تاریخ
پنج شنبه 15 آذر 1397

رهایی

موضوع : گزارش تصویری
در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 108 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم....
رهایی
در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 مانند هفته‌های گذشته، شاهد رهایی 108 نفر از اعضای کنگره 60 از بند مصرف مواد بودیم. این افراد از نمایندگی‌های مختلف کنگره 60 در سراسر ایران بودند که با متد DST سفرکرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند. 100 نفر از بند مواد رها شدند، 8 نفر هم از بند سیگار رها شدند. تعداد افراد رها شده در سال 97 شمسی 3058 نفر تا به امروز، تعداد افراد رها شده در سال 2018 میلادی تا به امروز 3828 نفر می باشد.
 
سلام دوستان میلاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 19 ماه از نمایندگی آکادمی نام راهنما آقا مسعود، نام راهنمای هم‌سفر خانم آنی.

سلام دوستان امیرحسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 13 ماه 13 روز از نمایندگی آکادمی نام راهنما آقا حامد، نام راهنمای هم‌سفر بنفشه.

سلام دوستان محمود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 8 روز از نمایندگی دهخدا قزوین نام راهنما آقا حمید، نام راهنمای هم‌سفر مستانه.

سلام دوستان جهان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و سیگار مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا حمید، نام راهنمای هم‌سفر زینب.

سلام دوستان ابراهیم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 6 روز از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا حمید.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی ترامادول مدت سفر اول 10 ماه از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا حمید.

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 5 روز از نمایندگی لوئی پاستور نام راهنما آقا امین.

سلام دوستان عزیز هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 16 ماه از نمایندگی حر نام راهنما آقا فرهاد.

سلام دوستان شهاب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی حر نام راهنما آقا فرهاد.

سلام دوستان عبدالله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک شیره مدت سفر اول 10 ماه 7 روز از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا رضا.

سلام دوستان حمیدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی الکل، تریاک، قرص، مدت سفر اول 10 ماه 22 روز از نمایندگی صالحی نام راهنما آبتین.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین، تریاک، شیشه، قرص، مدت سفر اول 10 ماه 20 روز از نمایندگی استاد معین نام راهنما آقا محمد.

سلام دوستان محمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک، مدت سفر اول 10 ماه از نمایندگی حر نام راهنما آقا منوچهر.

سلام دوستان هادی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 7 روز از نمایندگی قزوین نام راهنما حمید.

 

سلام دوستان قاسم هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 15 روز از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا امیر.

سلام دوستان احسان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 7 روز از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا امیر.

سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 10 ماه 14 روز از نمایندگی شیروان نام راهنما علی‌رضا.

سلام دوستان روح‌الله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 7 روز از نمایندگی شیروان نام راهنما آقا علیرضا.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 12 ماه از نمایندگی استاد معین نام راهنما آقا کامران.

سلام دوستان اسماعیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 20 روز از نمایندگی نیک‌آباد نام راهنما آقا مرتضی.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره مدت سفر اول 10 ماه از نمایندگی میرداماد اصفهان نام راهنما آقا امید.

سلام دوستان اکبر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک، شیره مدت سفر اول 10 ماه 10 روز از نمایندگی اصفهان میرداماد نام راهنما آقا یوسف.

سلام دوستان حمید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 18 روز از نمایندگی حسنانی نام راهنما آقا فرهاد.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 13 ماه از نمایندگی میرداماد اصفهان نام راهنما آقا میثم.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 13 ماه از نمایندگی میرداماد اصفهان نام راهنما آقا میثم.

 
سلام دوستان مجتبی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 20 روز از نمایندگی نیک‌آباد نام راهنما آقا حسن.
 

سلام دوستان پژمان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون و شیشه مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی عمان سامانی شهرکرد نام راهنما آقا مهدی، نام راهنمای هم‌سفر سودابه.

سلام دوستان عبدالله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین و شیشه مدت سفر اول 12 ماه 20 روز نام راهنما آقا فرزاد از نمایندگی عمان سامانی شهرکرد، نام راهنمای هم‌سفر زری.

سلام دوستان میلاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، حشیش مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی عمان سامانی شهرکرد نام راهنما آقا فرزاد.

سلام دوستان اکبر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 28 روز از نمایندگی عمان سامانی شهرکرد نام راهنما آقا فرزاد.

سلام دوستان هوشنگ هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 10 روز از نمایندگی عمان سامانی شهرکرد نام راهنما آقا امیر، نام راهنمای هم‌سفر رازیه.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 15 روز از نمایندگی نیک‌آباد نام راهنما آقا مهدی.

سلام دوستان محسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی هروئین شیشه مدت سفر اول 15 ماه از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا علی.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا علی.

سلام دوستان سبحان هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 15 روز از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا علی.

سلام دوستان عباس هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی دهخدای قزوین نام راهنما آقا علی.

سلام دوستان سعید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 15 روز از نمایندگی حر نام راهنما آقا اکبر.

سلام دوستان محمود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی قرص و کپسول گیاهی مدت سفر اول 13 ماه از نمایندگی آکادمی نام راهنما آقا حامد، نام راهنمای هم‌سفر کیمیا.

سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا محسن، نام راهنمای هم‌سفر خانم زیبا.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی شمس نام راهنما علی آقا.

سلام دوستان اصغر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 11 ماه 20 روز از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا علی.

سلام دوستان بهزاد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 1 روز از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا پژمان.

سلام دوستان اسماعیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 13 ماه 7 روز از نمایندگی آکادمی نام راهنما آقا سامان.

سلام دوستان خلیل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک الکل مدت سفر اول 10 ماه از نمایندگی سمنان نام راهنما آقا محمدجواد.

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک مدت سفر اول 12 ماه از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا علی.

سلام دوستان رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 12 ماه 25 روز از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا علی.

سلام دوستان امیر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 14 ماه 25 روز از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا علی.

 سلام دوستان محمدعلی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک مدت سفر اول 10 ماه 20 روز از نمایندگی سهروردی نام راهنما آقا محمد.

سلام دوستان بیوک هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه 10 روز از نمایندگی ارتش نام راهنما آقا رضا.

سلام دوستان وحید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه از نمایندگی ارتش نام راهنما آقا رضا.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا محسن.

سلام دوستان مرتضی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 25 روز از نمایندگی پاکدشت نام راهنما آقا کوروش.

سلام دوستان علی‌اصغر هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی شهرری نام راهنما آقا محمد.

سلام دوستان جمشید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه از نمایندگی سهروردی نام راهنما آقا پیام، نام راهنمای هم‌سفر نرگس.

سلام دوستان ابوالفضل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و هروئین مدت سفر اول 10 ماه 18 روز از نمایندگی وحید نام راهنما آقا مرتضی.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی الکل، شیشه، شیره مدت سفر اول 10 ماه 25 روز از نمایندگی سهروردی نام راهنما آقا پیام.

 

سلام دوستان محمد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 19 روز از نمایندگی آکادمی نام راهنما آقا علی خدامی.

سلام دوستان ایوب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 10 ماه 7 روز از نمایندگی وحید نام راهنما آقا مرتضی.

سلام دوستان جواد هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک مدت سفر اول 10 ماه 25 روز از نمایندگی میرداماد اصفهان نام راهنما آقا وحید.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 11 روز از نمایندگی میرداماد اصفهان نام راهنما آقا مرتضی.

سلام دوستان حسین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک مدت سفر اول 12 ماه 4 روز از نمایندگی آزادی نام راهنما آقا رحمت، نام راهنمای هم‌سفر آرزو..

سلام دوستان مهدی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون مدت سفر اول 12 ماه 15 روز از نمایندگی پرستار نام راهنما آقا امین، نام راهنمای هم‌سفر لیلا.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 16 روز از نمایندگی سلمان فارسی اصفهان نام راهنما آقا مجتبی.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره تریاک مدت سفر اول 11 ماه 15 روز از نمایندگی فردوسی مشهد نام راهنما آقا محمدرضا.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 20 روز از نمایندگی فردوسی مشهد نام راهنما آقا محمدرضا.

سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه از نمایندگی فردوسی مشهد نام راهنما آقا حسین.

سلام دوستان شهاب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 10 روز از نمایندگی شهرکرد نام راهنما آقا ابراهیم.

سلام دوستان رجب هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 27 روز از نمایندگی ابن‌سینا نام راهنما آقا یوسف.

سلام دوستان روح‌الله هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 10 ماه 18 روز از نمایندگی میرداماد اصفهان نام راهنما آقا حمید.

سلام دوستان علی‌رضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه از نمایندگی تخت جمشید شیراز نام راهنما آقا سعید.

سلام دوستان جلال هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی انواع قرص، حشیش، متادون، الکل، مدت سفر اول 11 ماه 5 روز از نمایندگی تخت جمشید شیراز نام راهنما آقا محسن، نام راهنمای هم‌سفر معصومه.

سلام دوستان عیاض هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 25 روز از نمایندگی تخت جمشید شیراز نام راهنما آقا سعید.

سلام دوستان ابوالفضل هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه از نمایندگی تخت جمشید شیراز نام راهنما آقا سعید.

سلام دوستان نورالدین هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 12 ماه از نمایندگی تخت جمشید شیراز نام راهنما آقا سعید.

 
سلام دوستان حسن هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 11 ماه 11 روز از نمایندگی فردوسی مشهد نام راهنما آقا حسین.
 
 
سلام دوستان علی هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 12 ماه 2 روز از نمایندگی فردوسی مشهد نام راهنما آقا حسین.

سلام دوستان حمید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی الکل و تریاک مدت سفر اول 13 ماه از نمایندگی لوئی پاستور نام راهنما آقا بهادر.

سلام دوستان محمود هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 12 ماه از نمایندگی شیخ بهایی نام راهنما آقا محمد.

سلام دوستان مجید هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه مدت سفر اول 12 ماه 9 روز از نمایندگی کرج نام راهنما آقا امیرحسین، نام راهنمای هم‌سفر مریم.

سلام دوستان هستم حسن مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک    مدت سفر اول 11 ماه 20 روز  از نمایندگی شیروان مشهد نام راهنما آقا علیرضا نام راهنمای هم‌سفر فاطمه.

سلام دوستان هستم علی   مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره   مدت سفر اول 10 ماه 18 روز   از نمایندگی ابن‌سینا    نام راهنما آقا امیر.

سلام دوستان هستم آرش   مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک    مدت سفر اول 11 ماه  از نمایندگی کرج    نام راهنما آقا امیرحسین.

سلام دوستان هستم ابوذرمسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک   مدت سفر اول 11 ماه  از نمایندگی تخت جمشید شیرازنام راهنما آقا محسن.

سلام دوستان هستم فرزاد مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک   مدت سفر اول 13 ماه 5 روز از نمایندگی تخت جمشید شیراز نام راهنما آقا محسن.

سلام دوستان هستم حمید مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 10 ماه 20 روز  از نمایندگی ابن‌سینا نام راهنما آقا  ابراهیم.

سلام دوستان محمدرضا هستم مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک  مدت سفر اول 10 ماه 5 روز  از نمایندگی لوئی پاستور  نام راهنما آقا شاهرخ، نام راهنمای هم‌سفر محبوبه.

سلام دوستان هستم مصطفی  مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک مدت سفر اول 11 ماه 21 روز از نمایندگی کرج  نام راهنما آقا آرش، نام راهنمای هم‌سفر اکرم.

سلام دوستان هستم اسماعیل  مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیشه و متادون مدت سفر اول 10 ماه 10 روز  از نمایندگی ایمان  نام راهنما آقا حسین، نام راهنمای هم‌سفر نرگس.

سلام دوستان هستم فرزاد مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره مدت سفر اول 11 ماه 18 روز  از نمایندگی عمان سامانی اصفهان  نام راهنما آقا احمد.

سلام دوستان هستم مهدی   مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک   مدت سفر اول 10 ماه 19 روز   از نمایندگی امین قم    نام راهنما آقا  حسن.

سلام دوستان هستم امیرحسین مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره و تریاک و شیشه  مدت سفر اول 10 ماه 19 روز از نمایندگی  امین قم نام راهنما آقا حسن.

سلام دوستان هستم علی مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی الکل مدت سفر اول 11 ماه 7 روز از نمایندگی ارتش نام راهنما آقا محسن.

سلام دوستان هستم مهرداد مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی متادون و حشیش و گل مدت سفر اول 15 ماه از نمایندگی کرج نام راهنما آقا اکبر، نام راهنمای هم‌سفر صدیقه.

سلام دوستان هستم صفدر مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک و شیره  مدت سفر اول 12 ماه  از نمایندگی امین قم  نام راهنما آقا اسماعیل.

سلام دوستان هستم فرامرز مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 14 ماه از نمایندگی پروین اعتصامی اراک نام راهنما آقا منصور.

سلام دوستان هستم حمید مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی سیگار مدت سفر اول 12 ماه  از نمایندگی پروین اعتصامی نام راهنما آقا هادی.

سلام دوستان هستم  حسین  مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره مدت سفر اول 12 ماه 5 روز از نمایندگی پروین اعتصامی نام راهنما آقا حامد.

سلام دوستان هستم  نعیم  مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی شیره، تریاک، حشیش مدت سفر اول 10 ماه 12 روز از نمایندگی قزوین نام راهنما آقا تورج.

سلام دوستان هستم محمدرضا مسافر آخرین آنتی ایکس مصرفی تریاک مدت سفر اول 11 ماه 5 روز از نمایندگی خمین نام راهنما آقا تقی.

 

تنظیم کننده و بلاگ: مهران شعبه آکادمی لژیون هشتم

 

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 2626
ادامه مطالب در آرشیو گزارش تصویری
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
13 نظر  
 • مسافر علی پ، لژیون یکم شیروان
زمان ارسال
1397/09/17 17:0:36
سلام خداوقت میگم به کمک راهنمای محترم آقاعلیرضا،این رهایی قشنگ روبه مسافران عزیزمسعود، روح ا...، وحسن تبریک میگم، وآرزوی موفقیت براتون دارم، 21مین سالگرد رهایی جناب مهندس رو تبریک میگم
 • محمد سپيدكار
زمان ارسال
1397/09/17 14:21:23
شادباش و تبريك به همه رها يافتگان
 • saeid sadeghifar
سلام دوستان سعید هستم رهجوی آقا احسان از لژیون چهارم حکیم هیدجی تبریک به همه عزیزان رها شده از دام اهریمن و اعتیاد و تبریک ویژه به آقای مهندس عزیز و کمک راهنمایان عزیز و راهنمای محترم آقای خدامی عزیز. انشالله در اوج شاهد حضور رهایافتگان عزیز باشیم در پناه خداوند.
 • حمیده همسفر منصور از کرمان
زمان ارسال
1397/09/17 0:1:23
سلام و درود و خدا قوت به تمامی خدمتگزاران کنگره ۶۰ ورهایی تمامی دوستان را به جناب مهندس آقای حسین دژاکام وخودشان و خانوده های محترمشان تبریک عرض میکنم و بهترین ها را برای همگی ارزو میکنم به امید جهانی شدن کنگره ۶۰ تبریک تبریک تبریک
 • مسافر علی پ، لژیون یکم شیروان
زمان ارسال
1397/09/16 23:38:19
سلام رهایی مسافران آقامسعود، آقاروح ا...، آقاحسن عزیز ازشعبه شیروان رو به خودشون، خانواده شون وکمک راهنماهای محترمشون تبریک عرض میکنم
 • مسافر علیرضا مرادی
زمان ارسال
1397/09/16 22:55:15
خدا قوت به جناب مهندس و خانواده ی محترمشان و به تمام خدمتگزاران کنگره الخصوص قسمت سایت. خیلی خوشحالم که روند گزارش رهایی ها از سر گرفته شد و ممنونم و امیدوارم ادامه دار باشد.
 • همسفر مریم.شعبه سلمان فارسی
زمان ارسال
1397/09/16 22:28:44
سلام و عرض ادب و خدا قوت خدمت جناب مهندس بزرگوار و خانواده محترم .تبریک خدمت کمک راهنمایان عزیز و کل اعضای کنگره 60.ارسال عکس رهایافتگان ، کار بسیار پر زحمتی است ولی جزء اسناد کنگره 60 محسوب می شود .
 • بژن -شیراز
زمان ارسال
1397/09/16 18:30:44
رهایی دوستان عزیز از شعبه شیراز را به بنیان کنگره ۶۰،خانواده بزرگ کنگره ، خود این عزیزان و راهنمای عزیزشان تبریک عرض میکنم ؛
 • مسافرعبدالله
زمان ارسال
1397/09/16 15:28:9
تبریک فراوان به تمام عزیزان .عبدالله ازشعبه دانیال اهواز
 • محمد
سلام بنده از صمیم قلب به جناب آقای دژاکام و خانواده محترمشون و تمامی عزیزان در کنگره 60 سراسر کشور مخصوصا نمایندگی سلمان فارسی اصفهان و خانواده بزرگ و با افتخار کنگره 60 که با زحمات زیاد باعث رهایی فرزند ان باغیرت و با صفا و با محبت این مرز وبوم شدن و همچنین رهائی بسیار زیادی از مسافران به تمامی تبریک عرض می کنم بهترین ها را برای همه شون آرزو می کنم موفقیت حق مسلم کنگره 60 میباشد از صمیم قلبم موفقیت شما را تبریک و از خداوند متعال خواهانم برادر کوچک شما همسفر محمد
 • همسفر منیره از تبریز
زمان ارسال
1397/09/16 10:18:30
تبریک فراوان به همه ی عزیزان رها شده و با تشکر از آقای مهندس و بخش خدمتگزاران سایت که مجددا گزارش رهایی ها رو در سایت انعکاس دادین .
 • علی رحیمی سلمان فارسی
زمان ارسال
1397/09/15 22:13:12
خداقوت به خدمتگذاران سایت تشکر
 • علی عربی از نمایندگی سمنان
زمان ارسال
1397/09/15 19:17:0
سلام عرض تبریک به عزیزان رها شده . ممنونم از سایت برای انعکاس مطالب و رهایی
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب