تاریخ
شنبه 10 آذر 1397

(وادی یازدهم) شعری از مسافر عمار

موضوع : شاعران کنگره 60
چشمــــه بر آن رودِ خروشـان نشست ؛ رَخـــتِ عَزیمــــت زِ بیابــــان بِبَسـت
(وادی یازدهم) شعری از مسافر عمار

 

 

چشمـــه ایی  انـــدر قفسِ خـــاک بود            دستـــش از آن خـاک بَر افـــلاک بود
از تَــبِ خورشید و عَطـــش هـای خاک   ســـــوی  خـــدا کرد دعاهـــای پـاک
کــــاِی که جهان بسته به تدبیرِ توست   عاقبــــتِ چشمـــه به تقدیرِ توسـت
از تَــــبِ این خــــاک بـه جــــان آمـــدم    بـر درِ تــــو نــــالـه کُنـــــان آمـــــدم
دستِ مــــرا  گیـــــر کــــه در مانده ام   از همــــه کس غیــــرِ تو وا مانده ام
بــــر که بریــــم درد که درمــــان تـوئی   بــــا که بسازیــــم که سامـان توئی
بــــر درِ غیـــــر اَرچــــه بُــــوَد دلــپـــذیر   مــــی نَــــروَم  زانکه  تویی دستگیر
قصـــــۀ دریـــــا ز تــــو بـشنـــیــــده ام   مَـأمَــــنِ خــــود در دلِ او دیــــده ام
بـــــــــر دلِ دریــــــــات مـــــــــرا راه دِه   سهــــمِ مَرا بَهــــره ایی زان جاه دِه
چــــاره کُـــــن ای چــــارۀ بیچـــاره گان   رحــــم کــــن ای مَــــلجاءِ آواره گـان
دســــت بــــه ســــوی که فـــراز آوریم   بــــــر درِ تـــــــو رویِ نیــــاز آوریـــــم
رودی در آن نــــاحـــــیــــه در راه بـــــود   سینـه چو خورشیــد و رُخَش ماه بود
دســـتِ قضا جانـــبِ آن چشمــــه رانـد   باد، غـمِ چشمه به گوشــش رساند
گفــت: شنیـــدم که دُعــــا می کنـــی   دســـتِ طلب ســـویِ خدا میـــکنی
وصـــلتِ دریا طَلَبـــی این خــوش است   عَقــــدِ ثُریّا طلبی این خـــوش است
جوشش این رود هم از چشمه هاست   صحبـــت ما نیـــز دُعـــای شماست
مــقــــصـــدِ  ما  جــــانبِ دریــــا  بُــــوَد    راهــــی اگر هســـت زِ صحـــرا بُــوَد
صِــــرفِ دُعــــا رَه به کُجــــا می بَـری؟   بــــا حـــرکت رَه به خـــدا مــی بَری
هَمـــــرَه ما شـــــو که رَهایــت کنیـــم    همنـــفسِ  بــــادِ صَبــــایت کنـیــــم
چشمــــه بر آن رودِ خروشـان نشست   رَخـــتِ عَزیمــــت زِ بیابــــان بِبَسـت
از پـــــسِ آن دســــت کـه بــــا رود داد   تـــازه شـــروع شد غمِ طوفان و بـاد
راهِ فـــــراوان و بـــــیـــــابان و خــــــاک   بُــــرد اُمیــــد از دلِ آن چشمـه پاک
گشـــــت پشیمـــــان کــــه چرا آمـدم   با چـــــه امیــــد گِــــردِ جهان آمـدم
گـرچــــه در آن خـــــاک تَنَــــم داغ بـود   لیــک دلم زین همه غـم طـــاق بـود
در عـــــوضِ چشمه که  بـی تـاب بـود         رود ولـــی همسـفــــری نــــاب بـود
گـفـــــت: اگـــــر راه فــــــراوان شـــود           هـمــــتِ ما نیــــز دو چنــــدان شـود
نقشــــۀ گنــج، در دل رنج است نهـان       لـــازم اگــــر گشـت بگـــردیم جهـان
زود بـــــه یـــک خـــــار کـه در پــــا رَوَد        مــــردِ  رَه آن نیـــست که از جـا رَوَد
عــــاقبـــــت از آن هــمـــــه آزارِشـــان                 داد صـــبــــا مــــژدۀ دیــــدارشــــان
از پــــسِ آن سنــــگ و بیابــان و خـاک      رُخ بِـنــــمود صــــورتِ دریــــای پـاک
وصــــل پس از آن همه هجران رسـیـد       یوســـفِ دل بــــر درِ کنـعان رسـیــد
نـــــور دَمیــــد در دلِ آن چـشمه ســار              گـفــــت  زَهـــــی مِنّــــتِ پروردگــار
شُکـــــرِ تو گـویــــم که خُـدائی تویــی                وَاَستَــــجَبوا کُــــلِّ دُعائی تــــویــی
خـــــاک بُـــــدَم تـــــاجِ گُـهــر دادی اَم                   ذَرّه بُــــــــدَم ، راهِ دِگـــــــر دادی اَم
بــــی بَصَر است آنکه رَهــا سازی اَش       بی اثر آنکس که فــنـــا سازی اش
بـــــر دَهنـــــم خاک که بَــــد گویـمـت                 نـــاکَـــسم اَر راه دِگــــر پــــویَـــمت
آری چـــــو آن چشـمـــــه گُـذر بایَــدَت               هَمــــرَهِ آن رود سـفــــر بــــایــــدت
راه اگـــــرچـــنــــــد پریشـــــان بُـــــوَد                نیــــا بــــه رَهَت خارِ مُغیــــلان بُـوَد
عـاقبـــــت ای چــشمـــه از آن راهِ دور        رَه بِبَــــری بــــر دلِ دریـــــایِ نــــور
قـصّــــۀ این وصــل چو خـوانــی دَمـی          نــــکتــــۀ توحیـــــد از آن بشنـــوی
     
 
سراینده: مسافر عمار
تعداد بازدید از این مطلب : 2321
ادامه مطالب در آرشیو شاعران کنگره 60
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
7 نظر  
  • مهدی
زمان ارسال
1397/11/11 1:1:32
ممنون عمار جان فارغ از ارزش ادبی بسیار پر محتوا و دلچسب بود
  • همسفر سپیده نمایندگی بوشهر
زمان ارسال
1397/09/27 17:25:31
عالی بود واقعا لذت بردم . پایدار و مانا باشید
  • همسفر الهه
زمان ارسال
1397/09/22 9:55:20
افرین بر شاعر خوب اقای عمار
  • مسافر سهراب (سهروردی)
زمان ارسال
1397/09/17 19:24:2
خدا قوت به مسافر عمار بسیار اموزنده و عالی بود
  • همسفر انسیه
زمان ارسال
1397/09/10 8:12:13
بسیار زیبا و وزین. احسنت
  • Traveler Amir/Shams C60/Legion MR Sirous/N12
زمان ارسال
1397/09/09 20:31:58
سلام و خداقوت بسیار زیبا و تاثیرگذار بود آرزوی بهترین ها برای شما و همه اعضای کنکره
  • مسافر احمد صفری
زمان ارسال
1397/09/09 20:12:19
با سلام و خدا قوت عمار عزیز. تصویر سازی و قصه گویی شعرتون عالی بود . به قول معروف میدان سخن وسیع باید تا طبع سواری بتواند . لذت بردم. متشکرم.
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب