تاریخ
پنج شنبه 19 مهر 1397

خدمت در جایگاه لژیون مالی؛گفتگو با دیده بان آقای زرکش

موضوع : گفت و گو
در کنگره یاد می گیرم که این آبادانی به وجود نمی آید، مگر اینکه ما اطراف خودمان را آباد نماییم...
خدمت در جایگاه لژیون مالی؛گفتگو با دیده بان آقای زرکش

با عرض سلام و خداقوت خدمت دیده بان محترم لژیون های مالی، لطفا در مورد انتخاب خودتان نکاتی را بیان نمایید.

سلام دوستان علیرضا هستم یک مسافر

حدود 6 ماه پیش بود که دیده بان های محترم به اضافه شدن بنده به شورای دیده بانان رای دادند و حدود یک ماه است که مسئولیت  لژیون های مالی برعهده بنده گذاشتند و رسما به شورای c14 کنگره 60 اضافه شدم. حقیقتاً مسئولیت خطیری است و امیدوارم که در ادامه بتوانم بهترین عملکرد را در این تجربه جدید داشته باشم.

در مورد جایگاه لژیون مالی بفرمایید.

در کنگره 60 جایگاه های خدمتی داریم. در هر جایگاهی به اندازه همان خدمت باید تاثیر گذار باشیم. جایگاه ها باعث رشد و تغییرات در ما میشود. با قدمی که بر میداریم تا به قدم دیگری برسیم. موظف هستیم که خودمان را در آن جایگاه آباد نماییم. در کنگره یاد میگیرم که این آبادانی به وجود نمی آید، مگر اینکه ما اطراف خودمان را آباد نماییم. جامعه ای آباد است که من از آباد شدن خانه همسایه ام لذت ببرم و کمک نمایم و این رابطه دو طرفه باید باشد. خدمت مالی هم یک نوع جایگاه خدمتی است و یک شهروند واقعی باید جانی و مالی خدمت نماید . شهروند که مالیات خودش را پرداخت میکند یک شهروند پویا هست.

آیا حضور در لژیون مالی، سرمایه گذاری برای حال خوش است؟

در کنگره یاد گرفته ایم که خداوند سریع الحساب است. ما باید درک کنیم و معرفت و دانایی را کسب کنم که باید در زمینه مالی هم خدمت نمایم و این خدمت در درجه اول به خودم برمیگردد تا به دیگران و نیاز است که من تامل بیشتری در این زمینه انجام بدهم. چگونه در سفر اول 1/5 از دارو را کم میکنیم و 21 روز بعد حال بهتری را کسب مینمایم؟ و 11 ماه بعد رها میشویم؟ یک سال بعد تولد میگیرم و 5 سال بعد آزاد مردی را جشن میگیریم. این حال های خوش هم در این لحظه با ما هست و هم در آینده با ما خواهد بود. کسی که خدمت مالی در کنگره انجام میدهد، روزی اش تغییر میکند و حتی تفکر و اندیشه اش تغییر میکند. اجبار در ورود به لژیون مالی نداریم ولی ما همیشه همدیگر را دعوت میکنیم. دعوت میکنیم که در خدمت مالی شرکت بکنیم. هر شخص به اندازه که میخواهد و میتواند به لژیون مالی کمک نماید و برای اینکه عضو لژیون مالی شویم باید مبلغ 5 میلیون و بیشتر پرداخت نماییم. هزینه سبد جزء هزینه های جاری ما است و اگر قرار است خدمت مالی انجام دهیم باید از پس انداز مان به زمین کنگره کمک نماییم. ما در کنگره یاد گرفتیم که خدمت مالی انجام دهیم تا از اشخاص دیگر محافظت نماییم. از آیندگان مان باید مراقبت نماییم، یعنی همان که خداوند فرموده است. هر کس به اندازه توان مالی خودش باید در این راه مسئولیت پذیر باشد. ما همه را دعوت میکنم به حال خوش برسند و کنگره و شخص آقای مهندس این حال خوش را عرضه میکنند. همه با هم خدمت مالی انجام بدهیم به جمع لژیون مالی بپیوند. من به عنوان راهنما موظف هستم که بحث لژیون مالی را در اولویت و سر فصل آموزش من باشد تا ره جو هم کم کم به این حال خوش برسد. اهمیت حضور در لژیون مالی بسیار زیاد است و برای تمدید دوره کمک راهنمایی باید موارد خاصی لحاظ شود. از جمله اینکه شما به عنوان کمک راهنما چند ره جو را توانستی بذر کمک راهنمای در درونش بکارید یا چند نفر توانستید با آموزش ها وارد لژیون مالی کنیم؟ آیا آموزش های باعث شده است که درک و معرفت و دانایی حضور در لژیون مالی ایجاد شود یا خیر؟ لژیون مالی جایگاه مهم خدمتی است.

مثلث مهمی آقای مهندس ترسیم نمودند که یک ضلع آن دانش است، ضلع دوم نیروی انسانی متخصص و کار بلد است و ضلع سوم مثلث بحث مالی است. اگر قرار است که مثلث به کار خود ادامه بدهد. در کنگره دانش و علم آقای مهندس مانند چشمه جوشان است و وجود دارد و خدا را شکر که به اندازه نیاز نیروی زبده و کار بلد داریم ولی باید بحث مالی را به خوبی تقویت نماییم. این تقویت توسط همه ما باید انجام شود.

بیشتر در مورد حفاظت که فرمودید، بیشتر سخن بگویید.

در کنگره یک سری علوم و دانش و دانایی کسب میکنیم و وقتی یک جایگاه را در اختیار میگیریم باید بتوانیم از آن نگهداری نماییم. اگر در مرز ایستاده باشم هر موقع امکان این است که جایگاه را از دست بدهم هست. یک راه است که در سفر اول نمونه آن را انجام میدهیم و آن این است که باید پله خودمان را بالاتر ببریم. در مورد جایگاه هم همین گونه است باید تغییر جایگاه داد، خدمت هم همین گونه است. وقتی ما میتوانیم از رهایی مان حفاظت کنیم که خدمت نماییم. باید از نقطه صفر رهایی دور بشویم و این فقط با خدمت به وجود می آید. وقتی که خدمت را شروع نمودی یک جمعیت و انرژی زیادی به وجود می آید. با هم بودن، در مسیر بودن حفاظت است. من باید از دیگران حفاظت نمایم تا از خودم حفاظت بشود.

نزدیک هفته لژیون مالی و گل ریزان هستیم، توضیحاتی بیان نمایید.

در هفته گل ریزان یک سری منابع مالی توسط هر نمایندگی جمع آوری میشود و در واقع هفته گل ریزان شروع سال برای کمک به کنگره است و همه میتوانند علاوه بر حضور در جشن گل ریزان در کل سال هم به زمین کنگره کمک نمایند. خدمت مالی در طی 365 روز سال میسر است و نقطه شروع و یاد آوری آن همان جشن گل ریزان و لژیون مالی است. اعضای لژیون مالی به مانند همه خدمتگزاران یک جایگاه دارند و با پرداخت حق عضویت میتوانند جزو لژیون مالی شوند. ما این مبلغ را پرداخت مینماییم که لذت ببریم و دارای حال خوش باشیم.

توصیه شما برای استحکام پایه های مالی خود و کنگره چیست؟

آقای مهندس در سی دی های مختلفی در مورد پایه های مالی سخن گفته اند. این یک الزام است که من باید به فکر اوضاع مالی خود و خانواده باشم.

من باید بدانم که کنگره برای من چه کرده است؟ باید یادمان بیاید که وضعیت مالی خود را قبل از کنگره و بعد کنگره را مقایسه نماییم. باید حساب کنیم که قبل از درمان چه مقدار پول و چه مقدار زمان را پرداخت میکردیم تا جسم خودمان را تخریب نماییم.  هزینه زندگی در دوران سیاه اعتیاد ماهیانه من بیش از ماهیانه 1 میلیون تومان الان بوده است. کنگره چه به من داده است. این همه هزینه اعتیاد انجام نمیدهم و درمان هم شده ام و من باید کمک نمایم که دیگران هم به این حال خوش برسند و ما موظف هستیم که همانگونه که دیگران بودند و ما درمان شدیم باید ما باشیم تا دیگران هم درمان شوند. کار نمودن، روزی حلال بدست آوردن را در کنگره یاد گرفتیم و در کنگره یاد گرفتیم که حتماً پس انداز هم داشته باشیم. برکت روزی من در برکت سفر دیگران است، من در یک جامعه کنگره 60 زندگی میکنم و باید کمک نمایم که دیگران هم این پروسه را ادامه دهند. اگر با دانش بیشتر و با برنامه ریزی بهتری انجام بدهم دارای یک نتیجه خوبی خواهد شد.

کلام پایانی:

سخن آقای مهندس است که برخی چیزها قابل نقل و انتقال است و منقول و غیر منقول است. بهترین جای هستی در هست و نیست حی است و حاضر است. ما باید بتوانیم این بهترین جای هستی را به سمت خودمان بکشیم. کنگره 60 یکی از بهترین نقاط هستی است و ما مرتبه و جایگاه ش را نمی دانیم ولی جای است که به محض ورود احساس خوبی و آرامش داریم. احساس میکنم که ما با هم یک نسبت داریم. باید همه تلاش خودمان را انجام بدهیم که بهترین جای هستی روزی ما شود و باید بدان مکان خوب وارد شد. خدمت مالی و خدمت جانی ما را به جلو منتقل خواهد نمود. همه باید خدمت مالی انجام بدهند و این نیاز من است که به کنگره کمک نمایم. در کنگره میشود زود گل زد و هیچ جای بهتر از اینجا وجود ندارد و با دست خودتان پرداخت میکنید و با چشمان خودتان میدانید که کجا هزینه میشود. با تلاش بنیان کنگره و دیده بان محترم آقای سلامی دارای شفاف ترین حساب هستیم. دقیقا به خاطر همین روشن بودن حساب کنگره است که همه مشتاقانه کمک مینمایند. ما باید هر روز به قدرت و توانایی خودمان بافزاییم که در نبرد با نیرو های منفی مغلوب نشویم. امیدوارم که با معرفت و شناخت خدمت مالی انجام بدهیم. ما باید برای ماندن قوی تر شویم و نیروی منفی همیشه منتظر است که ما ضعف پیدا کنیم و هر چه بر آگاهی و توانایی ما افزایش و افزوده شود، من به حال خوش و ارتقاء خواهیم یافت. امیدوارم بتوانیم بمانیم و خدمت نماییم. از شما و وبلاگ پارک طالقانی برای انجام این گفتگو سپاسگزارم.

 

عکاس: مسافر رضا جدیدی
تهیه گفتگو و تنظیم: مسافر توحید شکیبایی

تعداد بازدید از این مطلب : 1291
ادامه مطالب در آرشیو گفت و گو
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
6 نظر  
  • مجید مسافر صالحی
زمان ارسال
1397/07/21 13:28:22
خدا قوت به دیده بان گرامی جناب آقای زرکش مثل همیشه عالی پر از انرژی وتاثیر گذار از عزیزان سایت هم بابت تهیه این گارش سپاسگزار هستم
  • مسعود شعبه شمس
زمان ارسال
1397/07/21 11:44:52
تبریک و خدا قوت به دیده بان محترم جناب زرکش . فوق العاده پر انرژی و با حس عالی بیان کردید . همواره سربلند و سرافراز و سلامت باشید
  • محمود میرداماد لژیون ۱۲
زمان ارسال
1397/07/20 22:19:58
سلام وخدا قوت خدمت دیدبان محترم علیرضا مشارکت جالبی بود خیلی از ابهامات منو حل کرد امیدوارم که منم بتونم یک فرد باشم که لطف خدا شامل حالم بشه بتونم قدمهامو در لژیون مالی محکمتر بردارم برای حال خوش خودم ویک تجربه که خدا سریع الحساب است من دارم چشم میزنم برای هفته مالی چون هر چه در این امر شریک شدم با خدا پیمان می بندم وفورا جوابشو به عینه در زندگیم دیدم ممنونم
  • مهدی ازقم
زمان ارسال
1397/07/20 15:31:13
سلام وخداقوت خدمت همه عزیزان امیدوارم بارهنمود های مهندس وشما بتوانیم زمین امین قم خریداری نمایم
  • مسافر طیب_ قندیان تبریز
زمان ارسال
1397/07/20 13:7:10
خسته نباشید و تبریک به آقای زرکش دیده بان محترم. امیدوارم من هم با عملی کردن آموزشها و پس انداز بتوانم به زودی عضو لژیون مالی بشوم تا از لذت این کار بهره مند شوم.
  • حمید شعبه شمس
زمان ارسال
1397/07/20 6:4:51
با عرض سلام خدمت دیده بان محترم جناب آقای زرکش. بسیار استفاده کردم از صحبتهاتون. سپاسگزارم. از دوستان عزیزمسافرآقا رضا و آقا توحیدهم بابت انتقال این مطالب متشکرم. خداقوت. 🌺
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب