نوشتارهای کنگره 60

حرمت كنگره 60

Share

کنگره، مکان مقدس و امنی می باشد که هر شخصی با ورود در این مکان باید حرمت آنرا حفظ نماید.

دروغ گفتن، علیه شخصی سرزنش کردن، حرف یکدیگر را قطع نمودن، الفاظ ناشایست بیان کردن، در جلسه بدون اجازه سخن گفتن، بحث سیاسی نمودن، بدون اطلاع و هماهنگی هرگونه پولی را دریافت و پرداخت کردن، هر گونه وجهی را در قالب قرض یا وام، به هر شخصیت حقیقی و حقوقی، پرداخت کردن، از لباس و پوشش نا مناسب استفاده کردن، بدون مجوز راهنما تلفن دادن یا تلفن گرفتن، و یا هرگونه ارتباطی بیرون از کنگره برقرار نمودن، از موارد ضد ارزشی و ضد اخلاقی می باشد.

بر تمام اعضا فرض است که حریم فوق الذکر را محترم شمارند و بر مسئولین واجب است که از وقوع این اعمال جلوگیری نمایند.

در ضمن خواهشمند است با سهل انگاری و عدم مراقبت از لوازم شخصی خود، فضای امن کنگره را ناامن و مسموم نفرمائید.

حال این سوال پیش می آید، کسانی که حتی قادر نیستند از لوازم، کیف یا موبایل شخصی خودشان مراقبت کنند چگونه می توانند از زندگی خود مراقبت نمایند.

 

نگهبان کنگره 60

مهرماه 92

 

Sanctity of Congress60

Congress60 is a safe sanctuary where each person must respect its sanctity upon entering. The following acts are disrespectful in congress60 and must be avoided: lying, backbiting, interrupting others when they are talking, using vulgarities when speaking, having political discussions, giving or taking money without informing the managements, improper clothing, exchanging phone numbers without permission from the guides or having any relationship outside congress60; it is a duty for all members to respect this sanctity and all the didehbanan (watchmen), marzbanan (executing council), guides, assistant guides, hosts, disciplinary, guards and the custodian of the session must prevent these acts from happening.
 
 
Translated by: Saeed Moeini

https://congress60.org/Fa-IR/page/36/حرمت-كنگره-60
Share
انواع مواد مخدر
مقالات و توشتارها