English Version
English

ویژگی لژیون قوی چیست؟

ویژگی لژیون قوی چیست؟

کمک راهنمایان گروه خانواده نمایندگی شمس در مشارکتی کوتاه به بیان نقطه نظرات خود درباره دستور جلسه «ویژگی لژیون قوی چیست؟» پرداختند.

کمک راهنمای لژیون یکم، همسفر فریبا
مشخصه لژیون قوی چیست؟
همان‌طور که بیرون از کنگره کلاس‌های آموزشی داریم، در کنگره لژیون آموزشی داریم و راهنما و رهجو تشکیل‌دهنده لژیون هستند و قوانینی در اینجا وجود دارد که آن احترام بین راهنما و رهجو و فرمان‌برداری رهجو از راهنما می‌باشد. برای اینکه لژیونی قوی باشد باید اعضای لژیون به تعادل برسد یعنی آموزش بگیرند، از منابع آموزشی کنگره کتاب و جزوه و جهان‌بینی و سی دی در لژیون کار شود، مخصوصاً گوش‌کردن به سی‌دی‌ها و نوشتن آن باعث می‌شود خیلی از مشکلات درونی و بیرونی رهجو برطرف شود و رشد کند، لژیونی قوی هست اعضای آن علاوه بر آموزش‌های ناب کنگره از حاشیه‌ها دور باشند زیرا حاشیه‌ها از هدفمان دور می‌کند. وقتی اعضای لژیون در صراط مستقیم حرکت نماید تا طبق مثلث کنگره معرفت، عمل سالم و عدالت عمل کند.

کمک راهنمای لژیون دوم، همسفر طاهره 
درباره یک لژیون که بتواند قوی به‌حساب بیاید می‌توان گفت: اول، به نظر من باید قوانین و حرمت‌ها را آموزش داد و از رهجو بخواهیم تا کاملاً اجرا کند البته ما (کمک راهنما) خودمان باید به طور کامل اجرا کنیم تا توقع عملی کردن قوانین را داشته باشیم. که خود این قوانین شامل زود آمدن در شعبه، هر جلسه حضور داشتن، تکالیف را به‌درستی انجام‌دادن، سی دی گوش‌کردن و نوشتن، احترام به جایگاه شال داران کنگره؛ وقتی این قوانین و حرمت‌ها اجرایی شود و محبت مابین راهنما و رهجو به وجود بیاید حتماً رهجو فرمان‌بردار خواهد شد و موفق در طول سفر می‌باشد و سفرش را با موفقیت به اتمام می‌رساند.

کمک راهنمای لژیون سوم، همسفر آمنه
همه برای یکی و یکی برای همه؛ چه‌قدر زیباست مفاهیم در کنگره و کنگره چه زیبا به همه چیز مفهوم می‌بخشد: لژیون چه جور جایی است و درون لژیون چگونه باید بود. تبادل انرژی در لژیون به‌خوبی ردوبدل می‌شود از فردی به فرد دیگر نگاه می‌چرخد و حسِ بین اعضای لژیون به‌خوبی در گردش می‌باشد. بخش عظیمی از آموزش در لژیون‌ها صورت می‌گیرد، در لژیون‌ها ما شاهد حال خوش و رهایی همسفران و مسافران بسیاری هستیم. شاهد شکفتن و حرکت پله به پله هزاران مرد و زن هزاران جوان و پیر و این بار سرنوشت هزاران خانواده در همین لژیون رقم می‌خورد و همه چیز به دستان خود فرد تغییر می‌کند با نگاهی متفاوت و عظیم‌تر از قبل. یک مسافر، مسافری که تا دیروز تمام لحظه‌هایش وامدار اعتیاد بوده و امروز در همین لژیون تصمیم می‌گیرد به پا خیزد و با قلم‌ها و قدم‌هایش بهشت را نقاشی کند. به‌راستی یک راهنما چگونه باید باشد که بتواند لژیونش را از سر صبر و با قوای تمام اداره کند و بستری امن و زمینی حاصلخیز برای تمام این افت‌وخیزها و حرکت‌ها و تغییرات همین مسافر پرجرئت و رنج‌کشیده فراهم کند؟ به‌راستی یک لژیون قوی چه شکلی است و چه ویژگی‌هایی دارد؟
به نظر بنده ویژگی یک لژیون قوی به حال تک‌تک اعضا که از حال و هوا و نگاه راهنمای آن لژیون نشئت‌گرفته بستگی دارد، این که تمام رهجوها گوش‌به‌فرمان راهنما باشند، حضور مداوم داشته باشند و بین چرخهٔ آموزش و خدمت مدام در حرکت باشند نه فقط در روزهایی که خدمتگزار هستند بلکه همه‌وقت تشنهٔ آموزش و آموزش و دوباره آموزش باشند، مشارکت کنند، در امتحانات مداوم شرکت کنند در پارک و ورزش‌ها حاضر باشند، قدرت یک لژیون به عملکرد و اجرای آموزه‌های کنگره مرتبط است این که بدانیم چرا به کنگره می‌آییم و چرا حرمت‌ها را رعایت می‌کنیم چرا که برای قوی بودن باید از قدم‌های کوچک شروع کرد و فقط گوش داد و گوش داد و گوش داد تا تغییرات در جان ما بنشیند، آن‌وقت می‌توانم متفاوت باشم و نگاه و حال متفاوت‌تر از دیروز داشته باشم چرا که حال لژیون به تک‌تک اعضا بستگی دارد و همگی باید جهان‌بینی را سرلوحه کار خود قرار دهند تا قوی شوند سی دی بنویسند بخوانند منابع را کار کنند و پیگیری و برنامه‌ریزی آن با راهنماست و در آخر محبت و حس سالم و متحد بودن اعضای لژیون، تلاش و تیزبین بودن و هوشیاری راهنما را می‌طلبد این که لژیون واقعاً دغدغهٔ راهنما باشد و در حاشیه نماند.

کمک راهنمای لژیون چهارم، همسفر فاطمه
خدا را شاکر هستم در مکانی قرار دارم که برای هر قدم و حرکتمان، یک اندیشه و یک تدبیر درست توسط نگهبان کنگره ۶۰ آقای مهندس دژاکام طراحی شده است. تمامی دستور جلسات کنگره ۶۰ با یک هدف بزرگ برای آموزش تمامی افراد طراحی شده‌اند تا ما در مسیر درست با آموزش‌های ناب حرکت کنیم و دستور جلسه جدید و پرکاربرد این هفته 《ویژگی لژیون قوی چیست؟》
باتوجه‌به آموزش‌های کنگره ۶۰ لژیونی قوی است که در چارچوب آموزش‌ها و قوانین به‌روز کنگره ۶۰ حرکت کند، این قوانین شامل حضور به‌موقع راهنما و رهجو در جلسات شعبه‌ها، مکتوب کردن سی‌دی‌ها، داشتن ظاهر مرتب راهنما و رهجو و... می‌باشد. همچنین آموزش‌های اصولی و درست راهنما طبق کتب و جزوات و سی‌دی‌های کنگره ۶۰ در لژیون می‌باشد یکی از مهم‌ترین مواردی است که باعث می‌شود ما بتوانیم لژیون قوی داشته باشیم، اگر راهنما طبق فرامین نگهبان کنگره ۶۰ حرکت نکند و فرمان‌بردار نباشد نمی‌تواند لژیونش را اداره نماید زیرا رهجوهایش فرمان‌بردار نمی‌شوند و لژیون دچار هرج‌ومرج می‌شود و به حاشیه کشیده می شود.
جناب مهندس می‌فرمایند که: هیچ دشمنی قوی‌تر و قدرتمندتر از خود انسان برای خودش و نسبت به خودش نیست؛ پس یک کمک راهنما نباید دچار منیت شود و خارج از چارچوب حرکت نماید زیرا به‌طورقطع آن لژیون به مقصد نمی‌رسد. در اول امر من یک رهجو در کنگره ۶۰ می‌باشم و هر لحظه در حال آموزش دیدن می‌باشم و با فراگرفتن آموزش‌های ناب کنگره ۶۰ و اجرا کردن آن در لژیون در آن زمان می‌توانم رهجوهای خوبی برای کنگره ۶۰ پرورش دهم.

کمک راهنمای لژیون ششم، همسفر زهره
برای داشتن لژیونی قوی اولین نیازها و تغییرات در خود راهنما باید شکل بگیرد. راهنما باید صبور، شجاع و باگذشت باشد قلباً بخواهد به همنوع خود کمک و یاری رسانده تمام رهجویان خود را دوست داشته باشد با دانش و آگاهی از آموخته‌های خود رهجو را عاشق کنگره و خود نماید. راهنما باید از منابع و سی‌دی‌های کنگره به‌صورت مرتب استفاده به آموخته‌های خود عمل نماید تا تبدیل به الگوی مناسب گردد.
راهنما ظاهر و باطن مرتب و منظم داشته به‌موقع با آرامش با نیرو و تمام توان خود در لژیون حضور داشته باشد. در لژیون از مطالب عامیانه پرهیز و تمام‌وقت لژیون در مورد سی‌دی‌ها و منابع آموزشی کنگره (اعتیاد و شناخت انسان) تمامی اعضا در هر جلسه مشارکت و اظهارنظر داشته باشند. راهنما در حد مشارکت و اصلاح مطالب راهنمایی داشته باشد.
برای تازه‌واردین و سفر دومی‌ها خوراک لازم به جهت آموزش را داشته باشند. راهنما هیچ‌گونه رابطه کاری و مالی و خانوادگی با رهجوی خود نداشته باشد. لژیون موفق طبق اصول و قوانین کنگره ۶۰ با استفاده از منابع آموزشی تعیین شده توسط بنیان کنگره به راه خود ادامه می‌دهد.

کمک راهنمای لژیون هفتم، همسفر پریناز
سلام دوستان پریناز هستم کمک راهنما یک همسفر
به گفته آقای امین لژیون قوی این خصوصیات را دارد:
۱. راهنما به این اکتفا نکند که مطالب را قبلاً خوانده بلکه همراه رهجو سی دی گوش دهد و بنویسد.
۲. راهنما حداقل در دو فعالیت دیگر به‌غیراز کمک راهنمایی در کنگره فعال باشد.
۳. راهنما با عمل راهنمایی کند نه فقط با کلام.

 

نگارندگان: کمک راهنمایان گروه خانواده نمایندگی شمس
ویرایش و ارسال مطلب: همسفر انسیه
همسفران نمایندگی شمس

ویژه ها

دیدگاه شما

27 دیدگاه

 • همسفر سپیده . لژیون هشتم شعبه شمس

  خدا قوت به کمک راهنمایان فکور و فهیم شعبه شمس ‌ . مطالب بسیار عالی و آموزنده بود . خدا رو شکر که شما در کنار ما هستید

 • زهرا لژیون سوم

  عرض خداقوت به همه کمک راهنمایان محترم از تک تک شما عزیزان آموزش گرفتم بسیار عالی بود.

 • همسفر طاهره کمک راهنمای لژیون دوم حسنانی

  خداقوت به تمامی عزیزان ...پایدار باشید

 • همسفر فهیمه

  خدا قوت به کمک راهنمایان عزیز و گرامی شعبه شمس🌺🌺🌺 مطالبتون عالی و آموزنده بود🌺پر رهرو باشید🙏🏻🌺🙏🏻

 • همسفر الهام لژیون هشتم

  خداقوت به کمک راهنمایان شعبه شمس و تشکر از حانم انسیه عزیز بابت ویراستاری و ارسال مطالب

 • مسافرجواداسدی ازلژیون شهباز

  سلام ویژگی لژیون قوی یعنی همدلی حرمت حضوربه موقع درجلسات ومکانهای ورزشی کنگره حمایت سبدو....

 • مسافر پیام لژیون 4 شعبه بوشهر

  خدا قوت پایدار باشید

 • معین الف ل۴ کرمان

  درود بسیار عالی و آموزنده بود خدا قوت

 • همسفر سارا شعبه شمس

  عرض سپاس و خدا قوت به اساتید و کمک راهنمایان گرامی و محترم شعبه شمس ، 🌺بسیار لذت بردم از مشارکت و کلام زیبای شما عزیزان، امیدوارم در لژیون های مقدس تون، رهجویان قوی و پر انرژي و خدمتگزار مانند همیشه برای کنگره پرورش بدهید ، خدمت ارزشمندتان قبول درگاه حق 🌺🧿🌺

 • مسافر مجتبی لژیون سه بیرجند

  عالی و کاربردی بود ♥️💫 خداقوت عوامل سایت

 • همسفر فهیمه رهجو لژیون دوم سبزوار

  خوشحالم از اینکه در خانواده بزرگ کنگره هستم و به امید داشتن لژیون قوی

 • همسفر سادات از لژیون یک شهرضا

  ضمن عرض سلام وادب خدمت شما کمک راهنمایان محترم، بسیار عالی و آموزنده بود.👌👌❤️❤️امیدوارم که با آموزش در کنگره به تعادل و حال خوش برسیم🌹🌹🌹

 • مصطفی صانعی لژیون۱۶فردوسی مشهد

  بسیار عالی 👍👌. سپاس از تمام خدمتگزاران بامحبت. یاحق .

 • همسفر مانا,شعبه شمس لژیون چهارم

  بسیار عالی,استفاده کردم ممنون و خداقوت به همه ی کمک راهنمایان عزیز🌸

 • مریم لژیون چهارم شمس

  بسیار عالی سپاس از همه بزرگواران مثل همیشه استفاده کردم. امیدوارم رهجوی خوبی باشم و بتوانم به وظایفم در کنگره به خوبی عمل کنم ‌. آرزوی سلامتی و سعادتمندی برای تک تک راهنمایان گرانقدر را دارم.

 • همسفر زهرا از نمایندگی سهروردی

  خدا قوت

 • رضا افشاری لژیون یکم ملایر

  خدا قوت به همه دوستان عالی بود ممنون بابت تمام زحماتی که کشیدید 👏👏👏

 • هاشمی لژیون 7شعبه ستارخان

  بسیار عالی لذت بردم مطالب کارامد هستند سپاس از همه عوامل سایت خداقوت

 • سکینه لژیون چهارم شعبه نیما یوشیج بهشهر

  سلام خدمت همه راهنمایان عزیز مطالب بسیار زیبا واموزنده بود استفاده کردم سپاسگزارم وباتشکر از گروه سایت

 • همسفر فاطمه ص لژیون ۱۱عمان سامانی

  خداقوت خدمت شما عزیزان کمک راهنما بسیار زیبا و قشنگ‌بیان کردید لذت برم از کلام زیبای شما عزیزان .تشکر از خدمت گزاران سایت

 • کمک راهنما همسفرفرشته ازنمایندگی بهشهر

  بسیارعالی بود عزیزان،موفق وپایدارباشید💖💖

 • همسفر اعظم از لژیون ششم

  سلام و خدا قوت به همه کمک راهنمایان که مشارکت داشتند بسیار آموزنده بود.به نظر من کمک راهنمایان هم به نوعی پیامبران این زمانه اند که برای ما پیامی از طرف خدا دارند.بدون هیچ چشم داشتی .از خداوند بزرگ برای همه کمک راهنماها توفیق روز افزون خواستارم.

 • حمید رضاقربانی

  خدا قوت به همه همسفران خدمتگزار و آرزوی توفیق و سربلندی در جایگاه خدمتی برای شما... در پناه خالق باشید .

 • همسفروجیهه لژیون یکم گنجعلی خان کرمان

  سلام، ازهمه مشارکت‌ها آموختم، بسیار سپاسگزارم پاینده باشید

 • تقی توکلی لژیون نهم سهروردی

  سلاموخداقوت .همگی مطالب آموزنده وپرمحتوابود .سپاس

 • همسفر صفیه شعبه عطار نیشابوری

  خداقوت به واحد سایت . بسیار عالی واقعا از شما کمک راهنمایان بزرگوار کلی آموزش گرفتم 🙏🌹پایدار و برقرار باشید

 • ناهید طورانی شعبه شمس

  بسیار عالی وخدا قوت به خانمهای کمک 🌹🌹راهنمای عزیز 👌👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹