English Version
English

کارهای تحقیقاتی بر روی سرطان سینه آغاز شده است

کارهای تحقیقاتی بر روی سرطان سینه آغاز شده است

1401/11/8

بیل عزیز

امیدوارم خوب باشید، من خوب هستم و اعضای خانواده از احوال‌پرسی شما بسیار خوشحال شدند و سلام دارند.

از پیشرفت کتاب من بسیار خوشحال هستم و در باورم نمی‌گنجد که شما توانستید به این سرعت مطالب کتاب را آماده کنید.

احسان هر روز بخشی از کتاب را برای من ترجمه و ارسال می‌کند و من با تمام اصولی که گفتید کاملاً موافق هستم و از اینکه شما مخاطبین مختلفی را در نظر گرفته‌اید، یعنی کسانی که در ریکاوری قرار دارند و کسانی که برای ریکاوری و راهنمایی اقدام می‌کنند، فکر بسیار خوبی است و من از آن استقبال می‌کنم.

وقتی که نوشته‌های شما را می‌خوانم، گاهی اوقات در منزل، یک نفر امین، آنی یا شانی مطالب را می‌خواند و ما گوش می‌کنیم، برای من لحظات جالبی است؛ زیرا که گاهی میخندیم و گاهی بغض و گاهی اشک ما سرازیر می‌شود؛ یعنی دقیقاً همان حسی که مطالب را در گذشته می‌نوشتم، به سراغ من می‌آید و من از شما سپاسگزارم که با استادی تمام این مجموعه را گرد آوردید.

از من خواسته بودید که بخش معارفه را من بنویسم، من متوجه نشدم که چه چیزی را بایستی معرفی کنم.

و درمورد بقیه مطالبی که گفته بودید، برای هر کدام چند خطی نوشته‌ام و ارسال می‌کنم، البته امیدوارم که موضوع را درست گرفته باشم و منظور شما را از سرفصلی که داده بودید درک کرده باشم، باز هم اگر مطلبی بود حتماً به من بگویید تا اصلاح کنم.

درمورد اندازه کتاب و نوع آن تصمیم با شما است؛ چون شما با فرهنگ و خواسته جوامع بین‌المللی کاملاً آگاه هستید و من با نظر شما کاملاً موافق هستم.

با انتشار مقاله DST در آمریکا، یک مجله علمی آمریکا، مربوط به روانپزشکی از ما خواست که برایش مقاله بدهیم و قرار شد که درمورد آمفتامین و کسانی که در کنگره درمان شده‌اند به آن‌ها مطلب بدهیم؛ در حقیقت درمان آمفتامین با OT.

در کارهای تحقیقاتی، در هفته گذشته (10 روز قبل) برای تحقیق سرطان سینه، 70 موش صحرایی (رت) را در انستیتو پاستور ایران که یک مرکز علمی شناخته شده و بین‌المللی است، مبتلا به سرطان کردیم، در گروه‌های مختلف  و امروز، روز سوم است که موش‌ها در حال گرفتن OT هستند.

در این کار من مطمئن هستم که از این آزمایش پیروز بیرون می‌آییم؛ چون مربوط به اثبات سیستم ایکس می‌باشد و در انجام این کار، دانشگاه بریستول انگلستان نیز با ما همکاری می‌کند؛ زیرا پس از اتمام تحقیق، نمونه‌ها برای برسی بیان ژن‌های آن‌ها به انگلستان ارسال می‌شود تا نتایج مشخص شود.

البته خودمان هم می‌توانستم در آزمایشگاه خودمان موش‌ها را سرطانی کنیم؛ ولی من قبول نکردم، گفتم بهتر است یک مرکز علمی دیگر این کار را انجام بدهد تا نتایج زیر سوال نرود. در حقیقت یک مرکز علمی موش‌ها را سرطانی می‌کند و ما درمان را انجام می‌دهیم و یک مرکز علمی دیگر نتایج را استخراج می‌کند.

بیل عزیز برای اینکه مطالب زیاد نشود؛ چون کلی مطالب است، بنابراین خداحافظی می‌کنم تا سلامی دیگر.

دوست و برادر همیشگی شما در زمین و آسمان

حسین

January 28, 2023

Dear Bill,

I hope you are fine, I am well.

My family is saying hi.
I am very delighted with the progress of the book. I can’t believe how fast you worked on it.

Each day Ehsan translated a part and sends it to me. I welcome all of your ideas about the book. I am glad the book targets both people in recovery and those who want to serve others.

Your writings are being read at home in a manner that we all listen to. Amin, Ani, and Shani take turns in reading them out loud. It is quite an experience. Sometimes it brings laughter other times tears. It brings back the feelings I felt when I was writing them. Thank you for doing it masterfully.

I didn’t quite understand what should I write for the introduction. As for other titles, I have written a few lines and I am sending them to Ehsan.

I hope I have grasped the idea behind titles correctly and if not let me know to write something else.

Since you are more familiar with the culture and desires of international readers, I am totally agreed with the size of the book along with other decisions in this regard.

After the DST method article was published in the U.S. a scientific magazine – psychiatrist… has requested an article. We have decided to give them an article about amphetamine treatment with OT and the DST method.

We have exposed 70 rats to cancer at Pastor institute which is a known scientific center. Today is the third-day rats are getting OT doses. I am certain we will thrive in this research since this is about proving the X system theory. Bristol university is cooperating with us on this.

Upon completion, we will send the samples to Bristol university and they will work on gene expression.

We could have exposed rats to cancer in our own laboratory but I wanted to give this task to another center to avoid any doubts about the results. So one center exposes rats to cancer, we will cure them, and another center will process the data.

Dear Bill, I have given the answers to Ehsan and he will translate them so I am not gonna write more now. 

Friends and brothers in heaven and earth forever

Hossein

مترجم: احسان رنجبر

تایپ: مسافر محمدحسین

تنظیم: مسافر ابراهیم

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .