آرشیو اخبار
عنوان
تارِیخ

از :
تا :
گروه خبری
تعداد کل اخبار : ۲۲۹۹۸   در حال نمایش : ۱۱۷
نمایش اخبار
پس نگاهی که ما به کنگره 60 داریم، دارو را سر ساعت مشخص مصرف کردن، یک نوع روزه گرفتن است...
تاریخ
دوشنبه 1 خرداد 1396
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
در وادی نهم یک مرحله‌ای داریم به نام نقطه آشوب که می‌گوید: هرکسی یک ظرفیت و تحملی دارد، بعضی از افراد را به آستانه آشوب نرسانید...
تاریخ
دوشنبه 25 ارديبهشت 1396
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
همه‌ی افرادی که می‌خواهند از این کتاب استفاده کنند، باید توجیه شوند، مخصوصاً افرادی که می‌خواهند درمان اعتیاد را داشته باشند که بحث درمان اعتیاد، قطعاً یک‌روند تدریجی است ...
تاریخ
دوشنبه 18 ارديبهشت 1396
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
تا جایی که من اطلاع دارم این راهنماها هستند که در سطح جهانی در مقوله اعتیاد و درمان اعتیاد افراد قوی و بسیار نیرومندی هستند و تمام مواد مخدر را می‌شناسند و قشنگ می‌توانند فرد را هدایت کنند...
تاریخ
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
در کنگره 60 بارها گفتم که من یک مصرف‌کننده تزریقی، هروئینی، حال خرابِ کارتن‌خواب خیلی کثیف را ترجیح می‌دهم به انسانی که سالم باشد، تروتمیز باشد ولی بی‌اَدَب باشد...
تاریخ
دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
ما به ایران آمده‌ایم تا یاد بگیریم و بدانیم و بتوانیم این مطالب را به دیگران منتقل کنیم و قدردان کشور و دانش شما باشیم...
تاریخ
شنبه 2 ارديبهشت 1396
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
چیزی که ما در کنگره به آن معتقد هستیم به روان می‌گوییم: خلق‌وخو، چیز عجیب‌وغریبی هم نیست، نه کاری به روح داریم، نه کاری به نفس داریم و نه کاری به صور پنهان داریم ...
تاریخ
دوشنبه 28 فروردين 1396
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
در کنگره 60 کسانی که میانگین سفرشان بین 10 تا 11 ماه است از تعادل لازم برخوردار هستند ولی کسی که سفرش 20 ماه یا 22 ماه طول کشیده، حالش خوب نیست و سیستم نتوانسته خودش را بالانس کند...
تاریخ
دوشنبه 21 فروردين 1396
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
ما در خواب می‌بینیم، می‌ترسیم، فراموش می‌کنیم، وحشت می‌کنیم، نوازش می‌کنیم، اضطراب و ترس ما را فرامی‌گیرد و ذوق و شوق داریم، پس آن، جهان جداگانه‌ای می‌تواند باشد...
تاریخ
چهار شنبه 25 اسفند 1395
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
امروزه وقتی شخصی با انگشت دستش ماه را نشان می‌دهد، هدف نشان دادن ماه است؛ ولی متأسفانه همه‌ی ما درگیر دست و انگشت سبابه او می‌شویم و ماه فراموش می‌شود...
تاریخ
دوشنبه 16 اسفند 1395
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
در سیستم‌های دیگر همیشه درمان صورت می‌گیرد و بعد ریکاوری شروع می‌شود؛ ولی در کنگره 60 درمان و ریکاوری با هم هماهنگ انجام می‌شود. یکی از مسائل ریکاوری، لژیون‌ها هستند که افراد در لژیون‌ها برای بازیابی سلامت فکری و روحی آموزش داده می‌ شوند.
تاریخ
چهار شنبه 11 اسفند 1395
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
وقتی جلسه شروع می‌شود جلسه باندبازی، گروه بازی، منافع شخصی، طرفداری و دفاع از یکدیگر نیست، هیچ‌کدام از این‌ها نیست. آن موضوعی که موردبحث است همه راجع به آن صحبت و بررسی می‌کنند، وقتی انجام گرفت، رأی‌گیری که به‌صورت کتبی می‌باشد صورت می‌گیرد؛ حتی اگر بخواهیم کسی را دیده‌بان کنیم ممکن است، شش ماه راجع به آن صحبت شود.
تاریخ
جمعه 29 بهمن 1395
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
اگر در مسئله اقتصادی، شما کنگره 60 را با گروه دیگر مقایسه کنید؛ آن گروه هم پول نمی‌گیرد و شخص می‌تواند هرچند تا راهنما که می‌خواهد انتخاب کند. ولی در کنگره 60 ره‌جو فقط یک‌بار می‌تواند راهنمای خود را عوض کند، دفعه‌ی دوم نمی‌تواند راهنمای خود را عوض کند. آنجا می‌گوید: صدبار اگر تو به شکستی بازآی؛ ولی کنگره 60 می‌گوید دو ماه اگر غیبت‌کنی؛ بیرونت می‌کنم
تاریخ
سه شنبه 19 بهمن 1395
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
همه‌ی ما در وجود خود یک جن داریم که سمبل شر است و یک روح داریم که سمبل خیر است، ما هم وسط قرار داریم. هرکاری که بخواهیم انجام بدهیم هر دو اظهارنظر می‌کنند. یکی می‌گوید: انجام بده و دیگری می‌گوید: انجام نده. این موضوع در اعتیاد خیلی زیاد است،
تاریخ
سه شنبه 12 بهمن 1395
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
کاری که در کنگره 60 می‌خواهیم انجام بدهیم این است که بالانسی که به هم خوردگی آن باعث افسردگی، اختلالات زناشویی، بی‌خوابی، میل به خودکشی و هزار و یک مرض می‌شود را بالانس کنیم.
تاریخ
سه شنبه 5 بهمن 1395
منبع
گروه خبری : لژیون پزشکان و محققین
12345678
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب
:مشاهده آمار بازدید روزانه