پنجم باید شروع به حرکت کنیم و تمام آن تفکراتی را که داشتیم باید به مرحله انجام برسانیم تا به نتیجه برسیم. مثل یک صفحه نقاشی که شما هرچه فکر کنید در آن چیزی نقش نمی‌بندد پس فکر می‌کنید و آن فکر را روی صفحه می‌کشید. می‌توان گفت تفکر مثل یک بذر است که کشاورز آن را در زمین می‌کارد و حرکت مثل آبی است که کشاورز به این بذر می‌دهد تا رشد کند، حال تفکر بدون حرکت مثل بذری است که در زمین خشک کاشته می‌شود و اگر هیچ آبی به آن ندهیم بذر خوب رشد نمی‌کند و به‌مرورزمان پوک می‌شود و از بین می‌رود. درنتیجه فکر کردن بدون عمل همان دانه‌ای است که به‌مرور پوک می‌شود و هیچ فایده‌ای نه برای خود ما دارد و نه برای دیگران؛ حتی اگر بهترین افکار باشد.

همان‌طور که همه ما، قبل از آمدن به کنگره دارای فکر و اندیشه‌های خوبی بودیم ولی حتی از پس کوچک‌ترین مشکلات زندگی برنمی‌آمدیم زیرا حرکت کردن و چگونه حرکت کردن را نمی‌دانستیم. فقط با فکر کردن به هدف‌های خود نمی‌رسیم باید تفکر ما از قوه به فعل تبدیل شود، به قول آقای مهندس ما در سه جهان زندگی می‌کنیم: جهان فیزیکی، جهان خواب و جهان ذهن. اگر در ذهن بخواهیم از تعدادی کارهای ضد ارزش (حال ضد ارزش‌ها می‌تواند دروغ، غیبت، تهمت و... باشد) تصویرسازی کنیم ولی انجام ندهیم به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیم؛ باید از یک نقطه شروع کنیم و از ضد ارزش‌ها فاصله بگیریم. اگر همیشه تصویر ذهنی ما رهایی باشد، زمانی که وارد کنگره می‌شویم تا زمانی که قدم اول را برنداریم قدم‌های بعدی را نمی‌توانیم برداریم، باید حرکت کنیم تا به رهایی برسیم.

در وادی پنج به هفت مرحله اشاره می‌کند که برای خروج از اضطراب و نگرانی و پریشانی، ناامیدی اجرا کردن آن‌ها الزامی است. این مراحل به ترتیب: ۱. برگشت از ضد ارزش‌ها ۲. خودداری ۳. قناعت ۴. صبر ۵. پرهیز از تجسس، غیبت، قضاوت ۶. پس‌انداز ۷. توکل، رضا و تسلیم است. این موارد در قرآن هم اشاره‌شده است که باید به همه این‌ها عمل کنیم تا به مرحله شو شود برسیم. همه این موارد در وجود تک‌تک ما هست و فقط باید عمل کنیم. کل در این وادی در مورد این مسئله می‌گوید که تمام این اطلاعات اگر فقط در حد دانستن باشد بی‌ارزش است. پس اگر نتوانیم ساختار ذهنی و تفکر خود را تبدیل به ساختار عملیاتی کنیم هیچ‌گاه به نتیجه نمی‌رسیم. برای تبدیل آن‌ها باید آرامش داشته باشیم و مراحل تزکیه را از خود آغاز کنیم. برای انجام این پله‌ها باید یک مثلث رسم کنیم: قدرت تفکر، قدرت انجام عمل و قدرت فیزیکی.

کسی که به‌خوبی توانست این وادی را در مورد خود اجرا کند خانم مهری عزیز است. امروز نمی‌دانم چه حسی دارم؛ خوشحال یا ناراحت، اصلاً نمی‌توانم توصیف کنم زیرا خانم مهری عزیز امروز جلسه آخر است که لژیون دارند. خوشحال هستم که دو دوست هم لژیونی من لژیون زدند و از آموزش‌هایی که این چند سال دریافت کردند اکنون استفاده می‌کنند و می‌توانند به دیگران آموزش دهند و حال دیگران را مثل ما خوب کنند و ناراحتم به خاطر اینکه خانم مهری روز آخرشان است و لژیون ما تمام می‌شود. خانم مهری از جان‌ودل برای لژیون مایه گذاشتند و آموزش‌ها را به‌خوبی به ما منتقل کردند؛ امیدوارم من هم بتوانم مثل ایشان خوب باشم و امیدوارم هرکجا که هستند سالم و تندرست و موفق باشند.

در ادامه این جلسه دیده‌بان محترم امور مالی کنگره 60 جناب آقای مجید سلامی بودیم.


سخنان آقای سلامی:

خیلی خوشحال هستم که در بین شما همسفران هستم. هفته همسفر را به همه همسفران شعبه تبریک می‌گویم. همسفر نقش بسیار مهمی دارد آن افرادی که به‌خوبی خدمت می‌کنند و همیشه در کنگره ۶۰ حاضر هستند افرادی هستند که همسفرهای خیلی خوبی دارند؛ همسفرهایی که در زندگی آن‌ها را حمایت می‌کنند و کمبود آن‌ها را در خانواده سعی می‌کنند جبران کنند تا آن خدمت‌گزار بتواند به‌خوبی خدمت کند، پس نقش بسیار مهمی دارد؛ دوم اینکه خود آن‌ها خدمت‌گزار شوند و امیدوارم تک‌تک این همسفرها به جایگاه‌های خاص خدمت‌گزاری مرزبانی، اسیستانتی، کمک راهنمایی و... برسند.

خدمت کردن هیچ فرقی ندارد؛ خدمت در کنگره ۶۰ هرچند پایین و بالا ندارد ولی شاید از دید سفر اولی‌ها فرق کند؛ اما برای خود من هیچ فرقی ندارد، اگر من نگهبان نظم باشم باید بتوانم در آن جایگاه خدمت خوب انجام دهم و دیده‌بان هم که باشم فرقی نمی‌کند، هرکسی در هر جایگاهی قرار بگیرد آن حکمی است که باید در آن جایگاه قرار بگیرد و باید به نحو احسن انجام دهد؛ چه مسافر و چه همسفر.

من امروز با آقای غفاری برای دیدن چند زمین آمدم. زمینی که از قبل بود و مشکلاتی داشت، فروختیم و پول آن به‌حساب کنگره ۶۰ ریخته شد. امروز چند ملک دیدیم؛ گاهی صد ملک می‌بینیم و یکی را می‌پسندیم و گاهی اصلاً معامله نمی‌شود ولی بچه‌ها شروع کردند و امیدواریم شما هم حمایت کنید، قطعاً رشد خوبی را در شعبه اراک دارید. امیدوارم سال بعد بتوانیم جشن همسفر را در شعبه خودمان که سقف کنگره بالای سر ما باشد جشن بگیریم. لذت بسیار زیادی دارد؛ در نمایندگی‌هایی که اختصاصی مال خود ماست و خودمان می‌خریم دقیقاً مثل خانه خود آدم می‌ماند. حتی اگر پدر و مادر نباشد وقتی به خانه پدر و مادری می‌روید احساس امنیت و آرامش می‌کنید، دقیقاً حس من نسبت به املاکی که متعلق به کنگره ۶۰ است و در آن حضور داریم همین است و بهترین حس آرامش را دارم ولی اگر بهترین مکان استیجاری باشد این حس را نمی‌شود داشت. انشا الله مسافران و همسفران تلاش می‌کنند سال جدید بتوانیم مکانی بخریم و شعبه را به آنجا منتقل کنیم. از آقای غفاری تشکر می‌کنم و ممنونم؛ ایشان خیلی زحمت می‌کشند و پیگیر کارها هستند. اگر شما اینجا هستید و سقفی بالای سر شما است یک سری آدم‌ها هستند که بیرون از کنگره هم تلاش می‌کنند.

 

تایپ و عکس: همسفر سارا

تنظیم: همسفر اکرم

دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
5 نظر  
  • همسفرملیحه نمایندگی نیمایوشیج بهشهر
زمان ارسال
1398/11/03 14:12:31
سلام وخداقوت خدمت استاد بزرگوار آقای سلامی عزیز، مثل همیشه نکات بسیار عالی و خوبی را عنوان کردید❤️، آرزوی موفقیت برای همه ی عزیزان ❤️
  • مسافر عليرضا نجف آبادي - اراك
زمان ارسال
1398/11/03 9:6:38
خدا قوت خدمت ديده بان محترم جناب آقاي سلامي ، خدا قوت خدمت استاد ، نگهبان و دبير جلسه ، خدا قوت خدمت همه خدمتگزاران جلسه و وبلاگ
  • همسفرافسانه از نمایندگی ابوریحان
زمان ارسال
1398/11/02 20:58:40
خداقوت به خانم سمیه و همه ی خدمتگزاران خیلی خوب بود حس غم انگیزی هست وقتی راهنمای یه رهجو لژیونش رو تحویل میده
  • همسفر سمیرا از شعبه ی چالوس لژیون سوم
زمان ارسال
1398/11/02 14:7:30
خدا قوت بسیار عالی و خدا قوت به دیده بان محترم آقای سلامی به خاطر زحمات فراوانی که میکشند
  • محسن بیات اروند آبادان
زمان ارسال
1398/11/02 10:42:42
تبریک خدمت همسفران کنگره۶۰ وخداقوت خدمت آقای سلامی
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب