تاریخ
يکشنبه 25 فروردين 1398

دستور جلسه این هفته : وادی هشتم

موضوع : دستور جلسات هفتگي
این وادی نیز مانند سایر وادی ها ، یکی از زیبا ترین و پرکارآمد ترین قوانین هستی و زندگی را به نمایش می گذارد و به ما آموزش می دهد . با حرکت راه نمایان می شود...
دستور جلسه این هفته : وادی هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

دستور جلسه این هفته : وادی هشتم و تاثیر آن روی من
با حرکت راه نمایان می شود.
همانگونه که می دانیم و در دستور جلسات قبلی نیز به عرض رسید ، کنگره 60 در پروتکل DST و در اکثر متون و نوشتارهای خود ، به تصریح این موضوع را بیان کرده است که بیماری اعتیاد ، دارای سه وجه یا مولفه و یا پارامتر است که اضلاع مثلث درمان اعتیاد را تشکیل می دهند و پایه ، زیرساخت و فوندانسیون تعادل و درمان قطعی اعتیاد را به وجود می آورند . اعضای کنگره 60 به خوبی می دانند که برای درمان کامل اعتیاد و برای رسیدن به تعادل پس از قطع مصرف مواد مخدر و درمان ، هر سه مولفه جسم ، روان و جهانبینی بایستی از تعادل برخوردار باشند ، چرا که در غیر این صورت ممکن است به قطع مصرف برسند ، اما به درمان و تعادل نخواهند رسید . از سوی دیگر می دانیم که موضوع جهان بینی برای اولین بار در سطح جهان توسط کنگره 60 به مقوله درمان اعتیاد وارد شده است و در هیچ یک از متد ها و روش های درمان اعتیاد در دنیا ، موضوعی تحت عنوان جهان بینی با ابعاد و مختصاتی که کنگره 60 مطرح می کند ، وجود ندارد .
جهان بینی موضوع و مقوله ای بسیار گسترده است که تمامی ابعاد زندگی ما را در می گیرد . در هر مرتبه ، جایگاه ، حلقه ، و وضعیتی که باشیم ، موضوع جهان بینی همواره اهمیت خاص و منحصر به فرد خود را داراست

تا اینجا می دانیم که برای رسیدن به درمان قطعی اعتیاد باید جهان بینی ما از وضعیت نامتعادل زمان مصرف و اعتیاد ، یعنی جهان بینی افیونی خارج شود و به وضعیت تعادل و سلامتی برسد . قدر مسلم ، نقش ویژه دانایی در مرتبه و کیفیت جهانبینی برکسی پوشیده نیست . مثلث دانایی با اضلاع آموزش ، تجربه و تفکر ، یاخته ها و تار و پود جهان بینی ما را تشکیل می دهند . کنگره 60 برای خروج جهانبینی فرد از حالت افیونی بودن ، آموزش هایی را در نظر گرفته است که در طول دوره درمان و همزمان با اصلاح و بازسازی ساختارهای جسم و روان ، خوراک و مصالح لازم را برای ساختن جهانبینی سالم و به دور از افکار منفی و معتاد گونه فراهم می کند و به تدریج در اختیار ما می گذارد تا ما نیز بتوانیم به تدریج و به آرامی آن ها را دریافت کنیم ، یاد بگیریم ، یه کار گیریم و عمل کنیم و از تاریکی و ظلمات اعتیاد خارج شویم

آموزش های جهان بینی کنگره 60 در اکثر نوشتارها و متون کنگره موجود است ، از جمله کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر ، وادی ها  ، سی دی ها و جزوات جهان بینی یک و دو . این منابع ، بیشترین بار را در این خصوص به عهده دارند و برای به تعادل رساندن دیدگاه ها و تفکرات ما نقش بسیار ویژه ای را ایفا می کنند . وادی های کنگره 60  سرفصل هایی را مطرح می کنند که بایستی با تمام وجودمان آن ها را بیاموزیم . آن ها را طوری باید آموخت و یاد گرفت که به قول سردار گویی آن ها را خورده ایم . یعنی آموختن به درجه ای که در بطن ساختارهای وجودی نفوذ کند و این پایه ای می شود برای درک مطالب بعدی .

 وادی ها از شماره یک تا شماره چهارده ، اهم موضوعاتی که بایستی در زندگی ما سرلوحه امورات قرار گیرد را مطرح می کنند و ما را به معرفت و دانش درست زندگی کردن نزدیک می کنند . وادی ها  قوانینی هستند که اگر خوب دقت کنیم ، همیشه و در همه جا جاری هستند . اگر بلد باشیم و یاد گرفته باشیم و عمل کنیم ، در بازی زندگی بازیکن خوبی خواهیم بود ، طوری که خودمان و دیگران از بازی ما لذت می برند .

  بازیکن خوب در بازی زندگی ، بازیکنی است که به دانایی رسیده است و یا در مسیر دانایی است و سعی می کند به دانایی خود عمل کند ؛ زیرا دانایی وضعیت و مرتبت و کیفیت جهانبینی را مشخص می کند
و اما وادی هشتم ؛

 با حرکت راه نمایان می شود .

این وادی نیز مانند سایر وادی ها ، یکی از زیبا ترین و پرکارآمد ترین قوانین هستی و زندگی را به نمایش می گذارد و به ما آموزش می دهد . با حرکت راه نمایان می شود .

می گویند یکی از نام های نیروی شیطانی یا منفی ، نیروی بازدارنده است . نیرویی که سعی می کند به عنوانین مختلف ما را از حرکت بازدارد . این نیرو خیلی خوب می فهمد که اگر ما بایستیم و توقف کنیم ، به دنبال توقف ، سقوط می کنیم و سکون بدون سقوط وجود ندارد . این نیرو هر بار سعی می کند با شناسایی نقاط حساس و نقاط ضعف ما که ممکن است یک روز مواد مخدر باشد و روزی دیگر موضوعی دیگر ، ما را از مسیر صحیح زندگی خارج کند و متوقف کند .

 مسیر زندگی انسان مسیر است ، یعنی محل سیر است ، جای حرکت است ، جای سکون و توقف نیست ، اگر جای توقف بود که دیگر مسیر نبود . بنابراین انسان در طول زندگی دائماً در حال حرکت است و هیچ نقطه ای وجود ندارد که انسان بگوید مسیر زندگی من تمام شد و به پایان رسید و من باید بایستم . چنین جایی در زندگی انسان هرگز وجود ندارد . حتی بعد از انتقال از این دنیا به دنیاهای بعد ، انسان یعنی زندگی و زندگی یعنی حرکت. چه در این دنیا و چه در حلقه های دیگر و این داستان تا ابد الدهر ادامه خواهد داشت و هیچکس نمی تواند آن را متوقف کند و یا بخواهد به زندگی خود پایان دهد . خداوند چنین برنامه و نرم افزاری را در خلقت انسان طراحی نکرده است . حتی کسانی که خودکشی می کنند ، به زندگی خود پایان نداده اند ، فقط جای زندگی خود را کمی تغییر می دهند ، البته با همان مشکلات قبلی که بیشتر هم می شود . در هر حلقه ای که چشمان ما بسته می شود ، در جایی دیگر و در حلقه ای دیگر بلافاصله چشمان ما باز می شود .

بسیاری اوقات ، ما در مسیر خود  می ایستیم ، با این بهانه که راه مشخص نیست . می خواهیم تمام راه را ابتدا به ساکن ببینیم و خوب برانداز کنیم و بعد حرکت کنیم . غافل از این که این اتفاق برای هیچ کس روی نمی دهد . خیلی وقت ها ساعت ها و روزها و هفته ها و ماه ها فکر می کنیم ، اما حرکت نمی کنیم . تفکر بسار خوب است واهمیت آن را همه ما می دانیم . اما جایی هست که دیگر باید حرکت کرد و تفکر به تنهایی راه به جایی نمی برد . کشتی در ساحل ، امن است اما برای این ساخته نشده است .

 ما هم بسیاری اوقات در ساحل امن تفکر و برنامه ریزی توقف می کنیم و می ترسیم که حرکت کنیم ، غافل از این که تا حرکت نکنیم راه نمایان نمی شود . هیچ جاده ای وجود ندارد که بتوان با یک نظر از ابتدا تا انتهای آن را دید . مگر این که در آن جاده حرکت کرد . زمانی که حرکت می کنیم به موازات حرکت ما ، راه نیز خودش را نشان می دهد .

به قول معروف ، حساب خانه تا بازار دوتاست . این ضرب المثل کنایه از این است که هر قدر برنامه ریزی کنیم ، در عمل چیز دیگری می شود . بنابراین بخشی از برنامه ریزی فقط با حرکت کردن امکان پذیر است

من زمانی که در ابتدای سفر اول بودم ، دلم می خواست بدانم که مثلاً در پله بعدی چه می شود . اگر سه وعده به دو وعده برسد چه می شود ، اگر دو وعده به یک وعده برسد چه می شود . وقتی به 3 دهم سی سی در روز می رسم چه می شود ، وقتی به قطع مصرف برسم چه می شود و هزاران سوال دیگر که دوست داشتم بدانم چه می شود . این تفکرات انرژی مرا می گرفت و نیرویی که می بایست صرف استفاده از زمان حال می شد ، صرف چراها و چگونگی های بی مورد و بی اهمیتی می شد که هنوز زمان رسیدگی به آنها نرسیده بود . آن جواب ها را هر گز نگرفتم و نفهمیدم ، مگر زمانی که حرکت کردم و به آن جایگاه رسیدم .

 وادی هشتم یکی از بهترین بهانه ها و دستاویز های نیروی منفی و جهل و نادنی ما را در توقف بی جا ، نقش برآب می کند ..

یکی دیگر از ترفند های نیروی منفی و یا جهل و نادانی ما این است که در ابتدای شروع کار ، تصویری بسیار وحشتناک و ترسناک از آن کار و آن انجام  در ذهن ما ترسیم می کند ، طوری که جرات نمی کنیم به آن کار نزدیک شویم و دست بزنیم و کوچکترین حرکتی انجام دهیم . در کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر مطلبی وجود دارد که بی ربط به وادی هشتم نیست و آن این است :
 
لحظه دشواری در آن لحظه احساس نمی شود ، آن چنان که یادآوری آن دشواری ، دشوار است .
در ابتدا این گونه است ، اما زمانی که حرکت می کنیم دیگر آن دشواری را احساس نمی کنیم .
زمانی که ایستاده ایم و می اندیشیم ، محاسبات به گونه دیگری است و زمانی که حرکت می کنیم و می اندیشیم نیز وضعیت به شکل دیگری استبنابراین ، این حرکت است که ما را از یک نقطه به نقاط دیگر می رساند و وضعیت ما تغییر می کند . برای عبور از تاریکی ، برای درمان اعتیاد ، برای رسیدن به رهایی ، روشنایی و سعادت و خوشبختی باید حرکت کرد . تا حرکت نکنیم ، همانجایی هستیم که هستیم و هیچ تغییری جز تخریب بیشتر و سقوط بیشتر عایدمان نخواهد شد .

یکی از نکاتی که نگهبان کنگره 60 در مورد این دستور جلسه بیان نموده اند، این است که ، وادی هشتم پس از وادی هفتم است ، یعنی بعد از پیدا کردن راه ، موضوع "با حرکت راه نمایان می شود " مطرح می شود . به عبارتی تا زمانی که ما راه درست را پیدا نکرده ایم ، نمی توانیم به وادی هشتم استناد کنیم . اگر جهت ما اشتباه باشد و راه نادرست باشد هر قدر هم که حرکت کنیم جز دور شدن از هدف ، عایدی دیگری نداریم . بنابراین بحث وادی هشتم و اینکه با حرکت راه نمایان می شود زمانی مصداق پیدا می کند که ما راه درست را پیدا کرده باشیم و وادی هفتم را پشت سر گذاشته و فرا گرفته باشیم .

متن اصلی وادی هشتم ، نوشته جناب مهندس دژاکام بنیان کنگره 60 در کتاب عشق چهارده وادی برای رسیدن به خود، موضوعات بسیار زیبا و خواندنی در خود دارد که همه ما بایستی در این هفته آن را مطالعه کنیم . در این وادی به موضوع خلق انسان و رانده شدن او از بهشت به زمین ، موضوع بازپرداخت بدهی ها و همچنین به موضوع مهم پیمان اشاره می شود و اینکه انسان برای برگشت به نقطه ای که از آنجا جداشده ، باید حرکت کند و با حرکت راه نمایان می شود .

گر مرد رهی ، میان خون باید رفت . از پای فتاده ، سرنگون باید رفت . تو پای در راه بنه ، هیچ مگوی . خود را بگویدت که چون باید رفت .


متن اصلی وادی هشتم ، در صفحه اصلی همین سایت در قسمت 14 وادی کنگره 60 در دسترس شماست .

با احترام ، مسافر علی خدامی

 

تعداد بازدید از این مطلب : 2923
ادامه مطالب در آرشیو دستور جلسات هفتگي
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
10 نظر  
  • مصطفی ازنمایندگی پرستار
زمان ارسال
1398/01/29 14:15:28
خداقوت دیده بان محترم جناب خدامی خیلی جالب بیان نموده اید
  • مسافر اسماعیل یوسفی از قم
زمان ارسال
1398/01/28 23:34:42
سلام و خدا قوت اقای خدامی .
  • مسافر علیرضا..شعبه ابادان
زمان ارسال
1398/01/28 13:2:12
عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب خدامی دیده بان محترم.
  • علی مسافر
زمان ارسال
1398/01/28 11:33:39
خدا قوت تبارک الله به حق که از دست پرورده مهنس دژاکام انتظاری جز این نمی‌شود داشت مطلب را چنان ساده و مفید بیان فرموده اید که بر دل و جان ادم نقش میبندد
  • محمد از شعبه ستارخان
زمان ارسال
1398/01/27 18:37:19
آقای خدامی خدا قوت. ممنون به خاطر تلاش های بی وقفه ای که در راستای گسترش آموزش های کنگره60 می نمایید. بنده به شخصه از مطالبی که می گذارید سعی می کنم نهایت استفاده را بکنم.
  • مسافر بهزادجلالی،ش امین گلی اصفهان
زمان ارسال
1398/01/27 11:12:31
عرض سپاس و خداقوت خدمت دیده بان محترم آقای خدامی بابت این سری آموزش های زیبا در باب دستورجلسات هفتگی ، بسیار عالی ، استفاده کردیم ، دستمریزاد خدمت عزیزان سایت 💐💐💐
  • عطا
زمان ارسال
1398/01/27 10:49:3
با عرض سلام و خداقوت خیلی ممنونم که به این زیبایی و صراحت وادی هشتم را توضیح دادین و من خیلی استفاده کردم.
  • علی حسین
زمان ارسال
1398/01/26 11:52:18
باعرض سلام خدا قوت خدمت آقای خدامی
  • مسافرداود
زمان ارسال
1398/01/25 11:4:3
ممنون اقای خدامی عزیز که باقلم زیباتون باعث می شوید مطالب بهتروبیشتر برامون قابل فهم ودرک بشه سپاس فراوان ازشماوبچه های خوب سایت.
  • علی رحیمی سلمان فارسی
زمان ارسال
1398/01/25 8:7:16
سلام وخدا قوت خدمت آقای علی خدامی دیدبان محترم سپاس از شما
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب