تاریخ
شنبه 22 مهر 1396
فایل صوتی سی دی آموزشی «دامنه ارتعاش» از استاد امین
Share
موضوع : فایل های صوتی
فایل صوتی «دامنه ارتعاش» با استادی آقای امین دژاکام
فایل صوتی سی دی آموزشی «دامنه ارتعاش» از استاد امین

سلام:

عزیزانی که امکانات مالی و بانکی دارند، شایسته است به ازاء دانلود هر سی دی مبلغ یک هزار تومان (1000 تومان) به کارت شماره
1368-7810-1410-6362 به نام حسین دژاکام واریز نمایند و 
کسانی که امکانات مالی و بانکی ندارند می توانند به صورت رایگان سی دی ها را دانلود نمایند.
در ضمن لازم نیست فوری به ازاء دانلود هر سی دی مبلغ آن را پرداخت نمایید، می توانند پس از دانلود چندین سی دی و با گذشت زمان مبلغ سی دی ها را پرداخت نمایید.

با احترام - دژاکام

 

در راستای گسترش فعالیت‌های سایت کنگره 60 و نظر به اهمیت استفاده از سی دی‌های آموزشی، کنگره 60 در نظر دارد از این پس فایل صوتی سی‌دی‌های آموزشی و جهان‌بینی قدیمی را جهت استفاده علاقه‌مندان در سایت قرار دهد. ضبط صدا در گذشته توسط دستگاه های واکمن بر روی نوار کاست صورت میگرفته است؛ لذا اگر فایل های صوتی از کیفیت صدای مطلوبی برخوردار نیستند پیشاپیش عذر خواهی می کنیم.

 

 
1 وادی اول (91) 48:32 5.82MB متن وادی اول
2 وادی دوم (91) 51:22 6.16MB متن وادی دوم
3 وادی سوم (91) 59:54 7.19MB متن وادی سوم
4 وادی چهارم - بخش یک (91) 1:01:22 7.37MB متن وادی چهارم 
5 وادی چهارم - بخش دو (91) 1:07:15 4.04MB متن وادی چهارم 
6 وادی چهارم - بخش سه (91) 1:00:49 3.56MB متن وادی چهارم 
7 وادی پنجم - بخش یک (91) 1:04:42 7.76MB متن وادی پنجم
8 وادی پنجم - بخش دو (91) 1:07:42 8.12MB متن وادی پنجم
 
9 وادی ششم - بخش یک (91) 53:06 6.38MB متن وادی ششم
10 وادی ششم - بخش دو (91) 1:00:27 7.26MB متن وادی ششم
11 وادی هفتم - بخش یک (91) 1:00:45 7.29MB متن وادی هفتم
12 وادی هفتم - بخش دو (91) 1:03:39 7.64MB متن وادی هفتم
 
13 وادی هشتم - بخش یک (91) 00:59:26 7.12MB متن وادی هشتم
14 وادی هشتم - بخش دو (91) 1:09:41 8.37MB متن وادی هشتم
15 وادی نهم - بخش یک (91) 00:56:45 6.80MB متن وادی نهم
16 وادی نهم - بخش دو (91) 01:15:42 9.06MB متن وادی نهم
17 وادی نهم - بخش سه (91) 01:05:20 7.82MB متن وادی نهم
18 وادی دهم - بخش یک (91) 00:58:46 7.06MB متن وادی دهم
19 وادی دهم - بخش دو (91) 00:54:26 6.54MB متن وادی دهم
20 وادی دهم - بخش سه (91) 00:50:28 6.05mb متن وادی دهم
21 وادی یازدهم - بخش یک (91) 01:05:07 7.82MB متن وادی یازدهم
22 وادی یازدهم - بخش دو (91) 01:01:50 8.00MB متن وادی یازدهم
23 وادی یازدهم - بخش سه (91) 00:54:22 6.72MB متن وادی یازدهم
24 وادی دوازدهم - بخش اول 00:58:29 7.02MB ---
25 وادی دوازدهم - بخش دوم 01:00:47 7.30MB ---
26 وادی دوازدهم - بخش سوم 01:09:00 8.28MB ---
27 هیزم‌شکن - بخش اول 1:01:24 7.37MB ---
28 هیزم‌شکن - بخش دوم 00:59:45 7.16MB ---
29 هیزم شکن - بخش سوم 00:58:10 6.98MB ---
30 هیزم شکن - بخش چهارم 00:59:30 7.14MB ---
31 هیزم شکن - بخش پنجم 01:10:34 8.47MB ---
32 بدل 1:07:45 4.07mb ---
33 دیپلماسی 00:58:23 3.42MB ---
34 پل 1:03:20 5.77MB ---
35 طلا 00:56:53 6.83MB ---
36 طلب 00:56:52 6.83MB ---
37 خدا و انسان  00:58:30 7.02MB ---
38 احساس همسفر 00:56:58 6.84MB ---
39 نقش آموزش و خدمت در رهایی 1:00:02 7.21MB ---
40 مجنون 01:10:05 8.41MB ---
41 تکامل در جسم - 92 01:10:03 8.41MB ---
42 بازی پازل 00:52:41 6.32MB ---
43 کرم شب تاب 00:37:26 4.49MB ---
44 سخنان بیداری 01:01:07 7.33MB ---
45 ناپیداها 01:14:45 8.98MB ---
46 طلب ظلم - بخش 1 00:58:04 6.97MB ---
47 طلب ظلم - بخش 2 01:06:28 7.98MB ---
48 ایمان 00:52:23 6.29MB ---
49 کلام 00:54:49 6.58MB ---
50 عقاب درون 00:56:04 6.73MB ---
51 مهر 00:59:26 7.13MB ---
52 خدمت و خیانت 01:01:13 7.35MB ---
53 اتللو - بخش اول 01:02:48 7.54MB ---
54 اتللو - بخش دوم 01:02:56 7.51MB ---
55 اتللو - بخش سوم 01:04:15 7.71MB ---
56 اتللو - بخش چهارم 01:02:17 7.47MB ---
57 اتللو - بخش پنجم 01:07:03 8.05MB ---
58 اتللو - بخش ششم 01:02:39 7.52MB ---
59 اتللو - بخش هفتم 01:03:57 7.67MB ---
60 اتللو - بخش هشتم 01:19:30 9.54MB ---
61 ماه درخشان (93/03/13) 01:12:13 8.67MB ---
62 آغاز شگفت انگیز - 1 (93/05/14) 01:09:30 8.34MB ---
62 آغاز شگفت انگیز - 2 (93/05/21) 00:58:58 7.08MB ---
63 تجزیه - (93/05/28) 01:01:31 7.38MB ---
64 نگاهی به گذشته و نیم نگاهی به آینده 01:01:06 7.32MB ---
65 شو شود (85/09/15) 01:01:45 7.41MB ---
66 اضداد (85/12/02) 01:02:24 7.49MB ---
67 لایه ها (1392/12/20) 00:51:56 6.23MB ---
68 حقیقت 00:55:17 6.64MB ---
69 شَک (1389/05/05) 00:43:01 5.16MB ---
70 آغاز کنگره 60 (1389/10/28) 00:58:39 7.04MB ---
71 بند محکم تر (1390/07/19) 01:00:07 7.22MB ---
72 هدف(1390/09/18) 00:54:14 6.57MB ---
73  تنها آمدن و تنها رفتن(1389/10/21) 00:57:08 6.89MB ---
74 شکارجان(1389/10/07) 01:03:55 7.66MB ---
75 کوله پشتی 00:55:24 6.65MB ---
76 پادشاه و کنیز بخش اول 00:58:30 7.2MB ---
77 پادشاه و کنیز بخش دوم 00:59:11 7.10MB ---
78 پادشاه و کنیز بخش سوم 01:02:30 7.62MB ---
79 پادشاه و کنیز بخش چهارم 00:59:42 7.17MB ---
80 پادشاه و کنیز بخش پنجم 01:01:12 7.35MB ---
81 پادشاه و کنیز بخش ششم 01:01:35 7.39MB ---
82 پادشاه و کنیز بخش هفتم 01:01:35 7.39MB ---
83 پادشاه و کنیز بخش هشتم 01:0:27 7.27MB ---
84 فلسفه - بخش اول 00:58:52 7.07MB ---
85 فلسفه-بخش دوم 01:07:22 8.09MB ---
86 فلسفه-بخش سوم 01:00:44 20.08MB ---
87 فلسفه بخش چهارم 01:09:48 23.09MB ---
88 تزکیه در صور پنهان-بخش اول 01:02:53 14.03MB ---
89 تزکیه در صور پنهان-بخش دوم 01:02:53 14.03MB ---
90 رودخانه به عقب بر نمی گردد 01:10:48 12.01MB ---
91 خیال شفا 01:00:32 13.08MB ---
92 وادی سیزدهم(بخش اول) 01:11:54 12.03MB ---
93 وادی سیزدهم(بخش دوم) 01:00:23 10.03MB ---
94 وادی سیزدهم(بخش سوم) 01:08:29 17.07MB ---
95 تکرار تاریخ 00:45:01 07.73MB ---
96 شادابی از مصرف مواد مخدر در آغاز مصرف 00:55:41 09.55MB ---
97 احول 00:56:39 09.72MB ---
98 لحظه ای دشواری 00:50:30 08.66MB ---
99 انواج مخصوص 01:01:44 10.05MB ---
100 ساختن قالب 00:44:15 20.01MB ---
101 میزان دانایی 01:01:14 28MB ---
102 تسلیم 00:55:18  25.3MB  ---
103 ابراهیم ادهم 00:56:41 28.8MB ---
104 چرا می آییم؟ 01:10:49 32.4MB ---
105 مجنون 01:09:45  31.9MB    ---
106 اس لحه حق1 00:31:22  14.3MB ---
107 اسلحه حق 2 00:20:13 9.25MB ---
108 الهام 01:13:30 25.2MB ---
109 معرفت 01:02:32 21.4MB ---
110 تکامل عقل 00:31:33 10.9MB ---
111 سوزن و نخ 00:56:20 25.6MB ---
112 بایگانی 01:03:56 29.2MB ---
113 انتقال 00:59:32 27.00MB ---
114 مغز 01:00:00 27.8MB ---
115  18 سوال  00:57:23 26.2MB ---
116 دیدبان 00:52:29 24.0MB ---
117 فراز و نشیب 00:57:38 26.3MB ---
118 15سوال 00:50:49 23.2MB ---
119 نی نوازان 00:58:05 26.5MB ---
120 ژن 01:17:51 35.6MB ---
121 نور شمع 01:02:49 28.7MB ---
122 انگور 00:58:47 26.9MB ---
123 بنیان 00:46:07 21.1MB ---
124 دره سبز 01:00:54 27.8MB ---
125 پرداخت بها 00:51:41 23.6MB ---
126 خاصیت 01:01:30 28.1MB ---
127 زمان 00:59:24 27.1MB ---
128 روح 01:17:41 35.5MB ---
129 نفس و روح 01:04:56 29.7MB ---
130 شرط بندی 01:00:46 27.8MB ---
131 2 مجسمه 00:58:54 26.9MB ---
132 رب و مربی 01:02:00 28.5MB ---
133 تعلل 00:53:21 24.4MB ---
134 تعادل 00:49:06 22.4MB ---
135 بهترین راه 00:57:32 26.3MB ---
136 امید و ناامیدی 00:57:16 26.2MB ---
137 میزان 00:55:10 25.1MB ---
138 اجرای قوانین 01:05:16 29.7MB ---
139 دنیای تازه 01:05:16 29.7MB ---
140 خواست 01:05:16 29.7MB ---
142 تاجر 01:05:16 29.7MB ---
143 بدون حس بخش اول 00:58:15 26.6MB ---
144 بدن حس بخش دوم 00:54:21 24.8MB ---
145 خروج از تاریکی 01:18:56 36.1MB ---
146 مجلس ختم 01:01:41 28.2MB ---
 
 
1 قیاس (درمان اعتیاد) 1:02:33 3.75MB ---
2 حس 1 و 2 (درمان اعتیاد) 58:23 3.50MB ---
3 کوه 00:34:12 4.10MB ---
4 امواج بازدارنده و ذهن 01:19:32 9.54MB ---
5 زمین 00:35:07 4.22MB ---
6 شمشیر در سنگ 01:17:02 9.24MB ---
7 بازتاب 01:15:35 9.07MB ---
8 موانع محبت - بخش اول 1:38:21 11.8MB ---
9 موانع محبت - بخش دوم 1:50:51 13.3MB ---
10 قضاوت 01:09:56 8.40MB ---
11 فوتون 00:41:10 4.94MB ---
12 فلز وجودی و انرژی 00:55:33 6.67MB ---
13 یین و یانگ - بخش اول 00:39:04 4.69MB ---
14 یین و یانگ - بخش دوم 00:40:05 4.81MB ---
15 گره عشق - بخش اول 01:54:23 13.7mb ---
16 گره عشق - بخش دوم 02:16:52 16.4mb ---
17 گره قدرت - بخش اول و دوم 00:55:25 6.6mb ---
18 خانواده بخش اول و دوم 01:07:53 10.2mb ---
19 سیاه چاله ها 00:49:55 6.01mb ---
20 طبیعت 00:31:37 5.42mb ---
21 امواج بازدارنده و ذهن 01:11:33 13.6mb ---
22 علم بخش اول 00:48:28 8.32mb ---
23 علم بخش دوم 01:00:52 10.04mb ---
24 خوی وحشی 0:31:52 28.05mb ---
25 کبر 01:01:18 28.00MB ---
26 سم 00:33:47 15.3MB ---
27 معلم 00:54:41 25.00MB ---
28 حس 00:57:59 26.5MB ---
29 ساختار درون 01:01:48 28.2MB ---
30 جهان بینی 1و2 01:11:08 32.5MB ---
31 بخشش 01:17:10 35.3MB ---
32 دامنه ارتعاش 00:47:45 21.8MB ---
 
 
1 وادی اول - بخش یک 00:07:25 920kb ---
2 وادی اول - بخش دو 00:09:01 1.08mb ---
3 وادی دوم - بخش یک 00:07:20 909kb ---
4 وادی دوم - بخش دو 00:09:32 1.15mb ---
5 وادی دوم - بخش سه 00:08:34 1.03mb ---
6 وادی سوم - بخش یک 00:07:59 988kb ---
7 وادی سوم - بخش دو 00:11:44 1.41mb ---
8 وادی چهارم - بخش یک 00:05:53 730kb ---
9 وادی چهارم - بخش دو 00:09:20 1.12mb ---
10 وادی چهارم - بخش سه 00:11:45 1.41mb ---
11 وادی چهارم - بخش چهار 00:11:07 1.33mb ---
12 وادی پنجم - بخش یک 00:05:53 729kb ---
13 وادی پنجم - بخش دو 00:07:51 970kb ---
14 وادی پنجم - بخش سه 00:06:17 778kb ---
15 وادی ششم - بخش یک 00:08:26 1.01mb ---
16 وادی ششم - بخش دو 00:10:47 1.30mb ---
17 وادی ششم - بخش سه 00:07:51 970kb ---
18 وادی هفتم - بخش اول 00:09:01 1.08mb ---
19 وادی هفتم - بخش دوم 00:13:07 1.57mb ---
20 وادی هفتم - بخش سوم 00:11:10 1.34mb ---
21 وادی هشتم-بخش اول 00:11:10 1.28mb ---
22 وادی هشتم-بخش دوم 00:11:10 1.36mb ---
23 وادی هشتم-بخش سوم 00:11:10 2.14mb ---
24 وادی هشتم-بخش چهارم 00:11:10 1.57mb ---
25 وادی نهم-بخش اول 00:11:49 1.40mb ---
26 وادی نهم-بخش دوم 00:14:20 1.73mb ---
28 وادی نهم-بخش سوم 00:13:52 1.67mb ---
29 وادی نهم-بخش چهارم 00:12:35 1.52mb ---
30 وادی نهم-بخش پنجم 00:07:54 0.99mb ---
31 وادی دهم-بخش اول 00:04:04 582Kb ---
32 وادی دهم-بخش دوم 00:11:05 1.21mb ---
33 وادی دهم-بخش سوم 00:11:03 1.33mb ---
34 وادی دهم-بخش چهارم 00:09:46 1.17mb ---
35 وادی دهم-بخش پنجم 00:10:06 1.22mb ---
 
 
1 آوای کنگره 60 00:02:59 2.74mb ---
2 آوای تولد 00:05:03 4.63mb ---

 

 

 

 

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 871361
ادامه مطالب در آرشیو فایل های صوتی
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
362 نظر  
 • مازیار
زمان ارسال
1396/10/02 1:19:29
در ضمن از گرداننده های سایت کنگره ۶۰ تشکر فراوان دارم.واقعا کنترل و مدیریت سایت کار بسیار سخت و وقت گیری می باشد هر چند که لذت فراوانی دارد.آن هم در مسیر خدمت در کنگره.خدا قوت میگم به خاطر زحمات شما
 • مازیار
زمان ارسال
1396/10/02 1:14:35
واقعا نمیدانم با چه زبانی از کنگره ۶۰ و همه خدمتگزاران تشکر کنم.کنگره به من شخصیت داد.به من زندگی داد.به من همه چیز داد.اقای مهندس دژکام و همه خادمین کنگره مطمئن باشید احترام نزد خداوند بزرگ محفوظ است.از همتون سپاسگزارم
 • adel
زمان ارسال
1396/09/21 21:52:0
درخواست فایل صوتی همسفر
 • سید محمد
زمان ارسال
1396/09/21 12:39:23
با تشکر از تمامی خدمات الخصوص از فایلهای صوتی منم یک گرفتارم چون گذشته شماها عزیزان.از فایلهای صوتی خیلی خوشم اومدالبته تا جای که شنیدم. تمامشو دانلود کردم ولی فعلا نتونستم حداقلترین مبلغی رابخاطر اینهمه فایل صوتی با ارزش بدم خدا لطف کن تا بتونم چون شماها منم ازاد شم تا بتونم از شرمندگی این خدمات شمادر بیام .علی یارتان وخدا نگهدارتان باشد
 • همسفر مهدیه
زمان ارسال
1396/09/15 10:27:34
ممنون از زحمات تمام عزیزان.خداوند بهترینهارو نصیبتان کند
 • مهدی
زمان ارسال
1396/09/13 4:3:46
خدا را شاکرم از خلقت عزیزانی چون شما
 • محمد صادق
زمان ارسال
1396/09/04 16:16:31
تشکر و قدرانی
 • عباس
زمان ارسال
1396/09/03 19:26:12
بسیار عالی کامل ودقیق
 • مسافر علی انتظامی از مشهد
زمان ارسال
1396/08/11 23:58:16
با سلام،به مهندس دژاکام پدر بزرگوارم بابت تمام مطالبی که به من آموختی تشکر تشکر تشکر امیدوارم در تردد آیید و همچنان نگهبانی باشید برای کنگره آن روز که جوجه عقاب ها تبدیل به عقاب شده باشند آماده القا و دریافت الهام برای اجرای حق و سیر تکامل در طبقات بعدی
 • همسفر مریم از نمایندگی میرداماد اصفهان
زمان ارسال
1396/08/09 15:37:18
خداروشاکرم که بعد از 15 سال تخریب مسافرم بالاخره توانستیم پا به کنگره بگذاریم وبه امید خدا یک ماه دیگر رها میشویم. واقعا از همه اعضای سایت که در این راه تلاش میکنند سپاسگزارم .چرا که اگر سایت نبود من هرگز با کنگره آشنانمی شدم . امید دارم با همکاری همه اعضا ودستان مهربان همه افراد .در دورترین نقطه های ایران نیز یه شعبه دایر شود.چرا که اگر در شهرماهم بود زودتر ما رها شده بودیم .ولی به همه عزیزان که درشهرشان شعبه نیست میگویم یه جایی باید دل کندتا به خواسته خود رسید ما نیز دل کندیم وبه اصفهان امدیم به قصد رهایی . اعتیاد دیگر مسئله لاینحلی نیست به لطف خداوند و مهندس دژاکام .که فقط خداوند میتواند جواب زحمات ایشان را بدهد. امیدوارم هر عزیزی که این متن را میخواند فقط امیدوار شود وقدم در بهشت کنگره بگذاردومطمئن باشد که حتمی از دام اعتیاد رها میشود به شرطی که خودش بخواهد وصبر پیشه کند وایمان داشته باشد . خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمیدهد مگر خود بخواهند.
 • مهرداد
زمان ارسال
1396/08/08 20:22:19
خیلی عالی خسته نباشید ولی یه سریع از سی دی ها موجود نیست باز هم ممنون......
 • فریبرز همایونی
انچه در بالا وجود دارد بیشتر به یک معجزه شبیه است و این باور که زمان معجزه دیگر گذشته است را به نابودی محکوم میکند . پیچیده ترین مسایل فلسفی را با انچنان زبان ساده ای مطرح نموده که گویی اشعار و قصه های کودکانه را بیان میکنند . خوشحالم که پس از قرنها که نام ایرانی از صفحه پیشرفت و ابداعات علمی عقب بود بار دیگر در یکی از بزرگترین کشفهای عالم که در اینده انقلابی در روشهای درمان و تشخیص بیماریهای گوناگون ایجاد مینماید پیشقدم هستیم. نام حسین دژاکام صفحه ای زرین را در تاریخ ما گشود و در اینده بر تارک علوم خواهد درخشید .
 • سیدعلی حسینی نمایندگی باباطاهرهمدان
زمان ارسال
1396/08/04 15:8:16
خدارا شاکرم که مدت هشت ماه است که ازگرداب اعتیادرها شدم.برخودم وظیفه دیدم که از شخص مهندس دژاکام وراهنمای بسیارخوبم جناب علی بخشی تشکر کنم وبرای کلیه دست اندرکاران کنگره ارزوی بهروزی سلامت وموفقیت دارم.
 • مهتاب همسفر
زمان ارسال
1396/07/23 15:29:28
باعرض سلام وادب خدمت جناب اقای مهندس دژاکام وخانواده محترمشان.شما زندگی راحتی خیلی بهترازقبل به من دادیدتاابد دعاگوی شما هستم وآرزوی سلامتی وموفقیت براتون دارم.
 • كيوان
زمان ارسال
1396/07/23 9:57:1
سلام جناب مهندس دژاكام از خداوند منان طول عمر و زندگى با عزت و شوكت براى شما و خانواده محترمتون خواستارم و تا روزيكه زنده ام خدمتگذار شما و كنگره خواهم بود
 • مرتضی فردی
زمان ارسال
1396/07/14 1:15:4
با سپاس از خداوند متعال که آسمان و زمین ازآن اوست ودر زمینش دری برایه مان گشود تا آرامشی همیشگی در زندگیمان داشته و نشانگر این مسیر مستقیم جناب مهندس دژاکام میباشد ، آقای مهندس سپاسگذار شما و همه خدمت گذاران سایت میباشم تنتون سالم و پر انرژی .
 • مسافر فرود از لژیون 19 سلمان فارسی اصفهان
زمان ارسال
1396/06/30 2:53:27
با سلام و عرض ادب خدمت جناب مهندس دژاکام عزیز که این روش مقدس را بوجود آورد تا ما ره گم کرده گان دوباره به زندگی برگردیم و شخصیت ترور شده خودمان را دوباره ترمیم کنیم
 • مهدی بلالی
زمان ارسال
1396/06/29 14:27:13
از تمامی خدمتگذاران کنگره60ممنون و متشکرم
 • فریدون مسافر زنجان
زمان ارسال
1396/06/26 11:11:43
خدا قوت به بچهای سایت خسته نباشید وبه مهندس و خانواده محترم آرزوی سلامتی از خداوند را دارم
 • حمیده همسفر مجید
زمان ارسال
1396/06/26 11:9:34
خدا قوت به همه عزیزان.
 • مسافر جلیل
زمان ارسال
1396/06/21 16:53:27
سلام خدا قوت به خانواده کنگره 60 و نگهبان کل سیدیه هفت اندام رو کی میزارید داخل البوم مرسی
 • حسن عبدالهي(شعبه قم)
زمان ارسال
1396/06/20 18:18:58
عرض سلام وادب وخداقوت وتقديم صميمانه ترين تشكر
 • مسافرسیدحسین
زمان ارسال
1396/06/19 15:47:11
باسلام و خدا قوت به مسئول سایت و خواستم از جناب مهندس عزیز و خانواده محترمشان به خصوص خانم آنی و استاد امین فقط میتونم بگم که از خدا سلامتی برای جناب مهندس و خانواده محترشم طلب میکنم امید است هزار ساله باشید. آمین
 • حسین
زمان ارسال
1396/06/19 10:55:6
آقای مهندس دژاگاه،سی دی و راهنماييهاي شما واقعا راه گشا و چراغ راه کنگره می باشد امیدوارم همواره پیروز و سربلند باشید،خسته نباشید استاد.
 • مسافر علی انتظامی
زمان ارسال
1396/06/19 8:9:11
با سلام خدمت معلم و پدر بزرگوارم. بابت تمام آموزشهایی که به من و ما میدهید تشکر میکنم و تمام تلاشم را خواهم کرد برای بودن و رشد توسعه کنگره
 • حمید
باسلام وخداقوت وسباسگذاری از زحمات شما من فایل سی دی گوهرجان رو میخاستم اما داخل قسمت فایل ها نبود اگر امکانش هست برام بفرستین متشکدم
 • علیرضا شهرری لژیون چهاردهم
سلام،پیام زمام دار راستی را گوش کردم ولی دو بار،ادامه سی دی را هنوز گوش نکردم،بطور خلاصه بنظر این حقیر مفهوم پیام،فهمیدن عشق واقعی است،فهمیدن عشق به معنای حقیقی.سپاس سپاس سپاس
 • علیرضا شهرری لژیون چهاردهم
سلام،لطفا درگاه پرداخت بانکی در همین وب سایت قرار دهید لطفا،سپاس.
 • مسافر مجید
زمان ارسال
1396/05/30 9:29:37
عرض سلام و ادب و احترام خدمت جناب مهندس وخانواده گرامی وکلیه عزیزان زحمت کش در قسمت سایت کنگره 60
 • همسفرسیدحسین ازتبریز
زمان ارسال
1396/05/29 12:1:26
سلام خدا قوت وخسته نباشید انشااله خداوند متعال هم در این دنیا وهم در آخرت اجرتان بدهد
 • رضازندفخرایی
زمان ارسال
1396/05/28 1:48:29
باسلام وخدا قوت به تمامی عزیزانی که درهرقسمت سایت کنگره 60 فعالیت دارند(چه آشکاروچه غیرآشکار)خدمت میکنند خسته نباشید عرض میکنم قدرت مطلق یارومددکارهمه شماعزیزان باشد. ان شاالله که هر روز به جایگاههای خدمتی بالاتری نایل شوید . رضا زند فخرایی - لژیون هشتم آکادمی
 • رضا
زمان ارسال
1396/05/23 23:29:23
با عرض سلام و خداقوت ،به همه دوستانی که در این قسمت زحمت میکشند و خدمت میکنند،رضا هستم مسافر، حدود 3ماه است که با کنگره آشنا شدم و از جناب مهندس و کلیه کسانی که این خدمات را برای استفاده ما بوجود آورده اند کمال سپاس و تشکر را دارم و امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشند
 • مسافر مجیدقزوین
زمان ارسال
1396/05/23 21:57:31
خداقوت وخسته نباشیدبه خدمت گزاران که به انسانیت خدمت میکننددرکنگره60
 • مسافر بهروز(حسنانی)
زمان ارسال
1396/05/23 11:33:43
سلام عرض خسته نباشید ممنون از همه شما مخصوصا جناب مهندس
 • اميد
زمان ارسال
1396/05/23 10:29:28
خداقوت .بابت زحمت هايي ك ميكشيد تو سايت سپاسگذارم
 • کاوه از شعبه وحید
زمان ارسال
1396/05/19 7:27:58
عرض سلام و خداقوت ویژه ب خدمتگذران بی ادعای کنگره 60 خواستم بگم واقعا این قسمت فایل صوتی خیلی به من کمک کرد مخصوصا الان که توو تعطیلات تابستانی هستیم فقط حالمو با گوش دادن به سی دی ها خوب میکنم و به این نتیجه رسیدم که حالا حالاها به کنگره و آموزش هاش نیاز دارم ، انشالا خداوند متعال سلامتی روزافزون و طول عمر با عزت به آقای مهندس و خانواده محترمشان بده که همه چی از اونا داریم
 • mohamad
زمان ارسال
1396/05/19 4:7:2
سلام و خسته نباشید خدمت مهندس دژاکام و شما عزیزان زحمت کش ک در سایت فعالیت و خدمت میکنید همیشه شاد و سرزنده باشید.. انشاءالله همیشه شاد و سرزنده باشین
 • محمود
زمان ارسال
1396/05/14 19:1:10
از شما تشکر میکنم بخاطر مطالب که زندگی دوباره به من داد فقط من نمیدونم فایل صوتی را دانلود کنم راهنمای کنید
 • رضا
زمان ارسال
1396/05/12 23:7:59
با عرض سلام و خداقوت من حدود 3ماه است که سفرم را آغاز نموده ام و فقط امیدوارم جناب آقای مهندس و خانواده محترمشان عاقبت به خیر شوند ،اگر ایشان این کار عظیم را ادامه نمیدادند چه بلایی سر من وامثال من میامد
 • ایمان
زمان ارسال
1396/05/11 8:35:13
خدا قوت به تمام دست اندرکاران کنگره انسان ساز 60
 • محمد حسین فرزو
زمان ارسال
1396/05/11 4:7:28
سلام و تشکر از مهندس عزیز که با تلاش بی وقفه خود وهمکاران باعث شدید تا هیچ کمبودی را ما در همه زمینه ها احساس نکنیم ، خدا قوت خسته نباشید
 • محمد سفر اولی نمایندگی صالحی
زمان ارسال
1396/05/11 1:30:19
باسلام وعرض خداقوت وتبریک هفته سایت.انشالله بتوانم در سفر دوم جبران مافات کنم مالی ومعنوی
 • مسافر مهدی
زمان ارسال
1396/05/10 18:34:18
سلام خواهشا بعد از پخش سی دی های جدید در لژیون ها سریع در سایت گذارید..با تشکر ..مشهد الهیه لژیون14
 • حسن کدخدایی
زمان ارسال
1396/05/09 16:27:53
خدا قوت ویژه به همه عزیزان زحمت کشان کنگره 60
 • اکبر خسروشاهی
زمان ارسال
1396/05/08 1:42:32
بسیار عالی ، سلام و خداقوت خدمت عزیزان زحمت کش سایت علی الخصوص شهروز آذرپور و احسان عزیز و تشکر ویژه از مهندس گرامی، اگر امکانش هست سس دی های قدیمی رو هم به این مجموعه باارزش اضافه کنید که بسیار عالی تر میشه
 • فرشاد
زمان ارسال
1396/04/27 23:5:8
لطفا سی دی هیچ را بگذارید
 • شهریار
زمان ارسال
1396/04/22 17:57:17
سلام دنبال وادی 14 گشتم فایل صوتی نبود ممنون میشم اضافه کنید
 • مسافر امیر
زمان ارسال
1396/04/21 21:12:10
سلام و درود بر زحمت کشان و دست اندر کاران کنگره ۶۰ و در راس آنها آقای مهندس دژاکام امیدوارم حالتان همیشه خوب خوب باشد و در جایگاه های بالاتر معنوی قرار بگیرید اگر امکان دارد فایل های صوتی سایر سی دی ها را جهت بهره برداری در سایت بگذارید بر قرار باشید
 • همسفرعصمت
زمان ارسال
1396/04/16 9:2:7
باعرض احترام وادب خدمت بنیانگذارکنگره 60 بسیارسپاسگزارم بخاطرزحمت هایی که باعشق برای مامیکشید.
 • مسافر ابوالفضل
زمان ارسال
1396/04/02 13:12:20
خدا را شکر که اگه یه مدتی چند ساله رو تو تاریکیها بودم حالا با لطف وعنایت خدا وراه پیداکردن اونم صراط مستقیم تو کنگره 60 از تاریکیها درامدم فقط خواستم از مهندس عزیز واستاد عزیزم جناب اقای محمداختری که پایه گذار لژیون شیروان هستن وخیلی زحمت میکشن تشکر کنم ایشالا هرچه دراین دنیا میخواهند به ان برسن خدا نگهدارشون باشه
 • نیایش
زمان ارسال
1396/03/23 3:8:1
سلام خدا قوت هر چه قدر دنبال وادی 14 گشتم فایل صوتی نبود ممنون میشم اضافه کنید
 • هاشم
زمان ارسال
1396/03/21 1:4:32
خیلی عالی بود .خدا قوت مسافر
 • رضی
زمان ارسال
1396/03/03 18:42:51
باسلام وخسته نبلشید اهل یکی ازشهرهای استان گیلانم متاسفانه فاصله تاشعبه کنگره زیاد است دردرون بسیار ناراحتم موندم چکار کنم اگه ممکنه مرا راهنمایی فرمایید
 • مهدی
زمان ارسال
1396/03/03 12:43:46
سلام.مسافر مهدی هستم از شعبه گیلان.لژیون اقای ایمانپرور میخواستم از اقای مهندس دژاکام تشکر کنم بابت بنای کنگره و زحمات زیادی که در راستای آن کشیدن و خود و خوانواده گرامی شان را وقف این راه مقدس کردند. سایت هم عالی است و کاملا بروز و آموزنده.با تشکر فراوان مسافر مهدی.
 • احسان رجائی/ زنجان
زمان ارسال
1396/03/02 10:40:32
خیلی ممنونیم از همه خدمتگزاران کنگره درود و خداقوت . وجودتان پایدار...
 • سید علی حسینی نمایندگی باباطاهر
زمان ارسال
1396/02/18 15:38:57
امروز که از دام اعتیاد رها شدم خدارا شاکرم.ازجناب مهندس دژاکام وراهنمای خوبم جناب علی بخشی کمال تشکر و قدردانی را دارم
 • اذر عابدی
زمان ارسال
1396/02/02 22:38:59
خدا قوت...عشق جاریست در کنگره
 • مسافر عطا از کرمانشاه
زمان ارسال
1396/01/24 0:5:29
با توجه به اینکه رهائی های پی در پی کرمانشاه نشان از زحمات شبانه روزی راهنمای دلسوز ان و بردباری اعضا ء‌دارد برخود واجب دانسته این موفقیت را به جناب مهندس وخانواده کنگره 60 و راهنمای دلسوزش تبریک عرض نمایم
 • هانیه.نمایندگی ابن سینا
زمان ارسال
1396/01/21 10:49:51
خدا قوت با تشکر از زحمات شما
 • مسافر:علی محمد_شعبه قم لژیون آقای کریمی
زمان ارسال
1396/01/16 0:2:19
سلام ودرود بی پایان خدمت آقای مهندس و تمامی مسولین و مسافران وهمسفران گنگره ۶۰.شروع سال جدید بر تمامی دوستان و سروران مبارک و آرزو میکنم یک یک عزیزان در تمامی مراحل زندگی موفق و سرشار از محبت باشین
 • مسافر مجتبی-شعبه کرمان- لژیون آقای محسن نقدی
زمان ارسال
1395/12/13 19:58:21
از پدر معنوی کنگره 60 جناب آقای مهندس دژاکام بابت قرار دادن سی دی ها کمال تشکر و قدردانی را دارم . من همه سی دی ها را دانلود کردم. گوش دادن به این سی ی ها در کنار آموزش گرفتن از کنگره مسیر زندگی منو عوض کرد. خداوند انشالله به همه بانیان کنگره پاداش و رحمت عطا کنه. امیدوارم بتوانم به موقع در قبال استفاده رایگان از سی دی ها جبران خدمت و وظیفه کنم. و یا در صورت توانمندی هزینه آن را در آینده پرداخت کنم.
 • قاسم رهجوی آقافرید ازشعبه کرج
زمان ارسال
1395/12/10 0:58:17
باسلام،قاسم هستم یک مسافر، تقدیم به بنیان کنگره جناب مهندس یامهندس،همتت والا تویی مفتاح راه// چون سبب گشتی،دری بگشوده ایی،درقعرچاه یا مهندس،گربه آن حالت تو می ماندی بقا// بی تفکر کی ، رسیدی مرتورااین ارتقاء ارتقاء تورهایی بخش نسلی درگلند // چون رهاگشتند مریدانت همه اهل دلــــــــــند
 • عبدالله سلیمانی
زمان ارسال
1395/12/10 0:22:8
سلام .مهندس عزیز خسته نباشید سی دی های بروز را نمیتوانم در سایت پیدا کنم چکار کنم تهیه کنم از سایت ممنونم راهنماییم کنید
 • مهدی
زمان ارسال
1395/12/04 14:16:56
سلام مهدی هستم یک مسافر حال من خیلی خوبه امیدوارم حال شما هم خوب باشه و با یک کلمه شاید ذره ای از خستگی تن شما رو بیرون کنم از تنتون ممنونم شما در حق من نهایت خدمت رو به جا اوردین بهترین ها رو از خدا بگیرین
 • آیت تقویان
زمان ارسال
1395/11/30 0:10:0
با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان.بعضی‌ وقتها با خودم فکر میکنم که اگر کنگره وجود نداشت آخر کارم چی میشد و آنوقته که خدا را شکر میکنم وبرای آقای مهندس از خدا طلب سلامتی میکنم
 • مینا همسفر
زمان ارسال
1395/11/29 0:7:55
با عرض سلام وخسته نباشید خدمت مهندس، من از شعبه چالوسم، جناب مهندس این هفته گروه خانواده‌ی چالوسوتعطیل کردین من خواهش میکنم این شعبه تنها امید ما برای رسیدن به روشنایی است لطف کنین درهای این خانه‌ی امید مارونبندید.ما در رنج به سر می بریم من عاجزانه خواهش می‌کنم .
 • حسن
زمان ارسال
1395/11/27 23:7:48
رهجو
 • علی انتظامی
زمان ارسال
1395/11/26 23:53:10
با عرض سلام خدمت بنیان کنگره جناب مهندس دژاکام، هرچقدر بخوام از کلمات برای رسوندن حسم ب شما یاری بگیرم نمیتونن حق مطلب عدا کنن، فقط میگم دوست دارم استاد ممنون ک بهم یاد دادی
 • همسفر نازیلا
زمان ارسال
1395/11/17 9:46:4
اقای مهندس بابت این همه بزرگواری از شما ممنونیم .انشالله که دوستان این لطف و بزرگواری شما رو قدر میدونن و قطعا حمایت میکنن ومن هم به نوبه خودم در حد توانم حمایت میکنم .انشالله !
 • حسن عبدالهی- شعبه امین قم
زمان ارسال
1395/11/16 23:40:57
سلام از خدمات انسان دوستانه اتان سپاسگزارم-درودبرمهندس عزیز
 • سعیدجعفری
زمان ارسال
1395/11/13 15:58:43
عرض ادب سپاس بابت مطالب پربار و ارزشمند و گوهربار ان شاالله دوستان حمایت بفرمایند یک زمانی حاضربودیم برای بدست آوردن حال خوب الانمون هر کاری و هر هزینه ای رو متقبل بشیم حالا هزینه ی ناچیز یک سی دی که دانلود میکنیم رو ندیم واقعا بی انصافیه... تقدیر و تشکر... درس هوشیاری برو در مکتب مستان بخوان... چون که این مکتب به مستی میکشد هوشیار را
 • مجتبی آستانیان
زمان ارسال
1395/11/12 22:55:6
سلام خیلی خوبه ولی کیفیت فایل ها بسیار پایین
 • محراب مهرابی . الهیه مشهد
زمان ارسال
1395/11/10 10:22:30
سلام . مدت 4 ماهه سفر میکنم و نزیدیک به دو ماه است که مسئول نشریات لژیونم هستم از وقتی که این خدمت را گرفته ام علاقه زیادی به گوش کردن سی دی پیدا کرده ام . امیدوارم همچنان ادامه یابد .
 • مریم
زمان ارسال
1395/10/25 15:2:51
با سلام و تشکر.میخواستم بدونم چرا تعداد سی دی هایی که در شعب کنگره هست نمیتونم از اینجا پیدا کنم و سی دی ها به روز نمیشن مثلا سی دی مشگل که نبود
 • علیرضا بهشهر
زمان ارسال
1395/10/12 9:49:30
با سلام هر زمان که من یک سی دی از محصولات کنگره رادانلود میکنم بدلیل عدم دسترسی به حساب بانکی شتاب وجه آن را به نشریات شعبه تحویل میدهم با تشکر
 • حسین
زمان ارسال
1395/10/03 9:11:30
به نظر من سی دی ها تصویری باشند بهتره،دراین صورت سفر اولی ها تمرکز بهتری
 • محمد
سلام من سی دی هاروازشعبه میخرم برای پشتیبانی کنگره ولی چون میخام ازطریق گوشی گوش کنم مجبورم دانلودهم بکنم ایرادی هم نداره امابعضی ازسی دی هاروکه جدیدن نمیشه دانلودکنم بایدچکارکنم ممنونم جواب بدین درودبه همه زهمتکشان کنگره 60
 • سیدعلی حسینی لژیون آقای علیرضا بخشی از همدان
زمان ارسال
1395/09/30 18:1:47
باسلام.مدت ده ماه سفرمیکنم.اعتراف میکنم که تا قبل از ورود به کنگره کور بودم.بااینکه فکرمیکردم زیاد میفهمم.امادر دنیایه تاریکی صدچشم داشته باشی کوری.خداروسپاس میگم که فرصت سفردراختیارم قرارداده شدتا پیداکنم خودم را.ودرک کنم عشق را.ازناجیهای خودم ابتداشخص مهندس وبعدبرادر بزرگوارم جناب علی بخشی راهنمایه کاربلدم کمال تشکررادارم.موفق باشید
 • مسافر سعید
زمان ارسال
1395/09/28 0:50:28
با عرض سلام و احترام خدمت استاد گرانقدر و عزیز جناب مهندس دژکام ضمن عرض تشکر فراوان از حضرتعالی و تمام زحمتکشان و خدمتگزاران کنگره 60،مارا از دعای خیر خود دریغ نفرمائید. در بهشت پروردگار ،گوارای وجودتان ،شراب چشمه کوثر
 • مسافر اسفند یار از شعبه سهروردی خمینی شهر
زمان ارسال
1395/09/22 21:52:17
باسلام و درود فراوان حضور سرور و استاد گرانقدر جناب مهندس دژاکام امیداست در پناه حضرت حق پیروز و موید باشد.
 • مسافر اسفند یار از شعبه سهروردی خمینی شهر
زمان ارسال
1395/09/22 21:41:48
باسلام و درود فراوان حضور سرور و استاد گرانقدر جناب مهندس دژاکام امیداست در پناه حضرت حق پیروز و موید باشد.
 • حسن
زمان ارسال
1395/09/13 12:45:18
حق نگهدارتان باد وخداوند به افای مهندس سلامتی عنایت بفرمایید.
 • حسین زارع
زمان ارسال
1395/09/09 10:56:38
با سلام من هم به نوبه خود از جناب اقاي مهندس دژاكام و خانواده محترم كمال تشكر را دارم .......... مسافر حسين زارع
 • همسفر انسیه
زمان ارسال
1395/09/09 8:26:19
ممنون و سپاسگزار به خاطر تمام زحمت هاتون خداروشکر که شما هستید و من میتونم آموزش بگیرم
 • مسافر مهدی میرمحمدی
زمان ارسال
1395/09/06 22:32:39
سلام و درود به تمامی عزیزان خدمتگذار،حق یارتان باد
 • مسافر حمید
زمان ارسال
1395/08/30 11:15:51
از تمامی زحمات شما سپاسگذارم.
 • حسن عبدالهی- شعبه امین قم
زمان ارسال
1395/08/26 19:16:48
باسلام وتشکراز زحمات شما
 • مهران
زمان ارسال
1395/08/24 20:49:22
با سلام و خسته نباشید فراوان ب تمامی افراد کنگره و خدمتگزاران آن.خواستم از دست اندرکاران کنگره خواهش کنم خواهش کنم که تمامی cd و فایل های صوتی را در سایت بگذارند،با تشکر.
 • مجس
زمان ارسال
1395/08/20 12:9:46
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت نگهبان کنگره .من از شما بسیار ممنونم . اگر ممکن هست سی دیهای قدیمی تر رو لطف میکنید در فروشگاه اینترنت بذارید که استفاده کنیم
 • مسافر مصطفی
زمان ارسال
1395/08/13 21:34:49
سلام ممنون از زحمات بی وقفعه شما عزیزان اگه میشه همه سی دی هارو بزارید مرسی
 • مسافر مسلم
زمان ارسال
1395/07/26 6:17:4
درود به زحمت کشانِ کنگره60.خداقوت مهندس دژاکام . خیلی عالیه فایلهای صوتی
 • محبوبه
زمان ارسال
1395/07/05 13:34:10
من دنبال متن سرود سر کلاسهاتون هستم.....گلباران....میشه متنشو به ایمیلم بفرستین؟؟؟یا ی گوشه تو سایت بذارین مرسی
 • شهناز
زمان ارسال
1395/07/04 13:12:42
سلام ممنون وسپاس از شما بات این امکاناتی که در این بخش گذاشتین باعث شده من در محل کارم هم در زمان استراحت بتونم به مطالب مفید کنگره گوش کنم و از وقتم نهایت استفاده را بکنم البته من اینها تهیه کردم ولی در منزل موجود دارم ولی وجود این سی دی ها در سایت خیلی به من کمک میکنه خیلی تشکر میکنم وبسیار عالی وبجا
 • حسین
زمان ارسال
1395/07/03 23:10:58
بسیارعالی اما ای کاش این همه روی مادیات زوم نمی کردید واز حرمت واساس وهدف که غیر انتفایی بود فاصله نمی گرفتید
 • فرهاد صادقپور
باسلام وخسته نباشید ازاین همه زحمت وتلاش شما ممنونیم (فرهاد از شعبه سلمان فارسی اصفهان)
 • reza
زمان ارسال
1395/06/28 19:5:5
بسسار عالئ وخوب هست ممنون مسافر رضا راهنما اقای رامین سعادت جو
 • سیدعلی حسینی لژیون آقای علیرضا بخشی از همدان
زمان ارسال
1395/06/26 3:57:40
باسلام .امروز برایم روز دیگریست .رنگ و بوی سلامتی .عشق و محبت.به دنیاجور دیگرنگاه میکنم .بوی زندگی مرا به یاد کودکی می اندازد.گویا سالها بود این بورا فراموش کرده بودم.ازهمه متشکرم
 • مسافر نادر
زمان ارسال
1395/06/24 10:50:12
عالی بود به امید سفر خود آنطوری که راهنمایان میخواهند به اتمام برسانم
 • فاضل مهدلو
زمان ارسال
1395/06/19 17:22:56
سلام خداي خيلي عالي هستش ممنون از همه دوستان
 • محمدکریمی
زمان ارسال
1395/06/11 23:58:44
خداقوت اقای مهندس
 • سیدعلی حسینی لژیون آقای علیبخشی همدان
زمان ارسال
1395/06/09 11:25:15
باسلام .کنگره چیزی فراتراز درمان اعتیاد در اختیارمان گذاشت .درس زندگی.درس محبت.ازخودگذشتگی.ایثاررابه شخص من آموخت والان میفهمم که معنی دعایمان راکه ..بدانم آنچه نمی دانستم..را.....سپاس گذارم موفق باشید.
 • رضا قلی پور
زمان ارسال
1395/06/07 3:0:44
سلام وخداقوت مهندس, مسافر وهمسفر.
 • milad
زمان ارسال
1395/06/03 1:13:33
با سلام خدمت استاد عالی مرتبه و همسفران عزیزم...جایگاه شما در باور اینجانب جایگاهی مانند توماس ادیسون است .چه بسا که ادیسون با ایمان خود چراغ را برای بشریت ارمغان اورد و شما هم مانند او چراغ هدایت دیگری هستید ...دستبوس شما و همسفران عزیزم(همسفر میلاد)
 • همسفر فاطمه
زمان ارسال
1395/05/29 20:11:31
با سلام وسپاس فراوان از زحمات شما لطفا فایل صوتی شکوفه های یاس را هم بگذارید.
 • سیدعلی حسینی لژیون آقای علیبخشی همدان
زمان ارسال
1395/05/26 12:43:23
باسلام.مدت 8ماه است باکنگره اشناوسفرم رااغازنمودم وروز به روز طعم زندگی را بهتر درک میکنم . طعمی که بیست سال گمراهی دروادی تاریکی هاازیادم برده بود .ازاین که دستانم را به گرمی فشردیدصمیمانه سپاسگذارم.ودستتان رامیبوسم امیدوارم که به آرزوها یتان برسیدچون مارا به ارزویمان رساندید سپاس وبدرود
 • مسافر عطا از کرمانشاه
زمان ارسال
1395/05/16 14:47:21
راهنمای عزیزم به لطف خدا و وجود با برکتتان حال خبلی خوبی دارم از دور دستان شما را میبوسم و به آقای مهندس برای اینچنین شاگردانی و کارخانه انسان سازیشان درود و سلام صمیمانه میفرستم
 • حسین احمدی مسافر از لژیون کرمان
زمان ارسال
1395/05/16 2:6:11
سلام خدا قوت جناب مهندس واقعا خسته نباشی تازه مسافر شدم مدت سه روز است امیدوارم بنده هم مثل شما به رهای برسم جا داره همینجا از استاد عزیز ودلسوز جناب علیرضا دژاکام واقای محسن نقدی ونشریات زحمت کش تشکرویژه بکنم واقعا استاد عزیز ودلسوز باپای شکسته سرکلاس میان واز جان برای بچه‌ها مایع میگذارند خداوند مزد زحماتشان رابده واقعا کلاسها عالیه وتمام بچه‌ها ی لژیون کرمان دوست داشتنی هستن
 • حسین احمدی مسافر از لژیون کرمان
زمان ارسال
1395/05/16 2:5:39
سلام خدا قوت جناب مهندس واقعا خسته نباشی تازه مسافر شدم مدت سه روز است امیدوارم بنده هم مثل شما به رهای برسم جا داره همینجا از استاد عزیز ودلسوز جناب علیرضا دژاکام واقای محسن نقدی ونشریات زحمت کش تشکرویژه بکنم واقعا استاد عزیز ودلسوز باپای شکسته سرکلاس میان واز جان برای بچه‌ها مایع میگذارند خداوند مزد زحماتشان رابده واقعا کلاسها عالیه وتمام بچه‌ها ی لژیون کرمان دوست داشتنی هستن
 • مسافر عطا از کرمانشاه
زمان ارسال
1395/05/14 8:26:45
بنده مسافر باید بدانم هر موقع که در لژیون مشارکت دیگران راقضاوت نمودم و مشارکت خود رافوق مشارکت دیگران دانستم بایدمتوجه شوم حقه های نفس سراغم آمده و اندک اندک از ریل خارج شده و اگر ادامه دهم باید منتظر گرد باد باشم تا من را با خود ببرد و باید بدانم که هیچ اتفاقی اتفاقی نیست و تمام امور بر اساس مقدرات و با حساب و کتاب می باشد و ان کس که باید برود خواهد رفت
 • سیامک
زمان ارسال
1395/05/11 11:48:1
سال ها بود راه را گم کرده بودم.مصرف گوشه ای از این گمراهی بود و یا بهتر است بگویم صورت ظاهر این گمراهی و نادانی بود .تا اینکه با سایت کنگره 60 و اسم مهندس آشنا شدم.اولین کاری که کردم دانلود کتاب 60 درجه بود .که تا حالا حداقل سه بار آن را خوانده ام و هر بار که میخوانم باز برایم تازگی دارد.الان یک ماهی است که عضو کنگره هستم و احساس خیلی خوبی دارم .مهندس عزیز عمر پربارت طولانی و قدمهایت استوارتر از قبل باشد.یکی از آرزوهایم این است که حضوراً خدمت مهندس برسم و بر دستان پرمهر و استوارش بوسه بزنم.از همین جا به هرکسی که این مطلب را میخواند و مصرف کننده است میگویم هرچه زودتر به کنگره بیایید قول میدهم درمان می شوید
 • مسافر احمدرضا
زمان ارسال
1395/05/07 22:9:0
با تشکر از جناب مهندس دژاکام که مسیری به سوی نور برای همه ما باز نمودند و تبریک و خسته نباشید به شما عزیزان در قسمت سایت کنگره ممنون میشم اگه آرشیو کامل سی دی هارو روی سایت بذارید با تشکر
 • مسافر عباس
زمان ارسال
1395/05/07 21:37:14
با عرض سلام و خداقوت به جناب آقاي مهندس دژاكام و تمام عزيزاني كه براي سايت كنگره زحمت مي كشند .
 • مسافر عطا از کرمانشاه
زمان ارسال
1395/05/07 13:6:23
دوستان بارها به خودم گفته و میگویم تا زمانی که منتظر سی دی جدید مهندس بودم و سی دیهای این بزرگوار را با دل و جان و احساس تشنه بودن به آن گوش دادم حالم خوب وسفرم دقیق است اما گر خدای نکرده بی حال و بی مسولیت شدم آنموقع است که زنگ خطر به صدا درآمده و از ریل خارج میشوم باید بدانم هر کدام از این سی دی هاحاصل ساعتها تحقیق و مطالعه میباشد(مهندس خسته نباشید راهنمای عزیزم خدا قوت)
 • مسافر عطا از کرمانشاه
جناب آقای مهندس دژ اکام برنامه خندوانه را که دوستان گروه طلوع مهمان آن برنامه بودند را تماشا نمودیم و خدا را شاکریم که لیاقت جضور در کنگره را دارم و به خود میبالم که کنگره 60 استاد بزرگوار و با درایتی چون جناب آقای امیری را تربیت نموده و باعث افتخار بنده حقیر است که خود را قطره ای از دریای کنگره 60 دانسته و با قدرت دستم را بلند نموده و خود را مسافر معرفی مینمایم سالهای عمرم فدای لحظات عمر با برکت حضرتعالی سایه ات بر سر ما مستدام و محفوظ باشد (انشالله )
 • مجىد رضا
زمان ارسال
1395/04/30 7:14:8
زنده باد و زنده مان کنگره رهاىى
 • مسافر عطا از کرمانشاه
زمان ارسال
1395/04/28 9:17:27
خدا را شاکرم که در واپسین لحظات زندگیم راه کنگره را به بنده حقیر نشان داد چرا که این کنگره است که انسان با اجرای قوانین و گوش به فرمان بودن اصول و دستورات چگونه بودن و رسیدن به خدا که همان مراد و مقصود هر انسانی میباشد را به انسان می آموزد (جناب آقای مهندس و راهنمای عزیزم دستان پر توان شما را می بوسم )
 • یک همسفر از شعبه قندیان تبریز
زمان ارسال
1395/04/27 0:27:15
سلام بر پدر وما در مهربان دلسوز آقای مهندس دژ اگام اگه میشه برای ما همسفرها هم یه سی دی بگذارید که چه طور برنامه ریزی کنیم مرسی
 • مرتضی
زمان ارسال
1395/04/25 13:36:21
جناب آقای مهندس دژاکام به هنگامی که گام های استوار مخلصین در ارتقاء و زدودن غبار غم و اندوه از زندگی یک انسان دردمند به حرکت درمی آید به آدمیانی که با بکارگیری همه توانایی ها، حلاوت را بر کام های تلخ دردمندان و محرومان می چشانند کسی قادر نمی باشد تلاش های این مردان خدایی را به شایستگی سپاس گوید جز یگانه باغبان آفرینش، آفریدگار محبوب. بی شک ثمره عمر هر انسان لحظاتی است که در خدمت خلق خدا سپری می شود و آنها که در این راه گام بر می دارند ماندگار می مانند..انسانیت شما قابل تقدیر و ستایشه ! برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت دارم
 • سعيد همايون
زمان ارسال
1395/04/24 18:9:9
با سلام لطف فرموده آدرس نمايندگي شيراز را عنايت فرمايد يا شماره تماس برايم بفرستيد تا بدانم براي مداواي فرزندم كه در فارس زندگي مي كند چه كار ئميتوانم بكنم تا با روش شما درمان بشود
 • مسافر عطا از کرمانشاه
زمان ارسال
1395/04/24 11:13:57
خدایا توفیقی به حقیر عنایت فرما که قدردان کنگره بوده و باشم و اگر عمری باشد توان سلامتم که با زحمات راهنمای عزیزم بدست آمده را با خدمت به دوستان لژیون جدی وپر توان کرمانشاه پرداخت نمایم چرا که گنگره 60زندگی دوباره به من داد انشالله همگان در ادامه راهشان پیروز و ثابت قدم باشند ( راهنمای عزیزم دستت را میبوسم بهترین خوبیها را برایت آرزومندم )
 • مسافر عطا از کرمانشاه
زمان ارسال
1395/04/23 15:32:58
از خدا می خواهم بعد از چند ماه که در کنگره هستم کاری به کار دیگران نداشته باشم ؛ زیرا این کار اولین ضررش ایجاد حال خرابی و تخریب برای خودم می باشد در کنگره آنچه که مهم است رعایت اصول و قوانین می باشد وگر نه کنار کذاشتن مواد و تجسس در کار دیگران در شاءن یک کنگره ای نمی باشد. راهنمای عزیزم خسته نباشید ...
 • بهرام عرب
زمان ارسال
1395/04/22 14:52:44
با تشکر از زحمات شما دوستان عزیز در کمک به درمان اعتیاد و ریشه کن کردن این ضایعه . میخواستم بگم من برای کنفرانس در لژیون خیلی دنبال سی دی جهان اکبر گشتم ولی متاسفانه تو سایت پیدا نکردم .میخواستم بگم اگه بشه ترتیبی بدین نواقص سایت برطرف شه
 • سعید
زمان ارسال
1395/04/19 20:14:27
با عرض سلام و خسته نباشید به خدمت گذاران کنگره.لطف کنین سی دی های جدید بگذارید.چون من به کنگره دسترسی ندارم و خودم سفر میکنم.ممنونم
 • مسافر صادق.حکیم هیدجی
زمان ارسال
1395/04/19 15:29:0
با عرض درود و ادب و احترام فراوان به پیشگاه همه اساتید و زحمتکشان کنگره.خداوند رو سپاس میگم به خاطر این همه خوبی و بزرگواری و بخشنده گی که در وجود شما عزیزان قرار داده.
 • مسعود
زمان ارسال
1395/04/18 1:23:15
باسلام وخسته نباشید.فایل صوتی سیاه چاله خیلی کیفیتش پائین است.و صدای یک نوزاد درون فایل تااخر وجود دارد اگر دوباره ضبط شود خیلی بهتر است چون خیلی مفید و جالب اقای امین دزکام توضیح میدهد.اگر درباره خشم.کینه.نفرت هم توضیح بدهید.چون ما که ترک کرده ایم وقتی گذشته را یاد میکنیم همش تحقیر و سوءاستفاده قرار گرفته ایم و همین موجب خشم و کینه و نفرت میشود لطفا توضیح بدهید.صدای مهندس حسین همیشه موجب ارامش من میشود.خدانگهدار تمام اعضای کنگره60باشید.یاعلی
 • مسعودبیداروند
زمان ارسال
1395/04/17 23:36:51
با سلام جناب مهندس عزیز که مثل یک پدر دوستت دارم.اگر میشود درباره کینه و نفرت هم صحبت کند هر وقت صحبتهایتان را گوش میکنم ارامش خواصی پیدا میکنم.من چند روزی یک بار مقدار ناچیزی پول به شماره کارتتان که در سایت گذاشته اید واریز میکنم.میخواستم ببینم این پول صرف چه کاری میشود.چون از وقتی کمک میکنم مشکلاتم به راحتی حل میشود.خدا نگهدارتان باشد.یاعلی.
 • مسافر رضا رهجوی آقای حسین صداقت
زمان ارسال
1395/04/17 16:25:31
با سلام و درود بر بنیان کنگره60 مدت 25 سال در تاریکی بودم و اکنون مدت 7 ماه در کنگره سفر می کنم بااینکه هنوز به درمان قطعی نرسیدم ولی با فرامین الهی مهندس دژاکام که نور را بمن هدیه داد و مرا از اعماق تاریکی بیرون آورد و باعث شد در این دنیای پر هیاهو معنای عشق را درک کنم و همه اینهارا مدیون جناب مهندس دژاکام و راهنمای عزیزم جناب آقای حسین صداقت هستم عزیزان دستتان رامیبوسم انشاا..همیشه در تمام مراحل زندگی موفق و سلامت باشید همه کنگره ایها را دوست دارم .
 • کاظم
زمان ارسال
1395/04/17 15:8:9
با تشکر از تلاش های شما از یزدان پاک میخواهم پاداش کار ارزشمند شما را بدهد
 • علی
زمان ارسال
1395/04/07 1:28:37
درود بر آقای دژاکام
 • آذر
زمان ارسال
1395/04/05 21:48:24
خیلی خوبن که اینارو اینجا گذاشتین مرسی
 • احسنت
زمان ارسال
1395/04/04 0:33:20
احسنت و صد درود بر بنیانگذار کنگره 60، امیدوارم تا وجود هست خادم شما و سروران دیگر باشم
 • مسافر عطا از كرمانشاه
زمان ارسال
1395/03/31 19:27:15
اي لژيون جذاب كرمانشاه و داداش لژيونيها {بي همگان بسر شود بي تو بسر نميشود )
 • مسافر:مجيد راهنما: جناب بخشي پور شعبه : افسريه
زمان ارسال
1395/03/29 17:20:34
با سلام و عرض ارادت و اميد و آرزوي قبولي طاعات در ماه ضيافت حق اميدوارم كه هم خودم و هم ديگران كه خودمان را به اين رودخانه عظيم و سرشار از زيبائي و پاكي متصل نموده ايم هم شكر گزار خداوند باشيم و هم سپاسگذار شما عزيزاني كه قلبآ زحمت ميكشيد تا ما و امثال ما هم آب بنوشيم و هم انشاالله در آينده بنوشانيم . از ته قلبم دعاگو و سپاس گذار جناب مهندس و خانواده محترم ايشان و ديگر عزيزان خدوم كنگره 60 هستم
 • سیدعلی لژیون آقای علیبخشی همدان
زمان ارسال
1395/03/29 1:48:58
با سلام .مدت ۵ ماه در کنگره حضور دارم بااینکه هنوز به درمان قطعی نرسیدم تازه طعم زندگی رامتوجه شده ام واینهاراهمه مدیون جناب مهندس دژاکام و راهنمای عزیزم جناب علی بخشی هستم دستتان رامیبوسم انشاا..همیشه شادکام و سلامت باشید
 • سیدعلی لژیون آقای علیبخشی همدان
زمان ارسال
1395/03/28 1:13:26
با سلام.طی۲۰سال گمراهی دروادی تاریکیهاباکنگره اشناشدم.وخداراشاکرم که من راباچراغی که جناب مهندس دژاکام روشن کردازظلمت جهل به روشنایی ایمان رهنمون کردازخوشحالی دلم میخواهد فریاد بزنم و آنهایی را که درجهل اعتیادخفته اند بیدارکنم .مهندس راهمچون پدرم دوست دارم ودستش رامیبوسم سپاس
 • مسافر مسعود
زمان ارسال
1395/03/26 7:53:46
با سلام.خدارو گواه میگیرم که تنها مکان و جایگاهی که بمن عشق میده و ازش انرژی مثبت میگیرم جلسات کنگره60 و لژیونی هست که در آن مکان دارم درس درست زیستن و انسانیت می آموزم. خداوند مهندس دژاکام عزیز و خانواده مهربانش رو هرگز از بچه های کنگره نگیره به حق خودش.
 • مینا مسافر
زمان ارسال
1395/03/21 21:28:6
سلام و خسته نباشید به حضور شما . این برنامه که فایل های صوتی رو تویه سایت میزارید برای من که تویه زنجان هستم و هفته ی یکبار میام کنگره خیلی ارزش داره . مرسی
 • مرجان
زمان ارسال
1395/03/21 16:27:20
اگه بقیه سی دی ها رو برامون بذارید منون میشیم.
 • سیدعلی مسافرلژیون همدان
با سلام.معتقدم کنگره۶۰ فقط یک مرکز برای درمان اعتیاد نیست.کنگره یک جریان ومتدی برای بهتر زیستن است.کنگره ۶۰ دارویی است برای درمان طیف وسیعی از ناهنجاری های اجتماعی و اخلاقی ست.کنگره ۶۰ یک ضرورت برای جامعه ماشینی امروز است.به فرموده پیرومرشدمان جناب مهندس دژاکام«من بدنبال راهی برای درمان اعتیاد بودم اما به روش ومتدی بسیار فراتر و گسترده تراز آن دست یافتم»موفق باشید
 • مسافر عطا از كرمانشاه
زمان ارسال
1395/03/20 12:54:12
بر همگان معلوم و هویدا است که ریل کنگره ۶۰ توسط جناب مهندس دزآکام ریل کذاری گردید و تاکیدات راهنمای دلسوز کرمانشاه مبنی بر استفاده ما مسافران از سی دیهای مهندس ما را در مسیر کنگره قرار داده و باعث میشود تا از ریل خارج نشویم راهنمای عزیزم ما ممنون و قدر دان شما هستیم این موفقیت بر کنگره ۶۰ مبارک باد
 • علیرضا (همدان )
زمان ارسال
1395/03/19 15:30:39
درود و سپاس به خاطر فایل های آموزشی . خواستم بدونم که آیا امکانش هست فایل های آموزشی وادی چهاردهم هم به این قسمت اضافه بشه؟
 • رضا قلی پور
زمان ارسال
1395/03/18 16:1:23
سلام و درود بر بنیان کنگره ،به خاطر در اختیار گذاشتن دانش و تجربه شان ،قابل استفاده برای همگان.
 • همسفرمونا
زمان ارسال
1395/03/12 17:3:46
سپاس گزارم از جناب مهندس به خاطر اینکه اجازه تشکیل لژیون در کرمانشاه رو دادن.واز جناب آقای امیری سپاس گزارم بابت زحمتهایی که دراین لژیون باعشق قبول کردند.برایشان ارزوی سربلندی وسرافرازی را دارم
 • سیدعلی حسینی
زمان ارسال
1395/03/09 0:38:46
سلام .سپاس ازهمه زحمات شما جناب مهندس.دست سردما رتبه گرمی فشردیدوما رااز وادی تاریکی ها به روشنایی رهنمون کردید موفق باشید سید علی هستم یک مسافر
 • مسافر عطا از كرمانشاه
زمان ارسال
1395/02/31 12:49:29
اي نا خداي كشتي سلامت . انسانيت . پاكي و صداقت راهنماي دلسوز لژيون موفق كرمانشاه جناب اقاي مهرداد اميري با زحمات شبانه روزي حضرتعالي چند نفر از مسافرانت به مقصد كه همان پايان سفر اول ميباشد نزديك شده اند خدا قوت خسته نباشيد استدعا داريم تا ما زنده ايم دست ما بگيررا كه دستان ما گرمي دستان با محبت شما را احساس و هرگز از حضرتعالي جدا نخواهيم شد دستانت را مي بوسم و اين بوسه افتخار بزرگ حقير ميباشد (بر كنگره ۶۰ اين موفقيت را تبريك ميگويم )
 • مسافر عطا از كرمانشاه
زمان ارسال
1395/02/31 12:32:31
جناب مهندس دژاكام با اطمينان و تواضع رهنمودهاي حضرتعالي چون نوشته روي سنگ در دل من مسافر نقش بسته و هدايت و راهنمايي جناب اقاي مهرداد اميري اين هدايت و راهنما يي را دو چندان مي كند شما را سپاس ما را همين بس { راهنماي عزيزم جناب اقاي مهرداد اميري خدا قوت } مرحبا بكم
 • مهدی
زمان ارسال
1395/02/22 23:11:5
با درود به شما . گوش کردن به صدای شما آرامشی دارد که کمتر جایی می توان آن را پیدا کرد
 • مهدی
زمان ارسال
1395/02/22 23:11:1
با درود به شما . گوش کردن به صدای شما آرامشی دارد که کمتر جایی می توان آن را پیدا کرد
 • همسفر لیلا
زمان ارسال
1395/02/20 23:27:57
حضور محترم جناب آقای حسین دژاکام و آقای امین دژاکام عرض ادب و احترام دارم ،در طول سفر اول هستیم و هیچ چیز به اندازه ی گوش دادن به سی دی های شما به من آرامش نمیدهد،چون راه را برایم نمایان میکند و درس زندگی میگیرم.امیدوارم در پناه حق پاینده باشید.
 • ناصر علی محمدی قفس آبادی
زمان ارسال
1395/02/17 20:31:57
nmohamade0815@imeli.comf
 • حسن-قم
زمان ارسال
1395/02/16 9:0:51
عرض سلام وخداقوت به شماوجناب مهندس-باامیدکه درراه این هدف والا چون کوه استوارباشید.
 • کاظم روددهقان
زمان ارسال
1395/02/15 3:45:39
با سلام خدمت اقای دژاکام .دورادور دستان پر مهر تان را میبوسم. ودر هفته راهنما از راهنمای بسیار خوبم اقای حبیب محبیان که همواره مرا یاری کرده اند کمال تشکر را دارم وتا اخرین نفسم لطف ایشان را فراموش نخواهم کرد.واز خداوند بلند مرتبه میخواهم که به ایشان عمری با عزت عطا فرمایند
 • محمد
زمان ارسال
1395/02/12 1:4:55
فقط می تونم بگم.....هیچی نمیتونم......
 • مسافر بهزاد رهجوی جناب آقای ثالثی شعبه آکادمی
زمان ارسال
1395/02/11 23:7:28
استاد گرانقدر جناب آقای مهندس حسین دژاکام و آقای امین دژاکام از لطف شما عزیزان بسیار سپاسگزارم ، منت خدای را عزوجل که این بنده را درصراط مستقیم قرار داد تا بتوانم معنای زندگی را درست تر و بهتر درک نمایم . امیدوارم همیشه و در همه حال در پناه حق باشید. ضمنا از استاد راهنمای خود ، جناب آقای ثالثی کمال تشکر را دارم که در تمام موارد راهنماییم می نماید و هر جا در نوشتارها دچار مشکل می شوم ، یاریم می نماید
 • مسافر مهدی از اصفهان شعبه شیخ بهایی
زمان ارسال
1395/02/01 14:42:33
سلام و تشکر از استاد بزگوار مهندس حسین دژاکام و دوستانی که در این وبلاگ زحمت می کشند... آرزوی من سلامتی شماست پیروز باشید وسربلند
 • مسافر مهدی
زمان ارسال
1395/02/01 14:39:16
سلام و تشکر از استاد بزگوار مهندس حسین دژاکام و دوستانی که در این وبلاگ زحمت می کشند... آرزوی من سلامتی شماست پیروز باشید وسربلند
 • محمد
زمان ارسال
1395/01/30 1:27:55
من هم سال ها چه در دوران تحصیل چه دوران کار در مطب ها روان پزشکها و جلسات ترک اعتیاد به دنبال خلاصی از این کارمای منحوس بودم ولی.........تا اینکه با آمدن به کنگره جانی دوباره گرفتم
 • سردبیر بخش فارسی
زمان ارسال
1395/01/29 11:26:45
با سلام خدمت همسفر مونا، لطفا جهت رفع مشکل با تلفن درفتر سایت 77614232 روز های زوج تماس بگیرید تا بتوانیم خدمتی در جهت راهنمایی انجام دهیم. با تشکر
 • همسفرمونا
زمان ارسال
1395/01/28 8:20:48
با سلام وحداقوت حدمت جناب مهندس دژاکام ،وهمچنین برادرگرامی جناب آقای امین دژاکام .وسایر دوستان پرتلاش در سایت...بنده یه مشکل دارم فایلهارو که دانلود میکنم پخش نمیشه برام ومیزنه امکان باز شدن فایل نیست .ممنون میشم اگر کسی میتونه راهنماییم کنه که این مشکل رفع بشه
 • احمد از مشهد
زمان ارسال
1395/01/27 16:54:20
با عرض سلام خدمت مهندس عزیز خداوند سایه پر مهر تان را از سر ما بچه های کنگره کم نکند لطف عالی مستدام
 • مسافر ابوالفضل
زمان ارسال
1395/01/24 3:27:47
ممنونم اقای مهندس ازاینکه وقت میگذارید انشالله گل رهایی رو از دست عزیز وبا سخاوت شما بگیرم وممنون از استاد گلم اقای ضرغامی که راهنماییهایش وکلامش موجب دلگرمی است دوستتان دارم استادان گل
 • مسافر اصغر اراک
زمان ارسال
1395/01/21 21:32:9
باتشکر از جناب مهندس دژاکام و خانواده محترمشان که برای احیای انسان تلاش مینمایند ، پایدار باشید و پیروز
 • مسافر قاسم رهجوی اقای علی اسماعیلی از نیشابور
زمان ارسال
1395/01/21 0:25:48
باسلام و خسته نباشی خدمت تمامی خدمت گذاران کسانی که خود را وقف نموده اند برای احیای انسانیت به معنای واقعی کلمه.
 • حميد رهجوي اقاي حسين غفوري
زمان ارسال
1395/01/16 19:58:14
خسته نباشيد،از سي دي هاي جديد دستور جلسات هفتگي اقاي مهندس يا اقا امين هم بذاريد واقعا بي نظير ميشه، باز هم از همه شما بزرگواران ممنونم
 • نامداری
زمان ارسال
1395/01/15 22:43:4
با سلام و تشکر از مهندس و آقای امین به خاطر تمام زحماتی که می کشند
 • شهریار
زمان ارسال
1394/12/19 12:17:6
با سلام وتشکر از همه چی وادی 14 کی پخش میشه ؟
 • مسافر مهدی دشتی از نیشابور
زمان ارسال
1394/12/16 22:44:11
سلام و خدا قوت خدمت اقای مهندس و تمام خدمتگزاران کنگره 60 امیدوارم همیشه محکم و استوار باشید.و همانطور که خودم از ذراته جرقه به روشنایی وسیع رسیدم ارزو میکنم تمامه عزیزانی ک در تاریکی قرار دارند با بودن کنگره 60 و مهندس دژاکام و این خدمتگزاران عزیز به روشنایی و ارامش برسند
 • عطا الله محمودي
زمان ارسال
1394/12/04 1:13:44
سلام باتشكر از مهندس دژاكام از انتخاب جناب آقاي مهرداد اميري جهت لژييون كرمانشاه كه با دلسوزي و مديريت خود لژييون را به نحو احسن اداره مينمايد وسخنانش چون از دل برايد لاجرم بر دل نشيند
 • لیلی
زمان ارسال
1394/12/01 21:57:37
سلام وخسته نباشیدبه تمام کسانی که درکنگره زحمت میکشندازخداوندممنونم که من ومسافرم رابااین مکان مقدس اشناکردوماروازتاریکی به روشنایی رسوندونورامیدرادروجودمان روشن کرد
 • عباس رهجوی کوروش
زمان ارسال
1394/11/26 12:42:26
با سلام و تشکر از جناب آقای مهندس عزیز که همه تلاششان درست زندگی کردن همه ما می باشد و این محقق نمی گردد مگر با درک مفاهیم عمیق سی دی ها و کلیه نوشتار های کنگره و این یعنی حال خوش و تکامل جهانبینی./ آقای مهندس همیشه پاینده و سلامت باشید.
 • مسافر علی
زمان ارسال
1394/11/25 7:15:8
خداوند را شکر میکنم که با کنگره آشنا شدم تا معنای محبت با پوست و استخوان لمس نمایم من امروز 25 بهمن ماه 94 تعداد 30 فایل صوتی دانلود کردم اما بعدا مبلغ 30000تومان را واریز خواهم کرد.
 • محمود
زمان ارسال
1394/11/21 22:26:43
سلام ممنون كه فايل صوتى رو قرار ميدهيد چون امكان گوش كردن سي دي برايم فراهم نيست و واريز وجه هم برايم مقدور نيست لذا من خوده سي دي را ميخرم اما چون نميتونم و دستگاه ندارم از اينجا دانلود ميكنم اميدوارم راضى باشيد
 • امیرسندی
زمان ارسال
1394/11/19 18:30:29
باسلام خداقوت به تمامی خدمت گذاران کنگره60 خداقوت وتشکراز بنیان کنگره جناب اقای دژاکام اگرامکان دارد سی دی های اموزشی جدیداستاد امین دژاکام را بیشتردرسوپرمارکت اینترنتی بگذارید باسپاس فراوان
 • حسین رشیدی
زمان ارسال
1394/11/09 11:5:47
باسلام وتشکرازکسانیکه مراازاین شیطان وجوددرر طول سفریاری مینمایند شعبه نیک اباد
 • حسین
زمان ارسال
1394/11/08 18:56:19
فایل صوتی اضداد از دقیقه بیست به بعد قابل استفاده نیست، حال داشتید رسیدگی کنید
 • مجید دربانی شعبه سمنان
سلام من هم آدم شدم خدارو شکر،،، دیگه قید زندگیه خوب و خوش رو کلا زده بود تصمیم گرفتم برای همیشه خدمت گزاره کمپ بمونم و به زندگیه بی مزه خودمو عادت بدهم و هر چند روز یبکار ی هم با مواد یه حالی به بدن بدم....و کنگره و مهندس را خداوند برای نجات نسله امروزی فرستاد تا...... خدایا شکرت
 • مجید دربانی شعبه سمنان
زمان ارسال
1394/11/05 22:1:44
سلام من هم آدم شدم خدارو شکر،،، دیگه قید زندگیه خوب و خوش رو کلا زده بود تصمیم گرفتم برای همیشه خدمت گزاره کمپ بمونم و به زندگیه بی مزه خودمو عادت بدهم و هر چند روز یبکار ی هم با مواد یه حالی به بدن بدم....و کنگره و مهندس را خداوند برای نجات نسله امروزی فرستاد تا...... خدایا شکرت
 • مسافر احمد یزدی
زمان ارسال
1394/10/30 19:31:47
با سلام و خداقوت به همه خدمتگزاران کنگره. برای پرداخت مبلغ فایل های صوتی دچار مشکلیم ... لطفا بازنگری فرمایید.
 • دانیال
زمان ارسال
1394/10/22 15:41:25
سلام و خدا قوت. من میخوام سی دی دانلود کنم ولی وقتی برای پرداخت اقدام می کنم در قسمت مبلغ نمیشه عدد وارد نمود و تا مبلغ وارد نشود به مرحلهی بعد که درگاه بانک است وارد نمی شود لطفا راهنمایی کنید. با سپاس
 • مجتبی
زمان ارسال
1394/10/19 22:39:37
ممنون وخداقوت.اگرمیسراست یک سی دی درباره چطوررفتارکردن باخانواده واینکه تاچه حدبه خواسته آنهابایدعمل کنیم واینکه آیاعمل به خواسته هایشان باعث توقعات بیش ازحدنمیشود رابرای استفاده ما بگذارید.خیلیهاطرز رفتاررانمیدانند.خواهشا خواهشا اینکاروبکنید.ممنون.یاحق
 • همسفر فریده
زمان ارسال
1394/10/16 14:16:1
کمال تشکر و قدردانی از زحمات،آگاهیها و اطلاعات به روز جناب آقای مهندس و استاد امین.خدا قوت و خسته نباشید فراوان. به هیچ طریقی نمیشه تشکر کرد،دستتون رو می بوسم. خدا قوت به تمامی خدمتگزاران محترم نشریات.
 • همسفر سعیده
زمان ارسال
1394/10/14 18:25:42
گاهی سپاسگزاری را نمیتوان با زبان ابراز کرد. برای من که به اجبار از بودن در جلسات کنگره محرومم استفاده از سی دی های موجود در سایت چون نوری قلبم را روشن میکند. به قول بنیان کنگره 60، با منی در یمنی... اگر چه دورم اما تمام وجودم در کنگره در محضر استاد حاضر است. تشکر
 • مسافرعلی ازخرم آباد
زمان ارسال
1394/10/03 18:18:15
باعرض سلام وخسته نباشی.درصورت امکان سی دی های جلسات مهندس را بعداز جلسه روی فایل سی دی ها قراردهید.باتشکر
 • مسافر رضا(لژیون آقای سیستانی پور)
زمان ارسال
1394/10/03 3:0:17
سلام خدمت تمام دوستان و عزیزانی که بدون هیچ گونه چشم داشتی در حال خدمت به مسافرین و همسفران عزیز هستند و تشکر ویژه از جناب آقای مهندس دژاکام وخانواده محترمشان و تقدیر و تشکر از استاد و راهنمای خوب و گرامی خودم اقای حمید سیستانی پور(شعبه الاهیه مشهد)
 • امین
زمان ارسال
1394/09/28 12:26:13
دست شما درد نکنه خدا قوت خیلی عالی است
 • مسافرامید از میرداماد ل آقا مهرداد
زمان ارسال
1394/09/18 21:42:31
منم بنوبه خودم و ازطرف بچهای لژیون هجدهمین سالروز آزاد مردی بنیان گذار کنگره60 را بهمگی تبریک میگم.
 • مسافر حمید
زمان ارسال
1394/09/06 18:33:45
سلام چند بار تلاش کردم اینترنتی وجه پرداخت نمایم امکانپذیر نبود خواهشمندم راهنمایی فرمایید مشکل از طرف بنده است یا سایت.با تشکر
 • مسافر حمید
زمان ارسال
1394/09/06 18:23:57
سلام خدا عمر با عزت به آقای مهندس و خانواده محترمشان بدهد من در زندگیم از ایشان بسیار آموخته و هنوز می آموزم. امید که آموزه هایم به عمل تبدیل شود.باز هم سپاسگذارم. رهجوی آقای کاظمیان،اصفهان
 • مسافر مهدی بدیعی اصفهان
زمان ارسال
1394/09/06 17:41:18
با عرض سلام خدمت تمامی زحمت کشان کنگره 60 خصوصا جناب آقای مهندس دژکام که واقعا بدون هیچ چشم داشتی برای ما زحمت میکشند خدا قوت
 • علی یوسفی
زمان ارسال
1394/09/02 8:6:1
سلام و خداقوت به جناب مهندس و دوستان نشریات.تشکر از جمع آوری و دراختیار گذاشتن سی دی های آموزشی کنگره.خداخیرتان دهد.یاعلی مدد...
 • مهرداد - دانیال اهواز
زمان ارسال
1394/08/28 16:39:41
با عرض سلام و خدا قئت خدمت همه اعضای کنگره، مخصوصا بنیان محترم کنگره و خانواده محترمشان بخش فایل های صوتی با صدای همسفر خانم منصوری بسیار بسیار عالی هست. من موقع خواب این فایل ها رو گوش میدم و واقعا تاثیر فوق العاده ای روی خواب شبم گذاشت. جدا از اون چون به صورت خلاصه و تخصصی وادی ها رو بازگو می کنه هم فوق العادست. فقط یه سوال داشتم وادی های 11 تا 14 در نشریات موجوده؟ خانم منصوری تمام وادی ها رو باز خونی کردند یا اینکه فقط همین 10 وادی بازخونی شده؟ با کمال تشکر
 • مسافرسجاد
زمان ارسال
1394/08/27 22:39:36
سلام بر استاد عزیز بسیار ممنون از اینکه بستری فراهم نموده اید که از سی دی های شما استفاده کنیم لطفا اگر امکان داره سی دی های جدیدروهم بر روی سایت قرار بدید
 • حمیده
زمان ارسال
1394/08/21 12:48:9
سلام کاش سی دی های امتحان رو هم تو این قسمت قرار بدید ، ممنون
 • مسافر مجید رهجوی آقای بخشی پور شعبه افسریه
زمان ارسال
1394/08/18 1:14:10
سلام خدمت تمام دوستان و عزیزانی که بدون هیچ گونه چشم داشتی در تمامی قسمت های کنگره 60 زحمت میکشند بخصوص جناب آقای مهندس دژاکام وخانواده محترمشان و تقدیر و تشکر از استاد راهنمای خوب و گرامی خودم آقای امیر حسین بخشی پور وکلیه زحمت کشان شعبه افسریه
 • مسافر شهاب
زمان ارسال
1394/08/14 22:33:21
سلام، فقط میخوام بگم دم همتون گرم، خیلی مردین که اینهمه زحمت میکشین و وقت میذارین واسه ما ! یه کلام عاشقوتنم، همین.
 • مسافر عباس اراک
زمان ارسال
1394/08/13 11:17:36
باعرض سلام وخدا قوت خدمت پدر گرامی همه ما
 • حسن( قم)
زمان ارسال
1394/08/10 13:59:50
باعرض سلام وتشکروخداقوت محضرشماخدمتگزاران بااخلاص درکنگره 60
 • مهدی عسگری مسافر. رهجوی آقای علی قلیپور (کرج)
زمان ارسال
1394/08/10 1:57:0