تاریخ
يکشنبه 28 آذر 1395

(همسفر) شعری از مسافر منصور حسن‌آبادی

موضوع : شاعران کنگره 60
همسفرها هفته تان تبریک باد ؛ روزتان هر روز از دی نیک باد
(همسفر) شعری از مسافر منصور حسن‌آبادی

گـــاه‌گــاهی مرغکی افــتــد ز بــام

 

گفته بودم این جهان دانه است و دام

دام و دانــه، مرغـکی آرد به حبــس

 

بام نیلی، مرغـــک و پرواز و نفـــس

دانه بینــد مرغ و دام در پـرده اسـت

 

دامها از بهـــر مرغ گستـــرده اســت

دانــه شمــع و مرغـکان پروانـــه ها

 

نفس مرغـــی در طلب بـر دانــه ها

پــا کشــد از رفـــتـــن در دام غـــم

 

مــــرغ عــاقــل دانه بیند، دام هـــم

در پـــی لـــذت ز دانــه های پسـت

 

لیک مرغ سرخوش و مرغان مست

دام بـــر مرغـــان غافل از خطاسـت

 

دانه را بینند و دام اندر خفــاســـت

ز  آسمان  آید  به  خاکی  در  حبوط

 

دانه بیند مرغ غـافــل پس سقــوط

پـــرده ای بر مـــکر آن خنـاس شد

 

شـــوق دانه مـــرغ را وسواس شد

صـــیــد آمـــد مرغـــک او را تور برد

 

شهر دان از چشم مرغـــک نور بـرد

نفــس او را می کشانـد سوی دام

 

اینچنین مـرغی فـــرو افتــد ز بـــام

مرغـــک افتـــاده انـــدر دام و تــور

 

مرغکــانی می رســنـــد از راه دور

مرغـــکان خستـــه از صیـــاد و تور

 

مرغکان رســتـــه از دام الـــغـــرور

مانده اندر دام و سرهاشـان به دار

 

مرغــکان بــی وفا بـر جـفـت و یــار

این یکی رسم است بر شیـــادها

 

سر  ببرند  صید  خــود  صیـــاد هــا

از مــهـــمــــات حضـــور همسفر

 

بر قلم آرم شــمایـــی مخـــتـــصر

چنــد بیت گویـم به حد اقـــتـــضا

 

گرچه این خود مثنوی خواهد جــدا

عــاقبــت زان دام می گیـــرد رها

 

مرغکی چون کرد بر جفتش وفـــا

لیک یارش نیم در هشیاری است

 

مرغ گرفتــار دوصد بیمــاری است

بال و پرها یک به یک سامان کنـد

 

همسفر  این  زخمها  درمان  کــنـد

هم شود یاری‌گرش، هم‌همسفر

 

هم پرستاری به مــرغ در ســفـــر

مـــامن درمـــان آمــــد کــنـــگـره

 

صید  بیمار  و  بـه  بـنـد  صـــد گــره

مرغ همره رنـج کم نابــرده اسـت

 

گرچه‌مرغک‌زخم‌صدها‌خورده‌است

همســـفر را هــم دلی آمد کباب

 

لاجـــرم زیـن زخـــمـــها و بــازتــاب

خانه و هم اهل آن را سود نیـست

 

حاصلی از این کباب جز دود نیست

سالهــا ویــرانی از خــود جـا نـهاد

 

آتشی زین شعله در  مأوا   فـتــاد

نــیـــزه بـــارانها شــدن از روزگـار

 

همسفر شاهد بر آن زخـمهای یــار

ریخـــتـــه پرها یــکایــک از هوس

 

رنجها از جـوجـه های در قـــفـــس

عاقبـــت کار خود آن خنـــاس کرد

 

زان هوس کان مرغ از وسواس کرد

اندک اندک مرغکان آیند به وصــل

 

کم کنم قصــه بــگردانم بــه اصــل

پشت سر بنهاده هـر وسواس را

 

سر بــرنـد این جایـــگه خنـــاس را

دست‌دردست، در سفر  با‌یکدگـر

 

هم مسافر زخمی و هم همــسفر

گرم آینــد  با عیال و اهـل خویـش

 

باز می‌گیردند به روز وصل‌خـویش

بر سفـــر هم بـــال و پـر آراستـه

 

جسم چو شد از زخـمـها پیراستـه

بال و پـــر بگشـــوده پــروازی دگر

 

شد مسافر مرغـک و یار همسفـر

جـــمـــله باشد پایدار در این سفر

 

شهد این پـرواز و جشن همسفــر

سوی سیمرغی سفر آغـــاز کــن

 

خیز از این دام ای سفیر پرواز کـن

اسب سرکش در کدورت رانده ای

 

تـا در ایــن دارالغرورت مانـــده ای

بلکه بر مرغی شود این قصه پنـد

 

مثنوی من گفته ام زین قسم چند

روزتـــان هــر روز از دی نیــک بـاد

 

همسفرها هفته تان تبریـــک بــاد

     
 

 

شعر از: مسافر منصورحسن آبادی

 

 

Share
تعداد بازدید از این مطلب : 1826
ادامه مطالب در آرشیو شاعران کنگره 60
دیدگاه شما
نام :  
ایمیل :  
دیدگاه :  
 
دیدگاه ها
5 نظر  
  • مهدی جوان
زمان ارسال
1395/10/12 11:50:22
آقا منصور ، مثل همیشه گل کاشتی آفرین بر دست و بر بازوت باد
  • امیرعباس ایمانی ازسمنان
زمان ارسال
1395/10/02 9:36:35
باسلام وخداقوت به تمام همسفران کنگره 60 تبریک تبریک تبریک.
  • مسافر ابراهیم از شعبه بوشهر
زمان ارسال
1395/09/28 20:20:19
پند بسیار جالب و آموزنده ای بود . احسنت به آقای منصور حسن آبادی هفته همسفر را به سرکار خانم آنی و همه همسفران تبریک عرض میکنم .
  • مسافر مجتبی 17شیخ بهایی اصفهان
زمان ارسال
1395/09/28 14:17:16
همسفر باش که من کوک شوم خنده کن تا که منم سوز شوم باش تا سایه ای بر من باشی وین دل زخم تو مرهم باشی. مثنوی زیبایی سرودید.بیشترین درودها نثارتان.دستمریزاد.
  • همسفر
زمان ارسال
1395/09/28 11:7:20
بسيار عالي و دلنشين تبريك به همه همسفران
آخرین عناوین
پربیننده ترین مطالب
مشاهده آمار بازدید روزانه