تاریخ
چهار شنبه 20 آذر 1398

دستور جلسه هفته (جشن گلریزان)، به قلم دیدبان محترم مسافر علی خدامی

موضوع : دستور جلسات هفتگي
همه با هم در جشن بزرگ گلریزان شرکت می کنیم تا حال دلمان خوب شود و برکت و عشق در زندگیمان وارد شود و مهم اینکه دیگران را نیز به این جشن زیبا دعوت کنیم
دستور جلسه هفته (جشن گلریزان)، به قلم دیدبان محترم مسافر علی خدامی

بیش از ۲۰ سال از تشکیل اولین جلسه کنگره ۶۰ در تاریخ 78/6/30 می گذرد. در این مدت بیش از 25 هزار نفر در کنگره ۶۰ به درمان و رهایی از اعتیاد رسیده‌اند؛ در حالی که حتی یک نمونه آن را در خارج از کنگره ۶۰ نمی بینیم. هنوز هم با وجود اطلاع رسانی گسترده کنگره ۶۰ در مجامع علمی ، شاهد به کارگیری روش هایی هستیم که مصرف کننده مواد مخدر را نه‌ تنها درمان نمی کنند ، بلکه از چاله به چاهی عمیق می اندازند و پروسه درمان او را سخت تر می کنند.

هنوز هم در مراکز درمانی و مجامع علمی مربوط به اعتیاد ، شاهد سخنان به ظاهر علمی اما به واقع اباطیلی هستیم که زاییده اذهان ناآشنا به صورت مسئله اعتیاد است. هنوز در جای جای این کره خاکی مصرف کنندگان مواد مخدر که با تمام وجودشان خواهان رهایی از اعتیاد هستند، درگیر روش های غیر علمی و بی نتیجه می‌باشند. اشک ها، رنج ها و دردهای مصرف کنندگان مواد مخدر و خانواده های آنها با روش‌های غلط و بیهوده نه تنها التیام نمی‌یابد بلکه بیشتر و بیشتر می‌شود.

مصرف کنندگان مواد مخدر در نقاط مختلف دنیا پس از تحمل رنج ها و خماری های وحشتناک ، دوباره و به ناچار به مصرف مواد مخدر روی می آورند و با انواع انگ ها و برچسب های ناحق ، مانند بی غیرت، بی اراده وغیره متهم می شوند که مصرف کنندگان مواد مخدر لذت جو، بی درد و بی عار هستند و نمی خواهند اعتیاد را کنار بگذارند. هنوز هم در بعضی کشورها مسئولین آن ها معتقدند که معتادان را باید به دریا ریخت و به زندگی آن ها ها پایان داد.

درست است که ما در کنگره ۶۰ ، به راحتی رانندگی در یک اتوبان عریض، اعتیاد را درمان می کنیم به طوری که کوچکترین علامتی از آن باقی نماند، اما این اتفاق فقط در کنگره ۶۰ است که روی می‌دهد. در جاهای دیگر خبری از این موفقیت نیست و به جای آن ، عدم موفقیت، رنج، عذاب، خماری و برگشت، عود به مصرف، ولع مصرف و ریلپس است که دیده و شنیده می‌شود.

بنابراین ما اعضای کنگره ۶۰ فکر نکنیم که کار تمام است. درست است که راه درمان قطعی و اصولی درمان توسط بنیان کنگره ۶۰، آقای مهندس کشف و ابداع شده است، درست است که DST و داروی شگفت انگیز و شفابخش OT را در اختیار داریم؛ اما این ها همه در حال حاضر در اختیار بخش بسیار کوچکی از مصرف کنندگان مواد مخدر قرار دارد.

خیل مصرف کنندگان مواد مخدر در سراسر دنیا هنوز از این علم و دانش بی بهره اند. این وظیفه و رسالت ماست که این علم، دانش و درمان قطعی اعتیاد را به آن ها برسانیم . اگر بنیان کنگره ۶۰ همیشه از آکادمی کنگره ۶۰ صحبت می‌کنند و آرزویشان تشکیل آن است ، هدفشان انتقال این علم و دانش به سایر انسانها است. شاید چیزی برای بنیان کنگره ۶۰ از این مهم تر نباشد که مصرف کنندگان مواد مخدر در هر جایی از عالم که باشند بتوانند از دستاوردهای علمی کنگره ۶۰ استفاده کنند و به درمان قطعی اعتیاد برسند.

آرزوی بنیان کنگره ۶۰ ، آرزوی تک تک ماست و تک تک ما در انتقال این علم و دانش نقش داریم. برای اینکه این هدف بزرگ کنگره ۶۰ با قدرت وهمچون گذشته به راه خود ادامه دهد، این امر مستلزم مثلثی است که بنیان کنگره ۶۰ برای موجودیت هر سازمان مردم نهادی ترسیم نموده‌اند؛ مثلث علم و دانش، نیروی متخصص و منابع مالی.

 این مثلث در ساختار کنگره ۶۰ به نیکی ترسیم شده است و کنگره ۶۰ هر سه آیتم اضلاع این مثلث را به خوبی در خود پرورش و رشد داده است. در کنگره ۶۰، علم و دانش در عالی‌ترین سطح ممکن تولید و به کار گرفته می‌شود و اگر غیر از این بود، حتی یک مورد از رهایی های امروز را نداشتیم. تک تک رهایی ها در کنگره ۶۰ از انواع مواد مخدر، نشان دهنده علم و دانش قدرتمند و دست اولی است که در DST نهفته شده است. این قدرت علم و دانش است که می‌تواند اعتیاد را با آن سختی و وحشتی که در اذهان به وجود آورده ، درمان کند.

در کنار این علم، انسان هایی وجود دارند که حامل این علم و دانش هستند، به خوبی آن را آموخته اند و به کار می گیرند و عمل می‌کنند. مسافران، همسفران، کمک راهنمایان، مرزبانان، ایجنت ها، دیده بانان، همه و همه اعضای کنگره ۶۰ حامل این علم هستند؛ به خصوص کمک راهنمایان مسافر و همسفر که در خط مقدم راهنمایی درمان اعتیاد هستند.

و اما ضلع سوم که بدون آن ، دو ضلع دیگر یعنی علم و دانش و نیروی متخصص و آموزش دیده کارایی نخواهند داشت، منابع مالی است. منابع مالی برای هر ارگانی نقش حیاتی دارد و اگر نباشد هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. بدون پشتوانه مالی کوچکترین حرکتی ممکن نیست.

راهنما و معلم بزرگ کنگره ۶۰، سردار در ابتدای مباحث راهنمایی در مورد سفر بنیان کنگره ۶۰ که در سال ۷۶ انجام شد، همواره و همیشه روی این مسئله بسیار تاکید داشتند و از آقای مهندس می خواستند که پایه های مالی خود را محکم کنند؛ از ایشان می خواستند که پایه های مالی کنگره ۶۰ را نیز مستحکم کنند. آقای مهندس نیز این سخنان را همواره نصب العین خود قرار دادند، به خوبی فرا گرفته و بهتر از آن به کار گرفتند و از همان ابتدای شروع فعالیت کنگره ۶۰ بنایی را بنیان نهادند که از حیث امور مالی و مالیه قدرتمند باشد، روی پای خود بایستد.

بنیان کنگره ۶۰ آموخته‌های خود از اساتید خود را به تدریج به ما اعضای کنگره ۶۰ منتقل نمودند و اکنون هم ما به خوبی می دانیم که مسئله توان مالی چه نقش مهمی در زندگی ما دارد. همه می‌دانیم که اگر از نقطه نظر مسائل مالی ضعیف باشیم، در کل امورات زندگی به مشکل می خوریم.

اعضای کنگره ۶۰ همه در استحکام پایه های مالی زندگیشان تلاش نموده اند و خوشبختانه بعد از درمان و رهایی در این زمینه کاملا موفق بوده‌اند. اعضای کنگره ۶۰ به خوبی آموخته اند که از توان مالی شان باید حتماً قسمتی را به امور خیریه و انسان دوستانه اختصاص دهند؛ در غیر این صورت ، آن مال و اندوخته برایشان خوشبختی و سعادت را به ارمغان نخواهد آورد. پول و مال زمانی با خود سعادت و خوشبختی به همراه می‌آورد که اولاً در صراط مستقیم حاصل شود و دیگر اینکه بخشی از آن انفاق شود.

در سال ۱۳۸۴ بنیان کنگره ۶۰ در شورای دیده بانان پیشنهاد کردند که حسابی تحت عنوان حساب زمین و ساختمان برای کنگره ۶۰ افتتاح شود و اعضا به صورت داوطلبانه به این حساب کمک کنند. از آن موقع اعضای کنگره ۶۰ به نحو احسن از این حساب حمایت کردند و به خاطر همین کمک ها بود که کنگره ۶۰ در طول این سال‌ها توانسته است در بسیاری از شهرها و نمایندگی ها اقدام به خرید زمین و ساخت ساختمان برای کنگره ۶۰ نماید. هم اکنون شماری از نمایندگی های کنگره ۶۰ صاحب زمین و ساختمان هستند و دغدغه جا و مکان برای برگزاری کلاس های خود ندارند و مصرف کنندگان مواد مخدر در راحت ترین شرایط می‌آیند، سفر می‌کنند و درمان می‌شوند.

امور مالی کنگره ۶۰ نیز با دیده بانی آقای مجید سلامی به نحو بسیار مطلوبی از این منابع مراقبت و نگهداری نموده است و ریالی از این پول‌ها به هدر نرفته است. به همین دلیل اعضای کنگره ۶۰ با اطمینان کامل و خیالی راحت به این حساب یعنی حساب زمین و ساختمان پول واریز می‌کنند و کمک می‌کنند.

در همین راستا ، تقریباً پنج سال است که به پیشنهاد بنیان کنگره ۶۰ ، عنوان گلریزان به دستور جلسات سالیانه کنگره ۶۰ اضافه شده است و هر ساله نمایندگی های کنگره ۶۰ در این هفته ، جشن گلریزان را برگزار می‌کنند.

 در باور کسی نمی گنجد ، افرادی که زمانی مصرف کننده مواد مخدر بودند و یا به قول خارج از کنگره ، معتاد بودند، می توانند جشن با شکوه و با عظمتی را خلق کنند.

در باورشان نمی گنجد افرادی که زمانی درگیر اعتیاد و مصرف کننده مواد مخدر بوده‌اند بتوانند به درمان و رهایی برسند و پس از رهایی به چنان سطحی از زندگی برسند که بتوانند مبالغ چشمگیری را به کنگره کمک کنند. همه این ها به قول آقای مهندس نشانه این است که این چاه به آب رسیده است.

 همه این ها قدرت علم و دانش کنگره ۶۰، قدرت DST و قدرت انسان های دانش آموخته‌ای است که در کنگره ۶۰ آموزش دیده و راهنمای درمان اعتیاد شده اند. اگر این چاه به آب نرسیده بود و اگر اعضای کنگره ۶۰ به درمان قطعی اعتیاد نرسیده بودند، پشیزی به کنگره کمک نمی‌کردند.

اکنون چند سال است که جشن گلریزان به زیبایی و شکوه تمام در کنگره برگزار می‌شود و هر ساله مبالغ قابل توجهی برای پیشبرد اهداف کنگره ۶۰ در رهایی انسان ها از بیماری اعتیاد جمع آوری می شود.امسال نیز در هفته جاری، جشن گلریزان مانند سال های گذشته در همه شعب و نمایندگی‌های کنگره ۶۰ برگزار می‌شود.

تقریبا از همان زمان شکلگیری جشن گلریزان ، اژیون مالی نیز به پیشنهاد آقای مهندس راه اندازی گردید و اعضایی که مبلغ 5 میلیون تومان به حساب زمین واریز می نمودند ، به عضویت این لژیون مفتخر می شدند . این مبلغ امسال 6 میلیون تومان تعیین شده است .لژیون مالی نیز به پاس قدرشناسی از راهنمایی های معلم و راهنمای بزرگ کنگره 60 ( سردار ) که همواره بر استحکام پایه های مالی تاکید داشتند به نام ایشان نامگذاری گردید .

هم اکنون یکی از افتخارات بزرگ برای اعضای کنگره 60 عضویت در لژیون سردار است و پس از آن قرار گرفتن در جایگاه رفیع دنور . در حال حاضر شمار زیادی از اعضای کنگره 60 در نمایندگی های مختلف به عضویت در لژیون سردار مفتخر هستند و نزدیک به 40 نفر در جایگاه دنور قرار دارند . قطعا در گلریزان امسال تعداد اعضای لژیون سردار و همینطور دنور ها ، افزایش چشمگیری خواهد داشت . خوشا به سعادتشان .

در مورد هفته و جشن گلریزان ، بر همه ما واجب است که سخنان بنیان کنگره ۶۰ در روز چهارشنبه ۲۲ آبان ۹۸ را گوش کنیم. اولین مشارکتی که در مورد دستور جلسات بایستی با دل و جان گوش کنیم، مشارکت و سخنان بنیان و نگهبان کنگره ۶۰ است. باشد تا این سخنان حسی در ما ایجاد کند که با عشق و با شادی در این جشن شرکت نماییم و بتوانیم دین خودمان را در این خصوص به بهترین شکل ممکن ادا کنیم. همه ما از زبان بنیان کنگره ۶۰ شنیده ایم که هر کس در وعده خود تخلف کند، خداوند هرگز در وعده خود تخلف نمی کند. در کلام الله شریف آمده است که هرکس خداوند را یاری کند، خداوند او را یاری می کند و در این مورد مشخص یعنی کمک مالی قول داده است که حداقل ۱۰ برابر بر می گرداند و در جایی گفته است ۷۰۰ برابر و در جایی هم گفته است به غیر حساب یعنی خارج از حساب و کتاب و خارج از محاسبه عددی به ما باز می گردد.

همه با هم در جشن بزرگ گلریزان شرکت می کنیم تا حال دلمان خوب شود و برکت و عشق در زندگیمان وارد شود و مهم اینکه دیگران را نیز به این جشن زیبا دعوت کنیم. خداوند چنین بستر خدمت و بخششی  را برای همه انسان ها فراهم نمی کند؛ حال که برای ما مهیا شده است ، سعی کنیم در حد توانمان درخشش داشته باشیم.

 حسن ختام مطلب ، پیام زیبای بنیان کنگره 60 به مناسبت هفته گلریزان ؛

اگر بنایی آباد باشد ، اما ساکنین آن خراب باشند ، بنا هم کم کم رو به نابودی و خرابی می رود ؛اما ساکنین آباد در بناهای خراب و ویرانه ها می توانند آن ها را احیا نمایند . 

 

با احترام مسافر علی خدامی

 

تعداد بازدید از این مطلب : 3365
ادامه مطالب در آرشیو دستور جلسات هفتگي
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
38 نظر  
 • همسفر ربابه لژیون یکم از شعبه شاد آ باد
زمان ارسال
1398/09/27 15:41:15
با عرض سلام و خدا قوت خدمت دیده بان محترم آقای خدامی،از صحبتهای آموزنده تان درس گرفتم و از خدا میخواهم که من هم بتوانم عضو لژیون سردار بشم. سپاسگزارم
 • مسافر عباس. هیدج ل 1
زمان ارسال
1398/09/27 9:20:3
درود دوستان. جناب خدامی ممنون از بیانات زیبای حضرت عالی. خیلی زیبا و کامل و مثل همیشه سرشار از انرژی .
 • سعیدمحمدی از هیدج
سلام وخسته نباشید به تمام اعضای خدمتگذار کنگره 60مخصوصا جناب آقای خدامی سپاسگذارم بابت خدمات خوبتون
 • محمد علی
زمان ارسال
1398/09/24 6:50:40
سلام به همه ی اعضای کنگره60؛ بسیار لذت بردم از صحبت های زیباتون. ان شاءالله که با تلاش خودمون بتوانیم جایگاه دنور را دجربه کنیم.. البته به خواست خدت ان شاءالله...
 • کمک راهنما علی
زمان ارسال
1398/09/23 23:58:37
آقا سلام ،خیلی متشکرم از این بیانات زیبای شما
 • مسافر ابراهیم-ر لژیون 4شعبه امین قم
زمان ارسال
1398/09/23 15:19:59
درود بر بنیان کنگره شصت درود بر آقای خدامی دیده بان محترم بسیار عالی بود ولذت فراوان بردم امیدوارم در تقویت پایه های مالی کنگره بیش از پیش کوشا باشیم
 • مهردادامیری
زمان ارسال
1398/09/23 11:33:17
بسیارعالی استادعزیز
 • محمد سپیدکار
زمان ارسال
1398/09/23 11:6:36
خداقوت خدمت آقای خدامی
 • شارود از اهواز
زمان ارسال
1398/09/23 9:35:28
خداقوت و تشکر از دیده بان محترم آقای خدامی.
 • بیژن -شیراز
زمان ارسال
1398/09/22 11:16:31
درود و خدا قوت بر مغز متفکر کنگره ۶۰ جناب اقای خدامی عزیز و درود خداقوت خدمت بنیان کنگره۶۰
 • همسفرزهراپن،شعبه شیخ بهائی
زمان ارسال
1398/09/22 0:14:4
سلام وخداقوت خدمت آقای خدامی..ممنون..من سه مسافرداشتم که درسال گذشته باعلم کنگره وروش و داروی o Tدرمان شدند..و خودم و خانواده ام راتااخرعمرمدیون کنگره می دانم..تا زنده هستم و توان دارم به کنگره خدمت میکنم..دوست دارم عضولژیون سرداربشوم...
 • اکبر از ساوه
زمان ارسال
1398/09/21 19:38:15
عرض سلام و خدا قوت به دیده بان محترم آقای خدامی آرزوی قلبیم اینه که خیلی زود نشان دنور را از دستان مبارک آقای مهندس بگیرید. به امید آن روز انشاءالله
 • محسن بیات اروند آبادان
زمان ارسال
1398/09/21 9:16:20
درود فروان خدمت آقای خدامی
 • علی رحیمی سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/09/21 8:57:4
سلام وخداقوت خدمت دیدبان تحقیقات آقای علی خدامی تشکر از زحماتی که می کشید این یکماهی که در گلریزان تاخیر افتاد باعث شد عده بیشری باآموزش بهتری شرکت کنند
 • مسافر رسول شعبه شفا مشهد
زمان ارسال
1398/09/21 7:13:52
با عرض سلام و ادب و تشکر از دیده بان محترم بخاطر نوشته جذابتان در پناه حق پایدار باشید
 • علی اکبر لژیون ۲۱سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/09/20 20:4:30
سلام وخداقوت به شما جناب آقای مهندس ومعلمین شما که چنین استادانی را باعث رشدشون شدن که سخنانی میفرمایند دلنشین وآرامش دهنده
 • همسفر از شعبه شیراز
زمان ارسال
1398/09/20 20:3:10
درود و سپاس از دیده بان محترم جناب آقای خدامی. نوشتارهای شما بسیار عالی، کامل و آموزنده هست، سپاس از قدرت مطلق که اجازه خدمت و بخشش را به ما اعضای کنگره عطا فرمودند، به امید آنکه لایق بخشش باشیم.
 • همسفر سمیرا از شعبه ی چالوس
زمان ارسال
1398/09/20 19:56:8
بسیار تا بسیار عالی و آموزنده،امیدوارم جشن گلریزان هر سال بهتر گذشته آنجام شود
 • مسافرعلی ل2شعبه تخت جمشید شیراز
زمان ارسال
1398/09/20 19:53:48
ممنون از دیده بان محترم آقای علی خدامی. خداقوت
 • محمد لژیون دو همسفران آکادمی
زمان ارسال
1398/08/26 16:49:35
احسنت
 • مسافر جلیل
زمان ارسال
1398/08/26 9:49:34
عرض سلام و خدا قوت خدمت دیدبان محترم جناب آقای علی خدامی همیشه پایدار و موفق باشید.
 • مسافر صادق
زمان ارسال
1398/08/26 8:50:13
سلام خدمت جناب مهندس و.تمام اعضای کنگره 60،امیدوارم امسال هم مثل سالهای گذشته پرشکوه باشد،و مطمئنا اینچنین خواهد بود
 • همسفر خدیجه نمایندگی کاسپین
زمان ارسال
1398/08/25 22:17:48
بسیار پرمحتوا و آموزنده بود خداقوت قطعا امسال هم جشن گلریزانی پربار و با شکوه خواهیم داشت
 • هم سفر فرحناز از اصفهان
زمان ارسال
1398/08/25 18:59:39
تشکر از دیده بان محترم جناب خدامی . کاملا درست است , چاه به آب رسیده و از این آب باید همه سیراب شوند . همه لباس نو پوشیده و در این جشن شرکت می کنیم. به یاری حق
 • سعید
زمان ارسال
1398/08/25 17:22:43
ممنون وسپاس از شما آقای خدامی. خدارا شکر که از آسمان طلا می بارد.بدرخشید و مانا باشید
 • همسفر نرگس آکادمی
زمان ارسال
1398/08/25 16:12:51
با سپاس از آقای خدامی که گذشته من را یادآوری کرد تا قدر گوهر بدست آمده را بدانم ودر جشن گلریزان جبران خسارت کنم
 • همسفر صبا
زمان ارسال
1398/08/25 15:22:15
سلام و درود بر شما ، بسیار عالی بود ، امیدوارم این جشن با شکوه تمام برگزار شود و خداوند و جناب آقای مهندس و استاد سردار عزیز خوشحال شوند از این همه بخشندگی مسافران و همسفران کنگره 60
 • مسافر ناصر،حکیم هیدجی
زمان ارسال
1398/08/25 10:12:54
با عرض سلام و خداقوت حضور دیده بان محترم آقای خدامی و عرض تبریک به مناسبت جشن گلریزان،از قلم زیباتون استفاده بردیم جناب آقای خدامی
 • امید
زمان ارسال
1398/08/25 9:36:3
درود بر عزیز دل استاد خدامی عزیز
 • مسافرداود ل 20 شعبه شیخ بهایی
زمان ارسال
1398/08/25 9:23:11
با سلام و عرض ادب با سپاس فراوان و قدردانی از همه تلاشهای خادمان کنگره 60 و در راس آنها بنیان کنگره که با تفکر ساختاری بی عیب و نقص برای رهایی مسافران فراهم نمودند ضمن تشکر از آقای خدامی عزیز و دوست داشتنی برای همه عزیزان از خداوند متعال سلامتی و سعادت مسالت می نمایم.
 • همسفرافسانه نمایندگی ابوریحان
زمان ارسال
1398/08/25 9:22:47
بسیار عالی جناب آقای خدامی ما هم برای استاد سردار احترام ویژه ای قائل هستیم و حتما در حد توانمان بهترین مشارکت را میکنیم و هیچ منتی نداریم که هر چه در زندگی داریم از برکت و وجود کنگره و آموزشهای آن است . خداوند سایه آقای مهندس وخانواده محترمشان و همه خدمتگزاران کنگره 60را بر سر ما مستدام نگه دارد. به امید روزی که به فرموده آقای مهندس کسانی که در کنگره درمان میشوند بیشتر از کسانی باشند که مواد مصرف میکنند . و این نیازمند مشارکت همه ماست. موفق باشید.
 • مسافر میلادخداکرمی نمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1398/08/25 9:1:9
بسیار زیبا بود.قطعا همه بیشتر از توان شرکت خواهم کرد.
 • احسان لژیون ۱۸ آکادمی
زمان ارسال
1398/08/24 23:40:55
خدا قوت. امیدوارم امسال این جشن هر چه باشکوهتر برگزار شود.
 • مسافر فرهاد فیروزی
زمان ارسال
1398/08/24 22:45:35
سلام و درود به استاد علی خدامی عزیز. پاینده باشید.
 • همیشه مسافر
باسپاس،انشاءالله.
 • محمد دادگر شاداباد
زمان ارسال
1398/08/24 22:6:16
درود فراوان خدمت جناب خدامی بسیار عالی بیان نمودید انشالله همه ی عزیزان در حد توانایی خود بتونند از این موحبت الهی کمال بهره رو ببرند و سهمی در این جشن با شکوه داشته باشند .
 • همسفر طاهره شیراز
زمان ارسال
1398/08/24 21:31:52
سلام ودرود وخداقوت به جناب آ قای خدامی بسیار زیبا پرمحتوا وعالی بیان نمودید انشالا که تمام اعضا کنگره 60این جشن راهم باشکوه برپا کنند .دستهایی که کمک میکنند مقدس ترازلب هایی هستند که دعا میکنند.
 • مسافر شهرام ...میرداماد.ل..11
زمان ارسال
1398/08/24 18:48:0
سلام دوستان ..بنده بعنوان یکی از اعضا... باید در جشن گلیزان شرکت کنم وچرا که وقتی تو تاریکیها بوذم و هیچ امیدی از بند اهریمن اعتیاد نداشتم روش دس اس تی جناب مهندس نجاتم داد و باوری در ناباوری برایم بود و الان بدون مصرف مواد مخدر و دارو زندگی خوبی دارم ...باید در این ده ماه که سفر کردم لااقل و حداقل یک صدم اون هزینه ایی را که پرداخت میکردم برای مواد اینحا در کنگره پرداخت کنم از دل و حون ...چون الان من بحال خوش رسیدم ...تشکر از جناب مهندس و تمام اعضا کنگره 60
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب