تاریخ
پنج شنبه 25 مهر 1398

کنگره رابط همسفران و مسافران

موضوع : کارگاه های آموزشی کنگره 60
نمایندگی شهر ری پذیرای علی اشکذری دیده بان تازه واردین کنگره 60 در جلسه همسفران؛ با دستور جلسه "سیستم ایکس" در روز سه‌شنبه 23 مهر 1398 ساعت 15 بود.
کنگره رابط همسفران و مسافران

جلسه ششم از بیست و چهارمین کارگاه‌ آموزشی کنگره ۶۰ ویژه همسفران؛ نمایندگی شهرری با استادی دیده‌بان تازه واردین جمعیت احیای انسانی کنگره 60 علی اشکذری، نگهبانی همسفر فریبا و دبیری همسفر سمیه با دستور جلسه "سیستم ایکس" در روز سه‌شنبه 23 مهرماه 1398 ساعت 15 آغاز به کار کرد.

علی اشکذری دیده بان تازه واردین جمعیت احیای انسانی کنگره 60 بیان کرد: دستور جلسه امروز راجع به سیستم مواد مخدر طبیعی جسم یا همان سیستم ایکس هستما شاید اگر بتوانیم بهترین مثال را از سیستم ایکس جسم خود بزنیم و سیستم ایکس را برای ما روشن کند همان خمر و میسر هست که در قرآن به آن اشاره‌شده و قرآن کتاب مذهبی ما هست. من به قرآن به‌عنوان یک کتاب فلسفی نگاه می‌کنم؛ چون کامل‌ترین کتاب فلسفی که من تابه‌حال دیده‌ام کتاب قرآن بوده است. به خاطر همین به خمر و میسر اشاره می‌کنم؛ این کتاب خیلی قشنگ سیستم ایکس را بیان‌ کرده استقرآن می‌گوید خمر و میسر که خمر همان مشکلی هست که مسافرها دارند، میسر مشکلی است که همسفرها دارند. مسافرها از طریق خمر قسمت روان و یا همان خلق‌وخو را تخریب کرده‌اند و از تعادل خارج کرده‌اند و همسفرها از طریق میسر روان خود را خراب کرده‌اند. 

حالا چرا میسر؟ به خاطر این‌که ما هیچ‌کس و هیچ‌چیز را نمی‌توانیم پیدا کنیم که بی‌عیب باشد. اصلاً دنبال چنین چیزی نگردید، وجود ندارد و چنین توقعی از همدیگر نداشته باشید که بگویید من بی‌عیب هستم و من فلان هستمبه‌هرحال همسفری که چند سال با یک مصرف‌کننده زندگی می‌کند اگر در قسمت خلق‌وخوی او مشکل به وجود می‌آید خیلی طبیعی به نظر می‌رسد و امکان ندارد که این قسمت دچار آسیب نشود، امکان ندارد نارنجکی منفجر بشود و نزدیک‌ترین فرد به آن نارنجک آسیب نبیند. به خاطر همین همسفرها باید در کنگره باشند تا این قسمت درست شود؛ اگر این قسمت درست نشود نمی‌توانند با مسافر خود زندگی کنند و همسفر به کنگره می‌آید که نداشتن کینه، بخشش و خیلی چیزها را یاد بگیرد چون دقیقاً آن‌ها همان چیزهایی هستند که میسر محسوب می‌شوند.

وی در ادامه افزود: میسر فقط قمار نیست که بگوییم قمار محسوب می‌شود، خشم، کینه، حسادت و خیلی چیزها و مسائل دیگر هم هست. من وقتی نسبت به شخصی کینه‌دارم دقیقاً دارم خط خمر خودم را به هم می‌ریزموقتی من نسبت به کسی کینه‌دارم هر دفعه که این کینه به من یادآوری می‌شود یک آنتی ایکس در بدن من ترشح می‌شود و خمر بدن خودم را از بین می‌برد. دقیقاً همان کاری که مسافر موقعی که خمار می‌شود انجام می‌دهد و مواد می‌زند یا یک مصرف‌کننده با هر بار که مواد مصرف می‌کند یک مقدار سیستم ایکس خودش را خراب می‌کند و از تعادل خارج می‌کند، این قضیه هم در قسمت میسر و هم در قسمت خمر هستخمر به‌صورت مستقیم و میسر به‌صورت غیرمستقیم روی تولید مواد شبه افیونی جسم تأثیر می‌گذارد.

 اصطلاحاً در کنگره به میسر و خمر بی‌سیم و باسیم می‌گوییم. خمر یا مشروبات الکلی یا هر نوع مواد مخدر که سیستم ایکس را از حالت تعادل طبیعی خارج می‌کند، می‌آیند در قسمت خمر جسم و تولید مواد شبه افیونی جسم را از تعادل خارج می‌کنند یعنی با هر بار مصرف یک مقدار بدن کمتر مواد تولید می‌کند و در ادامه بدن به‌جایی می‌رسد که دیگر خمر تولید نمی‌کنددر کنگره هم گفته می‌شود که درمان در قسمت جسم، روان و جهان‌بینی باید صورت بگیرد. دو ضلع جسم و جهان‌بینی روی روان تأثیر می‌گذارند و یکی از طریق جسم و به‌صورت مستقیم و خمر انجام می‌شود و دیگری از طریق تفکر و جهان‌بینی صورت می‌گیرد. درست است که جهان‌بینی اعتیاد را درمان می‌کند و اگر جهان‌بینی درست نباشد خمر را هم خراب می‌کند.

وقتی تفکر و اندیشه من درست نباشد دقیقاً عین مواد مخدر هست آن مسافر می‌رود و مواد مخدر مصرف می‌کند و من در وجود خود کینه، نفرت، حسد را مرور می‌کنم و به این‌ها یا مسائل دیگر فکر می‌کنم. هر دو این‌ها روی روان تأثیر می‌گذارد و باعث می‌شود که خلق‌وخوی من خراب شود یک فرد مصرف‌کننده وقتی مواد مصرف کرده خلق‌وخوی او تغییر کرده است وگرنه هیچ نوعی تغییری نکرده است. خلق‌وخوی او به‌واسطه مصرف مواد مخدر و آنتی ایکس و خط خمر او از تعادل خارج‌شده است. خط خمر وقتی از تعادل خارج شود رفتار انسان تغییر پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال فردی که دندانش درد می‌کند آدم بداخلاقی هم هست یعنی اخلاق او خیلی به‌صورت نرمال نیست. چون تمام قسمت مواد شبه افیونی همه روی دندان متمرکز می‌شوند و در قسمت دیگر کمتر اثر می‌گذارد و در قسمت‌های دیگر کم می‌آورد و درنتیجه دچار یک سری رفتارهای دیگر می‌شود. هر جای بدن که درد داشته باشد این قضیه پیش می‌آید.

در قسمت مصرف مواد مخدر هم همین اتفاق می‌افتد چون سیستم ضد درد بدن دچار اختلال می‌شود و دیگر تولید ندارد اینجا در قسمت میسر مصرف بالا می‌رود و در قسمت خمر تولید پایین می‌آید ولی جفت آن‌یکی می‌شود به‌قول‌معروف چه قسمت زیر پلو باشد یا پلو زیر قسمت باشد هر جفت آن خورده می‌شودپس همسفران به این دلیل در کنگره هستند که خط خمر آن‌ها غیرمستقیم به‌هم‌ریخته شده است و باید رها بشوند. کسی نمی‌تواند بگوید که خط خمر من ایراد پیدا نکرده است و این‌که الآن اینجا هستید یعنی روی شما تأثیر گذاشته است و اگر روی شما تأثیر نگذاشته بود الآن همه شما در اینجا چه‌کار می‌کنید؟ این نشان‌دهنده این هست که تأثیر گذاشته است و باید اینجا باشید به خاطر این‌که خط خمر خودتان را درست کنیدنه این‌که خط خمر مسافر را ما بخواهیم درست کنیم.

علی اشکذری تأکید کرد: شما اگر بتوانید خط خمر خود را درست کنید خیلی شاهکار کرده‌اید؛ یعنی تمام‌کار را انجام داده‌اید اصلاً لازم نیست به فکر درست کردن خط خمر مسافر خود باشید چون اصلاً کار شما نیست و نه می‌توانید این کار را انجام بدهید. دقیقاً مثل یک پزشکی می‌ماند که در کار خود ناشی است اگر هیچ کار برای بیمار انجام ندهد در حق او خیلی لطف کرده است یعنی بزرگ‌ترین لطف او این هست که کاری برای او انجام ندهد؛ چون هر کار بخواهد انجام بدهد قضیه مقداری پیچیده‌تر و ناجورتر می‌شود به همین دلیل همه همسفرها که در کنگره می‌آیند همه آن‌ها آب می‌آورند؟ نه یک سری هم کوزه را می‌شکنندمی‌خواهند کمک کنند ولی کاری می‌کنند که راهنما بگوید که خودت را درست کن. منظور کمک‌ کردن هست ولی من نمی‌دانم که به کنگره آمده‌ام تا خط خمر خود را درست کنم. مسافر برای درست کردن خط خمر خود و همسفر هم برای درست کردن خط خمر خود آمده است جنس این دو تا خط خمر متفاوت هست. 

آن چیزی که خط خمر من را درست می‌کند خط خمر مسافر را درست نمی‌کند، دارو هم زنانه و مردانه دارد. این هست که من باید به فکر خودم باشم همسفر وقتی به کنگره می‌آید باید فقط و فقط به فکر درست کردن خط خمر خودش باشد اگر بخواهد در آن حوزه وارد شود قضیه کمی به هم می‌ریزد. من این قضیه که گفتم همسفر برای درست کردن خط خمر خود بیاید چون قسمت پرسش و پاسخ هم داریم بنده اینجا هستم که رابطی بین شما و مسافرها باشم یعنی آن سؤالات که می‌خواهید بپرسید که من از کمک راهنمای مسافر خود سؤال دارم به چه طریقی از او بپرسم. آن سؤال را اینجا می‌توانید بپرسید نمی‌توانید بروید و از کمک راهنمای مسافر بپرسید؛ چرا نمی‌توانید چنین کاری را انجام بدهید. به خاطر این‌که وقتی شما به جلو بروید خیلی مسائل دیگر هم ‌پیش می‌آید و خبر و خبرکشی و خیلی مسائل دیگر پیش می‌آید و اینجا این سؤال را به من می‌دهید و من نمی‌دانم که مسافر شما چه شخصی هست من به سؤال شما پاسخ می‌دهم ولی وقتی همسفر از کمک راهنمای مسافر سؤال می‌کند که وضعیت مسافر من چه طوری هست؟ ظاهر این قضیه منطقی هست ولی بزرگ‌ترین ظلم را در حق مسافر خودکرده است زیرا بعد از سلام و احوال‌پرسی نامه ادامه پیدا می‌کند این باب مطلب باز می‌شود چون یک‌دفعه هم او از شما می‌پرسد که حال مسافر شما چگونه است؟ به خاطر همین اگر سؤالی دارید بپرسید، من اگر بتوانم به شما پاسخ می‌دهم هدف از جلسات پرسش و پاسخ این هست که بتوانید سؤالات خود را مطرح کنید.

تایپ: همسفر فاطمه لژیون پنجم

نمایندگی: همسفران شهرری

دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
12 نظر  
 • همسفرمحمد حسین از آکادمی
زمان ارسال
1398/07/27 22:40:2
سلام و درود به دیده بان محترم آقای اشکذری عزیز
 • همسفر ربابه لژیون یکم از شعبه شاد آ باد
زمان ارسال
1398/07/27 14:40:1
با عرض سلام و خدا قوت خدمت دیده بان محترم آقای علی اشکذری جلسه بسیار خوب آموزنده‌ای بود،استفاده کردم سپاسگزارم.
 • همسفر مریم از سلمان فارسی اصفهان
زمان ارسال
1398/07/26 19:30:58
سلام خدمت جناب آقای علی اشکذری دیده بان محترم خیلی زیبا و از ضلعی دیگه سیستم ایکس را واسم باز کردید و آموزش گرفتم تشکر
 • همسفر سمیرا از شعبه ی چالوس
زمان ارسال
1398/07/26 11:40:59
خدا قوت بسیار عالی و آموزنده بود
 • حمید مرادی بوشهر
زمان ارسال
1398/07/26 10:32:40
خداقوت به عزیزان شهر ری و درود بیکران به جناب اشکزری
 • همسفر مرضيه شعبه حسناني
زمان ارسال
1398/07/26 0:3:42
با عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار جناب آقاي اشكذري صحبتهاي شما مثل هميشه عالي بود و بسيار استفاده كردم و خداقوت به همسفر فاطمه بابت نوشتن صحبتهاي استاد
 • ابوالفضل از حسنانی
زمان ارسال
1398/07/25 21:30:20
باز هم مثل همیشه بسیار از فرمایشات حکیم کنگره ۶۰ لذت برده واستفاده کردم.
 • الهام لژیون پنجم شهرری
زمان ارسال
1398/07/25 12:25:34
با سلام خدمت آقای اشکذری و خدا قوت خدمت ایشان جلسه بسیار خوب و پرباری بود استفاده بردم از این که قبول زحمت کردید و به شعبه شهرری تشریف آوردید سپاسگزارم
 • حمید ، حسنانی
زمان ارسال
1398/07/25 11:9:47
بعد منزل نبود درسفر روحانی ، گر چه دوریم به یاد تو قدح میگیریم ، علی آقا خداقوت ، پاینده باشین انشاالله
 • یاسر
زمان ارسال
1398/07/25 9:39:19
استاد خدا قوت بسیار زیبا وروان الهی شاد وسلامت باشین
 • همسفر فاطمه از شهرری
زمان ارسال
1398/07/25 8:47:14
با عرض سلام از شما دیده بان محترم به خاطر حضور در شعبه شهرری سپاسگزارم و از صحبت های ارزشمند شما استفاده کرد.
 • همسفر منصوره شهرری
زمان ارسال
1398/07/25 4:42:7
با عرض سلام و خداقوت خدمت دیده بان محترم جناب آقای علی اشکذری. ممنون از حضورتان و جلسه پرباری که برگزار کردید. عرض خداقوت خدمت تمامی خدمتگزاران محترم سایت
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب