تاریخ
شنبه 18 اسفند 1397

دستور جلسه این هفته : وادی هفتم

موضوع : دستور جلسات هفتگي
اگر درمان اعتیاد را به صورت اصولی و صحیح به گونه ای که شخص پس از قطع مصرف مواد مخدر ، هیچ گونه مشکلی با مواد مخدر نداشته باشد و از تعادل کامل برخوردار باشد و هیچ گونه میلی به مصرف مواد مخدر نداشته باشد و دفتر اعتیاد او برای همیشه بسته شود را حقیقت درمان اعتیاد در نظر بگیریم ، می بینیم که برای رسیدن به این حقیقت به دو پارامتر اساسی نیاز داریم ، یکی یافتن راه و دوم ، آنچه در زمان پیمایش این راه برداشت می نماییم ...
دستور جلسه این هفته : وادی هفتم

دستور جلسه این هفته : وادی هفتم و تاثیر آن روی من

رمز و راز کشف حقیقت در دوچیز است ، یکی یافتن راه و دوم ، آنچه برداشت می نماییم .

وادی هفتم نیز مانند سایر وادی های کنگره 60 ، یکی از قوانین هستی و زندگی ما در این هستی را بیان می کند . قوانینی که ما  چه بخواهیم و چه نخواهیم بر زندگی ما حکمرانی می کنند ، اگر آنها را بیاموزیم و عمل کنیم ، با کمترین اصطکاک ، سوار بر امواج زندگی هستیم و قادر خوایم بود از گذرگاه های سخت عبور کنیم ، در غیر اینصورت قادر به عبور نخواهیم بود .

درمان اعتیاد اگر نگوییم سخت ترین گذرگاه ،  یکی از سخت ترین گذرگاه هایی است که انسان ممکن است در طول حیات خویش با آن روبرو شود . برای عبور از گذرگاه سخت درمان اعتیاد مجبور هستیم قوانین زندگی را بیاموزیم و اگر نیاموزیم ، دیر یا زود روزگار ما را مجبور به آموختن خواهد کرد .

تا کنون شش وادی را پشت سر گذاشته ایم ، وادی ها یا قوانینی که در اعماق تفکرات و دیدگاه های ما نفوذ می کنند و هر آنچه از دیدگاه های منفی و برداشت های نادرست از زندگی ، در تفکر ما نقش بسته است را اصلاح می کند و ما را برای بهر ه گیری از جهان بینی سالم و به دور از افکار افیونی و اعتیاد گونه و به دور  از ضد ارزشها آماده می کند ، در طول شش وادی گذشته ، با مبانی نظری و تئوری حرکت اصولی آشنا شدیم و از وادی پنجم به بعد ، اصول و چگونگی حرکت مطرح می شود  .

وادی هفتم به ما می گوید : رمز و راز کشف حقیقت در دوچیز است ، یکی یافتن راه و دوم آنچه برداشت می نماییم .
 
حقیقت ، یکی از مقولات و مفاهیمی است که همیشه برای انسان سوال برانگیز بوده و هست .  این واژه به خودی خود ، ما را به تفکر وا می دارد که حقیقت چیست ؟ تفاوت حقیقت با واقعیت چیست ؟ حقیقت در جزئیات است یا در کلیات و همینطور حقیقت درمان اعتیاد به چه صورت است !
اگر واژه های جملات وادی هفتم را از نظر بگذرانیم ، در  ابتدا با واژه های رمز و راز روبرو  می شویم ، معمولاً از این واژه ها در مقاطعی استفاده می شود که مسئله ، ضمن پیچیدگی ، از سادگی خاصی نیز برخوردار است . حقیقت نیز درعین پیچیدگی از سادگی خاصی  برخوردارست  .حقیقت دارای سادگی غیز منتظره ای  می باشد .

یکی از موضوعاتی که معمولاً در کنار حقیقت خود را نشان می دهد ، واقعیت است ، در بیان تفاوت واقعیت یا حقیقت شاید بتوان گفت که واقعیت چیزی است که در حال حاضر وجود دارد  اما نه در گذشته وجود داشته و نه در آینده وجود خواهد داشت .
اما حقیقت چیزی و یا امری است که همیشه بوده ، هست و خواهد بود . اولین موضوعی که در ذهنمان  به عنوان مصداق این قانون نقش می بندد ، قدرت مطلق یا الله است . خداوند همیشه بوده ، هست و خواهد بود .

در مراتب پایین تر نیز اگر بخواهیم  مثال بیاوریم می توانیم به خود انسان اشاره کنیم .نفس انسان نیز قبل از تولد وجود داشته و بعد از مرگ نیز خواهد بود  و هیچگاه از بین نمی رود ، پس انسان نیز یک حقیقت است . مثال های دیگر  مثل راستی و درستی ، قطعا باور داریم که راستی و درستی  یک قانون است ، این قانون قبل از اینکه ما مفهوم آن را درک کنیم وجود داشته ، از زمانی که انسان پا به عرصه وجود گذاشته ، راستی و درستی نیز وجود داشته و تا  بی نهایت نیز وجود خواهد داشت . قانون راستی و درستی هیچگاه از بین نخواهد رفت . پس راستی و درستی نیز یک حقیقت است و یا قانون ریاضی  4=2*2 در گذشته به همین صورت وجود داشته و  هزاران سال دیگر نیز قانون 2*2 مساوی با 4 خواهد بود پس این فرمول ساده ریاضی نیز یک حقیقت است . حال برمی گردیم به سر موضوع خودمان یعنی درمان اعتیاد .

اگر درمان اعتیاد را به صورت اصولی و صحیح به گونه ای که شخص پس از قطع مصرف مواد مخدر ، هیچ گونه مشکلی با مواد مخدر نداشته باشد و از تعادل کامل برخوردار باشد و هیچ گونه میلی به مصرف مواد مخدر نداشته باشد و دفتر اعتیاد او برای همیشه بسته شود را حقیقت درمان اعتیاد در نظر بگیریم ، می بینیم که برای رسیدن  به این حقیقت به دو پارامتر اساسی نیاز داریم ، یکی  یافتن راه و دوم ، آنچه در زمان پیمایش این راه برداشت می نماییم .

اگر متن کامل وادی هفتم را مطالعه کنیم ، در آن جا توضیح داده شده که چه بسا انسان هایی که به شدت خواستار رهایی از دام اعتیاد بودند اما نتوانسته اند راه اصولی و صحیح درمان این بیماری را بیابند ، بارها و بارها اقدام به ترک اعتیاد نمودند اما نه تنها  نتیجه ای نگرفتند بلکه به مراتب بیش از پیش در اعتیاد فرو رفتند ؛ هر بار که خواستند ترک کنند سراغ ماده خطرناکتری که به زعم آنها دارو بوده رفتند و اعتیاد آنها سنگین تر شد . چه بسا افرادی که مصرفشان تریاک بود  اما برای ترک اعتیاد سراغ قرص های ترک اعتیاد رفته و سر از دنیای خطرناک اعتیاد به قرص در آوردند.

بسیاری با اقدام به ترک هروئینی شدند . عده ای دیگر شیشه ای شدند و الی آخر . ترک های پی در پی و نیافتن راه اصولی درمان اعتیاد ، آنها را به ناکجا آباد برد و در نهایت از شدت نا امیدی و یاس و تخریب دست به  خودکشی زدند ، به راستی چرا ؟
آیا فردی که اراده و جرات خودکشی را داشته ، میتوانیم بگوییم بی اراده بوده و خواست درمان نداشته است  ؟ خیر ، این افراد  خواست و اراده را در حد اعلای خود داشته اند ،  اما راه را نیافتند  .

پس اولین گام برای کشف حقیقت ، یافتن راه درست است .

کنگره  60 راه اصولی درمان قطعی اعتیاد را یافته است و کسانی که خواهان رهایی و درمان هستند با این راه  می توانند به درمان قطعی اعتیاد برسند و دفتر اعتیاد را برای همیشه در زندگی خود ببندند .

کنگره 60 پیشرفته ترین متد درمان اعتیاد DST  را به جهانیان عرضه کرده است .

تا کنون و قبل از کشف این روش ، در تمام دنیا سابقه نداشته است که فردی پس از سال ها مصرف مواد مخدر بتواند اعتیاد خود را درمان کند و پس از قطع مصرف  هیچ گونه عارضه ای و خماری نداشته باشد و هیچ گونه میل و ولعی و یا به قول متخصصین کریوینگ  نداشته باشد . سابقه نداشته است که مصرف کننده مواد مخدر بتواند اعتیاد خود را درمان کند و پس از درمان ، از سطحی از تعادل برخوردار باشد که بتواند در سنگین ترین رشته های ورزشی و یا در رشته های ورزشی که به دقت بالا نیاز دارند ، حضور موثر و موفق داشته باشد .

هم اکنون پس از 19 سال از تشکیل کنگره 60 هنوز هم برای بسیاری از فعالان حوزه اعتیاد در سراسر دنیا باور کردنی نیست ، درمان قطعی اعتیاد با این توصیف  باور کردنی نیست . البته حق دارند که باور نکنند زیرا نمونه آن وجود نداشته است . زمانی هم که از نزدیک با رها یافتگان کنگره 60 روبرو می شوند مات و مبهوت می مانند ، جالب است بدانید  در یکی از دوره های برگزاری مسابقات ورزشی رها یافتگان از اعتیاد که تیم های ورزشی کنگره 60  حضور داشتند ، گفته شده بود که بازیکنان کنگره 60 اصلا مصرف کننده نبوده اند .

 کسی باور نمی کند که رها یافتگان کنگره 60 در گذشته مصرف کننده مواد مخدر بوده اند ، این یعنی درمان قطعی اعتیاد که هیچ گونه علامت و نشانه ای از اعتیاد در فرد باقی نمی ماند . این یعنی حقیقت درمان اعتیاد و برای رسیدن به این مهم ، تنها یافتن راه کافی نیست ، پارامتر دوم برداشت ما از این راه است . کسانی که وارد کنگره 60 می شوند ، صرف یافتن علمی ترین و اصولی ترین روش درمان اعتیاد ، به رهایی و درمان نمی رسند ، بایستی این روش را پیاده کرده و آن را به طوز کامل اجرا کنند ،
 بایستی در این راه حرکت کرد و برداشتنی ها را برداشت کرد . متد  DST ضمن اینکه موفق ترین روش درمان اعتیاد است ، شاید یکی از سخت ترین روش های درمان اعتیاد نیز باشد . البته سختی که با آموختن و عمل کردن بسیار سهل و شیرین می شود .
 
در هیچ یک از روش های درمان اعتیاد  در سراسر دنیا ، موضوعی به نام جهان بینی وجود ندارد . در هیچ یک از روش های درمان اعتیاد در دنیا مثلث درمان اعتیاد با سه ضلع ، یعنی جسم ، روان و جهان بینی وجود ندارد . در هیچ یک از روش های درمان اعتیاد در دنیا از راه اندازی سیستم ایکس  در طول حداقل 10 ماه صحبت نمی شود .
کسی که با استفاده  از متد DST می خواهد به درمان برسد ، بایستی خیلی چیز ها را بیاموزد . بایستی قوانین زندگی سالم را بیاموزد . بایستی انسان شود و زندگی انسانی را بیاموزد ، باستی در مسیر تزکیه و تسویه و پالایش حرکت کند و این مسیر ، مسیر ساده ای نیست ، در این روش ، باید خود را شناخت و خود شناسی به حرف و سخن نیست . در این روش بایستی در پله ها و استپ های 21 روزه داروی OTطبق برنامه مدون کاهش یابد و در ساعات مشخص ، بدون کوچکترین کاهش و افزایش خود سرانه ای ، کاهش یابد ، پیاده کردن این موضوعات ضمن سادگی ، کار ساده ای نیست ، تصور نشود که هر مصرف کننده ای وارد کنگره 60 شد می تواند اعتیاد خود را درمان کند و اگر نتوانست بگوییم که این روش جواب نداد .

 این روش برای انسان هایی که خواستار درمان و رهایی هستند ، جواب می دهد  ، برای افرادی که می توانند نیرو های درونی خویش را به کار گیرند ، جواب می دهد ؛ برای کسانیکه خواهان صراط مستقیم هستند جواب می دهد ؛ اما  برای کسانیکه باری به هرجهت هستند جواب نمی دهد . برای کسانی که نمی خواهند به خود زحمت  فکر کردن و عمل کردن بدهند جواب نمی دهد ؛ برای  کسانیکه حاضر نیستند به خود زحمت برداشت بدهند جواب نمی دهد ، برای کسانیکه هم لذت نشئگی را می خواهند و هم رهایی را ،  جواب نمی دهد ؛

 کنگره 60  از مراجعان خود می خواهد که درمان اعتیاد را در صدر تمام خواسته ها و اولویت های زندگی خود قرار دهند و  هفته ای 3 جلسه به صورت کامل در کلاس های شعبه خود حضور داشته باشند . این سه جلسه با احتساب مدت زمانی که صرف رفت و آمد می شود بیشتر از 15 ساعت در هفته نمی شود .حال آنکه یک هفته 168 ساعت است ، یعنی 153 ساعت برای امورات زندگی و 15 ساعت برای مهمترین برنامه زندگی فرد یعنی درمان اعتیاد ، کسی که حاضر نباشد این مدت زمان را صرف درمان اعتیاد خود کند ، درمان اعتیاد و رسیدن به این پاداش و لذت ، شایسته و بایسته او نیست .

کنگره 60  از مسافران سفر اول می خواهد  که موضوع جهان بینی را بسیار اهمیت بدهند و متون درسی کنگره 60  مطالعه کنند ، یادبگیرند و در درمان اعتیاد خود به اجرا بگذارند زیرا در غیر اینصورت هرگز نمی توانند درمان خود را ادامه دهند .

کنگره  60  از مسافران خود می خواهد که قبل از ساعت 5 در کنگره حاضر باشند و حضورشان همراه با خدمت باشد و تماشاچی نباشد . بازیگر باشد . کسی که به این موضوع اهمیت نمی دهد و عمل نمی کند ، به درمان و رهایی نمی رسد .

این ها برداشت ها ی ابتدایی ما در این راه است ، برداشت ها ، آموخته ها و عملکرد ما ، در این سفر سخت به یاری ما می آیند و این سختی را به شیرین ترین مقطع زندگی  ما تبدیل می کنند . سفر اول و دوره درمان اعتیاد در کنگره  60 اگر درست واصولی مطابق با استاندارهای کنگره 60 اجرا شود به قدری شیرین و لذت بخش است که توصیف آن ممکن نیست . عطری است که فقط بایستی آنرا حس کرد و این پاداش افرادی است که صالح بودن را می آموزند . کسانی که در برداشت خود از این راه پرخیر و برکت کوتاهی نمی کنند .

زمانی که شخص مصرف کننده مواد مخدر با استفاده از متد DST اعتیاد خود را درمان می کند ، رمز و راز کشف حقیقت  را کشف می کند ، تازه متوجه می شود که درمان اعتیاد با آن همه سختی و عظمت که بسان کرکسی خوفناک به زندگی او چنگ انداخته بود ، اکنون بسان پرنده ای کوچک و سفید است که نوید بخش زندگی و رهایی است .

  معما چو حل گشت آسان شود . آیا هرگز فکر می کردیم که نجات دهنده و شفا بخش ما در اعتیاد همان Opium  یا تریاک است ؟ همان که او  را بزرگترین دشمن خود می پنداشتیم ؟

همان که می خواستیم  نسبت او تنفر داشته باشیم . همان تریاک یا Opium که ویرانگر بود با چهره شیطانی ، زمانی که به عنوان داروی OT استفاده می شود و در پروتکل درمانی ، چهره شفا بخش خود را نشان می دهد .

حقیقت در دوردست ها نیست ، حقیقت در همین نزدیکی است . حقیقت پیش دست ماست ، حقیقت ، بودن در همین لحظه است . درک همین لحظه است . درک ساعت است . درک ساعت ، فضا و مکان است ، درک مفهوم بودن است  و بودن ، یعنی زندگی کردن  ، یعنی جمع اضداد ، یعنی شادی و غم ، یعنی  از دست دادن و به دست آوردن ، یعنی باختن و برنده شدن ، یعنی سادگی و سختی ، یعنی تلخی و شیرینی ، یعنی موج سواری ، گاهی بالا و گاهی پایین .

و اعضای کنگره 60 چه خوب این موج سواری بر امواج زندگی را می آموزند . آنها که از مسیر درمان اعتیاد خود برداشت کافی داشته اند و داشته های خود را به مرحله عمل آورده اند و به تعادل و فرمان عقل نزدیک می شوند ، می دانند که زندگی جمع اضداد است و در سختی ها و ناملایمات ماتم نمی گیرند و دست روی دست نمی گذارند بلکه با ناملایمات نیز با احترام برخورد می کنند و می دانند که مشکلات رحمت خداوند هستند .

در پایان به هم شما عزیزان پیشنهاد می کنیم سخنان بنیان کنگره 60 در مورد دستور جلسه این هفته را که در جلسه روز چهارشنبه آکادمی ایراد شد را در همین سایت مطالعه یا گوش کنیم و ببینیم بنیان کنگره 60 و تدوین کننده وادی ها از چه زاوایایی به وادی هفتم نکاه می کنند .

یادمان باشد اولین مشارکتی که در مورد دستور جلسه هفتگی می شنویم ، مشارکت بنیان و نگهبان کنگره 60 است  .

با احترام ، مسافر علی خدامی

 

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 9168
ادامه مطالب در آرشیو دستور جلسات هفتگي
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
13 نظر  
 • مسافر
زمان ارسال
1397/12/23 8:38:51
بسيار عالى
 • Zahra
زمان ارسال
1397/12/22 10:46:4
بسيار زيبا
 • مسافر میلادخداکرمی
زمان ارسال
1397/12/21 10:48:53
عالی بود
 • مسافر عباس از شعبه دانیال اهواز
زمان ارسال
1397/12/20 22:2:34
خدا قوت خدمت دیده بان محترم کنگره ، بسیار استفاده کردم از متن بسیار زیبای شما - سپاس
 • علی مسافر
زمان ارسال
1397/12/20 14:14:4
سلام وخدا قوت به دیدبان و استاد محترم متن فوق العاده زیبا و راه گشا بود
 • مسافر علی اصغر شعبه شیخ بهایی
خیلی خوب و زیبا موضوع وادی هفتم واکاوی و شرح داده شده ، ممنون
 • محمد شعبه دانیال اهواز
زمان ارسال
1397/12/20 0:22:31
سلام ممنون خدا قوت از دیدبان محترم جناب آقای خدامی
 • مسافرداود
زمان ارسال
1397/12/19 15:27:42
ممنون اقای خدامی عزیزبابت وقت ارزشمندی که برامون میگذاریدازخواندن مطالب شماواقعالذت می بریم
 • بیژن -شیراز
زمان ارسال
1397/12/19 0:25:14
درود و خداقوت بر استاد خدامی عزیز ؛چقدر ساده و روان این وادی را بیان فرمودید در عین سادگی بسیار اموزنده بود لذت بردم
 • حسین
زمان ارسال
1397/12/19 0:3:33
با سپاس از جناب مهندس دژاکام و شما استاد گرامی،مثل همیشه آموزنده و خوش قلم
 • مسافر طیب_ شعبه تبریز_ لژیون پنجم
زمان ارسال
1397/12/18 23:47:46
خدا قوت آقای خدامی
 • محمد رضا یک مسافر
زمان ارسال
1397/12/18 23:22:19
طبق همیشه عالی
 • مسافر اسماعیل یوسفی از قم
زمان ارسال
1397/12/18 22:25:10
سلام و خدا قوت خدمت اقای خدامی شما مانند همیشه بسیار زیبا و دلنشین نوشتید خداوند حافظ و نگهدار شما باشد.
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب