English Version
English

نمایندگی �������� ���������� ������������ ( OT )  باکس جستجو

 
Data pager

مهندس دژاکام: درمان بیماری اعتیاد یک رمز دارد اگر ما آن رمز را بلد باشیم می‌توانیم به راز اعتیاد پی ببریم.

مهندس دژاکام در لژیون پزشکان پارک طالقانی روز جمعه 19 شهریور ۱۴۰۰: میگوییم ما درمان قطعی اعتیاد را می‌خواهیم، استخوان‌لای‌زخم نمی‌خواهیم. بعضی از درمان‌ها استخوان‌لای‌زخم است و وقتی ...