تاریخ
شنبه 9 اسفند 1399

دستور جلسه این هفته؛ هفته همسفر ( جشن )

موضوع : اخبار داخلی
همسفر در کنگره 60 می آموزد که نقش او نقش همراه، پشتیبان، و حمایت کننده است و همراه او خودش نیز در حال سفر و آموزش دیدن است، کسی که در لحظه های سخت به مسافرش امید و قوت قلب و اعتماد به نفس می دهد. به تعبیر بنیان کنگره 60، عملکرد همسفر بسان یک بال پرواز است و اگر همسفر نقش خود را به درستی ایفا نماید، پرواز و موفقیتی با شکوه در انتظار او و مسافرش خواهد بود.
دستور جلسه این هفته؛ هفته همسفر ( جشن )

بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه این هفته: هفته همسفر (جشن)

قبل از هرچیز هفته همسفر را به تمامی همسفران کنگره 60 خصوصاً خانواده محترم بنیان کنگره 60، سرکار خانم آنی و فرزندان گرامیشان تبریک و تهنیت عرض می نماییم. ما اعضای کنگره 60 بایستی همواره سپاسگزار و قدردان این خانواده عزیز و گرامی باشیم زیرا که زندگی دوباره مان را مدیون این خانواده هستیم.

کنگره 60 به عنوان یک مرکز علمی و تحقیقاتی در حوزه درمان اعتیاد و مواد مخدر، معتقد است که بیماری اعتیاد درمانگر ندارد. به عبارتی، تنها درمانگر اعتیاد، خود مصرف کننده مواد مخدر است. تنها کسی که می تواند این بیماری را درمان کند فقط و فقط خود شخص مصرف کننده است و لاغیر.

در کنگره 60 هیچ کس ادعای درمان اعتیاد را ندارد.

کنگره 60 راهنمای درمان اعتیاد است و بر همین اساس از واژه راهنما و کمک راهنما در تعریف این جایگاه استفاده شده است. زیرا آن ها راهی را که خود رفته اند و موفق شده اند، در قالب پروتکل به دیگران نشان می دهند.

در وادی ها و متون جهانبینی کنگره 60 که یک ضلع مثلث درمان اعتیاد می باشد نیز از ابتدا تا انتها، بار مسئولیت درمان اعتیاد به عهده خود فرد بیمار کذاشته شده و به طور کلی مسئله خود و مسئول بودن خود در علوم کنگره 60 جایگاه ویژه ای دارد و تمام مسایل روی مسئله خود و مسئول بودن خود فرود می آید.

ما هر جایگاهی که داریم، خوب، بد، بالا، پایین، خوشبخت، بدبخت و غیره، همه و همه، مسبب و بوجود آورنده آن خود ما هستیم.

در مسئله درمان بیماری اعتیاد، البته دیگران می توانند به شخص در حال درمان یا مسافر کمک کنند و او را در این سفر همراهی کند. در کنگره 60 به اعضای خانواده شخص مسافر که او را در این سفر همراهی می کنند، همسفر گفته می شود.

در کنگره 60 خانواده از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است، زیرا خانواده اولین واحد اجتماعی و جامعه است و سلامت و استحکام آن در جامعه نقش بسزایی دارد. به قول بنیان کنگره 60 که می گویند اگر از من بپرسند اعتیاد مهمتر است یا خانواده؟ می گویم خانواده. یعنی درمان اعتیاد نباید باعث ضعیف شدن رکن خانوده شود بلکه باید به استحکام هر چه بیشتر آن بیفزاید.

بر همین اساس می توانیم برای مسافر و همسفر یک مثلث ترسیم نماییم که یک ضلع آن مسافر است، یک ضلع همسفر و قاعده مثلث خانواده است.

در نوشتارهای جدید کنگره همسفران آمده است که همسفران نیز بایستی همراه مسافران خود سفر کنند و آموزش ببینند، زیرا در غیر اینصورت از آموزش، آگاهی و تعادل لازم برخوردار نیستند و نمی توانند به مسافر خود کمک نمایند.

همسفر در صورتی می تواند به مسافر خود در این سفر کمک کند که از شرایط سفر آگاهی داشته باشد و بداند که مسافرش در چه مسیری حرکت می کند و در چه وضعیتی قرار دارد.

اگر همسفر آگاهی و شناخت نسبت به صورت مسئله درمان اعتیاد و چگونگی درمان این بیماری نداشته باشد، قطعاً همسفر خوبی برای مسافر خود نخواهد بود.

در این حالت همسفر نه تنها به مسافر خود کمک نمی کند، بلکه دائماً در مسیر او مانع ایجاد می کند و او را از رسیدن به درمان باز می دارد. آری، این یک واقعیت است که بعضی از خانواده ها، ندانسته نه تنها کمک نمی کنند بلکه مانعی جدی سر راه درمان مسافر خود هستند. البته یک مسافر خوب این توان را دارد که از این موانع عبور نماید.

در کنگره 60 گروه همسفران و خانواده ها به همین منظور شکل گرفته است. برای اینکه همسفران آموزش ببینند و در ابتدا مانعی بر سر راه درمان مسافر خود نباشند و در ادامه به جایگاهی برسند که بتوانندکمک کنند. به قول معروف که می گوید: اگر مرحم زخمم نیستی، حداقل روی آن نمک نپاش. همسفر آموزش ندیده، نه تنها مرحم نیست بلکه روی زخم مسافر نمک هم می پاشد. آموزش های کنگره 60 به همسفران باعث می شود تا همسفر در ابتدا از نمک پاشیدن روی زخم دست بردارد و در ادامه یاد می گیرد که چگونه مرحم باشد.

برای مثال یک پزشک 7 سال درس می خواند تا پزشک عمومی شود و آن وقت است که می تواند به دیگران کمک کند. یک معلم سال ها درس می خواند تا به جایگاهی برسد که بتواند به دیگران کمک کند، همسفر هم باید آموزش ببیند تا بتواند به مسافر خود کمک کند.

در کنگره 60 بسیارند همسفرانی که با شرکت در کلاس های گروه خانواده و آموزش دیدن و شناختن صورت مسئله اعتیاد توانسته اند همسفران بسیار خوبی برای مسافر خود باشند و خودشان در نهایت به جایگاه کمک راهنمایی در گروه همسفران و خانواده رسیده اند و به دیگر خانواده ها آموزش می دهند. هم اکنون گروه خانواده و همسفران خانم یکی از ارکان مهم کنگره می باشد که در پیشبرد اهداف کنگره نقش بسیار مهم و تایین کننده ای دارند. نمایندگی هایی که قسمت همسفران آنها قوی و قدرتمند است، باعث شده تا کل نمایندگی آنها قوی و قدرتمند باشد. نمایندگی قوی و متعادل نمایندگی است که تقریبا اگر نصف سالن به نشستن مسافران اختصاص داده شده، تقریبا به همان اندازه هم همسفر در نمایندگی حضور داشته باشد.

در آموزش های کنگره 6، همسفر می آموزد که نقش همسفر در درمان اعتیاد، نقش بازرس و مراقب نیست که لحظه به لحظه بخواهد به مسافر خود گیر بدهد یا جیب های او را تفتیش کند یا دقت کن که چشمان مسافرش امروز کمی قرمز است یا نیست.

همسفر در کنگره 60 می آموزد که نقش او نقش همراه، پشتیبان، و حمایت کننده است و همراه او خودش نیز در حال سفر و آموزش دیدن است، کسی که در لحظه های سخت به مسافرش امید و قوت قلب و اعتماد به نفس می دهد. به تعبیر بنیان کنگره 60، عملکرد همسفر بسان یک بال پرواز است و اگر همسفر نقش خود را به درستی ایفا نماید، پرواز و موفقیتی با شکوه در انتظار او و مسافرش خواهد بود.

و اما جشن همسفر:

کنگره 60 به موضوع تشکر و شکرگزار بودن خیلی اهمیت می دهد و به ما یاد می دهد که اگر می خواهیم از خداوند تشکر کنیم، ابتدا بایستی از انسانهایی تشکر کنیم که به ما کمک کرده اند. قدر مسلم وقتی خداوند می خواهد به ما کمک کند از طریق انسانها به ما کمک می کند، پس اگر می خواهیم شکرگزار باری تعالی باشیم، بایستی ابتدا از مخلوقین خداوند و دیگر انسان هایی که به ما کمک کرده اند تشکر کنیم، در این صورت می توانیم از خداوند نیز تشکر کنیم و این شکرگزاری درست خواهد بود، اما اگر از انسان ها تشکر نکنیم یا بلد نباشیم، مفهوم آن این است که شکرگزاری از خداوند را نیز بلد نیستیم.

در کنگره 60 هفته جشن همسفر به همین منظور در دستور جلسات سالانه قرار داده شده تا مسافران از همراهی، پشتیبانی و حمایت های همسفران خود قدردانی و سپاسگزاری نمایند.

این قدردانی تنها به لفظ و سخن نیست، بایستی حتمأ کادویی عالی، طلا و یا مبلغی قابل توجه بیشتر از چیزی که از ما انتظار می رود به آن عزیزان اهدا کنیم و قدردانی خود را در عمل ثابت نماییم.

فراموش نکنیم که مسافر امروز، در گذشته و در زمانی که مصرف کننده مواد مخدر بوده، خانواده او چه رنج ها و خون جگرهایی که از دست ما نخوردند، اکثر ما مسافرین، در زمان اعتیاد بسیار آن ها را آزار و اذیت نمودیم و حال بایستی جبران کنیم. ما بایستی حس و روحیه بدهکاری را در خود تقویت و به وجود آوریم و بدانیم که بسیار بدهکاریم.

در این هفته در تمامی نمایندگی های کنگره 60 جشن همسفر برگزار می شود. برگزاری این جشن به عهده مرزبانان همسفر و ایجنت همسفران نمایندگی می باشد.

یک بار دیگر هفته همسفر را به تمامی همسفران کنگره 60 خصوصاً خانواده محترم بنیان کنگره 60، تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

با احترام، مسافر علی خدامی

 

 

 

 

تعداد بازدید از این مطلب : 1173
ادامه مطالب در آرشیو اخبار داخلی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
5 نظر  
  • همسفرمهنازلژیون ۱۱
زمان ارسال
1399/12/14 17:12:6
اول ازهرچیزی هفته همسفررابه همه همسفران عزیزتبریک میگم وخداقوت میگم به همه عزیزیانی که زحمت میکشن
  • فاطمه قویدست
زمان ارسال
1399/12/09 20:3:19
ابتدااین هفته قشنگ وباشکوه رو به همسفران عزیز تبریک میگم. وخداقوت به نویسنده این نوشته. بسیار لذت بردم.
  • مهدی پرتویی
زمان ارسال
1399/12/09 19:44:57
سلام دوستان من کرج هستم لطفا راهنمایی کنید که منم بتونم اول با توکل بخدا دوم به امید به شما دوستان بتونم زندگی دوباره ایی رو شروع کنم این شماره ی منه لطفا تماس بگیرید و راهنمایی کنید ممنون ۰۹۳۳۲۲۲۱۰۵۵
  • همسفر لیلی محمدی
زمان ارسال
1399/12/09 18:45:37
عرض درود و خداقوت خدمت استاد خدامی بسیار عالی فرمودید. خداقوت
  • همسفر زهره راهنمای تازه واردین امین گلی
زمان ارسال
1399/12/09 16:49:30
خداقوت عالی بود.
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب