تاریخ
چهار شنبه 23 آبان 1397

کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ گلریزون (لژیون مالی)

موضوع : کارگاه های آموزشی کنگره 60
هر کس تا 11میلیون تومان که پرداخت کند، مخارج خودش را داده است. اگر یک نفر بخواهد درمان خودش را بدهد، با 500میلیون تومان هم نمی تواند این کار را انجام دهد. گوهری که شخص رها شده به دست آورده است، اصلاً قیمتی روی آن نمی شود گذاشت...
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه؛ گلریزون (لژیون مالی)

جلسۀ اول از دوره شصت و چهارم سری کارگاههای آموزشی کنگره 60 با دستور جلسه گلریزان، لژیون مالی، در روز چهارشنبه مورخ 97/8/23 با استادی و نگهبانی مهندس و دبیری مسافر میثم راس ساعت 9:30 آغاز به کار کرد.

سخنان مهندس:

دستور جلسه ما، جشن گلریزان لژیون مالی است. از من سوال کردند که برای جشن آیا شیرینی و شربت بدهیم، گفتم از نظر من مانعی ندارد. 

در مورد مسائل مالی من بارها و بارها صحبت کرده ام. چون حتی در مورد مسائل معنوی ما، هرکس اسم پول را می آورد، انگار که کفر می گفت، چون در مسائل معنوی اصلاً نباید اسم پول را آورد. از نظر من مسائل مادی ، ضد مسائل معنوی نیست. مسئله مالی خیلی خوب است، به شرط آنکه از راه صراط مستقیم به دست بیاید، یک مسئله ارزشی است و ضدارزشی نیست. 

وقتی یک نفر که سرمایه بالایی دارد و از راه مستقیم به دست آورده باشد، می تواند چند کارخانه تأسیس کند و هزاران نفر را به کار بگیرد. یک نفر می تواند کشاورزی کند و میلیون ها کیلو علوفه و سبزی و ... تولید کند. 

تمام کشورها دست و پا و سر و کله می شکنند که سرمایه های خارجی را جذب کنند و یک نفر در کشورشان سرمایه گذاری کند. وقتی سرمایه باشد می توانیم کار کنیم. 

در قدیم می گفتند، کسی که معاش ندارد، معاد ندارد. 

از بچگی یکسری مسائل به ما آموزش داده اند و ما در مقابلش فکر هم نمی کنیم. یک نفر صد واحد خانه دارد، در یک خانه می خوابد و بقیه را به مردم می دهد تا در آن زندگی کنند و اجاره می گیرد، خوب این یک تولید کننده است. در سومالی هم ببینید، دزدی می کنند و کشتی ها را سرقت می کنند، این بخاطر این است که سرمایه و پول ندارند.

اگر در کنگره پول نبود، ما می خواستیم چه کار کنیم؟ باید به پارک می رفتیم، تازه اجازه نمی دهند در پارک دور هم جمع بشویم. تجمع در محیط های عمومی با این حد وسیع، هزاران آفت و مشکل دارد. ما نیازمند مکان هستیم. الآن سرد است، باران می بارد، همه داخل سالن هستید، اگر اینجا نبود، کجا می خواستید بروید؟

مسئله انجیو، مسئله کشور هم هست. در کشور ما دانش و علم می خواهیم، در دانشگاه این علم تولید می شود. ما هم علم می خواهیم و خوشبختانه این علم را بدست آورده ایم. علمی که ما در کنگره به دست آورده ایم، بی نظیر است. موقعی که آمارش منتظر شود، دنیا را می لرزاند. در تمام دنیا، وقتی به درمان می رسند، بعد از گذشت یکسال 98درصد به اعتیاد برگشت می کنند. یکسری 3 ماه اول، یکسری 6 ماهه، یکسری 9 ماهه. به قول امین، این 2 درصد هم خطا است و رقم حساب نمی شود. 

ستاد و دولت روی کنگره خیلی حساس شد و به درستی متوجه شد که در کنگره خبری هست و افرادش به درمان می رسند، از تعادل فکری و روحی برخوردارند و باری هم روی دوش دولت ندارند، مطالبات هم ندارد. گفتند که ببینیم در کنگره چقدر به درمان می رسند؟ مرکز مطالعات و پژوهشهای ستاد، برنامه ای را اجراء کرد که ببینند ماندگاری در کنگره 60 بعد از یکسال چقدر است. در سال 94، ما 3800 نفر رهایی داشتیم، گفتند که 500 نفر از اینها را به صورت تصادفی انتخاب می کنند و پرسشنامه پر می کنند و آزمایش می دهند. متادون، بوپره، مرفین، بنزودیازپین ها، خانواده حشیش. 

این کار انجام شد. از هر مقداری که گفتند بیایند، چند نفر نیامدند و این طبیعی است. گفتم این تعدادی که نیامدند، از نظر من مثبت به حساب بیاورید. آزمایش یکسال رهایی بود و ستاد 80 میلیون تومان بودجه روی این کار گذاشته بود. وقتی که آزمایش انجام گرفت، دیدیم، میانگین طول درمان این 512 نفر، 2 سال و دوماه است. از این 512 نفر، 88.6درصد رهایی و پاکی بعد از دو سال و دو ماه بود. اصلاً این آمار بی نظیر است و باورکردنی نیست. 

اصلاً هیچکس باور نمی کند، چون معتقد هستند که اعتیاد باور ندارد. ما به این مرحله رسیده ایم، ما دانش نیاز داریم، ما نیروهای متخصص نیاز داریم. راهنمای کنگره 60، به اندازه 10 نفر فوق تخصص اعتیاد برابری می کند. در مرحله بعد ما نیازمند پول هستیم، نیاز به مکان داریم، نیروهای جدید بگیریم، وسایل داشته باشیم، اینگونه بود که طرح لژیون های مالی انجام شد و بی نظیر بود. 

از انجیوهای دیگر می گفتند که چرا بچه های شما کمک می کنند، بچه های ما کمک نمی کنند؟ گفتم؛ چون بچه های ما به درمان رسیده اند، چاه ما به آب رسیده است. 

بنابراین می بینیم که بچه های کنگره فقط به رهایی نمی رسند، بلکه از ضدارزشها دور می شوند، بلکه عملاً یاد می گیرند که چون دیگران به ما کمک کردند، ما هم به دیگران کمک کنیم. در کنگره این حرف به عمل تبدیل شده است. دیگران زحمت کشیدند تا ما به نتیجه برسیم، حالا ما زحمت می کشیم که دیگران به نتیجه برسند.

هر کس تا 11میلیون تومان که پرداخت کند، مخارج خودش را داده است. اگر یک نفر بخواهد درمان خودش را بدهد، با 500میلیون تومان هم نمی تواند این کار را انجام دهد. گوهری که شخص رها شده به دست آورده است، اصلاً قیمتی روی آن نمی شود گذاشت. 

در این کار، یاران خیلی به ما کمک کردند. ما از آن روزی که یاران کمک کردند، نیازمند مسائل مادی نشدیم. ساختمان و زمین خریدیم و بازهم می خریم. در مقابل پولی که بعضی از بچه های کنگره دارند، ضعیف و به عقیده من گدا هستند. من در کنگره نمی بینم که یک نفر بیاید و 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، 500میلیون تومان پرداخت کند، یا یک نفر یک ساختمان بزرگی را به کنگره اهداء کند. در کنگره، بچه هایی داریم که مثل نهنگ می مانند، ولی وقتی به کمک کردن به اینجا می رسند، مثل گداهای سامره می مانند. ما می خواهیم که بچه ها با قدرت در این کار حرکت کنند. 

ما ممکن است، 7 ، 8 میلیارد پول سپرده داشته باشیم، به نظر من این رقم کم است. باید تضمین برای آیندگان کنگره داشته باشیم. حداقل لژیون مالی 5 میلیون تومان است، وقتی این پول را می دهند، بخاطر این است که در طول سال برای لژیون مالی کار کنند. اینها باید بنشیند و مغز متفکرشان را به کار بیندازند که از کجا برای کنگره پول جور کنیم. این پول هم که برای من و خانواده ام نیست و همه اش به حساب کنگره واریز می شود. کنگره وقف است، برای هیچ شخصی نیست، مثل مسجد برای همه ی مردم است. 

باید با قدرت تمام حرکت کنیم و جشن خیلی خوبی داشته باشیم. 

در گروههایی که جلسه شان یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه است، روز سه شنبه جشن گلریزانشان است. پنجشنبه و یکشنبه راجع به آن صحبت می کنند، دبیر و نگهبان از اعضای گروه است و استاد را از اعضای لژیون مالی انتخاب می کنند. روز سه شنبه دبیر، نگهبان و استاد از اعضای لژیون مالی هستند. 

ارزش راهنما، ارزش بالایی است. ارزشش این است که شاگرد پرورش می دهد و آموزش می دهد، استاد است. ارزش راهنما این نیست که پول زیاد پرداخت کند. شاگرد 5 میلیون تومان میدهد، راهنما 50هزار تومان میدهد، این اصلاً کسر لاتی نیست و باعث کم ارزش شدن راهنما نیست. ما فقط می خواهیم کسانی که پول دارند، در این هفته، این کار را انجام بدهند. نمی خواهیم افراد در فشار روحی قرار بگیرند، خودتان را مقایسه نکنید. 

اصلاً راضی نیستیم، کسی که قرض دارد، از زندگی خود کم کند و به کنگره پرداخت کند. 

در سال 1396، رهایی ما 4200 نفر بوده است. هزینه های برآورد شده: حدود هفتاد و یک میلیارد تومان. ماهی 6 میلیارد تومان هزینه ماست. 

برآورد هزینه یک مسافر درمان شده : 16.800.000ومان 

برآورد هزینه روزانه یک نفر مسافر: 46.000 تومان 

این هزینه ای بود که بر مبنای دستمزد کارمند و راهنمایان و مرزبانان و هزینه رفت و آمد و ... محاسبه شده است. 

کل خدمتگزاران کنگره : 3745نفر       

کل هزینه های واقعی که در سال 96 پرداخت شده : 2.600.000.000 تومان 

هزینه واقعی سالیانه درمان یک مسافر با این حساب: 6 میلیون تومان 

هزینه واقعی روزانه درمان یک مسافر: 16هزار تومان 

اگر بخواهیم هزینه خدمتگزاران را محاسبه کنیم، هزینه درمان هر نفر حدود 17میلیون تومان است. 

امیدوارم هفته بسیار خوبی پیش رو داشته باشیم و بتوانیم به منابع بالاتری برسیم، لژیون مالی باید بهتر و فعال تر بشود، از آن موقعی که آقای زرکش وارد قسمت لژیون های مالی شده اند، کار سیستماتیک و هماهنگ می کنند و امیدوارم نتایج مورد قبولی در این هفته داشته باشیم. 

 

 

نگارنده: مسافر احمد شریفیان

 

 

نام فایل

تاریخ

لینک

فایل صوتی سخنان مهندس

97/08/23

دانلود

 

دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
17 نظر  
 • همسفر معصومه
زمان ارسال
1397/08/29 8:11:19
سلام،آقای مهندس همیشه سلامت و شاد باشید و سایه شما بالا سر ما باشه،
 • پژمان
زمان ارسال
1397/08/29 0:43:14
به سلامتی
 • مسافر حسن لژیون پنجم شعبه قندیان تبریز
زمان ارسال
1397/08/27 23:56:21
مرسی که هستید اقای مهندس
 • همسفر فریده
زمان ارسال
1397/08/27 12:5:37
بینهایت سپاسگزارم. موفق و مستدام باشید.
 • اکبر
زمان ارسال
1397/08/27 9:47:56
باعرض سلام وارادت خدمت اقای مهندس عزیزوخداقوت امیدوارم خداوندشماراخیر دنیاواخرت دهد وهمیشه شمارابرای اعضای کنگره ۶۰نگهداردکه همواره مثل پدری دلسوزدرحال تلاش وکوشش هستید.
 • محمد از شعبه امین قم
زمان ارسال
1397/08/26 18:50:15
خیلی ممنون ،
 • همسفر فاطمه از نمایندگی میرداماد اصفهان
زمان ارسال
1397/08/26 15:17:56
عرض ادب و احترام خدمت جناب مهندس دژاکام و دبیر ارجمندشان آقای میثم یارعلی انشالله موفق باشید و با آرزوی لمس جایگاه های بالاتر تاباد چنین بادا...
 • شیدا مسافر نیکوتین
زمان ارسال
1397/08/25 7:45:49
ممنون از شما.
 • محمود میرداماد لژیون ۱۲
زمان ارسال
1397/08/24 19:22:22
سلام وخدا قوت خدمت اقای مهندس از خداوند عمری طولانی برا شما خواستاریم تا باد چنین باد وخدا قوت خدمت میثم عزیز دبیر جلسه
 • داوود لژیون دوم تخت جمشید شیراز
زمان ارسال
1397/08/24 12:6:12
درود بر جناب مهندس و همه خدمتگزاران کنگره 60 ، قطعا تنها کسانی که می توانند در زمینه مالی به ما کمک کنند خود ما هستیم ...
 • مسافر بهزاد نمایندگی قندیان تبریز
زمان ارسال
1397/08/24 11:4:27
ممنون آقای مهندس چه زیبا سخن فرمودید ازخداوند منان آرزومندم برای شما عمری باعزت همراه با صحت و سلامتی عطا فرماید
 • عبدالله
زمان ارسال
1397/08/24 10:30:4
خسته نباشید وخداقوت میگم به بنیان کنگره که باصحبتهایشان انرژی وقوت قلبی است برای مامسافران وهمسفران.عبدالله ازشعبه دانیال اهواز
 • يوسف ازقزوين
زمان ارسال
1397/08/24 8:40:40
خداقوت خدمت آقاي مهندس كه صحبتهايش هميشه چراغ راه مابوده وهست وخواهد بود ممونم ازش خدا خيرش بده وبهترينهارا برايشان آرزو مي كنم
 • روزبه(ارتش)
زمان ارسال
1397/08/24 1:57:11
سلام از جناب مهندس بسیار سپاسگزار هستم که با دور اندیشی خود، چنین مکان امن و روش درستی را برای درمان بیماری اعتیاد فراهم آوردند تا من بتوانم به این بیماری قلبه کنم و رها و آزاد زندگی کنم اما نکته در همین جاست، اگر مسائل مالی در کنگره60 اهمیت نداشت آیا کنگره 60 می توانست 17 سال سر پا بماند تا که من با آن آشنا شوم و در آن به درمان برسم؟ این دستور جلسه مسئله بی اهمیتی نیست که از آن به راحتی عبور کنم.
 • مسافر اسماعیل یوسفی از قم
زمان ارسال
1397/08/23 21:24:31
سلام و خدا قوت خدمت بنیان کنگره گویا شما در همه جا و در تمامی شعب حضور دارید هر چقدر میگذرد به اهمیت نور کنگره و علم نابش که به ما هدیه میدهید پی میبرم و به خود میبالم خداوند حافظ و نگهدار شما باشد خدا قوت اقای شریفیان .
 • همسفر میترا نمایندگی تخت جمشید
زمان ارسال
1397/08/23 17:32:30
چشمها زیبائیها را می بینند و قلب ها مهربانی ها را چشمها فراموش می کنند اما قلب ها فراموش نمی کنند گلریزان یعنی همان مهربانی که هیچ قلبی فراموشش نمی کند...
 • مسافر
زمان ارسال
1397/08/23 15:4:15
خداوکیلی تمام صحبت های نگهبان کل کنگره حق است و حقیقت
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب