English Version
English

مشارکت مکتوب_عشق، حل صورت‌مسئله محبت است

مشارکت مکتوب_عشق، حل صورت‌مسئله محبت است

سلام دوستان زهرا هستم همسفر
در وادی چهاردهم بخش دوم، آقای مهندس می‌فرمایند: اکنون این تخم و یا دانه‌هایی که با آموزش راستین کاشته شده‌اند و هنوز کاملاً از تخم بیرون نیامده‌اند، آنقدر زیاد و زیادتر خواهند شد تا کشتزارهایی گردند که خود، خود را آبیاری خواهند نمود و اکنون رنگ این جوانه‌ها شیری رنگ است. اما پس از مدتی اینها تبدیل به رعد و برق‌هایی خواهند شد که پیام آنها صلح است و این عدالت آنهاست. کشتزارها تمثیل آموزش‌هایی است که مسافرها می‌بینند تا از تاریکی خارج شوند. بیشترین بار روی دوش خود افرادی است که در ظلمت و تاریکی بودند و حالا به رهایی رسیدند.
در ادامه می‌گویند: وقتی به محبت که وادی چهاردهم است، برسیم و آن را درک کنیم، آن‌چنان قوی و نیرومند به حرکت در می‌آيد که از تمامی کروات درون انسان، تمثیل عشق، عقل، ایمان، عواطف و احساسات است، نغمه‌ای شنیده می‌شود که گوش‌های خودمان از شنیدن آن به‌وجد می‌آید، تو گویی هیچ بدی نیست زیرا درحقیقت هم همین‌طور است. ما تمام حرکت‌های ناموزونی که دیگران انجام می‌دهند را به حساب بدی  و یا پَست بودنشان می‌گذاریم، در صورتی که این‌طور نیست بلکه به‌خاطر جهل و نادانی آن‌هاست. هستی عشق و محبت است تمام موجودات دارای محبت هستند، حتی آنهایی که ظاهر خشن دارند. این مطلب را به دو منظور می توانیم برداشت کنیم: ۱- اگر انسان را در نظر بگیریم، به‌خاطر قلب سنگینی که دارند. ۲- موجوداتی مثل شیر یا پلنگ را درنظر بگیریم که ظاهری درّنده داشته ولی آنها هم محبت دارند.

سلام دوستان مهناز هستم همسفر
در وادی چهاردهم بخش سوم، آقای مهندس ابتدا در مورد اضداد می‌گویند: اگر تاریکی را نشناسیم نور را هم نمی‌شناسیم. اگر قهر را نشناسیم مهر را هم نمی‌توانیم بشناسیم. در وادی عشق، خطابه دوم، امواج است. به دستور خداوند عشق یا ذرات عشق در قلب به‌وجود می‌آید. عشق واقعی عشقی است که وقتی شما تنها در جایی نشسته‌اید و به کسی که فرسنگ‌ها از شما دور است، فکر می‌کنید در همان لحظه امواج عشق به او می‌رسد و بدون اینکه با هم حرف بزنید، اطلاعاتی بین شما رد و بدل می‌شود. چیزی که در ذهن شما می‌گذرد به ذهن او هم می‌رسد. این‌ها یک مرکز فرستنده است و همه از عشق و محبتی است که در قلب، مغز و تمام وجود ما جریان دارد. در ادامه از احترام و تشکر کردن صحبت کردند. چقدر ارزشمند است که انسانی به انسان دیگر کمک کند و هیچ چشم‌داشتی نداشته باشد. هستی برمبنای عشق بنا نهاده شده است، این سخن عظیم و بزرگی است. در انسان هم مرکزی است که قلب نام دارد و جایگاه آن عشق است و اگر کسی غمگین باشد و یا کسی را دوست داشته باشد بر روی قلب خود دست می‌گذارد. عقل و ایمان هم گویی به فرمان همین قلب حرکت می‌کنند. با تبادل امواج، عشق به شکل نیرویی به وجود ما می‌رسد. ما در این وادی که وادی عشق است یاد گرفتیم که تمام جهان‌هایی که وجود دارند و یا قرار است به‌وجود بیایند با عشق به‌وجود می‌آیند و زیباتر می‌شوند.

سلام دوستان سمیه هستم همسفر
آنچه باور است محبت است و آنچه نیست، ظروف تهی است.
مطلبی که من از قسمت چهارم وادی آموختم این بود که عشق واقعی چیست؟ و چه کسی می‌تواند عاشق واقعی باشد؟ عشق با محبت آغاز می‌شود و محبت صورت مسئله است که حل آن می‌شود عشق، که انتهایی ندارد. برای رسیدن به عشق خداوند، که بالاترین و لذت‌بخش‌ترین عشق‌هاست، اول بایستی عشق به مخلوق را پیداکنیم تا مفهوم عشق به خداوند را بفهمیم. عشقی که با تمام وجود برمبنای دانش و آگاهی، درک کرده باشیم .
عشق یک شعبده‌بازی است، عشق یعنی از خود گذشتن، یعنی اینکه بتوانیم از خودمان، منافع‌مان، مال و جان‌مان بگذریم. فردی عاشق است که بتواند از محبت که عصاره جانش است، به دیگران ببخشد. بایستی بتواند از آنچه خداوند به او داده و از آنچه که در درون برایش ارزشمند و بهترین است، به دیگران بدهد .
اگر کسی حتی از وقت خودش که برایش ارزشمند بوده و یا از چیزی که خیلی دوستش دارد، حتی یک کلمه محبت‌آمیز، نتواند به طرف مقابلش بیان کند، نمی‌تواند هرگز یک عاشق باشد. ولی اگر تمام مواردی که گفته شد را بتوانیم انجام دهیم و با تمام وجود گذشت داشته باشیم، ظرف وجودی محبت ما پُر است، پُرتر هم می‌شود. اگر کسی در مقابل کاری که برای دیگری انجام می‌دهد منتظر پاسخ و پاداش کار خود باشد ظرف محبتش خالی است و  هنوز به آگاهی نرسیده است. عشق، قامت‌ها را راست، اندیشه‌ها را پاک و زندگی را برای گزینش بهتر در انسان‌ها تقویت می‌کند. امیدوارم همه ما بتوانیم معنی و مفهوم عشق و محبت واقعی را بفهمیم تا سرگردان نباشیم همچنین بتوانیم با تمام وجود، دیگران را دوست داشته باشیم و از خود بگذریم تا به خالق خود برسیم .
ای دل اگر عاشقی، در پیِ دلدار باش
بَر دَرِ دل، روز و شب منتظر یار باش

گردآوری: رابط خبری همسفر زهرا لژیون کمک‌راهنما همسفر زینب (لژیون دوم)
ارسال: همسفر وجیهه لژیون کمک‌راهنما همسفر زینب (لژیون دوم)
همسفران نمایندگی وکیلی
 

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .