تاریخ
دوشنبه 11 شهريور 1398

نتایج آزمون داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 98، نمایندگی سلمان فارسی

موضوع : آزمون کمک راهنمایی کنگره 60
نتایج امتحان داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 تیر ماه سال 98؛ نمایندگی سلمان فارسی، مسافران و همسفران
نتایج آزمون داخلی کمک راهنمایی کنگره 60 سال 98، نمایندگی سلمان فارسی
اسامی قبول شدگان کمک راهنمایی سلمان فارسی
آقایان مسافر - 98/6/10 
کمک راهنمایی
توضیحات کمبود رهایی کمبود خدمت نام راهنما نام و نام خانوادگی  ردیف
کارآموزی مجاز ندارد ندارد محسن جواد - گیاهچین 1
کارآموزی مجاز ندارد ندارد امیر جلال - مویدی پور فرد 2
کارآموزی مجاز ندارد ندارد علی مجید - اعتباری پژوه 3
کارآموزی غیر مجاز دارد سه واحد علیرضا قاسمعلی - بخشانی 4
کارآموزی مجاز ندارد ندارد حسین روح اله - کریمی 5
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد رضا عباس - خاشعی 6
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد علی رضا - کریم زاده 7
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد محمود کریم - وحدتیان 8
کارآموزی غیر مجاز دارد سه واحد سعید حسین - طباطبائی 9
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد مجتبی رضا - رئیسیان 10
کارآموزی مجاز ندارد ندارد مجتبی مهدی - آقاخانی 11
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد علی رسول - بقائی مزرعه 12
کارآموزی مجاز ندارد یک واحد محمد حسین - باقی 13
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد علیرضا میثم - صانعی 14
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد یاسر منصور - وفایی 15
کارآموزی مجاز ندارد ندارد محسن احمدرضا - نصری 16
کمک راهنمای تازه واردین 
کارآموزی مجاز ندارد ندارد علیرضا حبیب اله - حاجی خیادانی 1
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد اصغر رسول - ماهرانی برزانی 2
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد حسین امیر - شریفیان 3
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد علیرضا محمد - حشمت 4
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد محسن امیر - قلع ریز 5
کارآموزی مجاز ندارد ندارد اصغر مجید - امینی 6
کارآموزی غیر مجاز دارد دو واحد سعید سید مهدی - صالحی 7
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد مهدی بشیر - کاکاوندی 8
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد علی عبدالرسول - زارعی 9
کارآموزی غیر مجاز دارد یک واحد ابوالفضل محمد حسین - شیخ 10
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد سعید مصطفی - آقائی 11
کارآموزی مجاز ندارد ندارد محمدرضا محمد - زمانی 12
کارآموزی مجاز ندارد ندارد علی محمد - نصرآزادانی 13
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد مجتبی احسان - رضائی 14
اسامی قبول شدگان کمک راهنمایی سلمان فارسی
همسفران - 98/6/10 
کمک راهنمای همسفران
توضیحات کمبود رهایی کمبود خدمت نام راهنما نام و نام خانوادگی  ردیف
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد ناهید نجمه - رضائی 1
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد زهره مریم - شمسبگی شهرضائی 2
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد صفورا عفت - آلوئی 3
کارآموزی مجاز ندارد یک واحد کبری وجیهه - زارعی 4
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد راضیه مریم - زارعی 5
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد صفورا عفت - قدیری 6
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد ساجده مهسا - قربانی 7
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد صفورا لیلا - بهرامی 8
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد ناهید مهری - آقا حسینی 9
کارآموزی مجاز ندارد ندارد مریم فرشته -بلواری زاده 10
کارآموزی مجاز ندارد یک واحد مینا فرزانه - زمانیان 11
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد سودابه مریم - قاسمی 12
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد سهیلا مریم - صانعی 13
کارآموزی مجاز ندارد یک واحد راضیه مرجان - جعفرپور 14
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد فاطمه مریم - یعقوبیان 15
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد فاطمه طاهره - پذیری 16
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد الهه فاطمه - اسدی 17
کارآموزی مجاز ندارد ندارد مریم مریم - کشاورزی 18
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد راضیه زهره - قیصری 19
؟ ؟ چهار واحد افسانه زهرا - مسینه 20
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد فاطمه مرضیه - برهانی 21
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد زیبا مهدیه - باقری مجد 22
کمک راهنمای تازه واردین همسفران
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد فاطمه مرضیه - چاوشی زاده 1
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد فاطمه زهرا - جعفری 2
کارآموزی غیر مجاز دارد سه واحد فاطمه اعظم - حیدری 3
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد اعظم راضیه السادات - معرک نژاد 4
کارآموزی مجاز ندارد دو واحد نگین بتول - حاج خدابخشی 5
؟ ؟ دو واحد فاطمه مژگان - پورعلی 6
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد الهه ندا - احمدی 7
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد ریحانه زهره - سالمی خوزانی 8
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد الهه سمیه - عظیمی گندمانی 9
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد ناهید فاطمه - احمدی باصری 10
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد مریم شقایق - رادهوش 11
کارآموزی مجاز ندارد چهار واحد نگین زهرا - میرزایی 12
کارآموزی مجاز ندارد سه واحد نگین اعظم - عابدی دولت آبادی 13
؟ ؟ دو واحد نجمه الهام - صادقی برزانی 14
؟ ؟ چهار واحد نگین مریم - دره گزنی 15

 ردیف اسامی اعلامی، از ترتیب خاصی پیروی نمی کند.

1

 

دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
18 نظر  
 • رضا لژیون 6
زمان ارسال
1398/06/13 12:44:38
تبریک تبریک به همه دوستان.
 • همسفر مریم ش از سلمان فارسی اصفهان
زمان ارسال
1398/06/12 20:38:44
سلام و خداقوت خدمت آقای مهندس به عزیزان که در آزمون قبول شده اند هم تبریک
 • همسفر زهره
زمان ارسال
1398/06/12 19:51:47
تبریک خدمت قبول شدگان و خداقوت خدمت اسیستنت خانم داودی که چنین شعبه ی فعال و پر از قبولی را با زحمات ایشان داریم. و تبریک ویژه به خانم داودی که ۳ نفر دیگر از رهجوهایشان در امتحان کمک راهنمایی قبول شدند، خانم مریم کشاورز، مرجان جعفرپور، فرشته بلواری ..😍🌹🌹[گل]
 • مسافر علی ازلژیون6شعبه سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/06/12 18:13:50
باعرض سلام وتریک خدمت آقای مهندس دژاکام بزرگواروهمه ی کنگره 60ها
 • همسفرراحله شعبه سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/06/11 21:2:18
سلام وخداقوت به تمامی مسافران وهمسفران قبولی شما گوارای وجودتون تبریک میگم ویک تبریک ویژه به آقای مهندس دژاکام ،ویک تبریک به مسافرم که بااموزشهای مفید وصحیح درامتحان کمک راهنمایی قبول شد وازکمک راهنمای عزیزشون آقای علی رحیمی تشکرمیکنم وتبریک میگم🌹🌹🌹🌹🌹
 • مسافر احسان شعبه سلمان فارسی اصفهان
زمان ارسال
1398/06/11 17:7:38
با تشکر از جناب مهندس و تمام خدمتگزاران، به تمام عزیزان که در این آزمون موفق شدند تبریک و شادباش عرض میکنم.
 • House in tabatabaei
زمان ارسال
1398/06/11 15:28:59
سلام و خدا قوت خدمت همه عزیزی که مزد زحماتشان را دریافت کردند.تا باد چنین بادا🎄🎄🎄👏👏👏⚘⚘⚘
 • مسافرمحمد عینی.سهروردی
زمان ارسال
1398/06/11 14:6:43
تبریک
 • همسفر مائده شعبه سهروردی
زمان ارسال
1398/06/11 14:5:39
خداقوت خدمت جناب مهندس عزیز و تبریک به همه عزیزانی که در این آزمون پذیرفته شدند امیدوارم از فرصت پیش رو بهترین استفاده را بکنید و موفق باشید .
 • همسفر زیبا اصفهان
زمان ارسال
1398/06/11 13:36:49
تا باد چنین بادا... سربلندی و پیروزیتان مبارک... عرض تبریک و خداقوت خدمت قبول شدگان آزمون کمک راهنمایی، خانم داودی عزیز ، ایجنت محترم، مرزبانان زحمتکش و گروه واحد امتحانات شعبه سلمان فارسی.
 • مسافرمجیدامینی رهجواصغراقا
زمان ارسال
1398/06/11 12:56:14
سلام وعرض ادب واحترام..ممنونم ازاقای مهندس وخداروبابت هرچه به ماارزانی داشته بسیارسپاسگزارم..من بابت اینکه یه عده ازبچه هاقبول شدندخیلی خوشحالم واینکه دیگران نیزنوبتشان محفوظ است به انهاامیدواری میدهم ومطمئنم نوبت باران محفوظ است وتاشقایق هست زندگی بایست کرد
 • مسافر حسین ل۲۵
زمان ارسال
1398/06/11 12:53:37
باسلام واحترام،تبریک به همه عزیزان،موفق ومؤید باشید...
 • مسافر مجتبی والی
زمان ارسال
1398/06/11 12:9:27
تبریک بسیار عالی. خدا قوت به خدمتگزاران سایت
 • zahra rouhani
زمان ارسال
1398/06/11 11:14:51
خدا رو هزاران هزار بار شکر ... تبریک به همگی عزیزان
 • شارود
زمان ارسال
1398/06/11 11:1:14
تبریک به همه عزیزان. برای منصور وفایی خیلی خوشحال شدم
 • همسفرصدیقه از ابن سینا
زمان ارسال
1398/06/11 11:0:23
صدآفربن بزدان برشما باد تبریک میگم
 • همسفر مریم
زمان ارسال
1398/06/11 10:48:41
خدایا شکرت💞💞💞💞💞.به مسافرم و به کمک راهنماهامون تبریک میگم و از زحمتهاشون صمیمانه تشکر می کنم.از آقای مهندس هم بسیار تشکر می کنم و از گروه واحد امتحانات.خدا قوت به اعضای سایت و تبریک به مناسبت هفته سایت.قبولی در آزمون گوارای وجود همه عزیزان
 • مساقرجعفرنمایندگی این سینا
زمان ارسال
1398/06/11 10:47:31
تبریک وخداقوت وآرزوی موفقیت
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب