English Version
English

جهان ذهنی خود مقدمه یک ساختار است

جهان ذهنی خود مقدمه یک ساختار است

یازدهمین جلسه از دوره بیستم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60؛ نمایندگی لوئی پاستور با استادی کمک راهنمای محترم امیرحسین، نگهبانی مسافر محترم محمدرضا و دبیری مسافر محترم بابک، با دستور جلسه «وادی پنجم وتاثیر آن روی من» چهارشنبه 5 مردادماه 1401 ساعت 17 آغاز به کار نمود.

سخنان استاد:
خداراشکر که دوباره این جایگاه را تجربه می‌کنم. من همیشه در زندگی‌ام فکر می‌کردم که اگر در مورد یک مسئله تفکر کنم کل مسیر را رفته‌ام. مثلاً در مورد اعتیاد راههای مختلفی را امتحان می‌کردم ولی مفید نبودند و باعث افسردگی شدید در من می‌شد.

در وادی اول ما تفکر کردن را یاد می‌گیریم که مفهوم آن تبدیل یک ساختار ذهنی است که نتیجه و هدفی داشته باشد. درگذشته من تفکر نمی‌کردم، وهم و خیال بود که همیشه بی‌نتیجه بود. درگذشته من به‌واسطه افسردگی شدید همیشه می‌گفتم خدایا چرا من را آفریدی! در تمام داستان‌ها مسئولیت را به خدا می‌سپردم که هیچ‌وقت انجام‌پذیر نمی‌شد.

وادی پنجم می‌گوید پروسه‌هایی هست که ما باید آن‌ها را انجام دهیم. ما در حیات خود در جهان‌های مختلفی زندگی می‌کنیم، جهان خاکی، خواب و جهان ذهنی. جهان ذهنی خود مقدمه یک ساختار است. مثلاً می‌خواهم درمان شوم باید ساختاری را که در ذهن خوددارم عملیاتی کنم. در وادی پنجم پله‌هایی هست که یکی از آن‌ها دوری از ضد ارزش‌هاست مثل: دروغ، غیبت، رشوه و ...

من یادم نمی‌آید در زمان مصرف یک‌بار حرف راست گفته باشم و همیشه دروغ می‌گفتم و برای توجیه دروغ اول باید پشت سرهم دروغ می‌گفتم. در وادی پنجم به این دلیل مسائل را باید عملیاتی کنم تا به آرامش برسم، من وقتی دروغ می گویم یا غیبت می‌کنم، نمی‌توانم به آرامش برسم.

یکی از مسائل مهم این است که ما خودداری کنیم جایی که فکر ما نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند که آیا کاری را انجام بدهم یا ندهم باید از انجام آن کار خودداری کنیم. مسئله مهم دیگر صبر است روزی که به من گفتند باید یازده ماه سفر کنم بلند شدم و رفتم ولی بعداً متوجه شدم که پس از ده سال تخریب باید کمی صبر کنم تا به نتیجه مطلوب برسم. 


مسئله دیگر قناعت است که من فکر می‌کردم قناعت یعنی خسیس بودن درصورتی‌که این‌طور نیست من باید همیشه بخشی از درآمدم را پس‌انداز کنم و تمام آن‌ها خرج نکنم و قانع باشم.
از اینکه به صحبت‌هایم گوش کردید سپاسگزارم.

 

لژیون ویلیام وایت

لژیون امتحان

 

عکس و صوت: مسافر امیر
خلاصه‌نویسی و تایپ: مسافر کاوه
ارسال مطلب: مسافر بابک

ویژه ها

دیدگاه شما

0 دیدگاه

تاکنون نظری برای این مطلب ارسال نشده است .